Skip to content

Whistleblowing-direktiivi käytännössä

17.11.2022 |  Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Uusi EU-direktiivi on ennen kaikkea korruptiontorjuntaa.

Onko organisaatiosi valmistautunut perustamaan ilmoituskanavan? Whistleblowing-direktiivi velvoittaa suurta osaa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoista perustamaan sisäisen ilmiantokanavan, joissa voidaan ilmoittaa toiminnassa tapahtuvia väärinkäytöksiä. Eduskunta ottaa asian käsittelyyn syyskuussa 2022.

Whistleblowing-direktiivi käytännössä -koulutuksessa käsitellään ilmoituskanavien perustamiseen ja toimintaan sekä ilmoittajansuojeluun liittyviä uusia velvoitteita käytännönläheisesti. Kuulet tarkemmin, miten ”pilliin puhaltaminen” käytännössä tapahtuu ja miten pilliin puhaltajaa suojataan. Opit, miten ilmoituskanavan tulee toimia ja ketkä ilmoituksia voivat tehdä, mistä väärinkäytösepäilyistä ja minne. Syvennyt myös väärinkäytösilmoitusten oikeaoppiseen käsittelyyn.

Kuulet käytännön kokemuksista ja saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten väärinkäytöksestä ilmoittajaa suojataan?
 • Mitä tapahtuu, jos väärinkäytösilmoitus sisältää salassa pidettävää tietoa?
 • Mitä seuraa vahingossa tehdystä virheellisestä väärinkäytösilmoituksesta? Entä jos valheellinen ilmoitus on tehty tahallisesti?
 • Voidaanko epäillystä tapahtuvasta väärinkäytösepäilystä ilmoittaa jo etukäteen eli ennen rikkomuksen tapahtumista?
 • Mitä seuraa, jos oman organisaation väärinkäytöksistä on tehty ilmoitus ulkopuolisille, esim. suoraan viranomaiselle tai mediaan?

Koulutuksen jälkeen osaat kertoa, mihin toimenpiteisiin organisaatiosi tulee varautua uudet Whistleblowing-direktiivin ja ehdotetun ilmoittajansuojelulain vaatimukset täyttääkseen.

 

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu julkisen ja yksityisen sektorin edustajille, joiden vastuualueelle kuuluvat ilmiantokanaviin liittyvät kysymykset. Tällaisia tehtäviä voivat olla erilaiset johtotehtävät sekä esimerkiksi henkilöstöhallinnon, compliancen, sisäisen tarkastuksen ja lakiasiaintehtävät.

 

OSTA LIPUT 

   

Paras hinta voimassa. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle. Lippu sisältää:

 

✓ Digitaaliset luentomateriaalit
✓ Interaktiivinen verkkokoulutusalusta
✓ Virtuaaliin soveltuvat harjoitukset
✓ Online-tuki koulutuksen ajan

SISÄISTÄ

Mitä ovat Whistleblowing-direktiivi ja ilmoittajansuojeluinsäädäntö ketä ne velvoittavat

 

OPI

Mihin organisaatiosi tulee varautua direktiivin ja ilmoittajansuojelulainsäädännön vaatimukset täyttääkseen.

SAA

Käytännön neuvoja ilmoituskanavan perustamiseksi.

KUULE

Käytännön kokemuksia ilmoituskanavista.

Ohjelma

torstai 17.11.

 • 8.55
 • Sisäänkirjautuminen
 • Yleistä Whistleblowing-direktiivistä ja siihen perustuvasta uudesta lainsäädännöstä
 • Kenellä on velvollisuus perustaa ilmoituskanava väärinkäytöksistä ilmoittamiseksi?
 • Minkälainen ilmoituskanavan tulee olla?
yksi Suomen osaavimmista työoikeusasianajajista

Suvi Knaapila

Suvi toimii asianajajana ja työoikeuspraktiikan vetäjänä asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella. Suvi avustaa yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita henkilöstöön liittyvissä juridisissa kysymyksissä laajasti aina arjen työsuhdeasioista ja asiakirjoista laajoihin organisaation muutostilanteisiin sekä oikeudenkäynteihin asti.

Suvi nauttii työskentelystä ihmisten kanssa ja ennen kaikkea mahdollisuudesta tarjota tukea vaikeissa työelämän tilanteissa. Suvi uskoo, että kattavan ja ajantasaisen juridisen osaamisen ohella menestyminen työsuhdejuristina edellyttää käytännöllisyyttä ja hyvää tilannetajua. Suvi onkin kartuttanut osaamistaan HR-kysymyksistä ja HR-prosesseista työskentelemällä yhdessä Suomen suurimmista yrityksistä konsernin työsuhdepäällikkönä.

Kaikki arvostetuimmat kansainväliset työoikeusasianajajia arvioivat tahot ovat jo yli vuosikymmenen ajan nostaneet Dittmar & Indreniuksen työoikeuspraktiikan kärkipaikalle Suomen johtavien työoikeustiimien joukossa. Myös Suvi henkilökohtaisesti on näissä listauksissa noteerattu Suomen osaavimpien työoikeusasianajajien joukkoon. Suville henkilökohtaisesti merkittävimmät ammatilliset saavutukset liittyvät kuitenkin haastavissa toimeksiannoissa saavutettuihin hyviin lopputuloksiin. Mainitsematta ei voi jättää myöskään Vuoden Asianajaja –palkintoa, jonka Helsingin Asianajajayhdistys myönsi Suville vuonna 2014 tunnustuksena panostuksesta ammatilliseen yhdistystoimintaan.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Ilmoituskanava osana toimivaa Compliance & Ethics- ohjelmaa
 • Kulttuuri, jossa epäkohtiin puututaan ajoissa
 • Ilmoitusten käsittelyprosessi
 • Muita käytännön huomioita
VP, Compliance & Ethics, Metsä Group

Tarja Tudor

Tarja Tudor vastaa Metsä Groupin Compliance & Ethics-toiminnosta, jonka päätehtävänä on varmistaa yhtiön toimintaan kohdistuvien vaatimusten noudattaminen sekä eettisen toimintakulttuurin kehitys yhteistyössä konsernin eri liiketoimintojen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa siitä huolehtimista, että konsernin toiminnassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä, konsernin eettisiä toimintaperiaatteita (Code of Conduct), politiikkoja sekä sisäisiä ohjeistuksia. Compliance & Ethics -toiminto kouluttaa henkilöstöä, vetää compliance-liitännäisiä projekteja, vastaa väärinkäytösepäilyjen sisäisestä tutkinnasta sekä huolehtii sisäisten ohjeistusten ajantasaisuudesta. Myös yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja kaikki mukaan ottavan kulttuurin kehittäminen on olennainen osa Tarjan työkenttään. Ennen Metsä Groupia Tarja on toiminut pitkään teollisuudessa liikejuristina.

Töissä Tarja motto on, että positiivisuudella, oikeudenmukaisuudella ja vaikeisiin asioihin rohkeasti tarttumalla pääsee jo pitkälle.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun epäillystä väärinkäytöksestä on tehty ilmoitus?
 • Mitä rajoituksia tietosuojalainsäädäntö asettaa väärinkäytösepäilyn tutkimiselle?
 • Mitä oikeuksia väärinkäytöksestä epäillyllä on?
yksi Suomen osaavimmista työoikeusasianajajista

Suvi Knaapila

Suvi toimii asianajajana ja työoikeuspraktiikan vetäjänä asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella. Suvi avustaa yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita henkilöstöön liittyvissä juridisissa kysymyksissä laajasti aina arjen työsuhdeasioista ja asiakirjoista laajoihin organisaation muutostilanteisiin sekä oikeudenkäynteihin asti.

Suvi nauttii työskentelystä ihmisten kanssa ja ennen kaikkea mahdollisuudesta tarjota tukea vaikeissa työelämän tilanteissa. Suvi uskoo, että kattavan ja ajantasaisen juridisen osaamisen ohella menestyminen työsuhdejuristina edellyttää käytännöllisyyttä ja hyvää tilannetajua. Suvi onkin kartuttanut osaamistaan HR-kysymyksistä ja HR-prosesseista työskentelemällä yhdessä Suomen suurimmista yrityksistä konsernin työsuhdepäällikkönä.

Kaikki arvostetuimmat kansainväliset työoikeusasianajajia arvioivat tahot ovat jo yli vuosikymmenen ajan nostaneet Dittmar & Indreniuksen työoikeuspraktiikan kärkipaikalle Suomen johtavien työoikeustiimien joukossa. Myös Suvi henkilökohtaisesti on näissä listauksissa noteerattu Suomen osaavimpien työoikeusasianajajien joukkoon. Suville henkilökohtaisesti merkittävimmät ammatilliset saavutukset liittyvät kuitenkin haastavissa toimeksiannoissa saavutettuihin hyviin lopputuloksiin. Mainitsematta ei voi jättää myöskään Vuoden Asianajaja –palkintoa, jonka Helsingin Asianajajayhdistys myönsi Suville vuonna 2014 tunnustuksena panostuksesta ammatilliseen yhdistystoimintaan.

 • 14.30
 • Kahvitauko
 • Kuka voi saada niin sanottua pilliin puhaltajan suojaa?
 • Vastatoimien kielto – mitä se tarkoittaa käytännössä?
 • Miten väärinkäytöksestä ilmoittanut voi toimia, jos vastatoimiin kuitenkin ryhdytään?
 • Voiko ilmoittaja joutua vastuuseen, jos hän paljastaa salassa pidettäviä tietoja?
yksi Suomen osaavimmista työoikeusasianajajista

Suvi Knaapila

Suvi toimii asianajajana ja työoikeuspraktiikan vetäjänä asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella. Suvi avustaa yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita henkilöstöön liittyvissä juridisissa kysymyksissä laajasti aina arjen työsuhdeasioista ja asiakirjoista laajoihin organisaation muutostilanteisiin sekä oikeudenkäynteihin asti.

Suvi nauttii työskentelystä ihmisten kanssa ja ennen kaikkea mahdollisuudesta tarjota tukea vaikeissa työelämän tilanteissa. Suvi uskoo, että kattavan ja ajantasaisen juridisen osaamisen ohella menestyminen työsuhdejuristina edellyttää käytännöllisyyttä ja hyvää tilannetajua. Suvi onkin kartuttanut osaamistaan HR-kysymyksistä ja HR-prosesseista työskentelemällä yhdessä Suomen suurimmista yrityksistä konsernin työsuhdepäällikkönä.

Kaikki arvostetuimmat kansainväliset työoikeusasianajajia arvioivat tahot ovat jo yli vuosikymmenen ajan nostaneet Dittmar & Indreniuksen työoikeuspraktiikan kärkipaikalle Suomen johtavien työoikeustiimien joukossa. Myös Suvi henkilökohtaisesti on näissä listauksissa noteerattu Suomen osaavimpien työoikeusasianajajien joukkoon. Suville henkilökohtaisesti merkittävimmät ammatilliset saavutukset liittyvät kuitenkin haastavissa toimeksiannoissa saavutettuihin hyviin lopputuloksiin. Mainitsematta ei voi jättää myöskään Vuoden Asianajaja –palkintoa, jonka Helsingin Asianajajayhdistys myönsi Suville vuonna 2014 tunnustuksena panostuksesta ammatilliseen yhdistystoimintaan.

yksi Suomen osaavimmista työoikeusasianajajista

Suvi Knaapila

Suvi toimii asianajajana ja työoikeuspraktiikan vetäjänä asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella. Suvi avustaa yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita henkilöstöön liittyvissä juridisissa kysymyksissä laajasti aina arjen työsuhdeasioista ja asiakirjoista laajoihin organisaation muutostilanteisiin sekä oikeudenkäynteihin asti.

Suvi nauttii työskentelystä ihmisten kanssa ja ennen kaikkea mahdollisuudesta tarjota tukea vaikeissa työelämän tilanteissa. Suvi uskoo, että kattavan ja ajantasaisen juridisen osaamisen ohella menestyminen työsuhdejuristina edellyttää käytännöllisyyttä ja hyvää tilannetajua. Suvi onkin kartuttanut osaamistaan HR-kysymyksistä ja HR-prosesseista työskentelemällä yhdessä Suomen suurimmista yrityksistä konsernin työsuhdepäällikkönä.

Kaikki arvostetuimmat kansainväliset työoikeusasianajajia arvioivat tahot ovat jo yli vuosikymmenen ajan nostaneet Dittmar & Indreniuksen työoikeuspraktiikan kärkipaikalle Suomen johtavien työoikeustiimien joukossa. Myös Suvi henkilökohtaisesti on näissä listauksissa noteerattu Suomen osaavimpien työoikeusasianajajien joukkoon. Suville henkilökohtaisesti merkittävimmät ammatilliset saavutukset liittyvät kuitenkin haastavissa toimeksiannoissa saavutettuihin hyviin lopputuloksiin. Mainitsematta ei voi jättää myöskään Vuoden Asianajaja –palkintoa, jonka Helsingin Asianajajayhdistys myönsi Suville vuonna 2014 tunnustuksena panostuksesta ammatilliseen yhdistystoimintaan.

 • 16.00
 • Koulutus päättyy

Kouluttajat

yksi Suomen osaavimmista työoikeusasianajajista

Suvi Knaapila

Suvi toimii asianajajana ja työoikeuspraktiikan vetäjänä asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella. Suvi avustaa yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita henkilöstöön liittyvissä juridisissa kysymyksissä laajasti aina arjen työsuhdeasioista ja asiakirjoista laajoihin organisaation muutostilanteisiin sekä oikeudenkäynteihin asti.

Suvi nauttii työskentelystä ihmisten kanssa ja ennen kaikkea mahdollisuudesta tarjota tukea vaikeissa työelämän tilanteissa. Suvi uskoo, että kattavan ja ajantasaisen juridisen osaamisen ohella menestyminen työsuhdejuristina edellyttää käytännöllisyyttä ja hyvää tilannetajua. Suvi onkin kartuttanut osaamistaan HR-kysymyksistä ja HR-prosesseista työskentelemällä yhdessä Suomen suurimmista yrityksistä konsernin työsuhdepäällikkönä.

Kaikki arvostetuimmat kansainväliset työoikeusasianajajia arvioivat tahot ovat jo yli vuosikymmenen ajan nostaneet Dittmar & Indreniuksen työoikeuspraktiikan kärkipaikalle Suomen johtavien työoikeustiimien joukossa. Myös Suvi henkilökohtaisesti on näissä listauksissa noteerattu Suomen osaavimpien työoikeusasianajajien joukkoon. Suville henkilökohtaisesti merkittävimmät ammatilliset saavutukset liittyvät kuitenkin haastavissa toimeksiannoissa saavutettuihin hyviin lopputuloksiin. Mainitsematta ei voi jättää myöskään Vuoden Asianajaja –palkintoa, jonka Helsingin Asianajajayhdistys myönsi Suville vuonna 2014 tunnustuksena panostuksesta ammatilliseen yhdistystoimintaan.

VP, Compliance & Ethics, Metsä Group

Tarja Tudor

Tarja Tudor vastaa Metsä Groupin Compliance & Ethics-toiminnosta, jonka päätehtävänä on varmistaa yhtiön toimintaan kohdistuvien vaatimusten noudattaminen sekä eettisen toimintakulttuurin kehitys yhteistyössä konsernin eri liiketoimintojen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa siitä huolehtimista, että konsernin toiminnassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä, konsernin eettisiä toimintaperiaatteita (Code of Conduct), politiikkoja sekä sisäisiä ohjeistuksia. Compliance & Ethics -toiminto kouluttaa henkilöstöä, vetää compliance-liitännäisiä projekteja, vastaa väärinkäytösepäilyjen sisäisestä tutkinnasta sekä huolehtii sisäisten ohjeistusten ajantasaisuudesta. Myös yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja kaikki mukaan ottavan kulttuurin kehittäminen on olennainen osa Tarjan työkenttään. Ennen Metsä Groupia Tarja on toiminut pitkään teollisuudessa liikejuristina.

Töissä Tarja motto on, että positiivisuudella, oikeudenmukaisuudella ja vaikeisiin asioihin rohkeasti tarttumalla pääsee jo pitkälle.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 599 €
Yksityinen sektori: 899 €

Voimassa 16.9.2022 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 649 €
Yksityinen sektori: 949 €

Voimassa 14.10.2022 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 699 €
Yksityinen sektori: 999 €

Voimassa 17.11.2022 asti.
OSTA LIPUT
Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu kaikkiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

Usein kysyttyä