Skip to content

Terveydentila ja työkyky työsuhteessa

26.9.2023 | Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Mitä seuraa, jos työntekijän työkyky heikkenee?

Hyvän HR-käytännön noudattamisen ja juridisten riskien hallinnan kannalta työnantajan on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää työntekijöiden työkykyyn ja sen muutoksiin liittyviä moninaisia velvollisuuksia.

Terveydentila ja työkyky työsuhteessa -koulutus tarjoaa sinulle työkaluja terveydentilakysymysten käsittelyyn eri tilanteissa havainnollistavien esimerkkien kautta. Saat laaja-alaisen ymmärryksen henkilöstön työkykyyn liittyvistä juridisista kysymyksistä, minkä lisäksi pääset perehtymään teemaan myös lääkärin silmin.

Opit muun muassa hahmottamaan, missä tilanteissa työsuhteen voi päättää työkyvyn heikentymisen perusteella ja mitä on syrjintä terveydentilan perusteella. Tarkastelemme aihetta myös tietosuojalainsäädännön näkökulmasta: missä tilanteissa työntekijän terveystietoja voi käsitellä ja mitkä ovat työnantajan velvoitteet tietojen käsittelyssä?

Kuulet työkyvyttömyyden arvioinnista ja tutustut lääkärinlausuntoihin ja opit osatyökykyisyydestä sekä siitä, miten tuetaan työuran jatkumista ammatillisen kuntoutuksen avulla.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu HR- ja esihenkilörooleissa työskenteleville sekä muille työnantajan edustajille, jotka työhönsä liittyen ovat tekemisissä henkilöstön työkykyyn liittyvien kysymysten parissa. Ennakko-osaaminen työkykykysymyksistä ei ole välttämätöntä.

OSTA LIPUT 

 

Koulutus järjestetään etäkoulutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

YMMÄRRÄ

Kokonaiskuva työkyvyn ja terveydentilan vaikutuksesta työsuhteeseen työnantajan näkökulmasta.

SAA

Vastauksia työnantajan kannalta olennaisimpiin juridisiin kysymyksiin.

HAHMOTA

Terveydentilan ja terveystietojen käsittelyn vastuut sekä velvollisuudet tietosuojalainsäädännön näkökulmasta.

PEREHDY

Työterveyshuollon rooliin työkyvyn tukemisessa.

Ohjelma

tiistai 26.9.

 • 8.55
 • Sisäänkirjautuminen
 • Työnantajan velvollisuus tukea henkilöstön työkykyä
 • Sairauspoissaolot ja niihin liittyvät työnantajan velvoitteet
 • Työsuhteen päättäminen työkyvyn olennaisen ja pitkäaikaisen heikentymisen perusteella
yksi Suomen osaavimmista työoikeusasianajajista

Suvi Knaapila

Suvi toimii asianajajana ja työoikeuspraktiikan vetäjänä asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella. Suvi avustaa yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita henkilöstöön liittyvissä juridisissa kysymyksissä laajasti aina arjen työsuhdeasioista ja asiakirjoista laajoihin organisaation muutostilanteisiin sekä oikeudenkäynteihin asti.

Suvi nauttii työskentelystä ihmisten kanssa ja ennen kaikkea mahdollisuudesta tarjota tukea vaikeissa työelämän tilanteissa. Suvi uskoo, että kattavan ja ajantasaisen juridisen osaamisen ohella menestyminen työsuhdejuristina edellyttää käytännöllisyyttä ja hyvää tilannetajua. Suvi onkin kartuttanut osaamistaan HR-kysymyksistä ja HR-prosesseista työskentelemällä yhdessä Suomen suurimmista yrityksistä konsernin työsuhdepäällikkönä.

Kaikki arvostetuimmat kansainväliset työoikeusasianajajia arvioivat tahot ovat jo yli vuosikymmenen ajan nostaneet Dittmar & Indreniuksen työoikeuspraktiikan kärkipaikalle Suomen johtavien työoikeustiimien joukossa. Myös Suvi henkilökohtaisesti on näissä listauksissa noteerattu Suomen osaavimpien työoikeusasianajajien joukkoon. Suville henkilökohtaisesti merkittävimmät ammatilliset saavutukset liittyvät kuitenkin haastavissa toimeksiannoissa saavutettuihin hyviin lopputuloksiin. Mainitsematta ei voi jättää myöskään Vuoden Asianajaja –palkintoa, jonka Helsingin Asianajajayhdistys myönsi Suville vuonna 2014 tunnustuksena panostuksesta ammatilliseen yhdistystoimintaan.

 • 10.30
 • Tauko
 • Mikä on kiellettyä syrjintää?
 • Kuka voi syyllistyä syrjintään terveydentilan perusteella?
 • Mitä syrjinnän kiellon rikkomisesta voi seurata?
yksi Suomen osaavimmista työoikeusasianajajista

Suvi Knaapila

Suvi toimii asianajajana ja työoikeuspraktiikan vetäjänä asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella. Suvi avustaa yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita henkilöstöön liittyvissä juridisissa kysymyksissä laajasti aina arjen työsuhdeasioista ja asiakirjoista laajoihin organisaation muutostilanteisiin sekä oikeudenkäynteihin asti.

Suvi nauttii työskentelystä ihmisten kanssa ja ennen kaikkea mahdollisuudesta tarjota tukea vaikeissa työelämän tilanteissa. Suvi uskoo, että kattavan ja ajantasaisen juridisen osaamisen ohella menestyminen työsuhdejuristina edellyttää käytännöllisyyttä ja hyvää tilannetajua. Suvi onkin kartuttanut osaamistaan HR-kysymyksistä ja HR-prosesseista työskentelemällä yhdessä Suomen suurimmista yrityksistä konsernin työsuhdepäällikkönä.

Kaikki arvostetuimmat kansainväliset työoikeusasianajajia arvioivat tahot ovat jo yli vuosikymmenen ajan nostaneet Dittmar & Indreniuksen työoikeuspraktiikan kärkipaikalle Suomen johtavien työoikeustiimien joukossa. Myös Suvi henkilökohtaisesti on näissä listauksissa noteerattu Suomen osaavimpien työoikeusasianajajien joukkoon. Suville henkilökohtaisesti merkittävimmät ammatilliset saavutukset liittyvät kuitenkin haastavissa toimeksiannoissa saavutettuihin hyviin lopputuloksiin. Mainitsematta ei voi jättää myöskään Vuoden Asianajaja –palkintoa, jonka Helsingin Asianajajayhdistys myönsi Suville vuonna 2014 tunnustuksena panostuksesta ammatilliseen yhdistystoimintaan.

 • Mitä tarkoitetaan ”terveystiedoilla”?
 • Kuka voi käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja ja mihin tarkoitukseen?
 • Terveydentilatietojen käsittelyyn liittyvät työnantajan velvoitteet
kansainvälisen tason asianajaja

Eila El Asry

Eila toimii asianajajana asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella. Eilalla on laajaa kokemusta teknologiajuridiikasta ja digitaalisten liiketoimintojen transformaatioprojekteista sekä tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi hän avustaa asiakkaita työoikeudellisissa asioissa, ja onkin kiinnostunut etenkin teknologian ja työelämän yhtymäkohdista, kuten työelämän tietosuojasta.

Huolellisen ja tarkan juridisen osaamisen lisäksi Eila vaalii työssään avointa ja sujuvaa keskusteluyhteyttä asiakkaihin ja kollegoihin. Paras lopputulos syntyy yhteistyössä ja kunkin asian erityispiirteet huomioiden. Neuvonannossaan hän korostaa selkeyttä, käytännöllistä kulmaa ja huolellista riskipunnintaa.

Eilalla on monipuolista kansainvälistä kokemusta. Hän on työskennellyt asianajoalalla Suomessa ja sen lisäksi ison kansainvälisen konsernin lakiosastolla Ranskassa ja Italiassa.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden arviointi
 • Lääkärinlausunnot – yleisiä periaatteita
 • Kun työkyvyttömyys pitkittyy – mitä on osatyökykyisyys?
 • Tukea työuran jatkamiseen – ammatillinen kuntoutus ja sen vaihtoehdot
asiantuntijalääkäri, Varma

Tiia Reho

Tiialla on monipuolinen työkokemus työterveyshuollosta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Hän toimii päätoimisena asiantuntijalääkärinä työeläkevakuutusyhtiö Varmassa ja lisäksi työterveyshuollon erikoislääkärinä Pihlajalinnassa ja työterveyshuollon opettajana Tampereen yliopistossa.

Tiia on työskennellyt työterveystiimien esimiehenä vastaavana työterveyslääkärinä ja suurasiakaslääkärinä tehden yhteistyötä laaja-alaisesti työterveystiimien, eri sidosryhmien ja asiakkaan kanssa. Tällä hetkellä hän työskentelee työkyvyttömyysriskin hallinnan parissa. Käytännön työterveystoiminnan lisäksi Tiia tekee tutkimusta työterveyshuoltoon kytkeytyvistä teemoista ja on aktiivisesti mukana terveydenhuollon kehittämistoiminnassa ja projekteissa. Hän on tehnyt väitöstutkimusta työterveyspalveluiden käytöstä ja työkyvyttömyydestä ja jatkanut tutkimustyötä mm. näiden teemojen parissa.

Tiian suurin intohimo työterveyshuollossa on työkyvyn tukeminen ja työurien edistäminen.  Työkyvyttömyyden arviointi ja tuki on hänen keskeisintä osaamisaluettaan. Työkyvyn monipuolisten tukikeinojen hyödyntäminen eri työuran vaiheissa – työuran jatkuvuuden edistämiseksi eläkeikään saakka  – on Tiian ammatillinen tavoite.

 • 14.30
 • Tauko
 • Mielenterveys ja kuormittuminen
 • Päihteet ja työsuhde
 • Työkykyneuvottelut
yksi Suomen osaavimmista työoikeusasianajajista

Suvi Knaapila

Suvi toimii asianajajana ja työoikeuspraktiikan vetäjänä asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella. Suvi avustaa yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita henkilöstöön liittyvissä juridisissa kysymyksissä laajasti aina arjen työsuhdeasioista ja asiakirjoista laajoihin organisaation muutostilanteisiin sekä oikeudenkäynteihin asti.

Suvi nauttii työskentelystä ihmisten kanssa ja ennen kaikkea mahdollisuudesta tarjota tukea vaikeissa työelämän tilanteissa. Suvi uskoo, että kattavan ja ajantasaisen juridisen osaamisen ohella menestyminen työsuhdejuristina edellyttää käytännöllisyyttä ja hyvää tilannetajua. Suvi onkin kartuttanut osaamistaan HR-kysymyksistä ja HR-prosesseista työskentelemällä yhdessä Suomen suurimmista yrityksistä konsernin työsuhdepäällikkönä.

Kaikki arvostetuimmat kansainväliset työoikeusasianajajia arvioivat tahot ovat jo yli vuosikymmenen ajan nostaneet Dittmar & Indreniuksen työoikeuspraktiikan kärkipaikalle Suomen johtavien työoikeustiimien joukossa. Myös Suvi henkilökohtaisesti on näissä listauksissa noteerattu Suomen osaavimpien työoikeusasianajajien joukkoon. Suville henkilökohtaisesti merkittävimmät ammatilliset saavutukset liittyvät kuitenkin haastavissa toimeksiannoissa saavutettuihin hyviin lopputuloksiin. Mainitsematta ei voi jättää myöskään Vuoden Asianajaja –palkintoa, jonka Helsingin Asianajajayhdistys myönsi Suville vuonna 2014 tunnustuksena panostuksesta ammatilliseen yhdistystoimintaan.

asiantuntijalääkäri, Varma

Tiia Reho

Tiialla on monipuolinen työkokemus työterveyshuollosta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Hän toimii päätoimisena asiantuntijalääkärinä työeläkevakuutusyhtiö Varmassa ja lisäksi työterveyshuollon erikoislääkärinä Pihlajalinnassa ja työterveyshuollon opettajana Tampereen yliopistossa.

Tiia on työskennellyt työterveystiimien esimiehenä vastaavana työterveyslääkärinä ja suurasiakaslääkärinä tehden yhteistyötä laaja-alaisesti työterveystiimien, eri sidosryhmien ja asiakkaan kanssa. Tällä hetkellä hän työskentelee työkyvyttömyysriskin hallinnan parissa. Käytännön työterveystoiminnan lisäksi Tiia tekee tutkimusta työterveyshuoltoon kytkeytyvistä teemoista ja on aktiivisesti mukana terveydenhuollon kehittämistoiminnassa ja projekteissa. Hän on tehnyt väitöstutkimusta työterveyspalveluiden käytöstä ja työkyvyttömyydestä ja jatkanut tutkimustyötä mm. näiden teemojen parissa.

Tiian suurin intohimo työterveyshuollossa on työkyvyn tukeminen ja työurien edistäminen.  Työkyvyttömyyden arviointi ja tuki on hänen keskeisintä osaamisaluettaan. Työkyvyn monipuolisten tukikeinojen hyödyntäminen eri työuran vaiheissa – työuran jatkuvuuden edistämiseksi eläkeikään saakka  – on Tiian ammatillinen tavoite.

 • 15.30
 • Päivän yhteenveto ja loppukeskustelu
 • 16.00
 • Koulutus päättyy!

Kouluttajat

yksi Suomen osaavimmista työoikeusasianajajista

Suvi Knaapila

Suvi toimii asianajajana ja työoikeuspraktiikan vetäjänä asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella. Suvi avustaa yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita henkilöstöön liittyvissä juridisissa kysymyksissä laajasti aina arjen työsuhdeasioista ja asiakirjoista laajoihin organisaation muutostilanteisiin sekä oikeudenkäynteihin asti.

Suvi nauttii työskentelystä ihmisten kanssa ja ennen kaikkea mahdollisuudesta tarjota tukea vaikeissa työelämän tilanteissa. Suvi uskoo, että kattavan ja ajantasaisen juridisen osaamisen ohella menestyminen työsuhdejuristina edellyttää käytännöllisyyttä ja hyvää tilannetajua. Suvi onkin kartuttanut osaamistaan HR-kysymyksistä ja HR-prosesseista työskentelemällä yhdessä Suomen suurimmista yrityksistä konsernin työsuhdepäällikkönä.

Kaikki arvostetuimmat kansainväliset työoikeusasianajajia arvioivat tahot ovat jo yli vuosikymmenen ajan nostaneet Dittmar & Indreniuksen työoikeuspraktiikan kärkipaikalle Suomen johtavien työoikeustiimien joukossa. Myös Suvi henkilökohtaisesti on näissä listauksissa noteerattu Suomen osaavimpien työoikeusasianajajien joukkoon. Suville henkilökohtaisesti merkittävimmät ammatilliset saavutukset liittyvät kuitenkin haastavissa toimeksiannoissa saavutettuihin hyviin lopputuloksiin. Mainitsematta ei voi jättää myöskään Vuoden Asianajaja –palkintoa, jonka Helsingin Asianajajayhdistys myönsi Suville vuonna 2014 tunnustuksena panostuksesta ammatilliseen yhdistystoimintaan.

asiantuntijalääkäri, Varma

Tiia Reho

Tiialla on monipuolinen työkokemus työterveyshuollosta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Hän toimii päätoimisena asiantuntijalääkärinä työeläkevakuutusyhtiö Varmassa ja lisäksi työterveyshuollon erikoislääkärinä Pihlajalinnassa ja työterveyshuollon opettajana Tampereen yliopistossa.

Tiia on työskennellyt työterveystiimien esimiehenä vastaavana työterveyslääkärinä ja suurasiakaslääkärinä tehden yhteistyötä laaja-alaisesti työterveystiimien, eri sidosryhmien ja asiakkaan kanssa. Tällä hetkellä hän työskentelee työkyvyttömyysriskin hallinnan parissa. Käytännön työterveystoiminnan lisäksi Tiia tekee tutkimusta työterveyshuoltoon kytkeytyvistä teemoista ja on aktiivisesti mukana terveydenhuollon kehittämistoiminnassa ja projekteissa. Hän on tehnyt väitöstutkimusta työterveyspalveluiden käytöstä ja työkyvyttömyydestä ja jatkanut tutkimustyötä mm. näiden teemojen parissa.

Tiian suurin intohimo työterveyshuollossa on työkyvyn tukeminen ja työurien edistäminen.  Työkyvyttömyyden arviointi ja tuki on hänen keskeisintä osaamisaluettaan. Työkyvyn monipuolisten tukikeinojen hyödyntäminen eri työuran vaiheissa – työuran jatkuvuuden edistämiseksi eläkeikään saakka  – on Tiian ammatillinen tavoite.

kansainvälisen tason asianajaja

Eila El Asry

Eila toimii asianajajana asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella. Eilalla on laajaa kokemusta teknologiajuridiikasta ja digitaalisten liiketoimintojen transformaatioprojekteista sekä tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi hän avustaa asiakkaita työoikeudellisissa asioissa, ja onkin kiinnostunut etenkin teknologian ja työelämän yhtymäkohdista, kuten työelämän tietosuojasta.

Huolellisen ja tarkan juridisen osaamisen lisäksi Eila vaalii työssään avointa ja sujuvaa keskusteluyhteyttä asiakkaihin ja kollegoihin. Paras lopputulos syntyy yhteistyössä ja kunkin asian erityispiirteet huomioiden. Neuvonannossaan hän korostaa selkeyttä, käytännöllistä kulmaa ja huolellista riskipunnintaa.

Eilalla on monipuolista kansainvälistä kokemusta. Hän on työskennellyt asianajoalalla Suomessa ja sen lisäksi ison kansainvälisen konsernin lakiosastolla Ranskassa ja Italiassa.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 599€
Yksityinen sektori: 899 €

Voimassa 28.7.2023 asti
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori:  649 €
Yksityinen sektori: 999 €

Voimassa 25.8.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 699 €
Yksityinen sektori: 1 199 €

Voimassa 26.9.2023 asti.
OSTA LIPUT

Muut ostivat myös.

Katso suosituimmat hr:n koulutukset.

Olisiko teitä tulossa useampi

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

 

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ