Skip to content

Ulla Ylläsjärvi

vastuuyksikön päällikkö, Satakunnan hyvinvointialue

Olen pitkän linjan yleislääketieteen erikoislääkäri. Toiminut alalla 40 vuotta, josta noin 30vuotta johtavana lääkärinä. Olen koko urani ollut kiinnostunut siitä, miten työtä voi kehittää potilaan parhaaksi huomioiden vaikuttavuus. Näen tärkeänä, että potilailla on helppo ja ketterä yhteydenottokanava perusterveydenhuollon palveluihin ja että yksi kanava on kaksisuuntainen sähköinen yhteydenottokanava. Olen väestövastuuajan kasvatti ja koko urani olen kokenut työssäni hoidon jatkuvuuden olevan työni kulmakivi. Hoidon jatkuvuus erityisesti sekundaaripreventiossa ja suuressa riskissä olevien potilaiden primaaripreventiossa on hoidon tärkeä elementti. Siksi näen, että edellä mainittujen asiakassegmenttien potilailla tulisi olla vastuuhoitaja, johon saa näppärästi yhteyden sovitulla tavalla, esim. sähköisesti. Vastuuhoitaja tukee potilasta potilaan hoidossa. Kokemukseni mukaan potilaita ei kannata laittaa erilaisiin jonoihin odottamaan, vaan hoito ja hoidon suunnittelu aloitetaan heti ensimmäisestä kontaktista.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Ulla Ylläsjärvi

Blogikirjoituksissa