Skip to content

Lean arvovirrat ja RPA prosessien kehittäjänä

24.-25.8.2023 | Hybriditoteutus: Espoo & etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Yhdistä ja hallitse tehokkaasti.

Arvovirta on tehokas työkalu Lean-filosofiassa, jonka avulla voidaan tunnistaa ja optimoida prosessien pullonkauloja. Yhdistämällä arvovirrat ohjelmistorobotiikkaan, erityisesti RPA:an, saavutetaan ennennäkemätöntä tehokkuutta ja laadun parannusta toiminnallisissa prosesseissa.

Lean arvovirrat ja RPA prosessien kehittäjänä -koulutuksessa opit hyödyntämään arvovirtakuvauksen voimaa ja saat tarvittavat taidot nykytilan ja tulevaisuuden tilan mallintamiseen sekä käytännön ohjeet arvovirran kapeikkojen tunnistamiseen ja lieventämiseen.

Lisäksi opit käyttämään ohjelmistorobotiikkaa (RPA) prosessien automatisointiin ja pullonkaulojen ratkaisemiseen. RPA auttaa sinua parantamaan prosessien tehokkuutta, nopeutta ja tarkkuutta sekä vähentämään inhimillisiä virheitä.

Koulutuksen jälkeen pystyt arvioimaan organisaatiosi prosesseja ja tunnistamaan arvovirtaan liittyvät pullonkaulat. Sinulla on myös tarvittavat valmiudet suunnitella ja toteuttaa RPA-projekteja omassa organisaatiossasi, varmistaen tehokkuuden sekä kilpailukyvyn. Saat käytännönläheistä tietoa ja hyödyllisiä apulistoja arvovirtakuvauksen perusteista tulevaisuuden suunnitteluun.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus soveltuu liiketoiminta-, palvelu- ja hallinnollisten prosessien kehittäjille, prosessin omistajille, prosessien suunnittelijoille ja analysoijille sekä prosessien auditoijille.

OSTA LIPUT

 

Koulutus järjestetään hybiriditoteutuksena. Valitse osallistutko etänä vai paikan päällä. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

YMMÄRRÄ

arvovirtakuvauksen perusteet ja tiedon keruun ennen sekä jälkeen kartoituksen

OPI

tunnistamaan arvovirran kapeikot ja niiden vaikutukset sekä kehittämään suunnitelman niiden lieventämiseksi.

TIEDÄ

kuinka hyödynnät ohjelmistorobotiikkaa prosessien tehostamisessa ja pullonkaulojen vähentämisessä

SISÄISTÄ

milloin ja millaiseen kohteeseen ohjelmistorobotti kannattaa ottaa käyttöön

Ohjelma

torstai 24.8.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Hyvää huomenta! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Peruskäsitteet: Arvoa ja ei arvoa luovat prosessivaiheet, 5S-tekniikka, hukkailmiöt, kapeikkoajattelu
 • Arvovirran nykytilan kuvaaminen (tuote- tai palveluperheen valinta, kuvauksen päävaiheet, mittari- , aika- ja ongelmatietojen liittäminen kuvaukseen, osallistuvien tahojen ja IT-sovellusten liittäminen kuvaukseen
 • Kapeikko-/pullonkaula-ajattelun perusteet, tunnistaminen ja liittäminen kuvaukseen
Prosessiajattelun rautainen ammattilainen

Jussi Moisio

Jussilla on monien vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, riskienhallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja. Lisäksi hän on tehnyt laajoja julkisen alan kuin yksityisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Asiakkaat, asiakkaiden kysyntätiedot, arvovirtaan liittyvät IT-sovellukset, mahdolliset ulkopuoliset toimijat
 • Työvaiheet, vaiheajat ja prosessointiajat, odotusajat, tietolaatikon tiedot, suorittajatiedot, työntö- tai imumerkinnät työvaiheiden välillä
 • Rajapintoihin liittyvät kapeikkotiedot ja arvovirran sisäiset kapeikkotiedot
Prosessiajattelun rautainen ammattilainen

Jussi Moisio

Jussilla on monien vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, riskienhallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja. Lisäksi hän on tehnyt laajoja julkisen alan kuin yksityisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Nykytilan kuvaaminen jatkuu tarpeen mukaan
 • Tavoitetilavaatimusten määrittely
 • Parannuskohteiden tunnistaminen tavoitetilavaatimuksia vasten
Prosessiajattelun rautainen ammattilainen

Jussi Moisio

Jussilla on monien vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, riskienhallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja. Lisäksi hän on tehnyt laajoja julkisen alan kuin yksityisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • Parannuskohteiden priorisointi mitä kannattaa ensin ja mitä seuraavaksi
 • Kapeikkojen ohjausperiaatteiden tunnistaminen ja virtausta estävien vaikutusten lieventäminen
 • Tulevaisuuden tilan kuvaamisen periaatteet
Prosessiajattelun rautainen ammattilainen

Jussi Moisio

Jussilla on monien vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, riskienhallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja. Lisäksi hän on tehnyt laajoja julkisen alan kuin yksityisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

 • 15.30
 • Yhteenveto
 • 16.00
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

perjantai 25.8.

 • 8.30
 • Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Termit haltuun: RPA, älykäs automaatio, tekoäly
 • Mihin ohjelmistorobotiikkaa käytetään?
 • Esimerkkejä tyypillisistä automaatiokohteista
Älykkään automaation asiantuntija | RPA & IA, Helsingin Yliopisto, Alvoration Oy

Elina Rajuvaara

Elina on kokenut automaatioasiantuntija ja pidetty kouluttaja. Hän työskentelee älykkään automaation asiantuntijana Helsingin Yliopistossa ja omassa yrityksessä Alvorationissa. Elina on ollut toteuttamassa kymmeniä haastavia automaatioprojekteja erikokoisille yrityksille. Hän seuraa aktiivisesti automaatioalan kehitystä ja trendejä ja innostuu uusista teknologioista ja tavoista hyödyntää niitä erilaisissa työtehtävissä. Elinalla on myös käytännön kokemusta useasta low-code-automaatiotyökalusta (esim. UiPath StudioX, Microsoft PowerAutomate), joiden käyttöä hän on kouluttanut useille asiakkaillensa.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Automatisoitavaksi soveltuvien tehtäviä tunnuspiirteet
 • Keinoja automaatiokohteiden tunnistamiseen
 • Harjoitus: automaatiokohteiden arviointi
 • Yleisiä automaatiokehityksen haasteita
Älykkään automaation asiantuntija | RPA & IA, Helsingin Yliopisto, Alvoration Oy

Elina Rajuvaara

Elina on kokenut automaatioasiantuntija ja pidetty kouluttaja. Hän työskentelee älykkään automaation asiantuntijana Helsingin Yliopistossa ja omassa yrityksessä Alvorationissa. Elina on ollut toteuttamassa kymmeniä haastavia automaatioprojekteja erikokoisille yrityksille. Hän seuraa aktiivisesti automaatioalan kehitystä ja trendejä ja innostuu uusista teknologioista ja tavoista hyödyntää niitä erilaisissa työtehtävissä. Elinalla on myös käytännön kokemusta useasta low-code-automaatiotyökalusta (esim. UiPath StudioX, Microsoft PowerAutomate), joiden käyttöä hän on kouluttanut useille asiakkaillensa.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Käyttöönoton vaiheet
 • Automatisoitavan tehtävän määrittely
 • Harjoitus: automaatiokohteen mallintaminen
Älykkään automaation asiantuntija | RPA & IA, Helsingin Yliopisto, Alvoration Oy

Elina Rajuvaara

Elina on kokenut automaatioasiantuntija ja pidetty kouluttaja. Hän työskentelee älykkään automaation asiantuntijana Helsingin Yliopistossa ja omassa yrityksessä Alvorationissa. Elina on ollut toteuttamassa kymmeniä haastavia automaatioprojekteja erikokoisille yrityksille. Hän seuraa aktiivisesti automaatioalan kehitystä ja trendejä ja innostuu uusista teknologioista ja tavoista hyödyntää niitä erilaisissa työtehtävissä. Elinalla on myös käytännön kokemusta useasta low-code-automaatiotyökalusta (esim. UiPath StudioX, Microsoft PowerAutomate), joiden käyttöä hän on kouluttanut useille asiakkaillensa.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • Pidempien prosessien automatisointi
 • Kansalaiskehittäminen vauhdittaa automaatiokehitystä
 • Uusien teknologioiden luomat automaatiomahdollisuudet
Älykkään automaation asiantuntija | RPA & IA, Helsingin Yliopisto, Alvoration Oy

Elina Rajuvaara

Elina on kokenut automaatioasiantuntija ja pidetty kouluttaja. Hän työskentelee älykkään automaation asiantuntijana Helsingin Yliopistossa ja omassa yrityksessä Alvorationissa. Elina on ollut toteuttamassa kymmeniä haastavia automaatioprojekteja erikokoisille yrityksille. Hän seuraa aktiivisesti automaatioalan kehitystä ja trendejä ja innostuu uusista teknologioista ja tavoista hyödyntää niitä erilaisissa työtehtävissä. Elinalla on myös käytännön kokemusta useasta low-code-automaatiotyökalusta (esim. UiPath StudioX, Microsoft PowerAutomate), joiden käyttöä hän on kouluttanut useille asiakkaillensa.

 • 15.30
 • Yhteenveto
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttaja

Prosessiajattelun rautainen ammattilainen

Jussi Moisio

Jussilla on monien vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, riskienhallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja. Lisäksi hän on tehnyt laajoja julkisen alan kuin yksityisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Älykkään automaation asiantuntija | RPA & IA, Helsingin Yliopisto, Alvoration Oy

Elina Rajuvaara

Elina on kokenut automaatioasiantuntija ja pidetty kouluttaja. Hän työskentelee älykkään automaation asiantuntijana Helsingin Yliopistossa ja omassa yrityksessä Alvorationissa. Elina on ollut toteuttamassa kymmeniä haastavia automaatioprojekteja erikokoisille yrityksille. Hän seuraa aktiivisesti automaatioalan kehitystä ja trendejä ja innostuu uusista teknologioista ja tavoista hyödyntää niitä erilaisissa työtehtävissä. Elinalla on myös käytännön kokemusta useasta low-code-automaatiotyökalusta (esim. UiPath StudioX, Microsoft PowerAutomate), joiden käyttöä hän on kouluttanut useille asiakkaillensa.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 799 €
Yksityinen sektori: 1099 €

Voimassa 23.6.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 849 €
Yksityinen sektori: 1199 €

Voimassa 21.7.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 899 €
Yksityinen sektori: 1399 €

Voimassa 24.8.2023 asti.
OSTA LIPUT

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET