Skip to content

Peliriippuvuuden tunnistaminen ja hoito

12.10.2023 | Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Tunnista, auta ja vaikuta.

Sote-kentän ja opetusalan ammattilaiset ovat ensimmäisenä kohtaamassa haittoja, jotka johtuvat ongelmallisesta pelaamisesta. Heidän työssään on tärkeää tunnistaa riippuvuudet ja puuttua niihin, mutta tämä edellyttää ymmärrystä ilmiöstä sekä työkaluja ongelmien tunnistamiseen ja käsittelyyn asiakastyössä.

Peliriippuvuuden tunnistaminen ja hoito -koulutus keskittyy raha- ja digipelaamisen ongelmallisten piirteiden tunnistamiseen ja niihin liittyvien haasteiden käsittelemiseen asiakastyössä. Koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa peliriippuvuuksista ja käytännön keinoja pelaavan asiakkaan kohtaamiseen. Se on vuorovaikutteinen ja yhdistää ohjaajalähtöistä ja osallistavaa työskentelyä.

Koulutus käsittelee pelaamisen haittoja, riippuvuuden kehittymistä ja peliriippuvuuteen altistavia tekijöitä. Osallistujat saavat välineitä peliongelmien tunnistamiseen ja tietoa hoitomuodoista. Tavoitteena on kehittää kykyä käsitellä ongelmia tehokkaasti ja tarjota ratkaisuja, kuten lisätietoa, stigman vähentämistä ja hoitoon hakeutumisen helpottamista.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii kaikille sote- sekä opetusalan ammattilaisille, jotka kohtaavat pelaavia asiakkaita ja peliriippuvuutta työssään.

OSTA LIPUT

 

Koulutus järjestetään etätoteutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

SYVENNÄ

tietämystäsi peliriippuvuudesta ja pelaamisen haitoista.

SAA

käytännön työkaluja ongelmapelaamisen tunnistamiseen ja käsittelyyn.

TUNNE

peliriippuvuuden hoitoon käytettävät hoitomuodot ja tukipalvelut.

PARANNA

työn vaikuttavuutta tarjoamalla tehokkaampaa tukea peliongelmiin.

Ohjelma

torstai 12.10.

 • 9.10
 • Tervetuloa etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen 
 • Rahapelaaminen ilmiönä 
 • Ongelmallinen rahapelaaminen ja rahapeliriippuvuus  
 • Rahapeliriippuvuuden taustatekijät ja muut haavoittuvuustekijät 
 • Rahapelaamisen ja digipelaamisen rajapinnat 
FT, psykologi, tutkimuspäällikkö, THL

Sari Castrén

FT, psykologi Sari Castrén tutkii peliriippuvuuksia, tuo mukanaan uusinta tutkimustietoa ja esittelee konkreettisia keinoja psykologien työn tueksi. Hän on erikoistunut rahapeliriippuvuuden tukemiseen, hoitoon ja tutkimukseen.

Castrén on kehittänyt ja tuonut Suomeen erilaisia työkaluja ja oppaita, kuten Rahapeliriippuvuus hallintaan Terapeutin ja Asiakkaan-työkirjat, Avaimia rahapeliongelman hallintaan -oma-apu-oppaan sekä osallistunut Rahapelaaminen puheeksi -työryhmän työhön.

Hän myös kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia rahapeliriippuvuuden varhaisesta tunnistamisesta ja hoitomenetelmistä. Castrén on tutkimuspäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön Rahapelihaitat-tiimissä. Hänellä on dosentuurit kansanterveystieteessä Helsingin yliopistolla ja riippuvuushäiriöissä Turun yliopistolla.

Castrénin tutkimustyö kattaa laaja-alaisesti toiminnallisia riippuvuuksia, ja hänellä on myös kokemusta kliinisestä työstä erityisesti riippuvuushäiriöiden hoidossa.

 • 10.45
 • Kahvitauko
 • Digipelaaminen ilmiönä 
 • Ongelmallinen digipelaaminen ja digipeliriippuvuus 
 • Digipeliriippuvuuden taustatekijät ja muuta haavoittuvuustekijät 
Psykologi, Sosped-säätiö

Terhi Mustonen

Terhi Mustonen on psykologi, joka erikoistuu ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen sekä digitaalisiin riippuvuuksiin. Hän toimii Digipelirajaton- ja Somerajaton-toimintojen päällikkönä Sosped-säätiössä, missä hän on kehittänyt Suomen ensimmäistä digipeli- ja someriippuvuuteen tarjottavaa tuen toimintamallia vuodesta 2017 lähtien. Mustonen on aiemmin työskennellyt Nokiassa, Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Mustosen ammatillinen tavoite on parantaa digitaalisista riippuvuuksista kärsivien nuorten hoitoa ja tukea lisäämällä tietoa ja saatavilla olevia palveluita. Hän on osallistunut Digipelaaminen puheeksi -lyhytneuvonnan kehittämiseen ja on myös osakirjoittajana useissa kansainvälisissä ja suomenkielisissä julkaisuissa, kuten Peliriippuvuus-kirjassa (Duodecim, 2022). Mustonen on arvostettu luennoitsija, jonka esiintymistyyliä ja tutkimus- sekä kokemustietoa yhdistävää lähestymistapaa on kiitelty.

 • 12.15
 • Lounastauko
 • Pelaamisen kartoitusja havahduttaminen 
 • Työote ja muutosvalmius 
 • Tavoite ja seuranta 
FT, psykologi, tutkimuspäällikkö, THL

Sari Castrén

FT, psykologi Sari Castrén tutkii peliriippuvuuksia, tuo mukanaan uusinta tutkimustietoa ja esittelee konkreettisia keinoja psykologien työn tueksi. Hän on erikoistunut rahapeliriippuvuuden tukemiseen, hoitoon ja tutkimukseen.

Castrén on kehittänyt ja tuonut Suomeen erilaisia työkaluja ja oppaita, kuten Rahapeliriippuvuus hallintaan Terapeutin ja Asiakkaan-työkirjat, Avaimia rahapeliongelman hallintaan -oma-apu-oppaan sekä osallistunut Rahapelaaminen puheeksi -työryhmän työhön.

Hän myös kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia rahapeliriippuvuuden varhaisesta tunnistamisesta ja hoitomenetelmistä. Castrén on tutkimuspäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön Rahapelihaitat-tiimissä. Hänellä on dosentuurit kansanterveystieteessä Helsingin yliopistolla ja riippuvuushäiriöissä Turun yliopistolla.

Castrénin tutkimustyö kattaa laaja-alaisesti toiminnallisia riippuvuuksia, ja hänellä on myös kokemusta kliinisestä työstä erityisesti riippuvuushäiriöiden hoidossa.

Psykologi, Sosped-säätiö

Terhi Mustonen

Terhi Mustonen on psykologi, joka erikoistuu ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen sekä digitaalisiin riippuvuuksiin. Hän toimii Digipelirajaton- ja Somerajaton-toimintojen päällikkönä Sosped-säätiössä, missä hän on kehittänyt Suomen ensimmäistä digipeli- ja someriippuvuuteen tarjottavaa tuen toimintamallia vuodesta 2017 lähtien. Mustonen on aiemmin työskennellyt Nokiassa, Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Mustosen ammatillinen tavoite on parantaa digitaalisista riippuvuuksista kärsivien nuorten hoitoa ja tukea lisäämällä tietoa ja saatavilla olevia palveluita. Hän on osallistunut Digipelaaminen puheeksi -lyhytneuvonnan kehittämiseen ja on myös osakirjoittajana useissa kansainvälisissä ja suomenkielisissä julkaisuissa, kuten Peliriippuvuus-kirjassa (Duodecim, 2022). Mustonen on arvostettu luennoitsija, jonka esiintymistyyliä ja tutkimus- sekä kokemustietoa yhdistävää lähestymistapaa on kiitelty.

 • 14.45
 • Kahvitauko
 • Rahapeliriippuvuuden hoitolinjaukset 
 • Mitä tiedetään digipeliriippuvuuden hoidosta? 
 • Matalan kynnyksen tuki peliriippuvuuksiin  
Psykologi, Sosped-säätiö

Terhi Mustonen

Terhi Mustonen on psykologi, joka erikoistuu ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen sekä digitaalisiin riippuvuuksiin. Hän toimii Digipelirajaton- ja Somerajaton-toimintojen päällikkönä Sosped-säätiössä, missä hän on kehittänyt Suomen ensimmäistä digipeli- ja someriippuvuuteen tarjottavaa tuen toimintamallia vuodesta 2017 lähtien. Mustonen on aiemmin työskennellyt Nokiassa, Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Mustosen ammatillinen tavoite on parantaa digitaalisista riippuvuuksista kärsivien nuorten hoitoa ja tukea lisäämällä tietoa ja saatavilla olevia palveluita. Hän on osallistunut Digipelaaminen puheeksi -lyhytneuvonnan kehittämiseen ja on myös osakirjoittajana useissa kansainvälisissä ja suomenkielisissä julkaisuissa, kuten Peliriippuvuus-kirjassa (Duodecim, 2022). Mustonen on arvostettu luennoitsija, jonka esiintymistyyliä ja tutkimus- sekä kokemustietoa yhdistävää lähestymistapaa on kiitelty.

FT, psykologi, tutkimuspäällikkö, THL

Sari Castrén

FT, psykologi Sari Castrén tutkii peliriippuvuuksia, tuo mukanaan uusinta tutkimustietoa ja esittelee konkreettisia keinoja psykologien työn tueksi. Hän on erikoistunut rahapeliriippuvuuden tukemiseen, hoitoon ja tutkimukseen.

Castrén on kehittänyt ja tuonut Suomeen erilaisia työkaluja ja oppaita, kuten Rahapeliriippuvuus hallintaan Terapeutin ja Asiakkaan-työkirjat, Avaimia rahapeliongelman hallintaan -oma-apu-oppaan sekä osallistunut Rahapelaaminen puheeksi -työryhmän työhön.

Hän myös kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia rahapeliriippuvuuden varhaisesta tunnistamisesta ja hoitomenetelmistä. Castrén on tutkimuspäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön Rahapelihaitat-tiimissä. Hänellä on dosentuurit kansanterveystieteessä Helsingin yliopistolla ja riippuvuushäiriöissä Turun yliopistolla.

Castrénin tutkimustyö kattaa laaja-alaisesti toiminnallisia riippuvuuksia, ja hänellä on myös kokemusta kliinisestä työstä erityisesti riippuvuushäiriöiden hoidossa.

 • 15.45
 • Yhteenveto
 • 16.15
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat

FT, psykologi, tutkimuspäällikkö, THL

Sari Castrén

FT, psykologi Sari Castrén tutkii peliriippuvuuksia, tuo mukanaan uusinta tutkimustietoa ja esittelee konkreettisia keinoja psykologien työn tueksi. Hän on erikoistunut rahapeliriippuvuuden tukemiseen, hoitoon ja tutkimukseen.

Castrén on kehittänyt ja tuonut Suomeen erilaisia työkaluja ja oppaita, kuten Rahapeliriippuvuus hallintaan Terapeutin ja Asiakkaan-työkirjat, Avaimia rahapeliongelman hallintaan -oma-apu-oppaan sekä osallistunut Rahapelaaminen puheeksi -työryhmän työhön.

Hän myös kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia rahapeliriippuvuuden varhaisesta tunnistamisesta ja hoitomenetelmistä. Castrén on tutkimuspäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön Rahapelihaitat-tiimissä. Hänellä on dosentuurit kansanterveystieteessä Helsingin yliopistolla ja riippuvuushäiriöissä Turun yliopistolla.

Castrénin tutkimustyö kattaa laaja-alaisesti toiminnallisia riippuvuuksia, ja hänellä on myös kokemusta kliinisestä työstä erityisesti riippuvuushäiriöiden hoidossa.

Psykologi, Sosped-säätiö

Terhi Mustonen

Terhi Mustonen on psykologi, joka erikoistuu ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen sekä digitaalisiin riippuvuuksiin. Hän toimii Digipelirajaton- ja Somerajaton-toimintojen päällikkönä Sosped-säätiössä, missä hän on kehittänyt Suomen ensimmäistä digipeli- ja someriippuvuuteen tarjottavaa tuen toimintamallia vuodesta 2017 lähtien. Mustonen on aiemmin työskennellyt Nokiassa, Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Mustosen ammatillinen tavoite on parantaa digitaalisista riippuvuuksista kärsivien nuorten hoitoa ja tukea lisäämällä tietoa ja saatavilla olevia palveluita. Hän on osallistunut Digipelaaminen puheeksi -lyhytneuvonnan kehittämiseen ja on myös osakirjoittajana useissa kansainvälisissä ja suomenkielisissä julkaisuissa, kuten Peliriippuvuus-kirjassa (Duodecim, 2022). Mustonen on arvostettu luennoitsija, jonka esiintymistyyliä ja tutkimus- sekä kokemustietoa yhdistävää lähestymistapaa on kiitelty.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

449 €

Voimassa 11.8.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

499 €

Voimassa 8.9.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

549 €

Voimassa 12.10.2023 asti.
OSTA LIPUT

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET