Skip to content

Digitalisaatio kuntien tulevaisuusvoimana – kuntien palvelujen uudistaminen

1.11.2022 | Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Edelläkävijäkunnat kohtaavat digitalisaation kokonaisvaltaisesti.

Digitalisaatio etenee julkisella sektorilla edelleen melko sirpalemaisesti ja edelläkävijäkuntia on vähän. Digitalisaation varaan rakentuu niin asiakas- kuin työntekijäkokemus, kunnan vetovoimaisuus ja erottautumiskyky kilpailukykytekijänä.

Digitalisaatio kuntien tulevaisuusvoimana – kuntien palvelujen uudistaminen -koulutuksessa otat haltuun kuntien palvelujen sähköistämisen yleisimmät motiivit, muutoksen käynnistämisen sekä muutoksen johtamisen ja siitä viestimisen.

Kuulet kommunikoinnin roolista muutoksen edetessä sekä kokeilukulttuurista ja kokeilujen muuntamisesta vakiintuneeksi toiminnaksi. Opit kunnan digistrategian sisällöstä ja havainnollistavan digimuutoksen tiekartan rakentamisesta. Kuulet lyhyesti myös digipalvelujen saavutettavuudesta ja lainsäädännöstä, joka vaikuttaa julkisen sektorin sähköisten palvelujen tuottamiseen.

Koulutuksen jälkeen omaat konkreettiset valmiudet ja asiantuntijuuden muutoksen toteuttamiseksi. Vahvistat koulutuksen opeilla organisaatiosi muutosmyönteisyyttä. Saat laaja-alaisen kuvan kunta-alan ja kuntien digitalisaation muutostarpeista, muutokseen valmistautumisesta ja sen läpiviemisestä.

Kokemuksia käytännöstä

Aamupäivän ohjelmaan sisältyy käytännön kuntaesimerkki kuntien palvelujen uudistamisesta. Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö kertoo mitä juuri käyttöön otetulla Lempäälä-talolla ja palvelukäytävällä lähdettiin tavoittelemaan. Heidi kertoo myös, miten ajattelu- ja toimintatapamuutos vietiin läpi, mitä siitä opittiin ja minkälaista palautetta palvelujen uudistamisesta on saatu.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu kunta-alan henkilöstölle ja luottamushenkilöille sekä kuntien sidosryhmille ja palveluntarjoajille. Ennakko-osaamista ei tarvita.

OSTA LIPUT 

   

Koulutus järjestetään etäkoulutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

 

Koulutuksen jälkeen saat myös tallenteen käyttöösi.
Syvenny aiheeseen

Kouluttajina toimivat Toni Auvinen ja Minna Jaakkola, jotka ovat toimineet vuosien ajan sekä digitalisaation, että kuntien parissa. He ovat kirjoittaneet yhdessä Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon -kirjan (2018), joka kokoaa ajankohtaista digihuumaa ja avaa ulottuvuuksia, joihin digitalisaatio tulevaisuuden kunnissa vähintäänkin yltää. Kirja on saatavilla maksuttomana verkkojulkaisuna osoitteesta: https://luode.cld.bz/kuntien-digitalisaatio Toni Auvinen on kirjoittanut myös Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta 2035 -kirjan (2020), jossa visioidaan tarinaa kunnasta, jossa kaikki sujuu kuntalaisen kannalta mahdollisimman helposti ja hyvin. Myös tämä kirja on saatavilla maksuttomana verkkojulkaisuna osoitteessa: https://luode.cld.bz/kunta-2035

YMMÄRRÄ

Mitkä motiivit ohjaavat palvelujen sähköistämiseen & miksi palveluja on uudistettava

TUNNISTA

Miten muutos käynnistetään: työntekijästä tulee oman työnsä paras kehittäjä

OIVALLA

Miten muutosta johdetaan: mikä rooli johtamisella on onnistuneeseen lopputulokseen

VIESTI

Miten muutoksesta viestitään: mikä rooli kommunikoinnilla on muutoksen etenemiseen ja motivoitumiseen

Ohjelma

tiistai 1.11.

 • 8.55
 • Tervetuloa! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Miten muutos käynnistyy?
 • Miten esteet ylitetään?
 • Osallistaminen: miten työntekijästä tulee oman työnsä paras kehittäjä?
 • Kokeilukulttuuri, onnistuneet kokeilut, kokeilusta vakiintuneeksi toiminnaksi
Digitalisti ja humanistihörhö samassa pakkauksessa | FM, viestinnän ja strategisen kehittämisen asiantuntija

Minna Jaakkola

Minna on koulutukseltaan filosofian maisteri ja viimeiset 20 vuotta hän on tehnyt töitä digitalisoituvien työyhteisöjen, muuttuvien toimintakulttuurien ja viestimisen parissa. Hän on työskennellyt kaupungin, kuntayhtiön, valtion, mikroyrityksen sekä suurten konsernien palveluksessa toimittajana, viestintäpäällikkönä, muutospäällikkönä, viestinnän asiantuntijana sekä kehityspäällikkönä. Minna asuu Pohjois-Savon pienimmässä kunnassa Tervossa, josta käsin hän tekee täysipainoista ja paikkariippumatonta digityötä ympäri Suomen. Muutosjohtaminen sekä strateginen viestintä ja kehittäminen ovat Minnan lempilapsia hänen 8-vuotiaan poikansa lisäksi.

 • 9.50
 • CASE Lempäälä
 • Kuntien palvelujen uudistaminen
 • 10.15
 • Tauko
 • Miten muutoksesta viestitään ulkoisesti ja sisäisesti?
 • Kommunikoinnin rooli muutoksen etenemisessä ja työntekijöiden motivoitumisessa.
 • Miten kuntalaiset mukaan kehittämiseen?
Digitalisti ja humanistihörhö samassa pakkauksessa | FM, viestinnän ja strategisen kehittämisen asiantuntija

Minna Jaakkola

Minna on koulutukseltaan filosofian maisteri ja viimeiset 20 vuotta hän on tehnyt töitä digitalisoituvien työyhteisöjen, muuttuvien toimintakulttuurien ja viestimisen parissa. Hän on työskennellyt kaupungin, kuntayhtiön, valtion, mikroyrityksen sekä suurten konsernien palveluksessa toimittajana, viestintäpäällikkönä, muutospäällikkönä, viestinnän asiantuntijana sekä kehityspäällikkönä. Minna asuu Pohjois-Savon pienimmässä kunnassa Tervossa, josta käsin hän tekee täysipainoista ja paikkariippumatonta digityötä ympäri Suomen. Muutosjohtaminen sekä strateginen viestintä ja kehittäminen ovat Minnan lempilapsia hänen 8-vuotiaan poikansa lisäksi.

 • 11.45
 • Lounastauko
 • Mitkä motiivit ohjaavat palvelujen sähköistämiseen?
 • Miksi palveluja on uudistettava?
 • Miten huomioidaan saavutettavuus?
 • Mitä talous ja lainsäädäntö ohjaavat?
 • Mikä on kilpailukyvyn merkitys?

 

Digitalisaation, muutoksen ja uudistumisen asiantuntija | YTM, luova yrittäjä

Toni Auvinen

Toni on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja suorittanut lisätutkintoja mm. johtamisesta, yrittämisestä ja matkailusta. Hän toimi kunnallisissa ja maakunnallisissa luottamustehtävissä sekä useiden järjestöjen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä ennen siirtymistään kunnanjohtajaksi ja edelleen ICT- ja digijohtajaksi. Näiden lisäksi hän on toiminut kunta-alalla erilaisissa tehtävissä aluekehittäjänä ja toimitusjohtajana kaiken kaikkiaan jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Syyskuussa 2019 hän aloitti Toni Auvinen Avarasti Oy:n luovana yrittäjänä. Avarasti Oy on kuntien digitalisaation, muutoksen ja uudistumisen ykköstoimija, joka tarjoaa kunta-alan asiantuntijapalveluja kunnille, kuntayhtymille ja kuntien yhtiöille. www.avarasti.fi

 • 14.00
 • Tauko
 • Miten muutosta ja uudistumista johdetaan?
 • Johtajan rooli ja esimerkki osana muutosta.
 • Miltä digistrategia pitää sisällään?
 • Miten digimuutoksen tiekartta rakennetaan?
Digitalisaation, muutoksen ja uudistumisen asiantuntija | YTM, luova yrittäjä

Toni Auvinen

Toni on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja suorittanut lisätutkintoja mm. johtamisesta, yrittämisestä ja matkailusta. Hän toimi kunnallisissa ja maakunnallisissa luottamustehtävissä sekä useiden järjestöjen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä ennen siirtymistään kunnanjohtajaksi ja edelleen ICT- ja digijohtajaksi. Näiden lisäksi hän on toiminut kunta-alalla erilaisissa tehtävissä aluekehittäjänä ja toimitusjohtajana kaiken kaikkiaan jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Syyskuussa 2019 hän aloitti Toni Auvinen Avarasti Oy:n luovana yrittäjänä. Avarasti Oy on kuntien digitalisaation, muutoksen ja uudistumisen ykköstoimija, joka tarjoaa kunta-alan asiantuntijapalveluja kunnille, kuntayhtymille ja kuntien yhtiöille. www.avarasti.fi

Digitalisaation, muutoksen ja uudistumisen asiantuntija | YTM, luova yrittäjä

Toni Auvinen

Toni on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja suorittanut lisätutkintoja mm. johtamisesta, yrittämisestä ja matkailusta. Hän toimi kunnallisissa ja maakunnallisissa luottamustehtävissä sekä useiden järjestöjen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä ennen siirtymistään kunnanjohtajaksi ja edelleen ICT- ja digijohtajaksi. Näiden lisäksi hän on toiminut kunta-alalla erilaisissa tehtävissä aluekehittäjänä ja toimitusjohtajana kaiken kaikkiaan jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Syyskuussa 2019 hän aloitti Toni Auvinen Avarasti Oy:n luovana yrittäjänä. Avarasti Oy on kuntien digitalisaation, muutoksen ja uudistumisen ykköstoimija, joka tarjoaa kunta-alan asiantuntijapalveluja kunnille, kuntayhtymille ja kuntien yhtiöille. www.avarasti.fi

 • 16.00
 • Koulutus päättyy

Kouluttajat

Digitalisaation, muutoksen ja uudistumisen asiantuntija | YTM, luova yrittäjä

Toni Auvinen

Toni on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja suorittanut lisätutkintoja mm. johtamisesta, yrittämisestä ja matkailusta. Hän toimi kunnallisissa ja maakunnallisissa luottamustehtävissä sekä useiden järjestöjen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä ennen siirtymistään kunnanjohtajaksi ja edelleen ICT- ja digijohtajaksi. Näiden lisäksi hän on toiminut kunta-alalla erilaisissa tehtävissä aluekehittäjänä ja toimitusjohtajana kaiken kaikkiaan jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Syyskuussa 2019 hän aloitti Toni Auvinen Avarasti Oy:n luovana yrittäjänä. Avarasti Oy on kuntien digitalisaation, muutoksen ja uudistumisen ykköstoimija, joka tarjoaa kunta-alan asiantuntijapalveluja kunnille, kuntayhtymille ja kuntien yhtiöille. www.avarasti.fi

Digitalisti ja humanistihörhö samassa pakkauksessa | FM, viestinnän ja strategisen kehittämisen asiantuntija

Minna Jaakkola

Minna on koulutukseltaan filosofian maisteri ja viimeiset 20 vuotta hän on tehnyt töitä digitalisoituvien työyhteisöjen, muuttuvien toimintakulttuurien ja viestimisen parissa. Hän on työskennellyt kaupungin, kuntayhtiön, valtion, mikroyrityksen sekä suurten konsernien palveluksessa toimittajana, viestintäpäällikkönä, muutospäällikkönä, viestinnän asiantuntijana sekä kehityspäällikkönä. Minna asuu Pohjois-Savon pienimmässä kunnassa Tervossa, josta käsin hän tekee täysipainoista ja paikkariippumatonta digityötä ympäri Suomen. Muutosjohtaminen sekä strateginen viestintä ja kehittäminen ovat Minnan lempilapsia hänen 8-vuotiaan poikansa lisäksi.

Kunnanjohtaja Lempäälä

Heidi Rämö

Blogi

Digitaalinen kunta

15 askelta kuntien digitalisaatioon!

( Julkaistu Avarastiblogissa 5.11.2020 )

Lue blogiteksti

Digitaalinen kunta

Kun kuntien digitalisaatiosta tuli kilpailukykytekijä!

( Julkaistu Avarastiblogissa 6.11.2020 )

Lue blogiteksti

Kuntien tulevaisuus

Kuntatalous ei saa syödä koronan tuomia hyötyjä ja oppeja

( Julkaistu Avarastiblogissa 14.10.2020 )

Lue blogiteksti

Kuntien tulevaisuus

Digitalisaatio tuottaa välineet kuntien haasteisiin

( Julkaistu Avarastiblogissa 14.10.2020 )

Lue blogiteksti

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

699 €

Voimassa 2.9.2022 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

749 €

Voimassa 30.9.2022 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

799 €

Voimassa 1.11.2022 asti.
OSTA LIPUT

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu kaikkiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

usein kysyttyä