Skip to content

1.–2.12.2022 | Keilaranta 1 Business Park, Espoo

LIPUTOHJELMA

#asiakasjapotilasturvallisuus

Yhdessä kohti tavoitetta: Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa.

Tulevaisuuden asiakas- ja potilasturvallisuus -tapahtuma pohjautuu sosiaali- ja terveysministeriön maaliskuussa 2022 julkaisemaan strategiaan: Suomi asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan. Tapahtuman tarkoituksena on verkostoitua sekä vahvistaa turvallisuustyötä Suomessa etsien yhdessä ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin useiden aiheen ammattilaisten johdolla.

 • Miten parantaa luottamusta asiakkaan ja terveydenhuollon välillä?
 • Miten hyvinvointialueet valmistautuvat turvallisuuslupauksen lunastamiseen?
 • Kuinka hyödyntää mittareita osana asiakas- ja potilasturvallisuutta?
 • Miksi ja miten vähentää eettistä kuormitusta?
 • Millä tavalla katkeamatonta lääkehoitoa voidaan varmistaa?
 • Miltä näyttää potilasturvallisuuden johtamisen työkalut?

Tapahtuma hyväksytään Lääkäriliiton terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyden teoreettiseksi koulutukseksi.

Erikoislääkärikoulutukseen haettavat tuntimäärät
Akuuttilääketiede 5
Infektiosairaudet 5
Terveydenhuolto (EL) 5
Työterveyshuolto 5
Yleislääketiede 5
Hallinnolliset koulutukset
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille 5

Early Bird -liput 28.10.2022 mennessä, ennen kuin hinnat nousevat!

OSTA LIPUT

 

Viimeinen etuhinta umpeutuu 28.10.2022! Saat ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmälle.

Tapahtuman TOP 4 teemat.

Yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa.

Hyvinvoivat ammattilaiset.

Turvallisuus asiakas- ja potilastyössä.

Hoitokäytäntöjen parantaminen.

Arvokkaita oppeja jakamassa arvostetut ammattilaiset.

lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut –osasto (APO), Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö

Kaisa Halinen

Kaisa Halinen on geriatrian erikoislääkäri ja hänellä on  terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys sekä palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, eMBA. Kaisalla on pitkä työkokemus terveydenhuollon eri tehtävissä ja tällä hetkellä hän työskentelee sosiaali- ja terveysministeriössä lääkintöneuvoksena ja vastaa mm. asiakas- ja potilasturvallisuusasioista.

Potilasturvallisuuden asiantuntijaylilääkäri PSHP, Asiakas- ja potilasturvallisuuden prof. UEF

Hanna Kuusisto

Dosentti, terveystieteiden tohtori, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessori, Turun yliopisto

Hanna Tiirinki

Dosentti, terveystieteiden tohtori Hanna Tiirinki toimii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessorina Turun yliopistossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuustutkinnan johtavana tutkijana Onnettomuustutkintakeskuksessa. Hänellä on pitkä tutkimus- ja kehittämiskokemus asiakaslähtöisen hyvinvointipalvelujärjestelmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden teemoista, jotka kytkeytyvät vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuuden erityiskysymyksiin.

sairaanhoitaja, TtT, muutosjohtaja Pohjanmaan hyvinvointialue

Mari Liukka

Tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Jaana Laitinen

Jaana Laitinen on soteorganisaatioille toteutettavan Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn ja useiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden johtaja. Hänen työnsä  tavoitteena on tuottaa ratkaisuja työhyvinvoinnin, työkyvyn ja terveyden edistämiseen yhteistyössä sote-työpaikkojen ja toimijoiden kanssa.

kehittämispäällikkö, ennakoivan riskienhallinnan ja turvallisuuskulttuurin edistäminen, PSHP

Petri Pommelin

ylilääkäri, terveydenhuollon erikoislääkäri, palvelujärjestelmän kehittäminen, THL

Sara Launio

Sara työskentelee HUSin yhtymähallinnossa hankepäällikkönä sote-uudistuksen ja erityisesti järjestämisen kokonaisvalmisteluun liittyvissä tehtävissä. Hän edustaa Suomea Euroopan nuorten lääkäreiden yhdistyksen hallituksessa (European Junior Doctors Association, EU-EEA Committee Chair). Lisäksi toimii Lääkäriliiton Luottamuslääkäritoimikunnassa sekä  Lääkäriliiton terveyspoliittisessa jaoksessa.”

 

sosiaalityön professori emerita, Lapin yliopisto

Anneli Pohjola

Anneli Pohjolan keskeisiä tutkimusteemoja ovat asiakkaan asema palveluissa sekä palvelujärjestelmän kehittäminen, joiden jatkumona asiakasturvallisuuden edistäminen sosiaalihuollossa.

laatujohtaja, Esperi Care

Eeva Ketola

Eeva Ketola on LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, eMBA & terveydenhuoltotutkimuksen dosentti, joka toimii Esperi-konsernin laatujohtaja.

palveluinnovaatioiden johtava asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulun

Susanna Tella

Susanna Tella on hyvinvoinnin palveluinnovaatioiden johtava asiantuntija LAB-ammattikorkeakoululla. Väitöstyössään hän vertaili suomalaisten ja brittiläisten sairaanhoitajaopiskelijoiden potilasturvallisuuden oppimista, jonka jälkeen ollut kehittämässä potilasturvallisuuden kansainvälistä oppimisympäristöä. Tällä hetkellä hän on 29 Euroopan maan second victim ERNST-tutkijaverkostossa tieteellisen viestinnän koordinaattori.

dosentti, psykologian tohtori

Teemu Reiman

Dosentti, psykologian tohtori Teemu Reimanin mielenkiinnon kohteena on turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen sekä resilienssin arviointi ja kehittäminen nykyajan alati monimutkaistuvissa organisaatioissa. Teemu on työskennellyt turvallisuuskriittisten organisaatioiden tutkimisen ja kehittämisen parissa yli kaksikymmentä vuotta, mm. erikoistutkijana VTT:llä, tehnyt konsultointia oman yrityksensä kautta sekä toiminut käytännön turvallisuuskulttuurin kehittämistyössä suomalaisessa suuressa ydinvoimalaitoksen rakentamisprojektissa. Uransa aikana Teemulle on kertynyt kokemusta ydinvoiman, sosiaalityön ja terveydenhuollon, raideliikenteen, merenkulun, petrokemian ja ilmailun turvallisuuden kehittämisen parissa. Hän on julkaissut yli 20 tieteellistä artikkelia sekä useita kymmeniä kirjoja, kirja-artikkeleita ja tutkimusraportteja.

tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Kristiina Heikkilä

Kristiina on toiminut sairaanhoitajana leikkaussalissa anestesiahoitotyössä 8 vuotta, jonka jälkeen hän on opiskellut terveystieteiden maisteriksi ja opettajaksi. Nyt Kristiina toimii tutkijana Hoitotyön tutkimussäätiössä, jossa hänen  vastuualueinaan ovat Suomen JBI yhteistyökeskuksen sekä  hoitosuositusten koordinointi. Kristiinan saa innostumaan työssään mahdollisuus saada toimia organisaatiossa, joka on edelläkävijä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisessä ja näyttöön perustuvien hoitosuositusten laatimisessa Suomessa.

turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö, Niuvanniemen sairaala, Kuopio

Anssi Kuosmanen

Anssilla on pitkä ura hoitotyön ja johtamisen maailmasta. Työura on alkanut sairaanhoitajasta ja edennyt kohti esimies- ja asiantuntijatehtäviä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat ihmisten turvallinen toiminta ja turvallisuuskulttuuri. Koulutukseltaan Kuosmanen on terveystieteiden tohtori.

Anssi Kuosmanen työskentelee tällä hetkellä turvallisuuspäällikkönä valtion oikeuspsykiatrisessa sairaalassa Kuopiossa. Vastuualueeseen kuuluu sairaalan kokonaisturvallisuus.

Safety Development Manager, Neste

Patrik Nyström

Patrik Nyström on opiskellut Lundin yliopistossa terveystieteiden maisteriksi Human Factors and Systems Safety -linjalla. Hän on toiminut ensihoidon opettajana sekä simulaatiokouluttajana AMK Arcadassa. Patrik on EuSim-organisaation pääkouluttaja Suomessa ja kansainvälisesti, Safety Factors Finlandin toimitusjohtaja.

Patrik on myös aktiivisesti kehittänyt ja kouluttanut potilasturvallisuuden tiimityö- ja kommunikaatioon liittyviä aiheita vuosikausia. Hänen osaamisensa inhimillisiin tekijöihin, järjestelmäturvallisuuteen sekä oppimiseen on viime vuosina vienyt hänet tekemään erilaisia projekteja Suomen rajojen ulkopuolelle ja nyt myös terveydenhuollon ulkopuolelle, Nesteelle, jossa hän toimii Safety Development Manager -positiossa.

Laatu- ja potilasturvallisuusylilääkäri HYKS - ERVA alueen potilasturvallisuulähettiläs, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut

Maria Virkki

vastaava proviisori, HUS Apteekki

Carita Linden-Lahti

Carita Linden-Lahti toimii HUSissa ja HUS Apteekissa lääkitysturvallisuuden asiantuntijatehtävissä edistäen moniammatillisesti lääkehoidon turvallisuutta ja lääkehoitoprosessien kehittämistä. Hän on mukana useissa kansallisissa lääkitysturvallisuustyöryhmissä ja -tutkimusprojekteissa.

Ohjelma 2022

torstai 1.12.

 • 8.30
 • Ilmoittautuminen & aamupalaa Keilaniemessä
juontaja

Mikko Suursalmi

Mikko työskentelee päätoimisesti MTV3-kanavalla arkipäivisin nähtävän Viiden jälkeen -ohjelman juontajana. Hän on toiminut radiojuontajana valtakunnallisilla kanavilla yli 20 vuotta, ja nykyisin Mikkoa voi kuulla Radio Novassa. Hän toimii myös FORE!-golflehden päätoimittajana.

puheenjohtaja Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY, laatuylilääkäri, HUS

Sanna-Maria Kivivuori

Sanna-Maria toimii laatuylilääkärinä HUSissa. Hän on Helsingin yliopiston dosentti ja suorittanut executive MBA-tutkinnon. Taustakoulutukseltaan hän on lasten syöpälääkäri ja lastenlääkäri ja hänellä on terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys. Sanna-Marian työhön kuuluu erilaisia laatuun liittyviä asioita sekä vastuullisuusasiat. Erityisesti hän on perehtynyt laatujärjestelmiin.

Sanna-Maria on mukana kansallisessa ja kansainvälisessä laatuyhteistyössä usealla taholla. Hän on Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen puheenjohtaja.

Suomi asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan

 

lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut –osasto (APO), Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö

Kaisa Halinen

Kaisa Halinen on geriatrian erikoislääkäri ja hänellä on  terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys sekä palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, eMBA. Kaisalla on pitkä työkokemus terveydenhuollon eri tehtävissä ja tällä hetkellä hän työskentelee sosiaali- ja terveysministeriössä lääkintöneuvoksena ja vastaa mm. asiakas- ja potilasturvallisuusasioista.

 • YHDESSÄ ASIAKKAIDEN JA POTILAIDEN KANSSA (Kärki 1)
 • sisältö asiakkaan ja potilaan näkökulmasta
 • vaatimukset toiminnalle, ihmisten osaamiselle ja käyttäytymiselle
 • luottamus ansaitaan toimimalla toistuvasti luotettavasti
kehittämispäällikkö, ennakoivan riskienhallinnan ja turvallisuuskulttuurin edistäminen, PSHP

Petri Pommelin

 • peruskysymyksenä asiakasturvallisuuden kirkastaminen
 • asiakasturvallisuuden keskeiset ulottuvuudet – rakenteelliset edellytykset & kohtaaminen
 • asiakasta kunnioittava eettinen toimintakulttuuri
 • kuullaanko mutta ei kuunnella
 • asiakas työn kohteesta kehittäjäksi ja tiedontuottajaksi
Dosentti, terveystieteiden tohtori, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessori, Turun yliopisto

Hanna Tiirinki

Dosentti, terveystieteiden tohtori Hanna Tiirinki toimii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessorina Turun yliopistossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuustutkinnan johtavana tutkijana Onnettomuustutkintakeskuksessa. Hänellä on pitkä tutkimus- ja kehittämiskokemus asiakaslähtöisen hyvinvointipalvelujärjestelmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden teemoista, jotka kytkeytyvät vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuuden erityiskysymyksiin.

sosiaalityön professori emerita, Lapin yliopisto

Anneli Pohjola

Anneli Pohjolan keskeisiä tutkimusteemoja ovat asiakkaan asema palveluissa sekä palvelujärjestelmän kehittäminen, joiden jatkumona asiakasturvallisuuden edistäminen sosiaalihuollossa.

kokemusasiantuntija, sairaanhoitaja-kätilö

Heidi Tsupari

Heidi Tsupari on 41-vuotias kolmen teini-ikäisen lapsen äiti. Hän on myös nuorimman lapsen omaishoitaja, ollut nyt viisi vuotta ja kouluttautunut omaishoidon kokemusasiantuntijaksi. Ammatiltaan Heidi on sairaanhoitaja-kätilö ja hänen työpaikkansa on Vantaan kaupungilla lastensuojelun perhekuntoutuskeskuksessa.

On taitolaji yhdistää perhe-elämä, omaishoito, työ ja vapaa-aika, tästä kaikesta kuormittumatta liikaa.

Voimalauseella: ”Silloin kun mikään ei ole varmaa, kaikki on mahdollista”.

Elvytys kammiovärinästä keskellä jalkapallokenttää muutti suunnitelmat hetkessä.

 • miten jatkohoito järjestettiin?
 • miten perhe huomioitiin suuren kriisin keskellä?
 • toiveita terveydenhuoltoon
jalkapallovalmentaja, kokemusasiantuntija

Jyrki Ahola

 • 10.35
 • Kahvia ja näyttelyyn tutustuminen
 • kyky huolehtia toiminnan luotettavuudesta
 • turvallisuuden tavoitteet ja ihmisten johtaminen
 • ennakoiva riskien hallinta tukee johtamista
kehittämispäällikkö, ennakoivan riskienhallinnan ja turvallisuuskulttuurin edistäminen, PSHP

Petri Pommelin

potilasturvallisuuspäällikkö, PSSHP

Kaisa Haatainen

”Tutkimuksen avulla potilasturvallisuutta”

 • kriisit kehittävät -Esperin muutosmatka
 • systemaattisuus tekemisen kivijalkana
 • digi ja tiedolla johtaminen – tulevaisuuden tekijät
laatujohtaja, Esperi Care

Eeva Ketola

Eeva Ketola on LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, eMBA & terveydenhuoltotutkimuksen dosentti, joka toimii Esperi-konsernin laatujohtaja.

 • Miten asiakasturvallisuus asemoituu hyvinvointipalvelujärjestelmään?
 • Millaisia intressejä ja arvoja asiakasturvallisuus muodostaa?
 • Miten asiakasturvallisuuden intressit ja arvot muuntuvat strategioissa todeksi?

 

Dosentti, terveystieteiden tohtori, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessori, Turun yliopisto

Hanna Tiirinki

Dosentti, terveystieteiden tohtori Hanna Tiirinki toimii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessorina Turun yliopistossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuustutkinnan johtavana tutkijana Onnettomuustutkintakeskuksessa. Hänellä on pitkä tutkimus- ja kehittämiskokemus asiakaslähtöisen hyvinvointipalvelujärjestelmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden teemoista, jotka kytkeytyvät vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuuden erityiskysymyksiin.

 • 12.30
 • Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
juontaja

Mikko Suursalmi

Mikko työskentelee päätoimisesti MTV3-kanavalla arkipäivisin nähtävän Viiden jälkeen -ohjelman juontajana. Hän on toiminut radiojuontajana valtakunnallisilla kanavilla yli 20 vuotta, ja nykyisin Mikkoa voi kuulla Radio Novassa. Hän toimii myös FORE!-golflehden päätoimittajana.

potilasturvallisuuslääkäri Potilasvakuutuskeskus, laatuylilääkäri Mehiläinen

Maiju Welling

Maiju on potilasturvallisuuden ja laadun parantamiseen intohimoisesti suhtautuva terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt viime vuodet Potilasvakuutuskeskuksessa potilasturvallisuuslääkärinä. Hän on lisännyt tietoisuutta potilasturvallisuudesta esimerkiksi luennoimalla ja vierailemalla hoitolaitoksissa. Maiju on väitellyt lääketieteen tohtoriksi ja suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon, joten hänellä on laaja-alaista näkökulmaa terveydenhuollon kehittämiseen. Potilasvahingot ja turvallisuusjohtaminen ovat hänen erityisosaamisensa alueita. Potilasvakuutuskeskuksen lisäksi Maiju työskentelee Mehiläisessä laatuylilääkärinä.

 • HYVINVOIVAT JA OSAAVAT AMMATTILAISET (Kärki 2)
 • Lupaamme opiskelijoille turvallisen ja opettavaisen työkulttuurin
 • Millainen oli ensimmäinen työkokemus? Opiskelijan ääni.
 • Mitkä tekijät työyhteisössä edistivät tai estivät turvallisuuden tunnetta ja toisaalta turvallisuudesta ja muusta oppimista?
Sosionomi opiskelija, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki

Halla Kokkonen

Halla on kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Opiskelijoiden edunvalvonta ja heidän äänensä kuuluviin tuominen on Hallalle tärkeää ja hän on toiminut aktiivina opintojensa alusta asti. Tällä hetkellä Halla toimii opiskelijakunta O’Diakon hallituksen puheenjohtajana, korkeakoulun hallituksen opiskelijajäsenenä, sekä työskentelee järjestökentällä nuorten parissa.

ylilääkäri, terveydenhuollon erikoislääkäri, palvelujärjestelmän kehittäminen, THL

Sara Launio

Sara työskentelee HUSin yhtymähallinnossa hankepäällikkönä sote-uudistuksen ja erityisesti järjestämisen kokonaisvalmisteluun liittyvissä tehtävissä. Hän edustaa Suomea Euroopan nuorten lääkäreiden yhdistyksen hallituksessa (European Junior Doctors Association, EU-EEA Committee Chair). Lisäksi toimii Lääkäriliiton Luottamuslääkäritoimikunnassa sekä  Lääkäriliiton terveyspoliittisessa jaoksessa.”

 

lääketieteen kandidaatti, Puheenjohtaja, Suomen Medisiinariliitto

Arttu Lahtiharju

 • 14.15
 • Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
 • työn mielekkyyden merkitys omaan jaksamiseen
 • johtamisen merkitys pitovoimaan ja motivaatioon
toimitusjohtaja LL, terveydenhuollon erikoislääkäri, Harjun terveys oy

Petja Orre

 • Millaisia vaikutuksia hoitovirheellä voi olla hoitavaan henkilöön?
 • Millaista tukea hoitohenkilökunnan tulisi saada?
 • Mitä pitäisi tehdä, että virheiden vaikutukset voitaisiin minimoida?
palveluinnovaatioiden johtava asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulun

Susanna Tella

Susanna Tella on hyvinvoinnin palveluinnovaatioiden johtava asiantuntija LAB-ammattikorkeakoululla. Väitöstyössään hän vertaili suomalaisten ja brittiläisten sairaanhoitajaopiskelijoiden potilasturvallisuuden oppimista, jonka jälkeen ollut kehittämässä potilasturvallisuuden kansainvälistä oppimisympäristöä. Tällä hetkellä hän on 29 Euroopan maan second victim ERNST-tutkijaverkostossa tieteellisen viestinnän koordinaattori.

 • eettisen kuormituksen merkitys
 • työyhteisön keinoja vähentää eettistä kuormitusta
 • vinkkejä yksilöille edistää omaa jaksamista
Tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Jaana Laitinen

Jaana Laitinen on soteorganisaatioille toteutettavan Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn ja useiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden johtaja. Hänen työnsä  tavoitteena on tuottaa ratkaisuja työhyvinvoinnin, työkyvyn ja terveyden edistämiseen yhteistyössä sote-työpaikkojen ja toimijoiden kanssa.

juontaja

Mikko Suursalmi

Mikko työskentelee päätoimisesti MTV3-kanavalla arkipäivisin nähtävän Viiden jälkeen -ohjelman juontajana. Hän on toiminut radiojuontajana valtakunnallisilla kanavilla yli 20 vuotta, ja nykyisin Mikkoa voi kuulla Radio Novassa. Hän toimii myös FORE!-golflehden päätoimittajana.

potilasturvallisuuslääkäri Potilasvakuutuskeskus, laatuylilääkäri Mehiläinen

Maiju Welling

Maiju on potilasturvallisuuden ja laadun parantamiseen intohimoisesti suhtautuva terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt viime vuodet Potilasvakuutuskeskuksessa potilasturvallisuuslääkärinä. Hän on lisännyt tietoisuutta potilasturvallisuudesta esimerkiksi luennoimalla ja vierailemalla hoitolaitoksissa. Maiju on väitellyt lääketieteen tohtoriksi ja suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon, joten hänellä on laaja-alaista näkökulmaa terveydenhuollon kehittämiseen. Potilasvahingot ja turvallisuusjohtaminen ovat hänen erityisosaamisensa alueita. Potilasvakuutuskeskuksen lisäksi Maiju työskentelee Mehiläisessä laatuylilääkärinä.

perjantai 2.12.

 • 8.30
 • Tervetuloa toiseen tapahtumapäivään
juontaja

Mikko Suursalmi

Mikko työskentelee päätoimisesti MTV3-kanavalla arkipäivisin nähtävän Viiden jälkeen -ohjelman juontajana. Hän on toiminut radiojuontajana valtakunnallisilla kanavilla yli 20 vuotta, ja nykyisin Mikkoa voi kuulla Radio Novassa. Hän toimii myös FORE!-golflehden päätoimittajana.

puheenjohtaja Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY, laatuylilääkäri, HUS

Sanna-Maria Kivivuori

Sanna-Maria toimii laatuylilääkärinä HUSissa. Hän on Helsingin yliopiston dosentti ja suorittanut executive MBA-tutkinnon. Taustakoulutukseltaan hän on lasten syöpälääkäri ja lastenlääkäri ja hänellä on terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys. Sanna-Marian työhön kuuluu erilaisia laatuun liittyviä asioita sekä vastuullisuusasiat. Erityisesti hän on perehtynyt laatujärjestelmiin.

Sanna-Maria on mukana kansallisessa ja kansainvälisessä laatuyhteistyössä usealla taholla. Hän on Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen puheenjohtaja.

 • AKTIIVINEN JOHTAMINEN (Kärki 2)
 • Ennakoi, estä ja hallitse

 

dosentti, psykologian tohtori

Teemu Reiman

Dosentti, psykologian tohtori Teemu Reimanin mielenkiinnon kohteena on turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen sekä resilienssin arviointi ja kehittäminen nykyajan alati monimutkaistuvissa organisaatioissa. Teemu on työskennellyt turvallisuuskriittisten organisaatioiden tutkimisen ja kehittämisen parissa yli kaksikymmentä vuotta, mm. erikoistutkijana VTT:llä, tehnyt konsultointia oman yrityksensä kautta sekä toiminut käytännön turvallisuuskulttuurin kehittämistyössä suomalaisessa suuressa ydinvoimalaitoksen rakentamisprojektissa. Uransa aikana Teemulle on kertynyt kokemusta ydinvoiman, sosiaalityön ja terveydenhuollon, raideliikenteen, merenkulun, petrokemian ja ilmailun turvallisuuden kehittämisen parissa. Hän on julkaissut yli 20 tieteellistä artikkelia sekä useita kymmeniä kirjoja, kirja-artikkeleita ja tutkimusraportteja.

 • strategia johtamisen työkaluna
 • laatujärjestelmä johtamisen työkaluna
 • mittarointi johtamisen työkaluna
puheenjohtaja Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY, laatuylilääkäri, HUS

Sanna-Maria Kivivuori

Sanna-Maria toimii laatuylilääkärinä HUSissa. Hän on Helsingin yliopiston dosentti ja suorittanut executive MBA-tutkinnon. Taustakoulutukseltaan hän on lasten syöpälääkäri ja lastenlääkäri ja hänellä on terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys. Sanna-Marian työhön kuuluu erilaisia laatuun liittyviä asioita sekä vastuullisuusasiat. Erityisesti hän on perehtynyt laatujärjestelmiin.

Sanna-Maria on mukana kansallisessa ja kansainvälisessä laatuyhteistyössä usealla taholla. Hän on Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen puheenjohtaja.

 • Turvallisuuden hallinnan merkitys turvallisen kulttuurin kehityksessä (terveydenhuollossa ja petrokemian teollisuudessa)
  • Mikä vaikuttaa toimivan ja mikä ei
 • Roolimallien merkitys turvallisuuden kehittämisessä
turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö, Niuvanniemen sairaala, Kuopio

Anssi Kuosmanen

Anssilla on pitkä ura hoitotyön ja johtamisen maailmasta. Työura on alkanut sairaanhoitajasta ja edennyt kohti esimies- ja asiantuntijatehtäviä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat ihmisten turvallinen toiminta ja turvallisuuskulttuuri. Koulutukseltaan Kuosmanen on terveystieteiden tohtori.

Anssi Kuosmanen työskentelee tällä hetkellä turvallisuuspäällikkönä valtion oikeuspsykiatrisessa sairaalassa Kuopiossa. Vastuualueeseen kuuluu sairaalan kokonaisturvallisuus.

Safety Development Manager, Neste

Patrik Nyström

Patrik Nyström on opiskellut Lundin yliopistossa terveystieteiden maisteriksi Human Factors and Systems Safety -linjalla. Hän on toiminut ensihoidon opettajana sekä simulaatiokouluttajana AMK Arcadassa. Patrik on EuSim-organisaation pääkouluttaja Suomessa ja kansainvälisesti, Safety Factors Finlandin toimitusjohtaja.

Patrik on myös aktiivisesti kehittänyt ja kouluttanut potilasturvallisuuden tiimityö- ja kommunikaatioon liittyviä aiheita vuosikausia. Hänen osaamisensa inhimillisiin tekijöihin, järjestelmäturvallisuuteen sekä oppimiseen on viime vuosina vienyt hänet tekemään erilaisia projekteja Suomen rajojen ulkopuolelle ja nyt myös terveydenhuollon ulkopuolelle, Nesteelle, jossa hän toimii Safety Development Manager -positiossa.

 • 10.40
 • Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
 • Potilaan tuottama tieto on terveydenhuollon voimavara
 • Terveydenhuollon ammattilaisten antama tieto tulee olla korkealaatuista
 • Jaettu päätöksenteko parantaa potilaan autonomiaa ja hoitoon sitoutumista
Potilasturvallisuuden asiantuntijaylilääkäri PSHP, Asiakas- ja potilasturvallisuuden prof. UEF

Hanna Kuusisto

 • 11.45
 • Lounastauko ja näyttelyyn tutustuminen
juontaja

Mikko Suursalmi

Mikko työskentelee päätoimisesti MTV3-kanavalla arkipäivisin nähtävän Viiden jälkeen -ohjelman juontajana. Hän on toiminut radiojuontajana valtakunnallisilla kanavilla yli 20 vuotta, ja nykyisin Mikkoa voi kuulla Radio Novassa. Hän toimii myös FORE!-golflehden päätoimittajana.

potilasturvallisuuslääkäri Potilasvakuutuskeskus, laatuylilääkäri Mehiläinen

Maiju Welling

Maiju on potilasturvallisuuden ja laadun parantamiseen intohimoisesti suhtautuva terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt viime vuodet Potilasvakuutuskeskuksessa potilasturvallisuuslääkärinä. Hän on lisännyt tietoisuutta potilasturvallisuudesta esimerkiksi luennoimalla ja vierailemalla hoitolaitoksissa. Maiju on väitellyt lääketieteen tohtoriksi ja suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon, joten hänellä on laaja-alaista näkökulmaa terveydenhuollon kehittämiseen. Potilasvahingot ja turvallisuusjohtaminen ovat hänen erityisosaamisensa alueita. Potilasvakuutuskeskuksen lisäksi Maiju työskentelee Mehiläisessä laatuylilääkärinä.

 • TURVALLISUUS ASIAKAS- JA POTILASTYÖSSÄ (Kärki 3)
 • Mitä on näyttöön perustuva toiminta?
 • Yhtenäiset toimintatavat asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistajana
 • Potilaan paras mahdollinen ja turvallinen hoito ei toteudu, jos kaikkien potilaan ja asiakkaan hoitoon osallistuvien toiminta ei perustu näyttöön
tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Kristiina Heikkilä

Kristiina on toiminut sairaanhoitajana leikkaussalissa anestesiahoitotyössä 8 vuotta, jonka jälkeen hän on opiskellut terveystieteiden maisteriksi ja opettajaksi. Nyt Kristiina toimii tutkijana Hoitotyön tutkimussäätiössä, jossa hänen  vastuualueinaan ovat Suomen JBI yhteistyökeskuksen sekä  hoitosuositusten koordinointi. Kristiinan saa innostumaan työssään mahdollisuus saada toimia organisaatiossa, joka on edelläkävijä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisessä ja näyttöön perustuvien hoitosuositusten laatimisessa Suomessa.

 • Mittaritieto kuuluu kaikille!
 • Mistä tiedän onko organisaationi asiakas- ja potilasturvallisuuskäytännöt ajanmukaiset?
 • Mitä pitäisi mitata?
sairaanhoitaja, TtT, muutosjohtaja Pohjanmaan hyvinvointialue

Mari Liukka

 • HOITOKÄYTÄNTÖJEN PARANTAMINEN (Kärki 4)
 • Kokemuksia laiteturvallisuuden valmistelusta
 • Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia kehittämisen tiekarttana
hyvinvointiteknologia YAMK, erityissuunnittelija, Espoon kaupunki

Sari Lintunen

Tällä hetkellä Sari työskentelen Espoossa erityissuunnittelijana, 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen laiteturvallisuusasiantuntijana. Tämän lisäksi Sari työskentelen 25% työajalla Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa laiteturvallisuuteen liittyvässä hankkeessa.

 • Mitä tarkoittaa katkeamaton lääkehoito?
 • Millä tavalla katkeamatonta lääkehoitoa voidaan varmistaa?
 • Katkeamattoman lääkehoidon varmistaminen – case HUS
vastaava proviisori, HUS Apteekki

Carita Linden-Lahti

Carita Linden-Lahti toimii HUSissa ja HUS Apteekissa lääkitysturvallisuuden asiantuntijatehtävissä edistäen moniammatillisesti lääkehoidon turvallisuutta ja lääkehoitoprosessien kehittämistä. Hän on mukana useissa kansallisissa lääkitysturvallisuustyöryhmissä ja -tutkimusprojekteissa.

 • 14.30
 • Kahvia ja verkostoitumista
 • hygienia- ja infektiontorjuntakäytäntöjen selvittäminen eri yksiköissä varmistaa näyttöön perustuvaa toimintaa
 • alueellinen yhteistyö infektioidentorjunnassa
hallinnollinen osastonhoitaja, TtM, hygieniahoitaja Turun yliopistollinen keskussairaala

Tiina Kurvinen

Tiina Kurvinen valmistui terveystieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2001. Hän on toiminut parinkymmenen vuoden ajan Tyksissä hoitoon liittyvien infektioiden ja sairaalahygienian parissa. Nykyisessä tehtävässä yksikön hallinnollisena osastonhoitajana työn pääpaino on erilaisissa kehittämistehtävissä, tutkimushankkeissa ja näyttöön perustuvien hoito-ohjeiden laatimisessa. Koulutustoiminta ja moniammatillisissa työryhmissä toiminta painottuu sairaalahygienian edistämiseen ja infektioiden torjuntaan. Hoitoon liittyvien infektioidentorjunta on yksi keskeinen asiakas- ja potilasturvallisuutta lisäävä tekijä!

Laatu- ja potilasturvallisuusylilääkäri HYKS - ERVA alueen potilasturvallisuulähettiläs, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut

Maria Virkki

juontaja

Mikko Suursalmi

Mikko työskentelee päätoimisesti MTV3-kanavalla arkipäivisin nähtävän Viiden jälkeen -ohjelman juontajana. Hän on toiminut radiojuontajana valtakunnallisilla kanavilla yli 20 vuotta, ja nykyisin Mikkoa voi kuulla Radio Novassa. Hän toimii myös FORE!-golflehden päätoimittajana.

potilasturvallisuuslääkäri Potilasvakuutuskeskus, laatuylilääkäri Mehiläinen

Maiju Welling

Maiju on potilasturvallisuuden ja laadun parantamiseen intohimoisesti suhtautuva terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt viime vuodet Potilasvakuutuskeskuksessa potilasturvallisuuslääkärinä. Hän on lisännyt tietoisuutta potilasturvallisuudesta esimerkiksi luennoimalla ja vierailemalla hoitolaitoksissa. Maiju on väitellyt lääketieteen tohtoriksi ja suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon, joten hänellä on laaja-alaista näkökulmaa terveydenhuollon kehittämiseen. Potilasvahingot ja turvallisuusjohtaminen ovat hänen erityisosaamisensa alueita. Potilasvakuutuskeskuksen lisäksi Maiju työskentelee Mehiläisessä laatuylilääkärinä.

Advisory Board – olemme kuulleet alan huippuasiantuntijoita.

Advisory Boardin jäsenet ovat tuoneet pöytään vankkaa osaamista alaltaan: yhteistyössä olemme tehneet sisällöstä entistä laadukkaampaa – näin pystymme yllättämään sinut joka kerta ja takaamaan entistä ikimuistoisemman tapahtumakokemuksen.

vastaava proviisori, HUS Apteekki

Carita Linden-Lahti

Carita Linden-Lahti toimii HUSissa ja HUS Apteekissa lääkitysturvallisuuden asiantuntijatehtävissä edistäen moniammatillisesti lääkehoidon turvallisuutta ja lääkehoitoprosessien kehittämistä. Hän on mukana useissa kansallisissa lääkitysturvallisuustyöryhmissä ja -tutkimusprojekteissa.

turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö, Niuvanniemen sairaala, Kuopio

Anssi Kuosmanen

Anssilla on pitkä ura hoitotyön ja johtamisen maailmasta. Työura on alkanut sairaanhoitajasta ja edennyt kohti esimies- ja asiantuntijatehtäviä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat ihmisten turvallinen toiminta ja turvallisuuskulttuuri. Koulutukseltaan Kuosmanen on terveystieteiden tohtori.

Anssi Kuosmanen työskentelee tällä hetkellä turvallisuuspäällikkönä valtion oikeuspsykiatrisessa sairaalassa Kuopiossa. Vastuualueeseen kuuluu sairaalan kokonaisturvallisuus.

puheenjohtaja Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY, laatuylilääkäri, HUS

Sanna-Maria Kivivuori

Sanna-Maria toimii laatuylilääkärinä HUSissa. Hän on Helsingin yliopiston dosentti ja suorittanut executive MBA-tutkinnon. Taustakoulutukseltaan hän on lasten syöpälääkäri ja lastenlääkäri ja hänellä on terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys. Sanna-Marian työhön kuuluu erilaisia laatuun liittyviä asioita sekä vastuullisuusasiat. Erityisesti hän on perehtynyt laatujärjestelmiin.

Sanna-Maria on mukana kansallisessa ja kansainvälisessä laatuyhteistyössä usealla taholla. Hän on Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen puheenjohtaja.

kehittämispäällikkö, ennakoivan riskienhallinnan ja turvallisuuskulttuurin edistäminen, PSHP

Petri Pommelin

väitöskirjatutkija, hoitotyön lehtori, OAMK

Piia Hyvämäki

Piia toimii OAMK:lla hoitotyön lehtorina. Asiakas- ja potilasturvallisuus on ollut erityinen mielenkiinnonkohde ensimmäisestä potilasturvallisuusstrategian julkaisusta lähtien. Potilasturvallisuussisällöt ja niiden kehittäminen ovat Piian keskeisiä työtehtäviäni niin perusopiskelijoiden, kv-opiskelijoiden sekä YAMK-opiskelijoiden koulutuksessa. Piia on ollut myös mukana aloittamassa OAMK:n simulaatiotoimintaa vuodesta 2008 lähtien. Piian väitöskirjan tutkimusaihe on organisaatioiden välisen tiedonsiirron potilasturvallisuus.

potilasturvallisuuspäällikkö, PSSHP

Kaisa Haatainen

”Tutkimuksen avulla potilasturvallisuutta”

Vuoden 2021 Sisäinen Tarkastaja

Markus Kiviaho

Partner, JHTT, CGAP, CRMA, IA Insight Public Oy

Markus on aiemmin toiminut usean vuoden ajan Tampereen kaupungin ja Audiator -yhtiöiden sisäisen tarkastuksen johtajana, sekä FCG Konsultointi Oy:n johtavana konsulttina. Hän on erikoistunut hyvän hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan arviointeihin ja kehittämiseen.

Markus on menestyksekkäällä urallaan saanut Sisäiset tarkastajat ry:n myöntämän arvonimen ’Vuoden 2021 Sisäinen Tarkastaja’. Lisäksi Markus on Oikeusministeriön toimeksiannosta kirjoittanut yhdessä Mikko Knuutisen kanssa oppaan ’Korruptiontorjunnasta ja askelmerkeistä hyvään hallintoon’.

Varmista paikkasi ja osta liput.

SUPER EARLY BIRD

549  €

Voimassa 30.9.2022 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

599 €

Voimassa 28.10.2022 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

649 €

Voimassa 1.12.2022 asti.
OSTA LIPUT

Olisiko teitä tulossa useampi?

Myynnissä myös suositut ryhmätarjouspaketit.

Joukossa viisaus vahvistuu ja kaverin kanssa on aina hauskempaa! Siksi kannustammekin osallistumaan tapahtumiimme ryhmissä, ja tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille.

Miten toimia? Meilaa katariina.asp@professio.fi tai soita 040 768 2170 – myös verkkokauppamme tarjoaa automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin vähintään 3 lippua.

OSTA LIPUT RYHMÄLLE

Järjestäjäkumppanina tapahtumassa.

Näytteilleasettajat.

Näytteilleasettajaksi tapahtumaan?

Myynnissä uusi näytteilleasettajaratkaisu.

Kun haluat keskittyä laadukkaisiin kohtaamisiin ja tavoittaa oikean kohderyhmän kustannustehokkaasti. Ketterä näytteilleasettajaratkaisu sisältää:

 • Oma ständipaikka (pystypöytä, normaali verkkovirta + langaton netti)
 • Kaksi edustajaa tapahtumapaikalle
 • Vapaata verkostoitumista laaja-alaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden johtamiseen, kehittämiseen, tutkimukseen ja opetukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa kahden päivän ajan
 • Logonäkyvyys tapahtuman verkkosivuilla
 • Aamupala-, lounas- ja kahvitarjoilut tapahtuman aikana

Tervetuloa tapaamaan tulevat asiakkaasi –  varmista paikka parrasvaloissa valitun kohderyhmän kärkitapahtumassa! Kokonaisuuden hinta on yrityksille 1 449 € ja yhdistyksille 499 €. Pääset tilaamaan paikan alla olevan lomakkeen kautta.

Tilaa paikka näytteilleasettajaksi Tulevaisuuden asiakas- ja potilasturvallisuus -tapahtumaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää olethan yhteydessä meilitse asiakaspalvelu@professio.fi tai p. 020 780 6220 – autamme oikeasti mielellämme.

"*" indicates required fields

Step 1 of 3

Vaihe 1: Ratkaisun valinta

Valitse ensin sopiva näytteilleasettajaratkaisu. Voit halutessasi valita kokonaisuuteen eri lisäoptioita. Seuraavassa vaiheessa pääset syöttämään tilaajan tiedot.
Valitse näytteilleasettajaratkaisu*
Ratkaisu sisältää: ständipaikka (pystypöytä, normaali verkkovirta + langaton netti), kaksi edustajaa tapahtumapaikalle, logonäkyvyys verkkosivuilla sekä tarjoilut tapahtuman aikana.
Valitse halutessasi lisäoptiot kokonaisuuteen
Hintaan lisätään laskutuslisä 8 € ja ALV (24 %).

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET

Hotelli

Nuku hotellissa, älä tapahtumassa🌙

Meille pienetkin asiat ovat tärkeitä. Eikä vähäisimpänä, että olet virkeänä, kun tapahtuma alkaa. Olemme neuvotelleet edulliset huonehinnat sinua varten Sokos Hotellin Heymo1: 97 € / 1hh ja 107 € / 2hh saat syöttämällä koodin  ’’BPROFESSIO’’ varauksen yhteydessä. Etu on käytettävissä standard-huoneluokkiin 30.11.-2.12.2022, niin kauan kuin huoneita riittää. Lisätiedot ja varaukset: Sokos Hotellien sivuilta.

Iloinen henkilökuntamme odottaa sinua aamulla tapahtumapaikalla, tervetuloa!

VARAA HUONE