Skip to content

Juhana Rautiainen

ohjelmapäällikkö, rakennetun ympäristön osasto, Ympäristöministeriö

Juhanalla on pitkä kokemus alueidenkäytön suunnittelusta, yleis- ja asemakaavoituksesta, ympäristövaikutusten arvioinnista, lainsäädäntötyöstä sekä digitalisaatiohankkeista. Hän on työskennellyt teemojen parissa erityiasiantuntijana ympäristöministeriössä vuodesta 2014, mitä ennen mm. Sito Oy:ssa kaavan laatijana. Koulutukseltaan Juhana on diplomi-insinööri Aalto yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta. Hän toimii parhaillaan ohjelmapäällikkönä hankkeessa, jossa luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Juhana Rautiainen

Blogikirjoituksissa