Skip to content

Katri Halen

työyhteisön hyvinvoinnin puolestapuhuja, VTT / Jobitaito  

Katrilla on osaamista sekä rohkeutta käsitellä työelämän ongelmakohtia tavalla, joka lisää työpaikkojen kykyä, ymmärrystä ja taitoa ratkaista niitä omin avuin. Koulutuksen tuomat opit ja työkokemuksen kautta muodostunut ymmärrys työssä jaksamisen ja jatkamisen haasteisiin on muovannut Katrista psykososiaalisen kuormituksen asiantuntijan. Koulutuksissaan hän ei jämähdä teoreettisten käsitteiden tasolle, vaan havainnollistaa niitä työarjesta poimituin konkreettisin esimerkein. 

Katri on väitellyt valtiotieteen tohtoriksi aiheenaan työurien pidentäminen. Työsuojelutarkastajana toimiessaan hän valvoo työlainsäädännön noudattamista sekä auttaa työpaikkoja kehittämään työsuojelutoimintaansa ja työolojaan. 

”Työyhteisön hyvinvointi ei vaadi supervoimia tai taikuutta, vaan kykyä ja halua nähdä, kuulla ja toimia sen eteen.” 

Tulevat koulutukset, vetäjänä Katri Halen

Blogikirjoituksissa