Skip to content

Hyvinvointialueiden ja kuntien kiinteistöjohtaminen

15.-16.11.2023 | Hybriditoteutus: Espoo & etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Uuden äärellä - miten tilahallinta muuttuu?

Hyvinvointialueuudistuksessa kunnat ovat 1.1.2023 vuokranneet omistamansa sote-kiinteistöt hyvinvointialueille. Miten kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta muuttuu soteuudistuksen myötä ja miten tämä tulee näkymään näiden kiinteistöjohtamisessa?

Hyvinvointialueiden ja kuntien kiinteistöjohtaminen -koulutuksessa saat ajankohtaisen katsauksen hyvinvointialueiden kiinteistöjohtamisen tämän hetken sisältöihin sekä kartoitat hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset kiinteistönpitoon ja kiinteistöjohtamiseen.

Koulutuspäivinä saat keskeisiä välineitä ja työkaluja rakennusten hallintaan sekä näkökulmia käyttäjälähtöiseen tila- ja palveluhallintaan. Lisäksi pureudut palveluverkkojen, korjausvelan ja investointitarpeen laskentaan sekä tutustut vuokrien määrittämisen keskeisiin sisältöihin CASE-esimerkkien kautta. Kuulet myös, mitä rakennusten omistajuuteen liittyviä riskejä hyvinvointialueuudistus tuo kunnille.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu kuntien ja hyvinvointialueiden edustajille. Koulutus sopii esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueiden ylimmälle johdolle, kiinteistönpidon vastuussa oleville teknisille johtajille, kiinteistöpäälliköille ja tilanhallintapäälliköille sekä muille em. organisaatioiden tilahallinnan asiantuntijoille. Koulutus antaa eväitä myös luottamusmiehille hahmottaa julkisen sektorin kiinteistöjohtamiseen liittyviä sisältöjä.

OSTA LIPUT    
Koulutus järjestetään hybriditoteutuksena. Valitse lipputyyppi sen mukaan, osallistutko etänä vai paikan päällä. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.
 
Koulutuksen jälkeen saat tallenteen käyttöösi.

KUULE

ajankohtaista tietoa kiinteistöjohtamisen soveltamisohjeita omaan toimintaan.

LÖYDÄ

näkökulmia omaisuuden tarpeiden hahmottamiseksi.

OPI

palveluverkkosuunnittelun perusteet.

HAHMOTA

kiinteistöpitoon liittyvät haasteet hyvinvointialueuudistuksessa.

Kouluttaja

Suomen johtava toimitila- ja asuntovarallisuuden asiantuntija, Trellum Consulting

Harri Isoniemi

Harri on vaikuttanut kiinteistöalalla jo yli 25 vuotta. Hän on ollut toteuttamassa sote-rakennusten vuokrien määrittelyitä ja asiakkainaan hänellä on ollut mm. Eksote, Siun sote sekä Saarikka. Hän on myös ollut mukana Maakuntien Tilakeskuksen asiantuntijana hankkeessa, jonka tuloksena syntyivät esim. 5 000 kuntien omistaman sote-rakennuksen vuokratiedot. Harri onkin seurannut hyvinvointialueuudistusta tarkkaan kiinteistöpidon näkökulmasta.

Viimeiset 20 vuotta Harri on työskennellyt yrittäjänä & konsulttina perustamassaan Trellum Consulting Oy:ssä. Hän on kehittänyt korjausvelan laskenta-aihiosta informaatiotyökalun, jonka mukaisia projekteja hänen yrityksensä on toteuttanut yli 100 organisaation kanssa katselmoiden yli 12 000 rakennusta. Harri on myös kirjoittanut aiheesta Kuntaliitolle kirjan ”Sisäisten vuokrien määritys kunnassa ja kuntayhtymässä” vuonna 2009.

Ylikunnallisissa organisaatioissa hän on harmonisoinut vuokrahintoja mm. aluepelastuslaitoksessa sekä ollut toteuttamassa Sote rakennusten vuokrien määrittelyitä eri projekteissa. Lisäksi Harri toimi Maakuntien Tilakeskus Oy:n asiantuntijana Sote-rakennusten vuokrien määrityksen toteuttamisessa sekä kilpailuttamassa koko valtakunnan Sote- rakennusten vuokrien määritystä.

”Toiminnassani ja tuottamallani informaatiolla pyrin tekemään rakennukset ”näkyviksi”, jolloin rakennuksiin liittyvä strategisen tason päätöksenteko helpottuu. Vahvuutenani on yhdistää rakennuksen fyysiset ominaisuudet hintainformaatioon, jolloin saadaan uudenlainen tapa tarkastella rakennuksia ja niissä olevia ominaisuuksia.” -Harri Isoniemi

Suomen johtava toimitila- ja asuntovarallisuuden asiantuntija, Trellum Consulting

Harri Isoniemi

Harri on vaikuttanut kiinteistöalalla jo yli 25 vuotta. Hän on ollut toteuttamassa sote-rakennusten vuokrien määrittelyitä ja asiakkainaan hänellä on ollut mm. Eksote, Siun sote sekä Saarikka. Hän on myös ollut mukana Maakuntien Tilakeskuksen asiantuntijana hankkeessa, jonka tuloksena syntyivät esim. 5 000 kuntien omistaman sote-rakennuksen vuokratiedot. Harri onkin seurannut hyvinvointialueuudistusta tarkkaan kiinteistöpidon näkökulmasta.

Viimeiset 20 vuotta Harri on työskennellyt yrittäjänä & konsulttina perustamassaan Trellum Consulting Oy:ssä. Hän on kehittänyt korjausvelan laskenta-aihiosta informaatiotyökalun, jonka mukaisia projekteja hänen yrityksensä on toteuttanut yli 100 organisaation kanssa katselmoiden yli 12 000 rakennusta. Harri on myös kirjoittanut aiheesta Kuntaliitolle kirjan ”Sisäisten vuokrien määritys kunnassa ja kuntayhtymässä” vuonna 2009.

Ylikunnallisissa organisaatioissa hän on harmonisoinut vuokrahintoja mm. aluepelastuslaitoksessa sekä ollut toteuttamassa Sote rakennusten vuokrien määrittelyitä eri projekteissa. Lisäksi Harri toimi Maakuntien Tilakeskus Oy:n asiantuntijana Sote-rakennusten vuokrien määrityksen toteuttamisessa sekä kilpailuttamassa koko valtakunnan Sote- rakennusten vuokrien määritystä.

”Toiminnassani ja tuottamallani informaatiolla pyrin tekemään rakennukset ”näkyviksi”, jolloin rakennuksiin liittyvä strategisen tason päätöksenteko helpottuu. Vahvuutenani on yhdistää rakennuksen fyysiset ominaisuudet hintainformaatioon, jolloin saadaan uudenlainen tapa tarkastella rakennuksia ja niissä olevia ominaisuuksia.” -Harri Isoniemi

Ohjelma

keskiviikko 15.11.

 • 8.15
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.40
 • Tervetuloa etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen
 • 8.45
 • Julkisen sektorin kiinteistöjohtaminen tänään ja tulevaisuudessa
 • Kiinteistöjohtamisen kehittyminen – rakentamisesta käyttäjälähtöiseen tila- ja palveluhallintaan
 • Kiinteistöjohtamisen näkökulmat – käyttöä, ylläpitoa ja varallisuuden hallintaa
 • Miten kiinteistöjohtaminen voidaan käytännössä järjestää?
 • Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset kiinteistöjohtamiseen – Hyvinvointialueet ja kunnat
 • 10.15
 • Tauko
 • 10.30
 • Julkisen sektorin rakennukset – kenelle ja miksi?
 • Tilatarpeen hahmotus – tilakysyntä ja palveluverkkosuunnittelu
 • Tilatarve – omistaa, investoida vai vuokrata?
 • 11.45
 • Lounastauko
 • 12.45
 • Omistetut rakennukset – tapa tyydyttää tilatarve
 • Näkökulmia rakennuksiin ja varallisuuteen
 • Rakennusten tarpeiden hahmotus
 • Omaisuuden tunnusluvut – mikä on korjausvelka ja miten se lasketaan?
 • Salkutus – työkalu omaisuuden strategisen tason päätöksen tekoon
 • 14.15
 • Tauko
 • 14.30
 • Sisäinen vuokra – rahaa organisaation sisällä taskusta toiseen?
 • Mikä on sisäinen vuokra?
 • Sisäisen vuokran laskenta (pääoma- ja ylläpitovuokra)
 • Aidot tilakustannukset osana toimintamenoja
 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä & loppukeskustelua
 • 15.45
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

torstai 16.11.

 • 8.15
 • Tervetuloa 2. koulutuspäivään. Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.40
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen
 • 8.45
 • Kunnat ja hyvinvointialueet – tilat, käyttö ja omistus 2023 vuoden alusta
 • Kiinteistöjohtamisen haasteet uudessa toimintaympäristössä
 • Asetuksen mukaiset vuokrahinnat 1.1.2023
 • Asetuksen mukaiset vs. siirtyvät vuokrasopimukset
 • 10.15
 • Tauko
 • 10.30
 • Kunnat ja hyvinvointialueet – tilat, käyttö ja omistus - OSA 2
 • Siirtymäkausi 3 + 1 vuotta
 • Hyvinvointialue- alueellinen palveluverkko – mahdollisuudet ja riskit yksittäiselle kunnalle
 • Kuntien hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten strategisten vaihtoehtojen tunnistaminen – riskit, omistaminen ja myynti?
 • 11.45
 • Lounastauko
 • 12.45
 • Käytännön CASEt – korjausvelka, salkutus, sisäinen vuokra
 • Korjausvelkatarkastelu CASEt – omaisuuden velvoitteiden tunnistaminen
 • Sisäisten vuokrien määritys CASEt – mitä omat tilat aidosti maksavat palvelutuotannon resursseina
 • Salkutus – omistajuuden kirkastaminen
 • 14.15
 • Tauko
 • 14.30
 • CASE
 • Satakunnan Hyvinvointialueen palveluverkkotarkastelu
 • Rakennusten velvoitteiden tunnistaminen osana hyvinvointialueen toimintaan
 • Vuokrakustannusten tunnistaminen
 • Vuokrasopimusten mahdollistama tilojen käytön sopeuttaminen
 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä & loppukeskustelu
 • 15.45
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 699 €
Yksityinen sektori: 999 €

Voimassa 15.9.2023 asti.

 

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 749 €
Yksityinen sektori: 1099 €

Voimassa 13.10.2023 asti.

 

NORMAALI HINTA

Julkinen sektori: 799 €
Yksityinen sektori: 1299 €

Voimassa 15.11.2023 asti.

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu kaikkiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

usein kysyttyä