Skip to content

Vera Gergov

Psykologian lisensiaatti PsL, psykoterapian erikoispsykologi ja integratiivinen psykoterapeutti

Gergov työskentelee Suomen Psykologiliitossa, jossa hän toimii ammattiasioista vastaavana psykologina. Aiemmin hän on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Hän on kouluttanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä koulujen henkilöstöä erityisesti psykoterapiaan, psykiatriaan ja nuoruusikään liittyvistä aiheista sekä työtehtävien kautta että itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Vera on ollut useamman vuoden ajan mukana erilaisissa kehittämishankkeissa psykiatrian hoitomalleihin sekä psykoterapiapalveluihin liittyen. Nykyisen työnsä kautta hän on mm.  mukana vaikuttamassa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistukseen sekä kehittämässä valtakunnallisella tasolla terveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjä erityisesti psykologityön osalta.

Lue lisää  Verasta hänen omilta sivuiltaan: www.veragergov.com

Tulevat koulutukset, vetäjänä Vera Gergov

Blogikirjoituksissa