Skip to content

Riitta Hakoma

vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Riitta on työskennellyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissa vammaispalvelujen johtajana vuodesta 2010. Hän on ollut mukana tekemässä vammaisalaan liittyviä selvityksiä, artikkeleita ja kehittämistä niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin taholla, ja pitävät näitä tärkeinä. Koko hänen työuransa käsittää tehtäviä monelta eri sosiaalialan sektorilta ja niitä hän pitää suurena vahvuutena.

Hän kokee, että monipuolinen näkökulma asioihin on tukenut häntä tehtävissään. Hänestä on tärkeää on katsoa maailmaa avoimin silmin, kuunnella, mitä toiset sanovat ja säilyttää innostus siihen, mitä tekee.

Riita Hakoma on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja erityistason perheterapeutti.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Riitta Hakoma

Blogikirjoituksissa