Skip to content

 

AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät

Kuntoutus Akatemia | 2.-3.3.2023 |  Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Kattava katsaus puhetta tukeviin ja korvaaviin keinoihin.

⚠️ Paikkoja on rajoitettu määrä – vain 40 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan!

Usein tiedetään, mitä terapiakeinoja pitäisi käyttää ja miksi. Suurin ja haasteellisin kysymys on miten. On hyvä sisäistää, mitä sitoutuminen vaatii yhteisöltä ja mitä se vaatii puheterapeutilta.

AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät -koulutuksessa käsittelemme puhetta tukevien ja korvaavien keinojen portaita sekä käymme läpi, miten esteetön viestintä tuodaan onnistuneesti lapsen arkeen. Saat loistavia vinkkejä lausetasoisen kuvakommunikoinnin apuvälineisiin sekä viimeisintä tietoa kommunikoinnin monista teknisistä ratkaisuista eri käyttöjärjestelmissä. Koulutuspäivien aikana opit analysoimaan tehokkaasti asiakkaan kommunikointitasoa ja päättämään, millainen puhetta tukeva sekä korvaava keino voisi tukea hänen toimintaansa.

Ensimmäisenä päivänä kouluttajina toimivat yli 20 vuotta puheterapeuttina työskennellyt Ulla Sergejeff sekä kokenut esteettömän viestinnän asiantuntija ja puheterapeutti Hannele Merikoski. Toisena päivänä kouluttajina toimivat Iina Heikurainen, joka on ollut kehittämässä monenlaisia innovaatioita AAC-alalla ja avustavan tietotekniikan asiantuntija Marina Green-Järvinen.

Ulla käsittelee kommunikoinnin, leikin ja puhetta tukevien ja korvaavien keinojen portaita. Pääset työskentelemään käytännössä parhaiden harjoitteiden ja videoiden avulla. Hannele vuorostaan perehdyttää sinut kommunikointikeinojen viemiseen lapsen arkiympäristöön sekä piirtämiseen vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen välineenä.

Iina tutustuttaa sinut lausetasoisen kuvakommunikoinnin ja ydinsanaston merkitykseen, erilaisiin lausetasoisiin kommunikoinnin apuvälineisiin, kuten toimintatauluihin, kommunikointikansioihin- ja taulustoihin.
Marina puolestaan antaa kattavan katsauksen teknologian käyttämiseen kommunikoinnin tukena. Omaksut useita teknisiä ratkaisuja eri käyttöjärjestelmissä (iOs, Android ja Windows). Kuulet hyödyllisistä käyttöominaisuuksista, sovelluksista ja harjoitusohjelmista.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii esimerkiksi puheterapeuteille, puhevammaisten tulkeille, AAC-ohjaajille, kommunikaatio-opettajille, varhaiskasvatuksen opettajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille ja S2-opettajille.

OSTA LIPUT 

 

Koulutus järjestetään etätoteutuksena. Saat ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille.

 

Millaiset ovat puhetta tukevien ja korvaavien keinojen portaat?

AAC PORTAAT

Miten esteetön viestintä jalkautetaan arkeen?

ESTEETÖN VIESTINTÄ

Mitä ydinsanasto merkitsee AAC-kuntoutuksessa?

YDINSANASTO

Mitkä ovat tablettien ja tietokoneiden parhaat ominaisuudet ja sovellukset kommunikoinnin apuvälineenä?

TABLETIT JA TIETOKONEET APUNA

Ohjelma

torstai 2.3.

 • 8.55
 • Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • 9.00
 • Kommunikointitaitojen analysointia
 • Kommunikoinnin ja leikin portaat
 • Analysoidaan videoiden pohjalta mille kommunikoinnin tasolle tapausasiakkaat asettuvat ja mitkä leikit ja toiminnot voisivat tukea kehitystä
 • Hauskoja harjoituksia
 • 10.30
 • Tauko
 • Puhetta tukevien ja korvaavien keinojen portaat
 • Mietitään edelleen videoiden ja tapauskertomusten kautta mikä keino voisi sopia mihinkin tilanteeseen.
Puhetta tukeviin ja korvaaviin keinoihin erikoistunut puheterapeutti

Ulla Sergejeff

”Intohimoni on uuden kehittäminen, uudet teknologiat, uudet ohjausmenetelmät ja kaikki mitä voimme keksiä,  jotta saisimme puheterapiaresursseja jaettua paremmin niitä tarvitseville ihmisille.”

Ulla on työskennellyt puheterapeuttina jo yli 20 vuoden ajan. Pääosin hän on työskennellyt Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa, joissa monet käyttävät puhetta tukevia ja korvaavia keinoja.

Ulla on ollut mukana ajamassa Pirkanmalla toimivaa matalan kynnyksen Kaikki keinot käyttöön -perheohjausta, jossa perheet voivat tulla jo ennen diagnoosia oppimaan puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöä.

Innostavinta työssä on Ullan mielestä ilo, joka näkyy vanhempien ja lasten kasvoilla, kun he vihdoin ymmärtävät tosiaan.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Taustaa yhteisöllisestä toiminnasta puheterapiassa.
 • Miten sitä on toteutettu.
 • Miten rakenteet mahdollistavat ja mitkä ovat haasteet
Esteettömään viestintään ja teknologiaan erikoistunut puheterapeutti

Hannele Merikoski

”Työni on kokonaisuudessaan innostavaa, koska saan tehdä sitä asioiden eteen, joihin uskon”

Hannelella on yli 30 vuoden kokemus puheteraputtina erikoissairaanhoidossa, kunnalla sekä erilaisissa vuorovaikutus- ja esteettömän viestinnän valtakunnallisissa hankkeissa. Erityisen osaava Hannele on vuorovaikutuksen, yhteisönohjaamisen ja esteettömän viestinnän ja -teknologian suhteen.

Hän on toiminut 90-luvulta asti itsenäisenä sivutoimisena ammatinharjoittajana ja hänellä on yli 13 vuoden kokemus vammaisalan työntekijöiden vapaaehtoisesta kouluttamisesta eri puolella Kiinaa. Hannele on perustanut Lasten ja nuorten sairaalan Tietoteekin vuonna 1989 ja hän on yksi kuntoutuksen esteettömän teknologian ja puheterapian yhteisöllisen toiminnan pioneereista.

 • 14.30
 • Tauko
 • Piirrä ja arvaa – erilaisissa tilanteissa
 • Piirtäminen palkintona
 • Puheen rytmissä piirtäminen
 • Sosiaaliset tarinat
 • Nopea piirrosmenetelmä – lyhyt esittely
Esteettömään viestintään ja teknologiaan erikoistunut puheterapeutti

Hannele Merikoski

”Työni on kokonaisuudessaan innostavaa, koska saan tehdä sitä asioiden eteen, joihin uskon”

Hannelella on yli 30 vuoden kokemus puheteraputtina erikoissairaanhoidossa, kunnalla sekä erilaisissa vuorovaikutus- ja esteettömän viestinnän valtakunnallisissa hankkeissa. Erityisen osaava Hannele on vuorovaikutuksen, yhteisönohjaamisen ja esteettömän viestinnän ja -teknologian suhteen.

Hän on toiminut 90-luvulta asti itsenäisenä sivutoimisena ammatinharjoittajana ja hänellä on yli 13 vuoden kokemus vammaisalan työntekijöiden vapaaehtoisesta kouluttamisesta eri puolella Kiinaa. Hannele on perustanut Lasten ja nuorten sairaalan Tietoteekin vuonna 1989 ja hän on yksi kuntoutuksen esteettömän teknologian ja puheterapian yhteisöllisen toiminnan pioneereista.

 • Miten esteetön viestintä markkinoidaan yhteisöön
Esteettömään viestintään ja teknologiaan erikoistunut puheterapeutti

Hannele Merikoski

”Työni on kokonaisuudessaan innostavaa, koska saan tehdä sitä asioiden eteen, joihin uskon”

Hannelella on yli 30 vuoden kokemus puheteraputtina erikoissairaanhoidossa, kunnalla sekä erilaisissa vuorovaikutus- ja esteettömän viestinnän valtakunnallisissa hankkeissa. Erityisen osaava Hannele on vuorovaikutuksen, yhteisönohjaamisen ja esteettömän viestinnän ja -teknologian suhteen.

Hän on toiminut 90-luvulta asti itsenäisenä sivutoimisena ammatinharjoittajana ja hänellä on yli 13 vuoden kokemus vammaisalan työntekijöiden vapaaehtoisesta kouluttamisesta eri puolella Kiinaa. Hannele on perustanut Lasten ja nuorten sairaalan Tietoteekin vuonna 1989 ja hän on yksi kuntoutuksen esteettömän teknologian ja puheterapian yhteisöllisen toiminnan pioneereista.

 • 16.00
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

perjantai 3.3.

 • 8.55
 • Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Lausetasoisen kuvakommunikoinnin tausta
 • Mallittamisen merkitys
 • Lausetasoiset kommunikoinnin apuvälineet
perustaja, puheterapeutti, Kipinäkeskus

Pauliina Viljanen

Kipinäkeskuksen toisen omistajan Pauliinan vahvuuksia puheterapeuttina ovat kärsivällisyys sekä herkkyys kohdata asiakas ja kuunnella hänen tarpeitaan. Erityisen lähellä sydäntä on työskentely puhevammaisten lasten ja nuorten kanssa. Pauliinaa innostaa ja palkitsee nähdä, kuinka hyvällä kuntoutuksella ja yhteistyöllä voidaan merkittävästi parantaa heidän kommunikoinnin taitojaan ja aktiivista osallisuutta omaan elämäänsä. Pauliina haluaakin suunnitella ja toteuttaa kuntoutusta vahvasti yhteistyössä asiakkaan lähiympäristön kanssa, koska siten löydetään aidosti merkitykselliset tavoitteet ja saadaan opitut asiat siirrettyä asiakkaan arjen elämään. Pauliinalla on vankka kokemus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin (AAC) kuntoutuksesta ja näiden keinojen käytön aloittamisesta, tukemisesta ja ohjaamisesta. Pauliinan erityisenä kiinnostuksen kohteena on lisäksi puhemotoristen vaikeuksien kuntoutus.

Pauliina oli Valteri-koulu Ruskiksella puheterapeuttina lähes seitsemän vuoden ajan ennen kuin perusti Kipinäkeskuksen Iinan kanssa. Ruskiksella syttyi innostus yhteisölliseen, arjessa tapahtuvaan kuntoutukseen. Pauliina myös kouluttautui sekä kotimaassa että ulkomailla ja osallistui vahvasti AAC-alan kehittämistyöhön Suomessa. Lisäksi Ruskis-työhön kuuluivat kouluttajan tehtävät niin kotimaassa kuin Ruotsissa. Kipinäkeskuksessa kehittäminen ja kouluttaminen ovat edelleen tärkeä osa Pauliinan työtä.

 • 10.30
 • Tauko
 • Ydinsanaston suuri merkitys AAC-kuntoutuksessa
 • AAC-keinojen arviointi ydinsanaston näkökulmasta
 • Ideoita ydinsanaston opettamiseen
perustaja, puheterapeutti, Kipinäkeskus

Pauliina Viljanen

Kipinäkeskuksen toisen omistajan Pauliinan vahvuuksia puheterapeuttina ovat kärsivällisyys sekä herkkyys kohdata asiakas ja kuunnella hänen tarpeitaan. Erityisen lähellä sydäntä on työskentely puhevammaisten lasten ja nuorten kanssa. Pauliinaa innostaa ja palkitsee nähdä, kuinka hyvällä kuntoutuksella ja yhteistyöllä voidaan merkittävästi parantaa heidän kommunikoinnin taitojaan ja aktiivista osallisuutta omaan elämäänsä. Pauliina haluaakin suunnitella ja toteuttaa kuntoutusta vahvasti yhteistyössä asiakkaan lähiympäristön kanssa, koska siten löydetään aidosti merkitykselliset tavoitteet ja saadaan opitut asiat siirrettyä asiakkaan arjen elämään. Pauliinalla on vankka kokemus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin (AAC) kuntoutuksesta ja näiden keinojen käytön aloittamisesta, tukemisesta ja ohjaamisesta. Pauliinan erityisenä kiinnostuksen kohteena on lisäksi puhemotoristen vaikeuksien kuntoutus.

Pauliina oli Valteri-koulu Ruskiksella puheterapeuttina lähes seitsemän vuoden ajan ennen kuin perusti Kipinäkeskuksen Iinan kanssa. Ruskiksella syttyi innostus yhteisölliseen, arjessa tapahtuvaan kuntoutukseen. Pauliina myös kouluttautui sekä kotimaassa että ulkomailla ja osallistui vahvasti AAC-alan kehittämistyöhön Suomessa. Lisäksi Ruskis-työhön kuuluivat kouluttajan tehtävät niin kotimaassa kuin Ruotsissa. Kipinäkeskuksessa kehittäminen ja kouluttaminen ovat edelleen tärkeä osa Pauliinan työtä.

 • 12.00
 • Lounasatuko
 • Tietokone tai tabletti arjen askareiden tukena: Mihin tarkoitukseen, minkälainen kokonaisuus? Millaisia ovat tablettien ja tietokoneiden omat hyötysovellukset?
 • Tietokone tai tabletti kommunikoinnin apuvälineenä: Kuvien käyttö eri sovelluksissa
 • Tablettien ja tietokoneiden käyttöominaisuuksia ja helppokäyttötoimintoja: Erikoishiiret ja näppäimistöt, katseohjaus
Avustavan tietotekniikan asiantuntija

Marina Green-Järvinen

Marina Green-Järvinen on vuodesta 1993 työskennellyt AAC:n ja avustavan tietotekniikan parissa, ensin lasten ja nuorten neurologisella kuntoutusosastolla, ja v. 2005 Kehitysvammaliiton Tikoteekin tiimissä. Tietokoneiden ja tablettien eri ohjelmat, sovellukset/apit koulutuksessa ja kuntoutuksessa ovat hänen erikoisalaansa, kuten myös erikoisohjaintavat erilaisille laitteille.

 • 14.30
 • Tauko
 • Kommunikoinnin ohjelmat Windows-tableteille, iPadille ja Android-laitteille: Sisällön rakenne ja sisällön muokkaaminen
 • Hyödyllisiä harjoitusohjelmia: iPadin Apit varhaisen opetuksen ja kuntoutuksen tukena
Avustavan tietotekniikan asiantuntija

Marina Green-Järvinen

Marina Green-Järvinen on vuodesta 1993 työskennellyt AAC:n ja avustavan tietotekniikan parissa, ensin lasten ja nuorten neurologisella kuntoutusosastolla, ja v. 2005 Kehitysvammaliiton Tikoteekin tiimissä. Tietokoneiden ja tablettien eri ohjelmat, sovellukset/apit koulutuksessa ja kuntoutuksessa ovat hänen erikoisalaansa, kuten myös erikoisohjaintavat erilaisille laitteille.

 • 15.45
 • Yhteenveto
 • 16.00
 • Koulutus päättyy

Kouluttajat

Puhetta tukeviin ja korvaaviin keinoihin erikoistunut puheterapeutti

Ulla Sergejeff

”Intohimoni on uuden kehittäminen, uudet teknologiat, uudet ohjausmenetelmät ja kaikki mitä voimme keksiä,  jotta saisimme puheterapiaresursseja jaettua paremmin niitä tarvitseville ihmisille.”

Ulla on työskennellyt puheterapeuttina jo yli 20 vuoden ajan. Pääosin hän on työskennellyt Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa, joissa monet käyttävät puhetta tukevia ja korvaavia keinoja.

Ulla on ollut mukana ajamassa Pirkanmalla toimivaa matalan kynnyksen Kaikki keinot käyttöön -perheohjausta, jossa perheet voivat tulla jo ennen diagnoosia oppimaan puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöä.

Innostavinta työssä on Ullan mielestä ilo, joka näkyy vanhempien ja lasten kasvoilla, kun he vihdoin ymmärtävät tosiaan.

Esteettömään viestintään ja teknologiaan erikoistunut puheterapeutti

Hannele Merikoski

”Työni on kokonaisuudessaan innostavaa, koska saan tehdä sitä asioiden eteen, joihin uskon”

Hannelella on yli 30 vuoden kokemus puheteraputtina erikoissairaanhoidossa, kunnalla sekä erilaisissa vuorovaikutus- ja esteettömän viestinnän valtakunnallisissa hankkeissa. Erityisen osaava Hannele on vuorovaikutuksen, yhteisönohjaamisen ja esteettömän viestinnän ja -teknologian suhteen.

Hän on toiminut 90-luvulta asti itsenäisenä sivutoimisena ammatinharjoittajana ja hänellä on yli 13 vuoden kokemus vammaisalan työntekijöiden vapaaehtoisesta kouluttamisesta eri puolella Kiinaa. Hannele on perustanut Lasten ja nuorten sairaalan Tietoteekin vuonna 1989 ja hän on yksi kuntoutuksen esteettömän teknologian ja puheterapian yhteisöllisen toiminnan pioneereista.

perustaja, puheterapeutti, Kipinäkeskus

Pauliina Viljanen

Kipinäkeskuksen toisen omistajan Pauliinan vahvuuksia puheterapeuttina ovat kärsivällisyys sekä herkkyys kohdata asiakas ja kuunnella hänen tarpeitaan. Erityisen lähellä sydäntä on työskentely puhevammaisten lasten ja nuorten kanssa. Pauliinaa innostaa ja palkitsee nähdä, kuinka hyvällä kuntoutuksella ja yhteistyöllä voidaan merkittävästi parantaa heidän kommunikoinnin taitojaan ja aktiivista osallisuutta omaan elämäänsä. Pauliina haluaakin suunnitella ja toteuttaa kuntoutusta vahvasti yhteistyössä asiakkaan lähiympäristön kanssa, koska siten löydetään aidosti merkitykselliset tavoitteet ja saadaan opitut asiat siirrettyä asiakkaan arjen elämään. Pauliinalla on vankka kokemus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin (AAC) kuntoutuksesta ja näiden keinojen käytön aloittamisesta, tukemisesta ja ohjaamisesta. Pauliinan erityisenä kiinnostuksen kohteena on lisäksi puhemotoristen vaikeuksien kuntoutus.

Pauliina oli Valteri-koulu Ruskiksella puheterapeuttina lähes seitsemän vuoden ajan ennen kuin perusti Kipinäkeskuksen Iinan kanssa. Ruskiksella syttyi innostus yhteisölliseen, arjessa tapahtuvaan kuntoutukseen. Pauliina myös kouluttautui sekä kotimaassa että ulkomailla ja osallistui vahvasti AAC-alan kehittämistyöhön Suomessa. Lisäksi Ruskis-työhön kuuluivat kouluttajan tehtävät niin kotimaassa kuin Ruotsissa. Kipinäkeskuksessa kehittäminen ja kouluttaminen ovat edelleen tärkeä osa Pauliinan työtä.

Avustavan tietotekniikan asiantuntija

Marina Green-Järvinen

Marina Green-Järvinen on vuodesta 1993 työskennellyt AAC:n ja avustavan tietotekniikan parissa, ensin lasten ja nuorten neurologisella kuntoutusosastolla, ja v. 2005 Kehitysvammaliiton Tikoteekin tiimissä. Tietokoneiden ja tablettien eri ohjelmat, sovellukset/apit koulutuksessa ja kuntoutuksessa ovat hänen erikoisalaansa, kuten myös erikoisohjaintavat erilaisille laitteille.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!

(function (w,d,s,o,f,js,fjs) {
if(d.getElementById(o)) return;
js = d.createElement(s), fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
js.id = o; js.src = f; js.async = 1; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(window, document, ’script’, ’trustmary-embed’, ’https://embed.trustmary.com/embed.js’));

Trustmary Reviews

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta olla unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

Usein kysyttyä

 

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

saapumisohjeet