Skip to content

Tuuli Raatikainen

Senior Specialist / Product Owner, Valtiokonttori

Tuuli Raatikainen, Senior Specialist / Product Owner, Valtiokonttori. Hallintotieteiden maisteri.
Tuoteomistajana RRP-tietojärjestelmäkokonaisuudessa, joka koostuu kahdesta järjestelmästä ja niiden tietosisällön yhdistävästä PowerBI-raportista. RRP-tietojärjestelmään kerätään ja tuotetaan EU komissiolle Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon toteuttamiseen liittyvät tiedot. Tekemisen mahdollistaja, ohjaan työtä ja ihmisiä kohti tavoitteita. Tarvittaessa kädet savessa mukana järjestelmäkehitystyön puurtajana aina määrittelyistä hyväksymistestaukseen. 16 vuoden kokemus julkishallinnon tehtävistä erityisesti erilaisten EU-rahastojen hallinnointitehtävistä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Tuuli Raatikainen

Blogikirjoituksissa