Skip to content

Jouni Weckström

Asianajaja, joka haluaa jatkuvasti riidellä paremmin

Jouni on Suomen johtavia veroriitoihin erikoistuneita asianajajia. Hän on toiminut veroriitojen ammattilaisena jo neljännesvuosisadan, alkaen Verohallinnon asiantuntijatehtävistä ja veroasiamiehen toimesta ja sitten vuodesta 2005 asianajotoiminnassa. Jouni on toiminut asiamiehenä niin kansainvälisissä kuin kansallisissa vero- ja tulliriidoissa, kuin myös verorikosasioissa ja riita-asioissa, joissa on verokytkös. Hän on uransa aikana ollut mukana sadoissa verotukseen liittyvissä riidoissa.

Jounin erityinen kiinnostuksen aihe on nimenomaan oikeudenkäynnit ja niiden erityispiirteet. Verotarkastukset, verotukseen liittyvät riskiarvioinnit ja strateginen neuvonta, sekä konfliktinhallinta ovat myös Jounin ammatillisen osaamisen ytimessä. Jouni on nimetty Suomen Asianajajaliiton sovitteluvaliokunnan pitämään sovittelijaluetteloon, mikä tukee osaltaan hänen haluaan jatkuvasti kehittyä monipuolisena ”litigaattorina”.

Jouni on luennoinut lukuisissa veroseminaareissa ja hän ON julkaissut useita verotukseen liittyviä artikkeleita eri ammatillisissa aikakausijulkaisuissa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jouni Weckström

Blogikirjoituksissa