Skip to content

Jani Kemppainen

asiantuntija, rakentamisen tekniset vaatimukset, Rakennusteollisuus RT ry

Jani Kemppainen (DI) on toiminut jo yli kymmenen vuotta rakentamisen teknisten vaatimusten asiantuntijana Rakennusteollisuudessa ja ollut tänä aikana mukana useissa eri lainuudistus- ja asetusryhmissä ja niihin liittyvien käytännön ohjeistusten tekemisessä. Viime vuosina iso osa työajasta on kulunut Rakentamislain eri osioihin vaikuttamisessa, erityisesti keskittyen vähähiilisyyteen ja digitalisaatioon. Parhaillaan uudistuksen alla olevan Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) osalta Jani oli mukana jo edellisen uudistuksen viemisessä lainsäädäntöön ja käytäntöön. Työ ei ole yksin puurtamista, vaan yhteistyötä tehdään paljon muiden rakennusalan järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jani Kemppainen

Blogikirjoituksissa