Skip to content

Timo Pohjosenperä

terveydenhuollon logistiikkaan perehtynyt tutkija ja opettaja

Timo on logistiikan tutkija ja opettaja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on vetänyt terveydenhuollon logistiikkaan liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita, ja hänen vuonna 2020 valmistunut väitöskirja käsittelee erityisesti arvon yhteisluontia terveydenhuollon logistiikassa.

Timo haluaa kehittää organisaatiota, toimintatapoja ja käytäntöjä paremmiksi logistiikan keinojen avulla. Tämä tapahtuu käytännössä aktiivisen sidosryhmäyhteistyön sekä laadukkaan tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen kautta.

tutkija ja opettaja, Oulun yliopisto

Tulevat koulutukset, vetäjänä Timo Pohjosenperä

Blogikirjoituksissa