Skip to content

Kirsi-Maria Halonen

professori, Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Kirsi-Maria Halonen on julkisiin hankintoihin erikoistunut professori Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta. Hän on myös Ruotsin kilpailuviraston tutkimusneuvoston jäsen ja Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivan elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan varapuheenjohtaja. Halonen johtaa useita julkisiin hankintoihin liittyviä tutkimusprojekteja ja on julkaissut alalla lukuisia tutkimusartikkeleita ja -kirjoja sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Viime vuosina Halonen on tutkinut kilpailun määrää julkisissa hankinnoissa ja hankintojen kustannustehokkuutta erityisesti yhdessä taloustieteen tutkijoiden kanssa.

Pyykkönen, Halonen, Tukiainen ja Parviainen, Selvitys julkisten hankintojen säästökeinoista, Valtiovarainministeriö 2023 https://vm.fi/documents/10623/150718668/Selvitys+julkisen+hankintojen+s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6keinoista.pdf/392c82c8-c382-d667-d96b-f78f234abef8/Selvitys+julkisen+hankintojen+s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6keinoista.pdf?t=1678084096339

Halonen, Is public procurement fit for reaching sustainability goals? A law and economics approach to green public procurement, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2021 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1023263X211016756

Halonen ja Tukiainen, Competition and Litigation in Swedish Public Procurement, Konkurrensverket 2020.
https://www.konkurrensverket.se/globalassets/dokument/informationsmaterial/rapporter-och-broschyrer/uppdragsforskning/forsk-rapport_2020-1_competition-and-litigation-in-swedish-public-procurement.pdf

Tulevat koulutukset, vetäjänä Kirsi-Maria Halonen

Blogikirjoituksissa