Skip to content

Ari Kärkkäinen

mielenterveys- ja päihdehoidon kliininen asiantuntija, sairaanhoitaja YAMK

Arilla on erittäin vankka kokemus päihdehoidon saralta – hän on työskennellyt lähes 20 vuoden ajan hoitotyön eri asiantuntija-, kehittämis- ja kouluttajatehtävissä pääosin psykiatrian ja päihdehoidon parissa.

Hän on myös ollut kehittämässä kahta isoa terveydenhuollon uutta toimintamallia, jotka molemmat ovat edelleen toiminnassa – varsinkin päivystyksen mielenterveys- ja päihdehoitajan toimintamalli on saanut valtakunnallista tunnustusta ja huomiota.

Nykyään Ari työskentelee valmentajana valmentaen yksilöitä ja työyhteisöjä. Valmennuksissa yksi iso aihe on vuorovaikutus ja sen kohentaminen. Hän on kohdannut työurallaan satoja potilaita, jotka ovat tavalla tai toisella olleet haasteellisesti käyttäytyviä, mitkä ovat antaneet varmuutta työskentelyyn.

Ari haluaa kehittää potilaan kohtaamiseen, motivointiin ja henkilökunnan ja potilaan väliseen sekä henkilökunnan keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita sekä työntekijän oman jaksamisen ylläpitoa ja vahvistamista.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Ari Kärkkäinen

Blogikirjoituksissa