Skip to content

Minna Pursiainen

palveluyksikköpäällikkö, Akuutti kotisairaala ja tilannekeskus, Kainuun hyvinvointialue

Minna on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Työkokemusta Minnalle on kertynyt sairaanhoitajana erikoissairaanhoidon päivystyksestä 20 vuoden ajalta, joista viimeiset 10 vuotta pääsääntöisesti sairaanhoitajana ympärivuorokautisessa puhelinpäivystyksessä. Minnalla on kokemusta myös sairaankuljetuksesta. Lisäksi Minna on toiminut Kainuun soten rekrytoijana 6 vuoden ajan. Minnan työtehtäviin kuului mm. akuuttipalveluiden (päivystys, teho, ensihoito), esh-osastojen, poliklinikoiden sekä perusterveydenhuollon vastaanottojen ja osastojen hoitohenkilökunnan rekrytointi. Minna on toiminut myös terveyskeskussairaalan vuodeosaston apulaisosastonhoitajana 1 ½ vuoden ajan, mukaan lukien kotisairaalatoiminta. Tällä hetkellä Minna on akuutti kotisairaala ja tilannekeskuksen palveluyksikköpäällikkönä 03/2023 alkaen.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Minna Pursiainen

Blogikirjoituksissa