Skip to content

Aivoverenkiertohäiriö – kuntouta tuloksekkaasti toimintaterapian keinoin

Kuntoutus Akatemia | 18.-19.4.2023 | Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Miten toimintakykyä edistetään?

Aivoverenkiertohäiriö – kuntouta tuloksekkaasti toimintaterapian keinoin -koulutuksessa perehdyt aivoverenkiertohäiriön aiheuttamiin haasteisiin, jotka vaikuttavat yksilön toimintaan. Tutustut toimintaterapiassa hyödynnettäviin menetelmiin yhteisten harjoitteiden, ryhmäkeskustelujen ja case-esimerkkien avulla. Koulutus pitää sisällään näytön käden tehostetun käytön kuntoutuksesta, kaksikätisestä harjoittelusta, peiliterapiasta, mielikuvaharjoittelusta, terapia- ja robottiperusteisesta tuntoaistiharjoittelusta, videopelaamisesta, yläraajaroboteista ja toiminnallisesta sähköstimulaatiosta sekä etäkuntoutuksesta ja virtuaaliharjoittelusta.

Koulutuksessa opit mm:

 • Aivoverenkiertohäiriön vaikutuksista yksilön toiminnallisuuteen
 • Näyttöön perustuvista toimintaterapiakäytännöistä
 • Hyvistä arviointimenetelmistä ja niiden käytöstä
 • Vaikuttavista interventiokeinoista yläraajan senso-motoristen valmiuksien ja taitojen kuntoutukseen
 • Toimintaa mahdollistavista kompensaatiokeinoista

Toisena koulutuspäivänä syvennymme näyttöön perustuviin terapiamenetelmiin sekä teemme käytännön harjoitteita, jotta menetelmiä on helppo koulutuksen jälkeen soveltaa omassa työssään. Koulutuspäivänä aikana tutustut yläraajan toimintavalmiuksia ja motorisia taitoja edistäviin menetelmiin sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön yläraajakuntoutuksessa.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu toimintaterapeuteille (AMK sekä YAMK), sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskenteleville. Koulutus soveltuu niille, jotka tekevät työtä AVH-potilaiden kanssa, mutta myös muille aiheesta kiinnostuneille toimintaterapeuteille.

OSTA LIPUT 

499€

Koulutus järjestetään etätoteutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.
Koulutuksen jälkeen saat myös tallenteen käyttöösi.

SISÄISTÄ

Miten huomioidaan kuntoutujan asennot harjoittelun yhteydessä?

TIEDÄ

Hyvät arviointimenetelmät – miten niitä hyödynnetään?

OPI

Toimivia malleja venyttelyyn & rentoutusohjeita yläraajalle.

YMMÄRRÄ

Tavoitteen & itsearvioinnin merkitys kuntoutumisen edistäjänä.

Ohjelma

tiistai 18.4.

 • 9.10
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Arviointimenetelmien tarkastelua erityisesti motoristen taitojen ja prosessitaitojen osalta (esim. ARAT, MOHOST, AMPS)
yli 23 vuoden kokemuksen omaava toimintaterapeutti, HUS

Pia Kaarla

Pia on toiminut yli 23 vuotta toimintaterapeuttina. Hän on työskennellyt koko uransa neurologisten sairauksien parissa eli tehnyt arviointia aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden parissa akuuttivaiheessa, kuntoutustyötä avh-ryhmän kanssa subakuuttivaiheessa osastolla ja polikliinisesti, jossa myös muut neurologiset sairausryhmät.

Kaarla on tutkinut tavoitteen asettelua YAMK-opinnoissaan ja tehnyt siitä myös opinnäytetyönsä. Lisäksi hänen yksikössään he ovat työstäneet Aivovauriopotilaan käden käyttöä edistävä toimintaterapia- nimistä dokumenttia, johon on kerätty tietoa aihetta ohjaavista viitekehyksistä ja menetelmistä.

 • 10.45
 • Kahvitauko
 • Miten tukea kuntoutujan toiminnan ohjausta ja motivaatiota kuntoutumisessa ja toimintaterapiassa?
yli 23 vuoden kokemuksen omaava toimintaterapeutti, HUS

Pia Kaarla

Pia on toiminut yli 23 vuotta toimintaterapeuttina. Hän on työskennellyt koko uransa neurologisten sairauksien parissa eli tehnyt arviointia aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden parissa akuuttivaiheessa, kuntoutustyötä avh-ryhmän kanssa subakuuttivaiheessa osastolla ja polikliinisesti, jossa myös muut neurologiset sairausryhmät.

Kaarla on tutkinut tavoitteen asettelua YAMK-opinnoissaan ja tehnyt siitä myös opinnäytetyönsä. Lisäksi hänen yksikössään he ovat työstäneet Aivovauriopotilaan käden käyttöä edistävä toimintaterapia- nimistä dokumenttia, johon on kerätty tietoa aihetta ohjaavista viitekehyksistä ja menetelmistä.

 • 12.15
 • Lounastauko
 • COPM- itsearviointimenetelmään tutustuminen
 • käden toiminnallisuuden tason arvioinnin perustaa
 • sopivien toimintamuotojen valinta terapiaan
yli 23 vuoden kokemuksen omaava toimintaterapeutti, HUS

Pia Kaarla

Pia on toiminut yli 23 vuotta toimintaterapeuttina. Hän on työskennellyt koko uransa neurologisten sairauksien parissa eli tehnyt arviointia aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden parissa akuuttivaiheessa, kuntoutustyötä avh-ryhmän kanssa subakuuttivaiheessa osastolla ja polikliinisesti, jossa myös muut neurologiset sairausryhmät.

Kaarla on tutkinut tavoitteen asettelua YAMK-opinnoissaan ja tehnyt siitä myös opinnäytetyönsä. Lisäksi hänen yksikössään he ovat työstäneet Aivovauriopotilaan käden käyttöä edistävä toimintaterapia- nimistä dokumenttia, johon on kerätty tietoa aihetta ohjaavista viitekehyksistä ja menetelmistä.

 • 14.45
 • Kahvitauko
 • peruslähtökohta manuaaliselle ohjaamiselle yläraajakuntoutuksessa (mm. kehon asennon huomiointi, yr.rentoutus)
 • tehtäväkeskeisen harjoittelun ydinasiat
 • manuaalinen ohjaus
yli 23 vuoden kokemuksen omaava toimintaterapeutti, HUS

Pia Kaarla

Pia on toiminut yli 23 vuotta toimintaterapeuttina. Hän on työskennellyt koko uransa neurologisten sairauksien parissa eli tehnyt arviointia aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden parissa akuuttivaiheessa, kuntoutustyötä avh-ryhmän kanssa subakuuttivaiheessa osastolla ja polikliinisesti, jossa myös muut neurologiset sairausryhmät.

Kaarla on tutkinut tavoitteen asettelua YAMK-opinnoissaan ja tehnyt siitä myös opinnäytetyönsä. Lisäksi hänen yksikössään he ovat työstäneet Aivovauriopotilaan käden käyttöä edistävä toimintaterapia- nimistä dokumenttia, johon on kerätty tietoa aihetta ohjaavista viitekehyksistä ja menetelmistä.

 • 15.45
 • Iltapäivän yhteenveto
 • 16.15
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy. Kiitos!

keskiviikko 19.4.

 • 9.10
 • Tervetuloa etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen
 •  Keinoja spastisuuden lievittymiseen
 • Asentohoidon merkitys
 • Tunnon aktivointi
toimintaterapeutti, Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjola Oy

Satu Marttila

Satu on työskennellyt toimintaterapeuttina (AMK) vuodesta 2013. Työtä hön on tehnyt neurologista sairautta sairastavien kuntoutujien parissa yksityisellä sektorilla kuntoutuskeskuksessa sekä kuntoutuspalveluita tarjoavassa yrityksessä. Hänen asiakkaistaan noin puolet ovat olleet aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja muilta osin MS-tautia, Parkinsonin tautia sairastavia, CP- ja aivovamma- asiakkaita. Marttila on ollut mukana kehittämässä kuntoutuskeskuksen palvelukokonaisuuksia ja toimintaterapian osuuksia eri palvelulinjoilla sekä ICF-luokituksen käyttöönottoa kuntoutuskeskuksessa.

Satu on osallistunut useisiin toimintaterapeuteille suunnattuihin menetelmäkoulutuksiin, joiden antia hän on sisällyttänyt terapiatyöhönsä ja hyödyntänyt toimintaterapiapalvelujen kehittämisessä. Hän on osallistunut mm. peiliterapia-, kinesioteippaus- sekä WCPA-arvioinnin koulutuksiin. Työuransa aikana Sadulle on kertynyt osaamista on erilaisten arviointimenetelmien käytöstä, toiminnallisuutta edistävistä interventiokeinoista, toiminnan luovasta terapeuttisesta käytöstä sekä kompensaatiokeinojen ohjauksesta ja neuvonnasta.

 • 10.45
 • Kahvitauko
 • Peiliterapian hyödyntäminen toimintaterapiassa
 • Teknologian hyödyntäminen toimintaterapiassa
 • Työpaja: menetelmien kokeilua
toimintaterapeutti, Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjola Oy

Satu Marttila

Satu on työskennellyt toimintaterapeuttina (AMK) vuodesta 2013. Työtä hön on tehnyt neurologista sairautta sairastavien kuntoutujien parissa yksityisellä sektorilla kuntoutuskeskuksessa sekä kuntoutuspalveluita tarjoavassa yrityksessä. Hänen asiakkaistaan noin puolet ovat olleet aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja muilta osin MS-tautia, Parkinsonin tautia sairastavia, CP- ja aivovamma- asiakkaita. Marttila on ollut mukana kehittämässä kuntoutuskeskuksen palvelukokonaisuuksia ja toimintaterapian osuuksia eri palvelulinjoilla sekä ICF-luokituksen käyttöönottoa kuntoutuskeskuksessa.

Satu on osallistunut useisiin toimintaterapeuteille suunnattuihin menetelmäkoulutuksiin, joiden antia hän on sisällyttänyt terapiatyöhönsä ja hyödyntänyt toimintaterapiapalvelujen kehittämisessä. Hän on osallistunut mm. peiliterapia-, kinesioteippaus- sekä WCPA-arvioinnin koulutuksiin. Työuransa aikana Sadulle on kertynyt osaamista on erilaisten arviointimenetelmien käytöstä, toiminnallisuutta edistävistä interventiokeinoista, toiminnan luovasta terapeuttisesta käytöstä sekä kompensaatiokeinojen ohjauksesta ja neuvonnasta.

 • 12.15
 • Lounas
 • Toiminnan terapeuttinen käyttö
 • Kaksikätistä toimintaa edistävät tehtävät
 • Työpaja: menetelmien kokeilua
toimintaterapeutti, Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjola Oy

Satu Marttila

Satu on työskennellyt toimintaterapeuttina (AMK) vuodesta 2013. Työtä hön on tehnyt neurologista sairautta sairastavien kuntoutujien parissa yksityisellä sektorilla kuntoutuskeskuksessa sekä kuntoutuspalveluita tarjoavassa yrityksessä. Hänen asiakkaistaan noin puolet ovat olleet aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja muilta osin MS-tautia, Parkinsonin tautia sairastavia, CP- ja aivovamma- asiakkaita. Marttila on ollut mukana kehittämässä kuntoutuskeskuksen palvelukokonaisuuksia ja toimintaterapian osuuksia eri palvelulinjoilla sekä ICF-luokituksen käyttöönottoa kuntoutuskeskuksessa.

Satu on osallistunut useisiin toimintaterapeuteille suunnattuihin menetelmäkoulutuksiin, joiden antia hän on sisällyttänyt terapiatyöhönsä ja hyödyntänyt toimintaterapiapalvelujen kehittämisessä. Hän on osallistunut mm. peiliterapia-, kinesioteippaus- sekä WCPA-arvioinnin koulutuksiin. Työuransa aikana Sadulle on kertynyt osaamista on erilaisten arviointimenetelmien käytöstä, toiminnallisuutta edistävistä interventiokeinoista, toiminnan luovasta terapeuttisesta käytöstä sekä kompensaatiokeinojen ohjauksesta ja neuvonnasta.

 • 14.45
 • Kahvitauko
 • Toimintaa mahdollistavat apuvälineet
 • Toimintaympäristön mukauttaminen
toimintaterapeutti, Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjola Oy

Satu Marttila

Satu on työskennellyt toimintaterapeuttina (AMK) vuodesta 2013. Työtä hön on tehnyt neurologista sairautta sairastavien kuntoutujien parissa yksityisellä sektorilla kuntoutuskeskuksessa sekä kuntoutuspalveluita tarjoavassa yrityksessä. Hänen asiakkaistaan noin puolet ovat olleet aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja muilta osin MS-tautia, Parkinsonin tautia sairastavia, CP- ja aivovamma- asiakkaita. Marttila on ollut mukana kehittämässä kuntoutuskeskuksen palvelukokonaisuuksia ja toimintaterapian osuuksia eri palvelulinjoilla sekä ICF-luokituksen käyttöönottoa kuntoutuskeskuksessa.

Satu on osallistunut useisiin toimintaterapeuteille suunnattuihin menetelmäkoulutuksiin, joiden antia hän on sisällyttänyt terapiatyöhönsä ja hyödyntänyt toimintaterapiapalvelujen kehittämisessä. Hän on osallistunut mm. peiliterapia-, kinesioteippaus- sekä WCPA-arvioinnin koulutuksiin. Työuransa aikana Sadulle on kertynyt osaamista on erilaisten arviointimenetelmien käytöstä, toiminnallisuutta edistävistä interventiokeinoista, toiminnan luovasta terapeuttisesta käytöstä sekä kompensaatiokeinojen ohjauksesta ja neuvonnasta.

toimintaterapeutti, Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjola Oy

Satu Marttila

Satu on työskennellyt toimintaterapeuttina (AMK) vuodesta 2013. Työtä hön on tehnyt neurologista sairautta sairastavien kuntoutujien parissa yksityisellä sektorilla kuntoutuskeskuksessa sekä kuntoutuspalveluita tarjoavassa yrityksessä. Hänen asiakkaistaan noin puolet ovat olleet aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja muilta osin MS-tautia, Parkinsonin tautia sairastavia, CP- ja aivovamma- asiakkaita. Marttila on ollut mukana kehittämässä kuntoutuskeskuksen palvelukokonaisuuksia ja toimintaterapian osuuksia eri palvelulinjoilla sekä ICF-luokituksen käyttöönottoa kuntoutuskeskuksessa.

Satu on osallistunut useisiin toimintaterapeuteille suunnattuihin menetelmäkoulutuksiin, joiden antia hän on sisällyttänyt terapiatyöhönsä ja hyödyntänyt toimintaterapiapalvelujen kehittämisessä. Hän on osallistunut mm. peiliterapia-, kinesioteippaus- sekä WCPA-arvioinnin koulutuksiin. Työuransa aikana Sadulle on kertynyt osaamista on erilaisten arviointimenetelmien käytöstä, toiminnallisuutta edistävistä interventiokeinoista, toiminnan luovasta terapeuttisesta käytöstä sekä kompensaatiokeinojen ohjauksesta ja neuvonnasta.

 • 16.15
 • Koulutus päättyy

Kouluttajat

toimintaterapeutti, Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjola Oy

Satu Marttila

Satu on työskennellyt toimintaterapeuttina (AMK) vuodesta 2013. Työtä hön on tehnyt neurologista sairautta sairastavien kuntoutujien parissa yksityisellä sektorilla kuntoutuskeskuksessa sekä kuntoutuspalveluita tarjoavassa yrityksessä. Hänen asiakkaistaan noin puolet ovat olleet aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja muilta osin MS-tautia, Parkinsonin tautia sairastavia, CP- ja aivovamma- asiakkaita. Marttila on ollut mukana kehittämässä kuntoutuskeskuksen palvelukokonaisuuksia ja toimintaterapian osuuksia eri palvelulinjoilla sekä ICF-luokituksen käyttöönottoa kuntoutuskeskuksessa.

Satu on osallistunut useisiin toimintaterapeuteille suunnattuihin menetelmäkoulutuksiin, joiden antia hän on sisällyttänyt terapiatyöhönsä ja hyödyntänyt toimintaterapiapalvelujen kehittämisessä. Hän on osallistunut mm. peiliterapia-, kinesioteippaus- sekä WCPA-arvioinnin koulutuksiin. Työuransa aikana Sadulle on kertynyt osaamista on erilaisten arviointimenetelmien käytöstä, toiminnallisuutta edistävistä interventiokeinoista, toiminnan luovasta terapeuttisesta käytöstä sekä kompensaatiokeinojen ohjauksesta ja neuvonnasta.

yli 23 vuoden kokemuksen omaava toimintaterapeutti, HUS

Pia Kaarla

Pia on toiminut yli 23 vuotta toimintaterapeuttina. Hän on työskennellyt koko uransa neurologisten sairauksien parissa eli tehnyt arviointia aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden parissa akuuttivaiheessa, kuntoutustyötä avh-ryhmän kanssa subakuuttivaiheessa osastolla ja polikliinisesti, jossa myös muut neurologiset sairausryhmät.

Kaarla on tutkinut tavoitteen asettelua YAMK-opinnoissaan ja tehnyt siitä myös opinnäytetyönsä. Lisäksi hänen yksikössään he ovat työstäneet Aivovauriopotilaan käden käyttöä edistävä toimintaterapia- nimistä dokumenttia, johon on kerätty tietoa aihetta ohjaavista viitekehyksistä ja menetelmistä.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ