Skip to content

Kristel Welander

VP Performance, Rewards and HR Technology, Outokumpu

Kristel Welander johtaa suorituskyvyn ja palkitsemisen aluetta Outokummussa. Hänen tehtävänsä on suunnitella ja toteuttaa suorituksen hallinnan strategia sekä kokonaispalkitsemisen kehys, jotta yksilöiden ja tiimien työ olisi linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa ja houkuteltaisiin sekä säilytettäisiin osaavaa henkilöstöä. Kristelilla on tausta henkilöstöhallinnossa, projektinhallinnassa ja rahoituksessa. Ennen Outokumpua hän työskenteli Cargotecilla ja Accountorilla.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Kristel Welander

Blogikirjoituksissa