Skip to content

Dialoginen perheohjaus nepsylasten perheiden arjessa

Kolmipäiväinen koulutus: 5.10. & 12.10. & 19.10.2023 | Keilaranta 1 Business Park, Espoo

LIPUTOHJELMA

Kokonaisvaltainen perheinterventio - Pitkäaikaiset hyödyt ja tuki kaikille perheenjäsenille.

Dialoginen perheohjaus® on rekisteröity perheinterventiomalli, joka tarjoaa tukea perheille, joissa on lapsi/nuori, jolla on erilaisia haasteita kuten ADHD, autismin kirjoon sopivat piirteet, Tourette, OCD, oppimisvaikeudet tai käytöshäiriöt. 

Terveydenhuollon palvelujen nykyinen haaste: Monet interventiot näyttävät olevan perheinterventioita, mutta käytännössä ne kohdistuvat usein vain vanhempiin tai yhteen lapseen, jättäen huomiotta perheen muut jäsenet. Dialogi tai sen elementit puuttuvat usein, eikä perhe tunne tulevansa kuulluksi. On kuitenkin tiedossa, että valituilla hoitomuodoilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia kaikkiin perheenjäseniin.

Dialoginen perheohjaus nepsylasten perheiden arjessa -koulutuksessa opit toteuttamaan kuuden tapaamisen mittaisen henkilökohtaisen perheohjauksen, jossa keskitytään perheen askarruttaviin kysymyksiin. Psykoedukaatio, arjen ohjaus ja dialogi muodostavat perheohjauksen peruspilarit. Tavoitteena on tarjota perheille räätälöityä tukea arjen ratkaisuihin ja ongelmallisiin tilanteisiin.

Koulutus sisältää nepsy-perheisiin liittyvää tieteellistä tutkimustietoa, käytännön ohjaustyöskentelyä sekä työskentelymateriaalin esittelyä lasten ja vanhempien tapaamisiin. Koulutuksen läpikäyneet ammattilaiset ovat oikeutettuja käyttämään Dialogisen perheohjauksen mallia omassa työssään.

Dialoginen perheohjaus®:

 • Tarjoaa ratkaisuja nepsy-perheiden kanssa työskentelyyn
 • Tarjoaa räätälöityä tukea arjen ratkaisuihin ja ongelmallisiin tilanteisiin
 • Edistää perhehoitomallin saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollon eri tasoilla

Tämä lyhytinterventio on hyödynnettävissä sosiaali- ja terveydenhuollon kaikilla tasoilla (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, avohoito, osastohoito, lastensuojelu, yksityispuolen toimijat/ammatinharjoittajat ym.), joissa systemaattisempi perhehoito on toimenkuvaan sovellettavissa ja joissa hoitoa/tukea on tavoitteena tarjota nepsy-perheille.

Kenelle koulutus sopii?

Dialoginen perheohjaus soveltuu eri ammattiryhmille, kuten lähihoitajille, sairaanhoitajille, psykologeille, terveydenhoitajille, psykoterapeuteille ja sosiaalityöntekijöille.

OSTA LIPUT 

549€

Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

SAAT

Dialogisen perheohjaus® mallin käyttöön omaan työhösi. (Sertifikaatti)

TIEDOSTAT

dialogin merkityksen perheiden kanssa tehtävään työhön.

YMMÄRRÄT

paremmin nepsy-perheiden tarpeita ja erityispiirteitä.

SAAT

materiaalia lasten-, että vanhempien kanssa työskentelyyn.

Kouluttaja

Terveystieteiden tohtori, perhe- ja paripsykoterapeutti, postdoc tutkija (Tampereen yliopisto)

Diana Cavonius-Rintahaka

Diana on monipuolinen terveydenhuollon asiantuntija, joka on omistautunut nepsy-perheiden auttamiseen. Diana on terveystieteiden tohtori, sairaanhoitaja, perheterapeutti, paripsykoterapeutti ja työnohjaaja. Hänellä on vuosien kokemus erilaisista terveydenhuollon tehtävistä, ja hän on tehnyt kliinistä työtä HUS:n neuropsykiatrian yksikössä.

Dianan työura on vienyt hänet johto- ja kehittämistehtäviin ADHD-keskuksessa, Autismisäätiössä ja Folkhälsanissa. Lisäksi hän on toiminut kouluttajana ja vaativan perhe- ja paripsykoterapian ammatinharjoittajana useiden vuosien ajan. Diana on myös postdoc-tutkija Tampereen yliopistossa.

Diana huomasi kliinisen työnsä aikana, että neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheet tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea. Hän päätti kehittää perhekohtaisen perheohjausmallin/lyhytintervention, jota ei vielä ollut tarjolla tälle kohderyhmälle. Näin syntyi Dialoginen perheohjaus®, jonka Diana on kehittänyt ja tutkinut väitöskirjassaan. Dianan tutkimus osoitti, että Dialoginen perheohjaus lisää merkittävästi perheiden kokemaa tukea. Tämä innovatiivinen perheohjausmalli on tuonut positiivisia tuloksia nepsy-perheiden arkeen. Diana jatkaa edelleen työtään Dialogisen perheohjauksen kouluttajana ja vaativan perheterapian toteuttajana, auttaen perheitä löytämään ratkaisuja ja tukemaan heitä matkallaan.

Kotisivut: www.dianacavonius.fi

Terveystieteiden tohtori, perhe- ja paripsykoterapeutti, postdoc tutkija (Tampereen yliopisto)

Diana Cavonius-Rintahaka

Diana on monipuolinen terveydenhuollon asiantuntija, joka on omistautunut nepsy-perheiden auttamiseen. Diana on terveystieteiden tohtori, sairaanhoitaja, perheterapeutti, paripsykoterapeutti ja työnohjaaja. Hänellä on vuosien kokemus erilaisista terveydenhuollon tehtävistä, ja hän on tehnyt kliinistä työtä HUS:n neuropsykiatrian yksikössä.

Dianan työura on vienyt hänet johto- ja kehittämistehtäviin ADHD-keskuksessa, Autismisäätiössä ja Folkhälsanissa. Lisäksi hän on toiminut kouluttajana ja vaativan perhe- ja paripsykoterapian ammatinharjoittajana useiden vuosien ajan. Diana on myös postdoc-tutkija Tampereen yliopistossa.

Diana huomasi kliinisen työnsä aikana, että neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheet tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea. Hän päätti kehittää perhekohtaisen perheohjausmallin/lyhytintervention, jota ei vielä ollut tarjolla tälle kohderyhmälle. Näin syntyi Dialoginen perheohjaus®, jonka Diana on kehittänyt ja tutkinut väitöskirjassaan. Dianan tutkimus osoitti, että Dialoginen perheohjaus lisää merkittävästi perheiden kokemaa tukea. Tämä innovatiivinen perheohjausmalli on tuonut positiivisia tuloksia nepsy-perheiden arkeen. Diana jatkaa edelleen työtään Dialogisen perheohjauksen kouluttajana ja vaativan perheterapian toteuttajana, auttaen perheitä löytämään ratkaisuja ja tukemaan heitä matkallaan.

Kotisivut: www.dianacavonius.fi

LUE LISÄÄ AIHEESTA

 • Helsingin Sanomat 9.10.2021, lue artikkeli:

Kun lapsi sairastuu, koko perhe tarvitsee apua: sen Diana Cavonius-Rintahaka oppi sairaanhoitajana Lastenlinnassa

 • https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/diana-cavonius-rintahaka-dialoginen-perheohjaus-auttaa-neuropsykiatrisesti
 • Cavonius-Rintahaka, D., Aho, A. L., Voutilainen, A., Billstedt, E., & Gillberg, C. (2019). Health, functionality, and social support in families with a child with a neurodevelopmental disorder – a pilot study. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 15, 1151-1161.
 • Cavonius-Rintahaka, D., Aho, A. L., Billstedt, E., & Gillberg, C. (2020). Dialogical Family Guidance (dfg)—Development and implementation of an intervention for families with a child with neurodevelopmental disorders. Nursing Open, 8, 17-28.
 • Cavonius-Rintahaka, D., Roos, M., Gillberg, C., Billstedt, E., & Aho, A. L. (2021). Randomized Clinical Trial Comparing Dialogical Family Guidance with Ordinary Clinical Treatment for Families with a Child with Neurodevelopmental Disorders. Advances in Neurodevelopmental Disorders, 6(1), 36-52.

KOULUTUKSEN HINTA

549 €

torstai 5.10.

 • 8.00
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen & aamukahvi Keilaniemessä
 • 8.30
 • Dialogisen perheohjauksen taustaa ja tieteellisen tutkimuksen näkökulmia
 • Osallistujat esittäytyvät
 • Miksi Dialoginen perheohjaus® -malli oli tarpeen kehittää?
 • Tutkittua tietoa Dialogisen perheohjauksen vaikuttavuudesta
 • Kenelle Dialoginen perheohjaus sopii?
 • Koulutuksen tavoitteet
 • 10.00
 • Tauko
 • 10.15
 • Vanhemmuus
 • Vanhemmuuteen tarvittavia kykyjä
 • Vanhemmuuteen vaikuttavia tekijöitä
 • Systeeminen teoria perheeseen liittyen
 • Perheenjäsenten roolien merkitys perheissä
 • 11.30
 • Lounastauko
 • 12.30
 • Vanhemmuus ja neuropsykiatrisesti oireileva lapsi
 • Vanhemman kokemukset ja tunteet
 • Vanhemman stressi
 • Vanhemman kriisi
 • 14.00
 • Kahvitauko
 • 14.15
 • Vanhemmuus ja neuropsykiatrisesti oireileva lapsi jatkuu
 • Vanhemman puolustusmekanismit
 • Selviytymisstrategioita perheessä
 • Keskustelua ja vinkkejä käytännön työskentelyyn
 • 15.00
 • Yhteenveto päivästä
 • 15.30
 • Kiitos! Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

torstai 12.10.

 • 8.00
 • Hyvää huomenta! Aamukahvi Keilarannassa
 • 8.30
 • Neuropsykiatrian vaikutukset perheeseen
 • Oireiden päällekkäisyys ja liitännäisoireet
 • Periytyvyyden merkitys
 • Keskustelua ja vinkkejä käytännön työskentelyyn
 • 10.00
 • Tauko
 • 10.15
 • Neuropsykiatrian vaikutukset perheeseen jatkuu
 • Sudenkuopat perhesysteemissä
 • Osallistujien kokemuksia
 • Keskustelua ja vinkkejä käytännön työskentelyyn
 • 11.30
 • Lounastauko
 • 12.30
 • Kun vanhemmalla on neuropsykiatrinen häiriö
 • Neuropsykiatria & Parisuhde
 • Parisuhteen neljä vaihetta
 • Keskustelua ja vinkkejä käytännön työskentelyyn
 • 14.00
 • Kahvitauko
 • 14.15
 • Sisarusten tilanne perheessä• Mitä vaiheita sisarukset saattavat läpikäydä? • Mitä sisarukset toivovat? • Miten vanhempien tulisi toimia?
 • Mitä vaiheita sisarukset saattavat läpikäydä?
 • Mitä sisarukset toivovat?
 • Miten vanhempien tulisi toimia?
 • 15.00
 • Yhteenveto päivästä
 • 15.30
 • Kiitos! 2. koulutuspäivä päättyy

torstai 19.10.

 • 8.00
 • Hyvää huomenta! Aamukahvi Keilarannassa
 • 8.30
 • Dialogin toteuttaminen teoriassa & käytännössä
 • Haaste ja mahdollisuus asiantuntijuuden kehittymiselle
 • Reflektio – mitä sillä tarkoitetaan?
 • Kuuntelemisen taito mahdollistaa dialogin
 • 10.00
 • Tauko
 • 10.15
 • Dialogin toteuttaminen teoriassa & käytännössä jatkuu
 • Mitä hyötyä on aktiivisesta kuuntelemisesta?
 • Esteitä aktiiviselle kuuntelemiselle
 • Mitä tarvitaan dialogiin?
 • 11.30
 • Lounastauko
 • 12.30
 • Dialoginen perheohjaus®
 • Tavoitteet
 • Sisältö ja rakenne
 • Toteutus
 • 14.00
 • Kahvitauko
 • 14.15
 • Menetelmiä työkalupakkiin
 • Katse erilaisiin työskentelyvinkkeihin
 • Kirjat, työskentelymateriaali, terapiakortit ja kokemuksellinen tieto avuksi
 • Keskustelua; osallistujien kokemuksia
 • 15.00
 • Yhteenveto päivästä ja todistusten jako
 • 15.30
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

 

Saapumisohjeet

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu kaikkiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

usein kysyttyä