Skip to content

Näyttöön perustuva terveydenhuolto

2.-3.11.2023 | Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Laadukasta ja turvallista hoitoa kaikille.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa: Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Keskeistä on laadun parantaminen ja sekä hoito- ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Haluaisitko oppia konkreettisia keinoja siihen, miten löytää näyttöä toiminnan kehittämiseen ja päätöksenteon tueksi?

Näyttöön perustuva terveydenhuolto -koulutuksessa pureudutaan siihen, mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla terveydenhuollolla (NPT) ja käsitellään kyseinen malli kokonaisuudessaan. Lisäksi tarkastellaan terveydenhuollon asiantuntijoiden ja ammattilaisten roolia sekä vastuita näyttöön perustuvan terveydenhuollon toteutumisessa.

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksin löytää helposti hyödynnettävissä olevaa näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon vaikuttavuuden ja laadun kehittämiseksi. Tarkoituksena on myös tarjota lisää osaamista yhtenäisten käytäntöjen käyttöönoton tueksi ja näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseksi. 

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kliinistä työtä tekeville sekä asiantuntijoille ja esihenkilöille.

OSTA LIPUT

 

Koulutus järjestetään etätoteutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

NÄKÖKULMIA

Mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla terveydenhuollolla?

TIETOA

Miten toimintaa kehitetään näyttöön perustuen?

NEUVOJA

Millä tekijöillä voidaan tukea toiminnan toteutumista?

VINKKEJÄ

Mikä on roolisi näyttöön perustuvassa toiminnassa?

Ohjelma

torstai 2.11.

 • 8.45
 • Tervetuloa! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Kehittämisen tarpeen tunnistaminen
 • Näytön tuottaminen ja tiivistäminen
 • Näytön levittäminen ja käyttöönotto
tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Kristiina Heikkilä

Kristiina on toiminut sairaanhoitajana leikkaussalissa anestesiahoitotyössä 8 vuotta, jonka jälkeen hän on opiskellut terveystieteiden maisteriksi ja opettajaksi. Nyt Kristiina toimii tutkijana Hoitotyön tutkimussäätiössä, jossa hänen  vastuualueinaan ovat Suomen JBI yhteistyökeskuksen sekä  hoitosuositusten koordinointi. Kristiinan saa innostumaan työssään mahdollisuus saada toimia organisaatiossa, joka on edelläkävijä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisessä ja näyttöön perustuvien hoitosuositusten laatimisessa Suomessa.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Kehittämistarpeiden tunnistaminen
 • Suunnitelma käytännön yhtenäistämisestä
 • Yhtenäinen käytäntö
 • Käytännön seuranta ja arviointi
tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Kristiina Heikkilä

Kristiina on toiminut sairaanhoitajana leikkaussalissa anestesiahoitotyössä 8 vuotta, jonka jälkeen hän on opiskellut terveystieteiden maisteriksi ja opettajaksi. Nyt Kristiina toimii tutkijana Hoitotyön tutkimussäätiössä, jossa hänen  vastuualueinaan ovat Suomen JBI yhteistyökeskuksen sekä  hoitosuositusten koordinointi. Kristiinan saa innostumaan työssään mahdollisuus saada toimia organisaatiossa, joka on edelläkävijä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisessä ja näyttöön perustuvien hoitosuositusten laatimisessa Suomessa.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto
 • Arkivaikuttavuus terveydenhuollossa
 • Miten arvioida vaikuttavuutta?  
Terveydenhuollon kehittämisen edelläkävijä, TtT, VtM & kuntoutuksen yliopettaja

Heidi Ruotsalainen

Heidi on pitkään työskennellyt terveydenhuollon koulutuksen, tutkimuksen ja erityisesti vaikuttavuusperusteisen kehittämisen parissa. Heidi haluaa parantaa ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvassa terveydenhuollossa ja edistää palvelujen vaikuttavuutta sekä laatua. Häntä innostaa erityisesti tarkastella näyttöön perustuvuutta yhteiskunnallisten merkitysten kautta.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • Kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea. Miten hyödyntää osaamisperustaisuutta toiminnan kehittämisessä? 
 • Miten löydän ja hyödynnän näyttöön perustuvaa tietoa toiminnan kehittämisessä? 
 • Workshop: menetelmiä näytön levittämiseksi organisaatioissa 
Terveydenhuollon kehittämisen edelläkävijä, TtT, VtM & kuntoutuksen yliopettaja

Heidi Ruotsalainen

Heidi on pitkään työskennellyt terveydenhuollon koulutuksen, tutkimuksen ja erityisesti vaikuttavuusperusteisen kehittämisen parissa. Heidi haluaa parantaa ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvassa terveydenhuollossa ja edistää palvelujen vaikuttavuutta sekä laatua. Häntä innostaa erityisesti tarkastella näyttöön perustuvuutta yhteiskunnallisten merkitysten kautta.

 • 15.30
 • Yhteenveto
 • 16.00
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

perjantai 3.11.

 • 8.45
 • Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Näytön käyttöönoton prosessi 
 • Tunnista ja määrittele kontekstiin vaikuttavat tekijät   
 • Workshop: Miten minä voin vaikuttaa näytön käyttöönoton onnistumiseen organisaatiossani? 
Terveydenhuollon kehittämisen edelläkävijä, TtT, VtM & kuntoutuksen yliopettaja

Heidi Ruotsalainen

Heidi on pitkään työskennellyt terveydenhuollon koulutuksen, tutkimuksen ja erityisesti vaikuttavuusperusteisen kehittämisen parissa. Heidi haluaa parantaa ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvassa terveydenhuollossa ja edistää palvelujen vaikuttavuutta sekä laatua. Häntä innostaa erityisesti tarkastella näyttöön perustuvuutta yhteiskunnallisten merkitysten kautta.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Valmistautumien muutokseen  
 • Muutosagentit ja projektit näytön käyttöönotossa 
 • Case: muutoksen tuen työkaluja 
Terveydenhuollon kehittämisen edelläkävijä, TtT, VtM & kuntoutuksen yliopettaja

Heidi Ruotsalainen

Heidi on pitkään työskennellyt terveydenhuollon koulutuksen, tutkimuksen ja erityisesti vaikuttavuusperusteisen kehittämisen parissa. Heidi haluaa parantaa ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvassa terveydenhuollossa ja edistää palvelujen vaikuttavuutta sekä laatua. Häntä innostaa erityisesti tarkastella näyttöön perustuvuutta yhteiskunnallisten merkitysten kautta.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Lopputuloksena yhtenäiset toimivat käytännöt  
 • Yhtenäisten käytäntöjen arviointi ja seuranta 
 • Sitoutuminen yhtenäisiin käytänteisiin 
Terveydenhuollon kehittämisen edelläkävijä, TtT, VtM & kuntoutuksen yliopettaja

Heidi Ruotsalainen

Heidi on pitkään työskennellyt terveydenhuollon koulutuksen, tutkimuksen ja erityisesti vaikuttavuusperusteisen kehittämisen parissa. Heidi haluaa parantaa ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvassa terveydenhuollossa ja edistää palvelujen vaikuttavuutta sekä laatua. Häntä innostaa erityisesti tarkastella näyttöön perustuvuutta yhteiskunnallisten merkitysten kautta.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • Reflektoiva keskustelu  
 • Mitkä ovat organisaationi kehittämiskohteet näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseksi? 
 • Yhteenveto kehittämiskohteista 
Terveydenhuollon kehittämisen edelläkävijä, TtT, VtM & kuntoutuksen yliopettaja

Heidi Ruotsalainen

Heidi on pitkään työskennellyt terveydenhuollon koulutuksen, tutkimuksen ja erityisesti vaikuttavuusperusteisen kehittämisen parissa. Heidi haluaa parantaa ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvassa terveydenhuollossa ja edistää palvelujen vaikuttavuutta sekä laatua. Häntä innostaa erityisesti tarkastella näyttöön perustuvuutta yhteiskunnallisten merkitysten kautta.

 • 15.30
 • Yhteenveto
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat

Terveydenhuollon kehittämisen edelläkävijä, TtT, VtM & kuntoutuksen yliopettaja

Heidi Ruotsalainen

Heidi on pitkään työskennellyt terveydenhuollon koulutuksen, tutkimuksen ja erityisesti vaikuttavuusperusteisen kehittämisen parissa. Heidi haluaa parantaa ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvassa terveydenhuollossa ja edistää palvelujen vaikuttavuutta sekä laatua. Häntä innostaa erityisesti tarkastella näyttöön perustuvuutta yhteiskunnallisten merkitysten kautta.

tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Kristiina Heikkilä

Kristiina on toiminut sairaanhoitajana leikkaussalissa anestesiahoitotyössä 8 vuotta, jonka jälkeen hän on opiskellut terveystieteiden maisteriksi ja opettajaksi. Nyt Kristiina toimii tutkijana Hoitotyön tutkimussäätiössä, jossa hänen  vastuualueinaan ovat Suomen JBI yhteistyökeskuksen sekä  hoitosuositusten koordinointi. Kristiinan saa innostumaan työssään mahdollisuus saada toimia organisaatiossa, joka on edelläkävijä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisessä ja näyttöön perustuvien hoitosuositusten laatimisessa Suomessa.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

499 €

Voimassa 1.9.2023 asti

EARLY BIRD

549 €

Voimassa 29.9.2023 asti

 

NORMAALIHINTA

599 €

Voimassa 2.11.2023 asti

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta olla unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

saapumisohjeet