Skip to content

Pia Bäcklund

apulaisprofessori, kaupunkitutkimus ja -suunnittelu, Helsingin yliopisto

Pia johtaa JustDe -tutkimusprojektia, jonka kohteena on kaupunkiseututasoiset valtion ja kuntien väliset alueellisen suunnittelun sopimusten tavat ja niiden vaikutukset yleisiin käsityksiin yhteiskunnallisen päätöksenteon perusteista. Tutkimus toteutetaan vertailututkimuksena Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Pia Bäcklund

Blogikirjoituksissa