Skip to content

Tehokkuutta terveydenhuollon talousjohtamiseen

7.– 8.11.2023 | Etäkoulutus

LIPUT Ohjelma

Nouse numeroiden taituriksi.

Jättisuositussa ja huippupalautteet saaneessa koulutuksessa opit keskeiset laskentatoimen johtamisen menetelmien perusteet, joita ovat: kustannuslaskenta, investointisuunnittelu, budjetointi ja suoritusmittaus.

Tehokkuutta terveydenhuollon talousjohtamiseen -koulutuksessa käydään läpi, kuinka motivoida ja saada työntekijät ajattelemaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Voidaanko säästää ilman, että säästetään? Tuntemalla eri palveluiden kustannusrakennetta on helpompi hahmottaa, mistä palvelujen kustannukset koostuvat. Miten palvelut rahoitetaan? Opit konkreettisesti, miten taloudellisia laskelmia voi käyttää toiminnan kehittämisen apuna.

Koulutukseen  aikaisemmin osallistuneet ovat kommentoineet koulutuskokonaisuutta mm. näin:

”Erittäin asiantunteva luennoitsija – sain päivitettyä aikaisemmin hankitut tiedot”
”Koulutuksesta sai paljon hyviä ajatuksia ja neuvoja, jotka vien varmasti käytäntöön”
”Erittäin asiantunteva luennoitsija ja hyvät järjestelyt”

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii sosiaali- ja terveydenhuoltoalan esihenkilö- ja kehittämistehtävissä toimiville henkilöille, jotka ovat tekemisissä talousasioiden kanssa. Voit olla esimerkiksi osastonhoitaja, ylilääkäri, yksikön johtaja tai palveluesimies.

OSTA LIPUT

 

Koulutus järjestetään etätoteutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

 

Koulutuksen jälkeen saat myös tallenteen käyttöösi.

OPI

laskentatoimen keskeiset käsitteet sote-alan näkökulmasta.

YMMÄRRÄ

mistä talousjohtamisen kokonaisuus muodostuu sote-alalla.

SISÄISTÄ

vinkkejä toiminnan kehittämiseen taloudellisten laskelmien avulla.

SAA

keinoja motivoida työntekijöitä kustannustehokkuuteen.

Ohjelma

tiistai 7.11.

 • 9.10
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Mitä ovat arvolupaus, liiketoimintamalli ja strategia?
 • Mitä ovat meno, kulu ja kustannus?
 • Mitä likviditeetti, voitto ja tuloksellisuus?
laaja-alaisen ammattitaidon omaava johdon laskentatoimen professori, Jyväskylän yliopisto

Jukka Pellinen

Jukka on kokenut johdon laskentatoimen tutkija ja liikkeenjohdon kouluttaja. Hän on kirjoittanut tieteellisten artikkeleiden lisäksi useita johdon laskentatoimen oppikirjoja (mm. Talousjohtaminen, 2017; Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu, 2006).

Hänellä on erityisosaamista julkisen sektorin organisaatioiden laskentatoimen tutkimuksesta mm. avoterveydenhoidon organisaatioiden talousjohtamisen kysymyksistä. Pellisen meriitteihin kuuluu mm. arvostettu johtamiskokemus eri yliopistoissa.

 • 10.45
 • Kahvitauko
 • Kustannusperusteinen hinnoittelu
 • Kustannuslaskentaa toiminnan kehittämisen avuksi
 • Investointien suunnittelu ja investointilaskelmat
laaja-alaisen ammattitaidon omaava johdon laskentatoimen professori, Jyväskylän yliopisto

Jukka Pellinen

Jukka on kokenut johdon laskentatoimen tutkija ja liikkeenjohdon kouluttaja. Hän on kirjoittanut tieteellisten artikkeleiden lisäksi useita johdon laskentatoimen oppikirjoja (mm. Talousjohtaminen, 2017; Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu, 2006).

Hänellä on erityisosaamista julkisen sektorin organisaatioiden laskentatoimen tutkimuksesta mm. avoterveydenhoidon organisaatioiden talousjohtamisen kysymyksistä. Pellisen meriitteihin kuuluu mm. arvostettu johtamiskokemus eri yliopistoissa.

 • 12.15
 • Lounastauko
 • Toiminnan ja talouden suunnittelu
 • Budjetointimenetelmät
 • Talousohjaus
laaja-alaisen ammattitaidon omaava johdon laskentatoimen professori, Jyväskylän yliopisto

Jukka Pellinen

Jukka on kokenut johdon laskentatoimen tutkija ja liikkeenjohdon kouluttaja. Hän on kirjoittanut tieteellisten artikkeleiden lisäksi useita johdon laskentatoimen oppikirjoja (mm. Talousjohtaminen, 2017; Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu, 2006).

Hänellä on erityisosaamista julkisen sektorin organisaatioiden laskentatoimen tutkimuksesta mm. avoterveydenhoidon organisaatioiden talousjohtamisen kysymyksistä. Pellisen meriitteihin kuuluu mm. arvostettu johtamiskokemus eri yliopistoissa.

 • 14.45
 • Kahvitauko
 • Ei-rahamääräinen mittaustieto
 • Tavoitetietoisuuden edistäminen
laaja-alaisen ammattitaidon omaava johdon laskentatoimen professori, Jyväskylän yliopisto

Jukka Pellinen

Jukka on kokenut johdon laskentatoimen tutkija ja liikkeenjohdon kouluttaja. Hän on kirjoittanut tieteellisten artikkeleiden lisäksi useita johdon laskentatoimen oppikirjoja (mm. Talousjohtaminen, 2017; Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu, 2006).

Hänellä on erityisosaamista julkisen sektorin organisaatioiden laskentatoimen tutkimuksesta mm. avoterveydenhoidon organisaatioiden talousjohtamisen kysymyksistä. Pellisen meriitteihin kuuluu mm. arvostettu johtamiskokemus eri yliopistoissa.

 • 15.45
 • Yhteenveto
 • 16.15
 • Ensimmäinen päivä päättyy

keskiviikko 8.11.

 • 9.10
 • Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Hyvinvointipalveluiden rahoitus ja menorakenne
 • Toimintayksiköiden taloudenhallinnan menetelmät
 • Lähijohtajan talouden työkalut
Kokenut sote-alan tieto- ja taloushallinnon moniosaaja, HT, KTM, SH

Petra Kokko

Petra on tehnyt töitä sosiaali- ja terveydenhuollossa vuodesta 1997 alkaen. Hän aloitti sairaanhoitajana Tampereen yliopistollisen sairaalan leikkaussaleissa vuonna 1997. Vuonna 2003 hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta. Petra on tehnyt taloushallinnon töitä Pirkanmaan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireissä yli kymmenen vuotta. Potilasluokittelujärjestelmien ylläpito- ja kehittämistyötä Petra johti toimialajohtajana kuusi vuotta konsulttiyhtiössä (FCG Finnish Consulting Group Oy). Sen jälkeen hän työskenteli sote-uudistusta valmistelevassa kehityshankkeessa Uusimaa2019. Viimeiset vuodet (2019–2022) Petra on työskennellyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehittämispäällikkönä sote-taloustiedon tiedonhallinnan tehtävissä. Hän valmistui vuoden 2022 lopussa hallintotieteiden tohtoriksi julkisen talouden tieteenalalta. Vuodesta 2023 alkaen Petra työskentelee sosiaali- ja terveysministeriössä Ohjaus-osastolla.

Petra on kehittänyt sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tuotteistusta, kustannuslaskentaa, potilasluokittelujärjestelmiä, taloustiedon tiedonhallintaa ja palvelujärjestelmän arviointi- ja laskentamenetelmiä. Tulevaisuudessa hän keskittyy palvelujärjestelmän kokonaisvaltaisen tietoon perustuvan ohjausjärjestelmän kehittämiseen. Hänen erityisosaamistaan on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laaja-alainen talous- ja tiedonhallinnan tuntemus sekä kustannuslaskennan, potilasluokittelun ja hinnoittelun menetelmäosaaminen. Palvelujärjestelmän arviointi ja sen ohjaus käyttäen menetelminä rahoitusta, säädösperustaa sekä informaatiota ovat viimeisimpiä aihealueita, joiden parissa Petra on työskennellyt päivittäin.

Työssään Petraa innostaa sosiaali- ja terveydenhuollon monipuolisuus, jatkuva kehittyminen teknologioiden, tiedonhallinnan ja talouden laskentamenetelmien kehittyessä.

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

 • 10.45
 • Kahvitauko
 • Lähiesimiehen talousvastuu
 • Talouden johtamisen arjen haasteet ja mahdollisuudet, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamista
Ratkaisukeskeinen sote-alan toimintamenetelmien kehittäjä, TtM, SH

Satu Pulkkinen

Satu on toiminut lähes 10 vuotta osastonhoitajana julkisessa terveydenhuollossa, minkä lisäksi hänellä on kokemusta eriasteisista sote-alan koulutus- ja kehittämistehtävistä. Ensimmäisenä koronavuonna Satu ilmoittautui vapaaehtoiseksi koronatyöhön ja pääsi perustamaan ja vetämään 5 viikon ajan Essoten koronakohortti osastoa. Tällä hetkellä Satu työskentelee työterveyshuollossa alueellisena asiakkuuspäällikkönä. Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja/terveystieteiden maisteri, pääaineena hoitotyön johtaminen ja kehittäminen. Lisäksi Satu on suorittanut 60op yleisiä oikeusjärjestysopintoja Itä-Suomen avoimessa yliopistossa.

Satu haluaa entisestään vahvistaa tiedolla johtamista sekä tietoon perustuvaa päätöksentekoa. FCG:llä hän pääsi kehittämään varsinkin hoitotyön tiedolla johtamista sekä hoitohenkilöstön optimaalista resursointia. Satu toivoo lisää keskustelua kokonaisvaltaisesta johtamisesta myös hoitotyöhön. Kyvykkyyttä keskustella taloudesta ilman, että tulee tunne säästämisestä. Moni ratkaisu vaikeisiinkin asioihin löytyy henkilöstöä kuulemalla avoimessa vuorovaikutuksessa. Hän toivoo myös lisää pureutumista asioiden taustalla olevin asioihin ja ilmiöihin sekä juurisyiden tunnistamista. Satun erityisosaaminen on hänen näkemyksensä ja kokemuksensa lähijohtamisesta sekä siitä, missä tilanteissa voimme ajatella asioita myös talouden näkökulmasta.

Työssään Satun saa innostumaan kokemus siitä, että oma työ tuottaa lisäarvoa jollekin toiselle ja on merkityksellistä. Hän innostuu siitä, että tulee haastetuksi, pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan ja kokemustaan sekä tulee kuulluksi. Iloa ja innostusta tuottaa myös tyytyväiset työntekijät ja asiakkaat. Satusta on innostavaa myös päästä luomaan uutta ja mahdollistamaan parempia prosesseja, toimintamalleja ja palveluita.

 

Satun motto työelämässä: ”Jos ei osaa, aina voi opetella. Tule tietoiseksi perustehtävästäsi ja toteuta sitä sydän ja järki tasapainossa – kohtaa ihmiset yksilöinä ja pyri käymään myös tiedon alkulähteillä. ”

 • 12.15
 • Lounastauko
 • 13.15
 • Harjoitus
 • Käytännön harjoittelua ryhmissä
 • Ryhmissä pohditaan erilaisten tapausten vaikutusta menorakenteeseen sekä palveluiden hinnoitteluun
  • uusi palvelu ja toiminto, johon sisältyy sekä henkilöstö- että inframuutosta (tilat, laitteet ym.)
  • toiminnan muutos, joka näkyy yksikössä supistamisena
 • 14.45
 • Kahvitauko
 • 15.00
 • Ryhmätöiden purku
 • 15.45
 • Yhteenveto
 • 16.15
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttaja

laaja-alaisen ammattitaidon omaava johdon laskentatoimen professori, Jyväskylän yliopisto

Jukka Pellinen

Jukka on kokenut johdon laskentatoimen tutkija ja liikkeenjohdon kouluttaja. Hän on kirjoittanut tieteellisten artikkeleiden lisäksi useita johdon laskentatoimen oppikirjoja (mm. Talousjohtaminen, 2017; Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu, 2006).

Hänellä on erityisosaamista julkisen sektorin organisaatioiden laskentatoimen tutkimuksesta mm. avoterveydenhoidon organisaatioiden talousjohtamisen kysymyksistä. Pellisen meriitteihin kuuluu mm. arvostettu johtamiskokemus eri yliopistoissa.

Kokenut sote-alan tieto- ja taloushallinnon moniosaaja, HT, KTM, SH

Petra Kokko

Petra on tehnyt töitä sosiaali- ja terveydenhuollossa vuodesta 1997 alkaen. Hän aloitti sairaanhoitajana Tampereen yliopistollisen sairaalan leikkaussaleissa vuonna 1997. Vuonna 2003 hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta. Petra on tehnyt taloushallinnon töitä Pirkanmaan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireissä yli kymmenen vuotta. Potilasluokittelujärjestelmien ylläpito- ja kehittämistyötä Petra johti toimialajohtajana kuusi vuotta konsulttiyhtiössä (FCG Finnish Consulting Group Oy). Sen jälkeen hän työskenteli sote-uudistusta valmistelevassa kehityshankkeessa Uusimaa2019. Viimeiset vuodet (2019–2022) Petra on työskennellyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehittämispäällikkönä sote-taloustiedon tiedonhallinnan tehtävissä. Hän valmistui vuoden 2022 lopussa hallintotieteiden tohtoriksi julkisen talouden tieteenalalta. Vuodesta 2023 alkaen Petra työskentelee sosiaali- ja terveysministeriössä Ohjaus-osastolla.

Petra on kehittänyt sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tuotteistusta, kustannuslaskentaa, potilasluokittelujärjestelmiä, taloustiedon tiedonhallintaa ja palvelujärjestelmän arviointi- ja laskentamenetelmiä. Tulevaisuudessa hän keskittyy palvelujärjestelmän kokonaisvaltaisen tietoon perustuvan ohjausjärjestelmän kehittämiseen. Hänen erityisosaamistaan on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laaja-alainen talous- ja tiedonhallinnan tuntemus sekä kustannuslaskennan, potilasluokittelun ja hinnoittelun menetelmäosaaminen. Palvelujärjestelmän arviointi ja sen ohjaus käyttäen menetelminä rahoitusta, säädösperustaa sekä informaatiota ovat viimeisimpiä aihealueita, joiden parissa Petra on työskennellyt päivittäin.

Työssään Petraa innostaa sosiaali- ja terveydenhuollon monipuolisuus, jatkuva kehittyminen teknologioiden, tiedonhallinnan ja talouden laskentamenetelmien kehittyessä.

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Ratkaisukeskeinen sote-alan toimintamenetelmien kehittäjä, TtM, SH

Satu Pulkkinen

Satu on toiminut lähes 10 vuotta osastonhoitajana julkisessa terveydenhuollossa, minkä lisäksi hänellä on kokemusta eriasteisista sote-alan koulutus- ja kehittämistehtävistä. Ensimmäisenä koronavuonna Satu ilmoittautui vapaaehtoiseksi koronatyöhön ja pääsi perustamaan ja vetämään 5 viikon ajan Essoten koronakohortti osastoa. Tällä hetkellä Satu työskentelee työterveyshuollossa alueellisena asiakkuuspäällikkönä. Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja/terveystieteiden maisteri, pääaineena hoitotyön johtaminen ja kehittäminen. Lisäksi Satu on suorittanut 60op yleisiä oikeusjärjestysopintoja Itä-Suomen avoimessa yliopistossa.

Satu haluaa entisestään vahvistaa tiedolla johtamista sekä tietoon perustuvaa päätöksentekoa. FCG:llä hän pääsi kehittämään varsinkin hoitotyön tiedolla johtamista sekä hoitohenkilöstön optimaalista resursointia. Satu toivoo lisää keskustelua kokonaisvaltaisesta johtamisesta myös hoitotyöhön. Kyvykkyyttä keskustella taloudesta ilman, että tulee tunne säästämisestä. Moni ratkaisu vaikeisiinkin asioihin löytyy henkilöstöä kuulemalla avoimessa vuorovaikutuksessa. Hän toivoo myös lisää pureutumista asioiden taustalla olevin asioihin ja ilmiöihin sekä juurisyiden tunnistamista. Satun erityisosaaminen on hänen näkemyksensä ja kokemuksensa lähijohtamisesta sekä siitä, missä tilanteissa voimme ajatella asioita myös talouden näkökulmasta.

Työssään Satun saa innostumaan kokemus siitä, että oma työ tuottaa lisäarvoa jollekin toiselle ja on merkityksellistä. Hän innostuu siitä, että tulee haastetuksi, pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan ja kokemustaan sekä tulee kuulluksi. Iloa ja innostusta tuottaa myös tyytyväiset työntekijät ja asiakkaat. Satusta on innostavaa myös päästä luomaan uutta ja mahdollistamaan parempia prosesseja, toimintamalleja ja palveluita.

 

Satun motto työelämässä: ”Jos ei osaa, aina voi opetella. Tule tietoiseksi perustehtävästäsi ja toteuta sitä sydän ja järki tasapainossa – kohtaa ihmiset yksilöinä ja pyri käymään myös tiedon alkulähteillä. ”

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

 Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 699 €
Yksityinen sektori: 849 €

Voimassa 8.9.2023 asti.

LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 749 €
Yksityinen sektori: 899 €

Voimassa 6.10.2023 asti.

LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 799 €
Yksityinen sektori: 949 €

Voimassa 7.11.2023 asti.

LIPUT

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu kaikkiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET