Skip to content

12.12.2023 | Hybriditapahtuma: Keilaranta 1, Espoo & Live Stream

#Kaupunkisuunnittelujakaavoitus

LIPUTOHJELMA

Kohti aidosti kestävää kaupunkikehitystä.

Kaupunkisuunnittelu & kaavoitus 2023 -tapahtumassa pääset uppoutumaan alan ajankohtaisiin kysymyksiin ja saamaan tärkeän katsauksen kaupunkisuunnittelun tulevaisuuden näkymiin.

Tapahtuma tarjoaa sinulle inspiraatiota pursuavia puheenvuoroja, vaikuttavia keskusteluja sekä parhaan mahdollisuuden verkostoitua muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tämän vuoden polttavimmat aiheet:

 • Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki voimaan 2024 – Miten valmistautua muutokseen?
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kestävä kaupunkisuunnittelu
 • Miten teknologia ja tekoäly saadaan apuriksi suunnitteluun?
 • Elinvoimaisen kunnan elementit & sidosryhmien rooli

Nämä ja paljon muuta käsitellään Kaupunkisuunnittelu & kaavoitus 2023 -tapahtumassa, joka kokoaa yhteen alan huippuasiantuntijat Espoon Keilarantaan.

Super Early Bird -liput myynnissä nyt – tervetuloa mukaan!

OSTA LIPUT

Valitse lipputyyppi sen mukaan osallistutko paikan päällä vai etänä Live Streamin kautta.
Saat ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmälle. 
 

Lavalla tullaan näkemään monipuolinen kattaus alan parhaita asiantuntijoita!

Director of Innovation, Department of Engineering, City of Amsterdam (NL)

Sacha Stolp

Sacha Stolp is the Director of Innovation for Future-Proof Assets for the City of Amsterdam. As Director of Innovation it is her task to prepare the existing city and her assignment to the consequences of climate change, energy and raw material transition and the on-going development of smart city. Innovations like Smartroof 2.0, Photosyntesis and CitySports are some of several pilot projects realized in collaboration with knowledge institutions and the business community.  Sacha is also a podcast host for

Ympäristöneuvos & Elinympäristöt-yksikön johtaja, Ympäristöministeriö

Samuli Alppi

Samuli on työskennellyt aiemmin mm. ELY-keskuksen yksikön päällikkönä, kuntasektorilla, konsulttina ja yhdyskuntasuunnittelun lehtorina Aalto-yliopistossa. Koulutukseltaan Alppi on maisema-arkkitehti.

Lead, Sustainable Built Enviroment, VTT

Tuija Pakkanen

Tuija Pakkanen (FM) on maantieteilijä, joka työskentelee vetäjänä kestävän rakennetun ympäristön tutkimusalueella VTT:llä. Tavoitteena Tuijalla on pohtia, mihin suuntiin kestävän rakennetun ympäristön teknologista tutkimusta pitäisi viedä Suomessa. Aiemmin hän oli erityisasiantuntijana ympäristöministeriössä Ryhti-hankkeessa rakennusluvituksen ja kaavoituksen digitaalisten tietovirtojen kansallisen yhtenäistäminen piirissä. Tällä hetkellä Tuijan pöydällä on tarkastella immersiivisien digitaalisten teknologioiden vaikutusta rakennettuun ympäristöön, ja siihen, miten tulevaisuuden työ tulee muuttamaan arjenkäyttöämme mutta myös fyysistä rakennettua ympäristöämme. Hänen visionsa on tutustua kokonaisvaltaisesti rakennetun ympäristön dataan, ja pohtia sitä, miten sitä voitaisiin hyödyntää ja datan käyttöä sujuvoittaa

monialainen kaupunkitutkija, Urban transformations -tutkimusalueen vetäjä, Demos Helsinki

Kaisa Schmidt-Thomé

Kaisa toimii Demos Helsingin Regeneratiivinen infrastruktuuri -tiimissä ja Urban transformations -tutkimusalueen vetäjänä. Väitöskirjassaan hän käsitteli kaupunkien kehittämistä ja kaupunkiuudistukseen liittyviä jännitteitä Saksassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa. Hänellä on mittavasti kokemusta monitieteisestä yhteistyöstä ja hän on ansioitunut paitsi kaupunkien kestävyysmuutoksen tutkijana myös sen tekijänä. Kaisan tausta on suunnittelumaantieteessä (Helsingin yliopisto) ja kaupunkisuunnittelun ja alueellisen kehittämisen tutkimuksessa (YTK/TKK & Aalto-yliopisto). Tultuaan osaksi Demos Helsinkiä 2016 Kaisa on päässyt tekemään niin käytännönläheistä kehittämistyötä kaupunkien kanssa kuin akateemista tutkimusta (mm. STN- ja EU:n Horisontti-hankkeissa). Viime vuosina hän on koordinoinut mm. VN-TEAS-hanketta Kestävyyden johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla ja VIPU-konsortiota, joka laati kestävän kaupunkikehityksen skaalausmallin YM:n koordinoiman Kestävä kaupunki -ohjelman toimeksiannosta. Parhaillaan hänen työpöydällään on EU:n missioon kytkeytyvä Net-Zero Cities hanke, joka pyrkii vauhdittamaan 100 kaupunkia hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Kaisa on monialainen kaupunkitutkija, joka haluaa sekä syventää globaalia ymmärrystä kaupungistumisen tulevaisuuden mahdollisuuksista että tukea avarakatseisia paikallisia toimintamalleja.

Professori, Rakennetun ympäristön laitos, Aalto yliopisto

Ari Ekroos

Ari on pitkän linjan oikeustieteilijä, jonka erikoisalaa ovat ympäristö- ja ilmasto-oikeuden tutkimus, opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen laajasti ymmärrettynä. Hän on toiminut talousoikeuden professorina yli 20 vuoden ajan tutkimusintresseinään laajasti ympäristöoikeudelliset asiat pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäytön- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Arilla on nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely. Ari on ollut toteuttamassa lukuisia ympäristölainsäädäntöön liittyviä selvityksiä. Hän on myös osallistunut moniin ympäristölainsäädännön kehittämishankkeisiin (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, ympäristönsuojelulaki ja ympäristölupahallinto) sekä toiminut erityisasiantuntijana muissa kiinteistö-, maankäyttö- ja ympäristöoikeudellisissa asioissa. Hän on työskennellyt myös Helsingin yliopiston ja Joensuun yliopiston professorina sekä kuuluu Suomen ilmastopaneeliin (2020–2023).

johtava arkkitehti, arkkitehti SAFA, Asemakaavoitus, Helsingin Kaupunki

Kerttu Kurki-Issakainen

Kerttu Kurki-Issakainen on koulutukseltaan arkkitehti ja perehtynyt laajasti urbaanin kaupunkirakenteen erityiskysymyksiin. Kurki-Issakainen toimii johtavana arkkitehtina Helsingin kantakaupungin asemakaavoituksessa ja laatinut laajaan vuorovaikutukseen perustuvan maankäytön keskustavision. Kerttu on erikoistunut muun muassa olemassa olevan tiiviin kaupunkirakenteen kestävyys-, kulttuuriympäristö- ja toimitilakysymyksiin sekä toimii erityisasiantuntija monissa maankäytön ohjaamisen kehittämis- ja yhteistyöhankkeissa.

kaavoitusjohtaja, Ilmajoen kaupunki

Kimmo Sulonen

Kimmo toimii johtoroolinsa lisäksi myös yrittäjänä, opettajana, sekä tutkijana Tampereen yliopistossa.

projektinjohtaja, Leppävaaran alue, Espoo

Mika Rantala

Assistant Professor of Housing Design at Aalto University & founding partner at INARO and Woodberg

Antti Lehto

Antti Lehto on arkkitehti ja apulaisprofessori Aalto-yliopistossa, jossa hänen vastuullaan on asuntosuunnittelun oppituoli. Lehdon tutkimusaiheena on vähähiilinen rakentaminen erityisesti kiertotalouden näkökulmasta. Lehto on perustajaosakas kestävään suunnitteluun erikoistuneen arkkitehtitoimisto INARO:ssa ja puurakentamisen alalla toimivassa Woodberg Oy:ssä, joissa hän on toiminut vaativien asuntohankkeiden pääsuunnittelijana.

kaupunginarkkitehti, Lahden kaupunki

Johanna Palomäki

Ohjelma 2023

tiistai 12.12.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamupalaa
kaupunginarkkitehti, Lahden kaupunki

Johanna Palomäki

 • Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset (voimaan 2024) – Mikä muuttuu?
 • Alueidenkäyttölaki ja rakentamislaki (voimaan 2025) – Mikä muuttuu rakentamislain myötä?
 • Muutokset ja vaikutukset nykyiseen kaavoitusmenettelyyn
 • Uuden luonnonsuojelulain vaikutuksista
 • Muita muutoksia näköpiirissä?
Professori, Rakennetun ympäristön laitos, Aalto yliopisto

Ari Ekroos

Ari on pitkän linjan oikeustieteilijä, jonka erikoisalaa ovat ympäristö- ja ilmasto-oikeuden tutkimus, opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen laajasti ymmärrettynä. Hän on toiminut talousoikeuden professorina yli 20 vuoden ajan tutkimusintresseinään laajasti ympäristöoikeudelliset asiat pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäytön- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Arilla on nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely. Ari on ollut toteuttamassa lukuisia ympäristölainsäädäntöön liittyviä selvityksiä. Hän on myös osallistunut moniin ympäristölainsäädännön kehittämishankkeisiin (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, ympäristönsuojelulaki ja ympäristölupahallinto) sekä toiminut erityisasiantuntijana muissa kiinteistö-, maankäyttö- ja ympäristöoikeudellisissa asioissa. Hän on työskennellyt myös Helsingin yliopiston ja Joensuun yliopiston professorina sekä kuuluu Suomen ilmastopaneeliin (2020–2023).

 • How to remold built environment to meet the challenges of climate change
 • Future Proof Assets – Amsterdam in becoming a resilient city together with knowledge institutes and private sector
 • What kind of skills are needed to make resilient city and how to get education sector involved?
 • What is the role of smart planning?
 • Traffic transformation – example of shared bicycle lanes
 • How to scale and speed up new ideas into practice?
Director of Innovation, Department of Engineering, City of Amsterdam (NL)

Sacha Stolp

Sacha Stolp is the Director of Innovation for Future-Proof Assets for the City of Amsterdam. As Director of Innovation it is her task to prepare the existing city and her assignment to the consequences of climate change, energy and raw material transition and the on-going development of smart city. Innovations like Smartroof 2.0, Photosyntesis and CitySports are some of several pilot projects realized in collaboration with knowledge institutions and the business community.  Sacha is also a podcast host for

 • 10.25
 • TAUKO
 • Tauko & verkostoitumista
 • Virkistäydy ja verkostoidu kollegoidesi kanssa
 • Suhteellisesti ilmastoystävällisempää kaavoitusta vai absoluuttisia rajoja?
 • Selkeät mittarit ja tavoitteet – biodiversiteetin säilyttäminen, hiilibudjetit
 • Mitä työkaluja ja ratkaisuja tulevaisuuden suunnitteluun löytyy nyt?
monialainen kaupunkitutkija, Urban transformations -tutkimusalueen vetäjä, Demos Helsinki

Kaisa Schmidt-Thomé

Kaisa toimii Demos Helsingin Regeneratiivinen infrastruktuuri -tiimissä ja Urban transformations -tutkimusalueen vetäjänä. Väitöskirjassaan hän käsitteli kaupunkien kehittämistä ja kaupunkiuudistukseen liittyviä jännitteitä Saksassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa. Hänellä on mittavasti kokemusta monitieteisestä yhteistyöstä ja hän on ansioitunut paitsi kaupunkien kestävyysmuutoksen tutkijana myös sen tekijänä. Kaisan tausta on suunnittelumaantieteessä (Helsingin yliopisto) ja kaupunkisuunnittelun ja alueellisen kehittämisen tutkimuksessa (YTK/TKK & Aalto-yliopisto). Tultuaan osaksi Demos Helsinkiä 2016 Kaisa on päässyt tekemään niin käytännönläheistä kehittämistyötä kaupunkien kanssa kuin akateemista tutkimusta (mm. STN- ja EU:n Horisontti-hankkeissa). Viime vuosina hän on koordinoinut mm. VN-TEAS-hanketta Kestävyyden johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla ja VIPU-konsortiota, joka laati kestävän kaupunkikehityksen skaalausmallin YM:n koordinoiman Kestävä kaupunki -ohjelman toimeksiannosta. Parhaillaan hänen työpöydällään on EU:n missioon kytkeytyvä Net-Zero Cities hanke, joka pyrkii vauhdittamaan 100 kaupunkia hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Kaisa on monialainen kaupunkitutkija, joka haluaa sekä syventää globaalia ymmärrystä kaupungistumisen tulevaisuuden mahdollisuuksista että tukea avarakatseisia paikallisia toimintamalleja.

Paljon keskustelua herättäneen EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteena on edistää ”biodiversiteettipositiivista” kasvua kaupungeissa. Biodiversiteetin lisäämisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen lisäksi ennallistamisasetus tavoittelee ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristöterveyden lisäämistä. Kuinka urbaanit viherympäristöt toimivat osana ilmastotietoista kaupunkisuunnittelua?

Ympäristöneuvos & Elinympäristöt-yksikön johtaja, Ympäristöministeriö

Samuli Alppi

Samuli on työskennellyt aiemmin mm. ELY-keskuksen yksikön päällikkönä, kuntasektorilla, konsulttina ja yhdyskuntasuunnittelun lehtorina Aalto-yliopistossa. Koulutukseltaan Alppi on maisema-arkkitehti.

 • 11.55
 • LOUNAS
 • Lounas & verkostoitumista
 • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi
 • Miten kaavoitus voi olla tukemassa rakennusten uudelleenkäyttöä?
 • Muuntautuvien rakennusten rooli
 • Elinkaariominaisuuksien painottaminen
Assistant Professor of Housing Design at Aalto University & founding partner at INARO and Woodberg

Antti Lehto

Antti Lehto on arkkitehti ja apulaisprofessori Aalto-yliopistossa, jossa hänen vastuullaan on asuntosuunnittelun oppituoli. Lehdon tutkimusaiheena on vähähiilinen rakentaminen erityisesti kiertotalouden näkökulmasta. Lehto on perustajaosakas kestävään suunnitteluun erikoistuneen arkkitehtitoimisto INARO:ssa ja puurakentamisen alalla toimivassa Woodberg Oy:ssä, joissa hän on toiminut vaativien asuntohankkeiden pääsuunnittelijana.

 • Mihin suuntaan kaupunkeja kehitetään? Kenen ehdoilla?
 • Immersiivinen älykäs kaupunki – Mitä mahdollisuuksia ja toisaalta haasteita tai riskejä teknologiset ratkaisut tarjoavat?
Lead, Sustainable Built Enviroment, VTT

Tuija Pakkanen

Tuija Pakkanen (FM) on maantieteilijä, joka työskentelee vetäjänä kestävän rakennetun ympäristön tutkimusalueella VTT:llä. Tavoitteena Tuijalla on pohtia, mihin suuntiin kestävän rakennetun ympäristön teknologista tutkimusta pitäisi viedä Suomessa. Aiemmin hän oli erityisasiantuntijana ympäristöministeriössä Ryhti-hankkeessa rakennusluvituksen ja kaavoituksen digitaalisten tietovirtojen kansallisen yhtenäistäminen piirissä. Tällä hetkellä Tuijan pöydällä on tarkastella immersiivisien digitaalisten teknologioiden vaikutusta rakennettuun ympäristöön, ja siihen, miten tulevaisuuden työ tulee muuttamaan arjenkäyttöämme mutta myös fyysistä rakennettua ympäristöämme. Hänen visionsa on tutustua kokonaisvaltaisesti rakennetun ympäristön dataan, ja pohtia sitä, miten sitä voitaisiin hyödyntää ja datan käyttöä sujuvoittaa

 • 14.05
 • TAUKO
 • Tauko & verkostoitumista
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja verkostoidu kollegoidesi kanssa
 • Viihtyisyys ja elinvoima kasvavassa kaupungissa
 • Kasvu ja kestävyys
 • Tietopohjainen suunnittelu
johtava arkkitehti, arkkitehti SAFA, Asemakaavoitus, Helsingin Kaupunki

Kerttu Kurki-Issakainen

Kerttu Kurki-Issakainen on koulutukseltaan arkkitehti ja perehtynyt laajasti urbaanin kaupunkirakenteen erityiskysymyksiin. Kurki-Issakainen toimii johtavana arkkitehtina Helsingin kantakaupungin asemakaavoituksessa ja laatinut laajaan vuorovaikutukseen perustuvan maankäytön keskustavision. Kerttu on erikoistunut muun muassa olemassa olevan tiiviin kaupunkirakenteen kestävyys-, kulttuuriympäristö- ja toimitilakysymyksiin sekä toimii erityisasiantuntija monissa maankäytön ohjaamisen kehittämis- ja yhteistyöhankkeissa.

 • Kuinka kaavoitusprosessia saadaan ennakoitavammaksi & sujuvammaksi?
 • Kaavoitus ja sen haasteet paikkakunnilla, joiden väestörakenne muuttuu ja vähenee
 • Oleellisen datan hyödyntäminen – Miten teknologia ja tekoäly saadaan apuriksi kaavoitukseen
 • Valitusprosessien hidastava vaikutus rakennusprosessiin – Onko mitään tehtävissä?
kaavoitusjohtaja, Ilmajoen kaupunki

Kimmo Sulonen

Kimmo toimii johtoroolinsa lisäksi myös yrittäjänä, opettajana, sekä tutkijana Tampereen yliopistossa.

 • Kenellä valta on tällä hetkellä?  
 • Asukkaiden osallisuus – Missä vaiheessa mukaan suunnitteluun ja miten? 
 • CASE Leppävaara
 • Onnistunut viestintä asukkaille ja sidosryhmille 
 • Moniammatillinen yhteistyö toimivaksi työn tehostajaksi 
projektinjohtaja, Leppävaaran alue, Espoo

Mika Rantala

kaupunginarkkitehti, Lahden kaupunki

Johanna Palomäki

 • 16.15
 • Kiitos! Tapahtuma päättyy

Lippujen hinnat

SUPER EARLY BIRD

690€

Voimassa 6.10.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

790€

Voimassa 10.11.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALI HINTA

890€

Voimassa 12.12.2023 asti.
OSTA LIPUT

Olisiko teitä tulossa useampi?

Olisiko teitä tulossa useampi?
Myynnissä myös suositut ryhmätarjouspaketit.

Joukossa viisaus vahvistuu ja kaverin kanssa on aina hauskempaa! Siksi kannustammekin osallistumaan tapahtumiimme ryhmissä, ja tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille.

Miten toimia?

Meilaa katja.krogell@professio.fi tai soita 040 5264 450 – Katja auttaa sinua oikeasti mielellään. Myös verkkokauppamme tarjoaa automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin vähintään 3 lippua.

OTA YHTETYTTÄ KATJAAN OSTA LIPUT RYHMÄLLE

Muut ostivat myös.

Tule näytteilleasettajaksi.

Kun haluat keskittyä laadukkaisiin kohtaamisiin ja tavoittaa oikean kohderyhmän kustannustehokkaasti! Näytteilleasettajaratkaisu sisältää:

 • Oma ständipaikka (pystypöytä, normaali verkkovirta + langaton netti)
 • Yksi edustaja tapahtumapaikalle
 • Vapaata verkostoitumista kohderyhmän kanssa
 • Aamupala-, lounas- ja kahvitarjoilut tapahtuman aikana
 • Logonäkyvyys tapahtuman markkinoinnissa

Hinta 2 899 €. Voit halutessasi valita lisäoptioita tarpeesi mukaan (isompi ständipaikka, lisäedustajat, osallistujalista) oston yhteydessä. Tervetuloa tapaamaan tulevat asiakkaasi!

OSTA RATKAISU

Tapahtumainfo – viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.

Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtoehto.

LIPPUOSTOKSILLE

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET