Skip to content

Asiakaslähtöinen ja vaikuttava kotikuntoutus

7.-8.12.2022 | Hybriditoteutus: Espoo & Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita arvio

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Asiakaslähtöinen ja vaikuttava kotikuntoutus”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kotikuntoutuksen ABC – asiakkaan arki kuntoon kotona.

Eväät vaikuttavan ja kattavan kotikuntoutuksen käyttöönottoon ja johtamiseen! Opi luomaan arvoa asiakkaillesi & kustannusvaikuttavuutta organisaatiollesi säännönmukaisella kotikuntoutuksella. 

Asiakaslähtöinen ja vaikuttava kotikuntoutus -koulutuksessa käsitellään iäkkäiden ihmisten sairastamisen ja kuntoutumisen erityispiirteitä sekä kotikuntoutuksen monimuotoisuutta ja sen vaikuttavuutta. Jaossa on konkreettisia keinoja kotikuntoutuksen kehittämiseen, muutosprosessin johtamiseen, vaikutusten seuraamiseen sekä laadun jatkuvaan parantamiseen.

Koulutus on osallistava ja sisältää paljon konkreettisia esimerkkejä kotikuntoutuksen toteuttamisesta eri kohderyhmille. Erityisesti paneudutaan arkikuntouksen vaikuttaviksi todettuihin käytänteisiin.

Tavoitteena on, että pystyt koulutuspäivien jälkeen käynnistämään alueellasi kotikuntoutustoiminnan, parantamaan omia toimintatapojasi, sekä kehittämään kotikuntoutustoimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tuloksellisemmaksi.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu kotikuntoutukseen osallistuville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kuntoutustoiminnan esimiehille sekä vanhusten palvelujen johtajille ja kehittäjille.

649 

OSTA LIPUT

 

Koulutus järjestetään hybriditoteutuksena. Valitse lipputyyppi sen mukaan, osallistutko etänä vai paikan päällä. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

 

Koulutuksen jälkeen saat myös tallenteen käyttöösi.

Hintaan lisätään laskutuslisä 8 € ja ALV (24 %). Maksuttomista tapahtumista ei peritä laskutuslisää.

OPI

Miten kehittää kotikuntoutusta askel askeleelta.

HAHMOTA

Mikä on kotikuntoutusta ja mikä on arkikuntoutusta.

TIEDÄ

Mitkä ovat sairauksien erityispiirteet ja ennaltaehkäisyn mahdollisuudet.

SISÄISTÄ

Miten kotikuntoutuksen vaikutuksia voidaan seurata.

Ohjelma

keskiviikko 7.12.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Sairauksien erityispiirteet iäkkäillä
 • Toimintakykyä heikentävät sairaudet ja geriatriset oireyhtymät
 • Laaja-alaisen geriatrisen arvioinnin tärkeys
 • Ennaltaehkäisyn mahdollisuudet erikuntoisilla iäkkäillä
Arvostettu vanhustyön kehittäjä, geriatrian emeritusprofessori

Jaakko Valvanne

Hyvän ja yksilöllisen vanhuuden puolestapuhuja

Lääkärinuransa alkutaipaleella Jaakko toimi pitkään Espoon kaupungin kotisairaanhoidosta vastaavana lääkärinä ja teki paljon kotikäyntejä mm. sairaanhoitajan, toimintaterapeutin ja fysioterapeutin kanssa. Myöhemmin hän toimi Malmin sairaalassa Helsingissä kuntoutusosaston lääkärinä – Jaakon kiinnos vanhojen ihmisten moniammatilliseen kuntoutukseen kumpuaakin näiltä ajoilta.

Kliinikkouransa jälkeen Jaakko toimi ensin vanhusten palvelujen johtajana ja kehittäjänä pääkaupunkiseudulla, sittemmin Tampereen yliopiston geriatrian professorina. Tampereella hän vaikutti osaltaan sairaalakuntoutuksen tehostamiseen ja kotikuntoutustoiminnan käynnistymiseen. Johtamansa tutkimusryhmän aiheena oli geriatrisen palveluketjun toimivuus ja laatu, yhtenä tutkimuskohteenaan kotikuntoutus.

 • 10.30
 • Tauko
 • Terveyden ja toimintakyvyn herkästi horjuva tasapaino vanhuksilla
 • Akuutin sairauden jälkeinen kuntoutus
 • Kroonisten toimintavajeiden ja gerastenian kuntoutus
 • Vanhusten kuntoutumista tukevien toimenpiteiden laaja kirjo
 • Teknologian mahdollisuudet ja haasteet
Arvostettu vanhustyön kehittäjä, geriatrian emeritusprofessori

Jaakko Valvanne

Hyvän ja yksilöllisen vanhuuden puolestapuhuja

Lääkärinuransa alkutaipaleella Jaakko toimi pitkään Espoon kaupungin kotisairaanhoidosta vastaavana lääkärinä ja teki paljon kotikäyntejä mm. sairaanhoitajan, toimintaterapeutin ja fysioterapeutin kanssa. Myöhemmin hän toimi Malmin sairaalassa Helsingissä kuntoutusosaston lääkärinä – Jaakon kiinnos vanhojen ihmisten moniammatilliseen kuntoutukseen kumpuaakin näiltä ajoilta.

Kliinikkouransa jälkeen Jaakko toimi ensin vanhusten palvelujen johtajana ja kehittäjänä pääkaupunkiseudulla, sittemmin Tampereen yliopiston geriatrian professorina. Tampereella hän vaikutti osaltaan sairaalakuntoutuksen tehostamiseen ja kotikuntoutustoiminnan käynnistymiseen. Johtamansa tutkimusryhmän aiheena oli geriatrisen palveluketjun toimivuus ja laatu, yhtenä tutkimuskohteenaan kotikuntoutus.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Mitä kotikuntoutuksella tavoitellaan?
 • Mikä on kotikuntoutusta ja mikä arkikuntoutusta?
  • preventiivinen kuntoutus
  • arkikuntoutus
  • moniammatillinen kotikuntoutus
 • Minkälainen kotikuntoutus on vaikuttavaa?
Arvostettu vanhustyön kehittäjä, geriatrian emeritusprofessori

Jaakko Valvanne

Hyvän ja yksilöllisen vanhuuden puolestapuhuja

Lääkärinuransa alkutaipaleella Jaakko toimi pitkään Espoon kaupungin kotisairaanhoidosta vastaavana lääkärinä ja teki paljon kotikäyntejä mm. sairaanhoitajan, toimintaterapeutin ja fysioterapeutin kanssa. Myöhemmin hän toimi Malmin sairaalassa Helsingissä kuntoutusosaston lääkärinä – Jaakon kiinnos vanhojen ihmisten moniammatilliseen kuntoutukseen kumpuaakin näiltä ajoilta.

Kliinikkouransa jälkeen Jaakko toimi ensin vanhusten palvelujen johtajana ja kehittäjänä pääkaupunkiseudulla, sittemmin Tampereen yliopiston geriatrian professorina. Tampereella hän vaikutti osaltaan sairaalakuntoutuksen tehostamiseen ja kotikuntoutustoiminnan käynnistymiseen. Johtamansa tutkimusryhmän aiheena oli geriatrisen palveluketjun toimivuus ja laatu, yhtenä tutkimuskohteenaan kotikuntoutus.

 • 14.15
 • Tauko
 • Yksinäisyyden ryhmäkuntoutus
 • Lonkkamurtumapotilaiden kotikuntoutus
 • Muistisairaiden kotikuntoutus
Arvostettu vanhustyön kehittäjä, geriatrian emeritusprofessori

Jaakko Valvanne

Hyvän ja yksilöllisen vanhuuden puolestapuhuja

Lääkärinuransa alkutaipaleella Jaakko toimi pitkään Espoon kaupungin kotisairaanhoidosta vastaavana lääkärinä ja teki paljon kotikäyntejä mm. sairaanhoitajan, toimintaterapeutin ja fysioterapeutin kanssa. Myöhemmin hän toimi Malmin sairaalassa Helsingissä kuntoutusosaston lääkärinä – Jaakon kiinnos vanhojen ihmisten moniammatilliseen kuntoutukseen kumpuaakin näiltä ajoilta.

Kliinikkouransa jälkeen Jaakko toimi ensin vanhusten palvelujen johtajana ja kehittäjänä pääkaupunkiseudulla, sittemmin Tampereen yliopiston geriatrian professorina. Tampereella hän vaikutti osaltaan sairaalakuntoutuksen tehostamiseen ja kotikuntoutustoiminnan käynnistymiseen. Johtamansa tutkimusryhmän aiheena oli geriatrisen palveluketjun toimivuus ja laatu, yhtenä tutkimuskohteenaan kotikuntoutus.

 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä!
 • 16.00
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

torstai 8.12.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Miksi kotikuntoutusta tulisi kehittää Suomessa
 • Kotikuntoutusmuodot Suomessa sekä arkikuntoutus
 • Arkikuntoutuksen vaikuttavuus ja kustannukset – tutkimustuloksia
 • Mitä on arkikuntoutus? Arkikuntoutuksen ominaispiirteet
 • Tavoitteet, keinot, organisointi, kohderyhmä
 • Arkikuntoutuksen muotoutumisen historia
kotikuntoutuksen uranuurtaja & valtakunnallisen ikääntyneiden kuntoutuksen asiantuntijaverkoston koordinaattori

Satu Niskanen

Kouluttajana toimii terveystieteiden maisteri ja toimintaterapeutti Satu Niskanen, joka tekee väitöskirjaa arkikuntoutuksen vaikuttavuudesta ja kustannus-vaikuttavuudesta Tampereen yliopistossa. Satu työskentelee kouluttajana Voimin Oy:ssä, tutkijana Kuntoutussäätiössä sekä asiantuntijana Toimintaterapeuttiliitossa. Satulla on vuosien työkokemus kuntoutuspalvelujen tuottamisesta, kehittämisestä sekä vaikuttavuuden ja kustannusten arvioinnista.

 • 10.30
 • Tauko
 • Etukäteistehtävän purku
 • Arkikuntoutus Suomessa
 • Miten arkikuntoutus eroaa kotikuntoutusmuodoista?
 • Miten kotikuntoutuksen toteutusta tulisi kehittää sinun organisaatiossasi? Mitkä ovat vahvuuksianne, entä haasteitanne?
kotikuntoutuksen uranuurtaja & valtakunnallisen ikääntyneiden kuntoutuksen asiantuntijaverkoston koordinaattori

Satu Niskanen

Kouluttajana toimii terveystieteiden maisteri ja toimintaterapeutti Satu Niskanen, joka tekee väitöskirjaa arkikuntoutuksen vaikuttavuudesta ja kustannus-vaikuttavuudesta Tampereen yliopistossa. Satu työskentelee kouluttajana Voimin Oy:ssä, tutkijana Kuntoutussäätiössä sekä asiantuntijana Toimintaterapeuttiliitossa. Satulla on vuosien työkokemus kuntoutuspalvelujen tuottamisesta, kehittämisestä sekä vaikuttavuuden ja kustannusten arvioinnista.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Arkikuntoutuksen keinoihin syventyminen
 • COPM menetelmä ja motivoiva haastattelu
 • Arkikuntoutuksen kohderyhmä – Kenelle arkikuntoutus on erityisen vaikuttavaa?
 • Miten tavoitamme kyseisen kohderyhmän organisaatiossasi? Ryhmätehtävä
 • Hoitajan työtavan muutos – Pohdintatehtävä, pareittain tai pienryhmissä
kotikuntoutuksen uranuurtaja & valtakunnallisen ikääntyneiden kuntoutuksen asiantuntijaverkoston koordinaattori

Satu Niskanen

Kouluttajana toimii terveystieteiden maisteri ja toimintaterapeutti Satu Niskanen, joka tekee väitöskirjaa arkikuntoutuksen vaikuttavuudesta ja kustannus-vaikuttavuudesta Tampereen yliopistossa. Satu työskentelee kouluttajana Voimin Oy:ssä, tutkijana Kuntoutussäätiössä sekä asiantuntijana Toimintaterapeuttiliitossa. Satulla on vuosien työkokemus kuntoutuspalvelujen tuottamisesta, kehittämisestä sekä vaikuttavuuden ja kustannusten arvioinnista.

 • 14.15
 • Tauko
 • Organisoinnin ja johtamisen valtava merkitys arkikuntoutuksessa
 • Tasa-arvoinen tiimi, työnjako & työhyvinvointi
 • Huolellisen kirjaamisen merkitys – Harjoitus
 • Miten ennakoit arkikuntoutuksen käytäntöön saattamisen sudenkuopat?
 • Miten arvioit kehittämisprosessin onnistumista?
 • Miten arvioit vaikutuksia ikääntyneen toimintakykyyn ja organisaatiolle aiheutuviin kustannuksiin?
kotikuntoutuksen uranuurtaja & valtakunnallisen ikääntyneiden kuntoutuksen asiantuntijaverkoston koordinaattori

Satu Niskanen

Kouluttajana toimii terveystieteiden maisteri ja toimintaterapeutti Satu Niskanen, joka tekee väitöskirjaa arkikuntoutuksen vaikuttavuudesta ja kustannus-vaikuttavuudesta Tampereen yliopistossa. Satu työskentelee kouluttajana Voimin Oy:ssä, tutkijana Kuntoutussäätiössä sekä asiantuntijana Toimintaterapeuttiliitossa. Satulla on vuosien työkokemus kuntoutuspalvelujen tuottamisesta, kehittämisestä sekä vaikuttavuuden ja kustannusten arvioinnista.

kotikuntoutuksen uranuurtaja & valtakunnallisen ikääntyneiden kuntoutuksen asiantuntijaverkoston koordinaattori

Satu Niskanen

Kouluttajana toimii terveystieteiden maisteri ja toimintaterapeutti Satu Niskanen, joka tekee väitöskirjaa arkikuntoutuksen vaikuttavuudesta ja kustannus-vaikuttavuudesta Tampereen yliopistossa. Satu työskentelee kouluttajana Voimin Oy:ssä, tutkijana Kuntoutussäätiössä sekä asiantuntijana Toimintaterapeuttiliitossa. Satulla on vuosien työkokemus kuntoutuspalvelujen tuottamisesta, kehittämisestä sekä vaikuttavuuden ja kustannusten arvioinnista.

 • 16.00
 • Koulutus päättyy

Kouluttajat

Arvostettu vanhustyön kehittäjä, geriatrian emeritusprofessori

Jaakko Valvanne

Hyvän ja yksilöllisen vanhuuden puolestapuhuja

Lääkärinuransa alkutaipaleella Jaakko toimi pitkään Espoon kaupungin kotisairaanhoidosta vastaavana lääkärinä ja teki paljon kotikäyntejä mm. sairaanhoitajan, toimintaterapeutin ja fysioterapeutin kanssa. Myöhemmin hän toimi Malmin sairaalassa Helsingissä kuntoutusosaston lääkärinä – Jaakon kiinnos vanhojen ihmisten moniammatilliseen kuntoutukseen kumpuaakin näiltä ajoilta.

Kliinikkouransa jälkeen Jaakko toimi ensin vanhusten palvelujen johtajana ja kehittäjänä pääkaupunkiseudulla, sittemmin Tampereen yliopiston geriatrian professorina. Tampereella hän vaikutti osaltaan sairaalakuntoutuksen tehostamiseen ja kotikuntoutustoiminnan käynnistymiseen. Johtamansa tutkimusryhmän aiheena oli geriatrisen palveluketjun toimivuus ja laatu, yhtenä tutkimuskohteenaan kotikuntoutus.

kotikuntoutuksen uranuurtaja & valtakunnallisen ikääntyneiden kuntoutuksen asiantuntijaverkoston koordinaattori

Satu Niskanen

Kouluttajana toimii terveystieteiden maisteri ja toimintaterapeutti Satu Niskanen, joka tekee väitöskirjaa arkikuntoutuksen vaikuttavuudesta ja kustannus-vaikuttavuudesta Tampereen yliopistossa. Satu työskentelee kouluttajana Voimin Oy:ssä, tutkijana Kuntoutussäätiössä sekä asiantuntijana Toimintaterapeuttiliitossa. Satulla on vuosien työkokemus kuntoutuspalvelujen tuottamisesta, kehittämisestä sekä vaikuttavuuden ja kustannusten arvioinnista.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

SUPER EARLY BIRD

649 €

Voimassa 1.7.2022 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

699 €

Voimassa 29.7.2022 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

749 €

Voimassa 1.9.2022 asti.
OSTA LIPUT

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET