Skip to content

Mari Hukkalainen

Arvostettu kestävän kaupunkikehityksen tutkija, VTT

DI (tekn.), erikoistutkija, projektipäällikkö (IPMA C), älykäs energia ja rakennettu ympäristö, VTT 

Marilla on yli 10 vuoden kokemus uusiutuvan energian tuotantojärjestelmän tuotekehityksestä alue- ja/tai rakennussovelluksiin, sekä konsepteista ja ratkaisuista ilmastoneutraaleihin kaupunkeihin ja alueisiin.

Hän on tutkinut energiasiirtymää kaupungeissa, mukaan lukien koko energiaketjun vaikutukset sekä kaupunkisuunnittelussa, ICT:ssä sekä hallinnossa ja prosesseissa tarvittavia toisiinsa liittyviä toimia. Lisäksi Mari on ollut mukana useissa tutkimus- ja innovaatioalan eurooppalaisissa ja kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa:

  • H2020 EU-projektit: SPARCS:n koordinaattori. NetZeroCities, EXCESS ja MySMARTLife; Ready4SmartCities ja Design4Energy)
  • yhteistyö tutkimusverkostoissa (COST Action on Positive Energy Districts European Network (PED). -EU-NET), IEA:n liite83 Positive Energy Districts, EERA Smart Cities and Communities.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Mari Hukkalainen

Blogikirjoituksissa