Skip to content

Supply Chain Management -koulutukset 2021 📦🔗

Kaikkeen ei voi varautua – toimitusketjuilla on toiminnallisia haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Tervetuloa oppimaan uutta ajankohtaisiin ja tiedontäyteisiin SCM-koulutuksiin!

Kuulostaa hyvältä, kerro lisää!Olen mukana! Mistä ilmoittaudun?

Uuden ajan tuotannonsuunnittelua

Logistiikka-alan ammattilaisten kanssa suunniteltu Supply Chain Management- koulutuskokonaisuus vastaa logistiikan- ja tuotannon alan koulutustarpeisiin. Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä koulutuksesta, joiden aiheina ovat hankinta, S&OP-prosessi, toimituskyvyn tehokkuus ja toimitusketjun johtaminen.

Tulevaisuuden ostamisen tehtävät – ota digiajan ostaminen haltuun -koulutus pureutuu hankinnan perusteisiin ja rooliin osana yrityksen toimitusketjua. Osallistumiseen ei vaadita ostamisen vahvaa osaamista, vaan koulutus soveltuu kaikille, jotka ovat osana toimitusketjun hallintaa.

Sales & Operations Planning – kysyntä ja tarjonta tasapainoon -koulutuksessa tutustut S&OP -prosessin konseptiin ja sen yhteyksistä tuotannonohjaukseen ja toimitusketjuihin. Koulutus sopii suunnittelu- ja kehitystoimintojen parissa työskenteleville. Ymmärrys tuotannonsuunnittelun perusteista on toivottavaa.

Toimitusketjun saatavuuden ja toimituskyvyn tehokkuus -koulutuksessa sukellat toimitusketjun perusteisiin ja toimintojen prosesseihin. Koulutus soveltuu kaikille, jotka osallistuvat toimitusketjun palvelutason operatiiviseen tekemiseen työntekijöistä esimiehiin. Ennakkotietoja ei edellytetä.

Toimitusketjun johtaminen ja kehittäminen – Tulevaisuuden toimitusketjun ohjausmallit -koulutuksessa käsitellään toimitusketjun rakennetta strategisella ja operatiivisella tasolla. Koulutus on suunniteltu asiantuntija-, kehitys-, esimies- tai johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamisensa nykyaikaisen toimitusketjun hallinnan tilanteesta.

 

 

 


Koulutukset on suunniteltu yhdessä Suomen Tuotannonohjausyhdistuksen kanssa.

suomen tuotannonohjausyhdistys logo

 

 

 


Kevät:

  • 17. – 18.3.2021 Tulevaisuuden ostamisen tehtävät – ota digiajan ostaminen haltuun
  • 23. – 24.3.2021 Sales & Operations planning
  • 21. – 22.4.2021 Toimitusketjun saatavuuden ja toimituskyvyn tehokkuus
  • 18 – 19.5.2021 Toimitusketjun johtaminen ja kehittäminen – Tulevaisuuden toimitusketjun ohjausmallit

Syksy:

  • 8. – 9.9.2021 Tulevaisuuden ostamisen tehtävät – ota digiajan ostaminen haltuun
  • 28. – 29.9.2021 Sales & Operations planning
  • 3. – 4.11.2021 Toimitusketjun saatavuuden ja toimituskyvyn tehokkuus
  • 24. – 25.11.2021 Toimitusketjun johtaminen ja kehittäminen – Tulevaisuuden toimitusketjun ohjausmallit

He auttavat sinua viilaamaan prosessit kuntoon. 🔗

SCM-konsultti, -strategisti ja Multi-Agent-Technology Oy:n perustajajäsen

Hannu Soininen

Hannulla on monipuolinen kokemus varastojen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä niin kaupan kuin teollisuuden alueelta. Toimitusketjun kouluttajana ja konsulttina hän on tarkastellut asiaa myös varaston sidosryhmien näkökulmasta mm. asiakkaiden, kuljetuksen, tuotannon ja johtamisen tarpeet ja toivomukset huomioiden.

Hannulla on myös vahva kokemus johtamisen lisäksi varaston operatiivisesta toiminnassa eri toimialojen erityisvaatimuksista, niin kotimaassa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Teknologian merkitys korostuu automaation ja informaation alueilla ja nykyisin kaikkea toimintaa ohjataan järjestelmien kautta. Hän toimii partnerina Multi-Agent Technology Ltd:ssä, joka tuottaa agenttiteknologialla tuotettavia keinoälyratkaisuja (reaaliaikaisia, autonomisia) toimitusketjun suunnitteluun ja skenarointiin liittyviä työkaluja.

”Halu jakaa 40-vuoden työuran aikana saamaa ammatillista osaamista tulevaisuuden huippuosaajille ja oppia vuorovaikutuksen kautta lisää, ikinä emme ole valmiita. (…ei varastointikaan)”

logistiikkajohtaja, Heinon Tukku

Tuomas Kokkonen

Tuomas Kokkonen (KTM, eMBA) työskentelee Heinon Tukun logistiikkajohtajana vastuullaan yrityksen logistiset toiminnot. Hän on työskennellyt käytännössä koko työuransa hankinnan ja logistiikan parissa erityisesti kaupan alalla. Hänen tavoitteenaan on toiminnan jatkuva kehittäminen työskentelytapoja uudistamalla ja uusia työvälineitä hyödyntämällä.

logistiikkapäällikkö yli 30 vuoden kokemuksella

Marko Laiho

Marko on toiminut logistiikkapäällikkönä 2000-luvun alusta alkaen, ja varastotyökokemusta hänelle on kertynyt yli 30 vuoden ajalta. Marko työskentelee HL Groupilla vastuualueena SCM eli varastointi, kuljetukset ja johtaminen sekä varastotoimintojen kehittäminen. Marko on erityisen osaava varastoprosessien & tilankäytön ratkaisujen tehostamisessa.

”On mukava huomata, että kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeenkin varastoinnista löytyy uutta.”

Logistiikkapäällikkö, HL Group
Director, Head of Planning, Konecranes & hallituksen puheenjohtaja, Suomen Tuotannonohjausyhdistys, STO ry

Toni Sirviö

Toni Sirviö on toiminut Konecranesilla useissa eri tehtävissä vuodesta 2005 lähtien. Tonin vastuualueisiin toimitusketjun hallinnan eri tehtävissä on kuulunut mm. projektinhallinta, globaali tilauksenkäsittely, hinnoittelu sekä erilaiset IT/ERP -projektit ja kehitystehtävät.

Vuodesta 2010 lähtien on hänen vastuullaan ollut suunnittelutoimintojen kehittäminen sekä operatiivinen Sales & Operations Planning. Tällä hetkellä Toni vastaa suunnittelutoimintojen vetäjänä siitä, että kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa ja että toimintoja kehitetään jatkuvasti yrityksen strategian mukaisesti. Lisäksi Toni vetää Commercial Excellence projektia, jossa kehitetään ja implementoidaan yrityksen tarjous-/myyntiprosesseja ja toimintamalleja.

Ennen Konecranesia, Toni työskenteli telekommunikaatiolaitteita valmistavassa Tellabs Inc.:ssä, jossa hänen vastuullaan Asiakaslogistiikkaorganisaatiossa olivat sekä taktinen että operatiivinen kysynnän- ja tuotannonsuunnittelu. Hän on myös Suomen Tuotannonohjausyhdistyksen ( STO Ry, www.sto-ry.com ) hallituksen puheenjohtaja.

Business and IT consultant, Siili Solutions Plc

Risto Mahlamäki

 

 

 

 

Toimitusketjun kehittäminen lähtee asiakastarpeen ymmärtämisestä.

Toimitusketjun osaamisvaatimukset kasvavat ja kun tekoälyyn perustavat teknologiat antavat työkaluja rakenne-, skenaario- ja suunnittelu tehtävien hoitamiseen reaaliaikaisella ja autonomisella tavalla. Puhumme merkittävästä muutoshaasteesta, joka kohdistuu yrityksen liiketoiminnan johtamiseen.

Toimitusketjua ei tule sotkea logistiikan käsitteeseen, jossa perinteisesti tarkastellaan tilaus-toimitusketjujen operatiivisia tehtäviä, eikä niinkään liiketoiminnan ja toimituskyvykkyyden tasoa. Toimitusketju muodostuu yrityksen asiakkaille tuotettavien tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen tuottamiseen osallistuvien toimintojen tehtävistä. Toiminnan kehittäminen lähteekin liikkeelle asiakastarpeiden ymmärtämisestä ja niihin reagoinnista joustavalla ja mahdollisimman reaaliaikaisella toimitusketjun muokkaamisella.

 

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Meillä kouluttaudut käytännönläheisesti myös etänä.

Olemme viime keväästä lähtien järjestäneet kaikki koulutuksemme virtuaalisesti — näin pystymme edelleen tarjoamaan kaikille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen!

Etäkoulutuksiin osallistuminen on helppoa – kaikki on vain yhden klikin takana. Digitaalinen alustamme mahdollistaa sekä ajatusten vaihdon koulutusryhmän kesken että ryhmätyöt ja harjoitukset, aivan kuten lähiopetuksessakin.

Palaa takaisin tallenteen kautta. Huippukouluttajiemme esitysmateriaalit sekä tallenne ovat ladattavissa koulutuksen jälkeen – näin pääset vielä kertaamaan päivien antia. Tallenne pyritään tarjoamaan aina, mutta poikkeustilanteissa käytössä ovat kouluttajien digitaaliset materiaalit.

Jäikö jokin asia mietityttämään etäkoulutuksiin liittyen? Autamme mielellämme – meilaa meille osoitteeseen customerservice@professio.fi.