Skip to content

14.12.2023 | Hybriditapahtuma: Spektri Business Park, Espoo

LIPUTOHJELMA

#nepsypaiva

Neuropsykiatriset häiriöt 360° – tutkimukset, hoito ja kuntoutus

Mitä neuropsykiatrian oireiden uusimmat tutkimustulokset kertovat? Mitkä ovat tämän hetken ja tulevaisuuden tärkeimmät kuntoutusmenetelmät? Kuinka auttaa ja tukea lasta, nuorta ja aikuista arjen tilanteissa?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen joulukuussa järjestettävässä Nepsy Päivä 2023 -tapahtumassa.

Tapahtuma tarjoaa syvällistä tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä sekä valottaa uusimpia tutkimustuloksia, jotka voit välittömästi hyödyntää kuntoutuksessa ja asiakastyössäsi. Aiheen huippuasiantuntijat ovat paikalla vastaamassa kysymyksiisi ja avaamassa uusia näkökulmia neuropsykiatristen häiriöiden kenttään.

Tervetuloa mukaan oppimaan, keskustelemaan ja verkostoitumaan puhujien sekä kollegojesi kanssa. Lippuja vielä saatavilla! Osta liput nyt ja varmista paikkasi tapahtumaan.

OSTA LIPUT

 

Liput myynnissä nyt! Valitse lipputyyppi sen mukaan osallistutko paikan päällä vai etänä Live Streamin kautta.

 

Saat ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmälle. 

TOP 4 teemat.

TUTKIMUS

Mitä neuropsykiatrian uusimmat tutkimustulokset kertovat?

KUNTOUTUS

Perheohjaus, moniammatillinen yhteistyö, kognitiivinen psykoterapia – mitä tulee tietää kuntoutuksesta?

KOMPASTUSKIVET

Neuropsykiatria perheessä – mitkä ovat arjessa pärjäämisen kompastuskivet ja ratkaisut?

TULEVAISUUS

Kuntoutuksen tulevaisuuden näkymät – mihin olemme menossa?

KEYNOTE: Pertti Rintahaka, lastenneurologian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri yli 40 vuoden kokemuksella

Pertti Rintahakan uraa leimaa vahva sitoutuminen potilaiden hyvinvointiin ja tieteelliseen edistykseen. Pertti jakaa syvällistä tietoa ja kokemusta, joka on peräisin yli neljän vuosikymmenen työstä neuropsykiatristen lasten ja nuorten parissa.

Hänen työnsä on kattanut potilastyön, konsultoinnin, kirjoittamisen ja luennoimisen. Luennoitsijana hän on aktiivisesti jakanut tietoaan kotimaassa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Lisäksi hän korostaa pitkäaikaisten lääkäri-potilassuhteiden merkitystä ja pyrkii tukemaan nuorten itsetuntoa ja itsetietoisuutta neuropsykiatristen ongelmien parissa työskennellessään.

Lavalle astuvat huippuammattilaiset

PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti

Petra Waris

Petralla on kahdentoista vuoden kokemus kehityksellisten neuropsykiatristen oirekuvien parissa työskentelystä. Petra on työurallaan tehnyt neuropsykologista kuntoutusta, psykoterapiaa, erotusdiagnostisia tutkimuksia ja haastatteluita, koulutuksia sekä tieteellistä tutkimusta. Työssään hän on erityisesti perehtynyt autismikirjon oirekuvaan.

ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja, Toisintekijät

Tero Jääskeläinen

Tero Jääskeläinen on isä, aviomies sekä perhe- ja paripsykoterapeutti, joka on työskennellyt laajalla skaalalla niin sosiaali- kuin psykiatrian kentällä. Pisin kokemus Terolla on kuitenkin perheiden kanssa työskentelystä, missä on kertynyt laaja ymmärrys neuropsykiatristen haasteiden vaikutuksesta koko elämäkaareen ja ihmisten oikean kohtaamisen merkityksestä. Teron erityisen kiinnostuksen kohteina ja osaamisena ovat neuropsykiatristen oireyhtymien ja kehityksellisten traumojen kuntoutus perhe- ja paripsykoterapian keinoin. Terolle ominaista on etsiä asiakkaiden vahvuuksia ja pyrkiä löytämään vaihtoehtoisia positiivisia näkökulmia ja elämäntarinoita. Hän kutsuukin koko kentän yhteistyöhön kohtaamaan asiakkaat aidosti, mitä kautta ihmisten elämäntarina ja minäkuva voi muuttua. Tällä hetkellä Tero vastaa Toisintekijöiden täydennyskoulutusten järjestämisestä ja kehittämisestä ja tekee siinä sivussa hieman DDP-terapiaa, neuropsykiatrista valmennusta ja työnohjausta.

Kognitiiviseen lähestymistapaan perehtynyt toimintaterapeutti (AMK)

Annukka Kivini

Annukka on työskennellyt jo yli 10 vuotta lasten ja nuorten toimintaterapian parissa. Hän nauttii etenkin työskentelystä toiminnan ohjauksen, sensomotoristen valmiuksien ja psykososiaalisten taitojen parissa.

Annukka tekee konsultaatiota, yksilöllistä terapiaa, sekä ryhmäterapiaa. Terapian lähestymistavan Annukka valitsee aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Terveystieteiden tohtori, perhe- ja paripsykoterapeutti, postdoc tutkija (Tampereen yliopisto)

Diana Cavonius-Rintahaka

Diana on monipuolinen terveydenhuollon asiantuntija, joka on omistautunut nepsy-perheiden auttamiseen. Diana on terveystieteiden tohtori, sairaanhoitaja, perheterapeutti, paripsykoterapeutti ja työnohjaaja. Hänellä on vuosien kokemus erilaisista terveydenhuollon tehtävistä, ja hän on tehnyt kliinistä työtä HUS:n neuropsykiatrian yksikössä.

Dianan työura on vienyt hänet johto- ja kehittämistehtäviin ADHD-keskuksessa, Autismisäätiössä ja Folkhälsanissa. Lisäksi hän on toiminut kouluttajana ja vaativan perhe- ja paripsykoterapian ammatinharjoittajana useiden vuosien ajan. Diana on myös postdoc-tutkija Tampereen yliopistossa.

Diana huomasi kliinisen työnsä aikana, että neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheet tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea. Hän päätti kehittää perhekohtaisen perheohjausmallin/lyhytintervention, jota ei vielä ollut tarjolla tälle kohderyhmälle. Näin syntyi Dialoginen perheohjaus®, jonka Diana on kehittänyt ja tutkinut väitöskirjassaan. Dianan tutkimus osoitti, että Dialoginen perheohjaus lisää merkittävästi perheiden kokemaa tukea. Tämä innovatiivinen perheohjausmalli on tuonut positiivisia tuloksia nepsy-perheiden arkeen. Diana jatkaa edelleen työtään Dialogisen perheohjauksen kouluttajana ja vaativan perheterapian toteuttajana, auttaen perheitä löytämään ratkaisuja ja tukemaan heitä matkallaan.

Kotisivut: www.dianacavonius.fi

erityisluokanopettaja & nepsykirjon moninaisuuden rautainen asiantuntija

Pälvi Holma-Kirstilä

Päivi on erityisluokanopettaja, joka tällä hetkellä työskentelee Kiinamyllyn sairaalakoulussa ja toimii konsultoivana erityisopettajana VSSHP:n alueella. Pälvi on toiminut autismikirjon erityisluokanopettajana yli 20 vuotta ja samalla kouluttautunut ja syventynyt nepsykirjon moninaisuuden asiantuntijaksi.

Pälvi ja Anniina ovat tehneet moniammatillista yhteistyötä vuodesta 2013 alkaen ja omaavat kokemusta sen sudenkuopista ja kehittymismahdollisuuksista.

LT, nuorisopsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, psykoterapeutti, perheterapeutti (kouluttajapätevyys)

Tuuli Nikkarinen

Olen noin 20v työskennellyt lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrialla hyvin erilaisissa ympäristöissä. Koko työurani ajan olen ollut erityisen kiinnostunut neuropsykiatristen häiriöiden tunnistamisesta ja ymmärtämisestä. Nuorisopsykiatrina olen oppinut tarkastelemaan neuropsykiatrisia haasteita kehityksellisestä näkökulmasta. Kehityksellinen näkökulma on syventynyt psykoterapiakoulutusten ja erityisesti narratiivisen näkökulman kautta. Pitkän (ja melko mutkikkaan) polun kuljettuani olen ammatillisesti päässyt tavoitteeseeni: saan tehdä töitä (ja oppia jatkuvasti uutta) sekä nuorisopsykiatrina neuropsykiatrisessa työryhmässä että psykoterapeuttisten omalla vastaanotolla.

toimintaterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja, Tyks

Anniina Sannikka

Anniina Sannikka on toimintaterapeutti ja hän on työskennellyt pitkään lasten ja nuorten psykiatrialla, viimeiset viisi vuotta painottuen neuropsykiatriaan TYKS Nuorisopsykiatrialla neuropsykiatrisessa työryhmässä.

Toimintaterapeutin tehtävien lisäksi Anniina tekee työryhmässä myös diagnostisia haastatteluja (ADI-r, Diva5, ADOS). Suuri painopiste työssä on yhteistyö koulujen kanssa liittyen nuorten tuen tarpeisiin, usein työparityönä. Lisäksi Anniinalla on yli 15 vuoden kokemus nuorten itsenäistävän asumisen palveluista ja arjen taitojen harjoittelun tuesta Turun NMKY:n tukiperhetyöhön liittyen.

neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja ja esihenkilöiden kouluttaja

Riikka Seppälä

Riikka Seppälä on  Brené Brownin opeissa kouluttautunut Dare to Lead fasilitaattori, kokenut yritysvalmentaja ja erikoistunut psykologisen turvallisuuden luomiseen ja neurodiversiteetin ymmärtämiseen. Riikka on myös neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja ja valmentajien, työyhteisöjen ja esihenkilöiden kouluttaja. Riikan erityisosaamista on mm. autisminkirjon naisten työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen ja heidän coachaus.

Ohjelma – Sisältö, joka on aikasi arvoista.

torstai 14.12.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamupalaa
neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja ja esihenkilöiden kouluttaja

Riikka Seppälä

Riikka Seppälä on  Brené Brownin opeissa kouluttautunut Dare to Lead fasilitaattori, kokenut yritysvalmentaja ja erikoistunut psykologisen turvallisuuden luomiseen ja neurodiversiteetin ymmärtämiseen. Riikka on myös neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja ja valmentajien, työyhteisöjen ja esihenkilöiden kouluttaja. Riikan erityisosaamista on mm. autisminkirjon naisten työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen ja heidän coachaus.

 • Neuropsykiatrian historia lyhyesti
 • Neuropsykiatristen häiriöiden tutkimusten ja hoidon kehitysnäköalat
 • Kuulijoiden osuus kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden kohtaamisessa ja hoidossa
lastenneurologian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Pertti Rintahaka

Pertti Rintahaka valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1977, jonka jälkeen hän on väitellyt tohtoriksi ja toiminut lastenneurologina.

Pertti vastasi nuorisopsykiatriksi erikoistumisensa jälkeen HUS:n nuorisoneuropsykiatriasta. Vuonna 2015 hän siirtyi kokonaan yksityislääkäriksi. Hän on potilastyönsä ohella jatkanut konsultointia, katsausartikkelien kirjoittamista ja luennointia.

Pertin neuropsykiatrinen osaaminen ulottuu vauvoista vanhuksiin: hänen vanhin yksityisvastaanottonsa potilas on 82-vuotias ja nuorin 6 kuukauden ikäinen. Hän on myös osallistunut ilmeisesti ensimmäisen Suomessa hoidetun Touretten oireyhtymäpotilaan diagnosointiin ja hoitoon.

Pertti on kotimaisten luentojen lisäksi pitänyt luentoja eri puolilla maailmaa mm. imeväisikäisten äkkikuolemista, kuumekouristuksista sekä aivokuvantamislöydöksistä. Pertti pitää tärkeänä, että kuulijat saavat hänen luennoiltaan lisää voimaa ja päättäväisyyttä työskennellä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa. Pertti korostaa aikuisen merkitystä nuorten toivon ylläpitäjänä sekä realististen unelmien, itsetunnon ja itsetietoisuuden tukijana ja viitoittajana.

 • Miten erilainen tapa ajatella ja toimia heijastuu mielenterveyden haasteisiin ja niiden hoitoon?
 • Mielenterveyden ongelmien tarkastelu elämänkokemusten näkökulmasta
 • Terapeuttinen työskentely autismikirjon asiakkaan kanssa – yhteistä ymmärrystä etsimässä
LT, nuorisopsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, psykoterapeutti, perheterapeutti (kouluttajapätevyys)

Tuuli Nikkarinen

Olen noin 20v työskennellyt lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrialla hyvin erilaisissa ympäristöissä. Koko työurani ajan olen ollut erityisen kiinnostunut neuropsykiatristen häiriöiden tunnistamisesta ja ymmärtämisestä. Nuorisopsykiatrina olen oppinut tarkastelemaan neuropsykiatrisia haasteita kehityksellisestä näkökulmasta. Kehityksellinen näkökulma on syventynyt psykoterapiakoulutusten ja erityisesti narratiivisen näkökulman kautta. Pitkän (ja melko mutkikkaan) polun kuljettuani olen ammatillisesti päässyt tavoitteeseeni: saan tehdä töitä (ja oppia jatkuvasti uutta) sekä nuorisopsykiatrina neuropsykiatrisessa työryhmässä että psykoterapeuttisten omalla vastaanotolla.

 • 10.40
 • KAHVITAUKO
 • Tauko & verkostoitumista
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja verkostoidu kollegoidesi kanssa
 • Neuromoninaisuus eri elämänvaiheissa
 • Elämäntarinan ja neurovähemmistöön kuuluvan ihmisen narratiivin kehittyminen
 • Kohtaaminen ja positiivisen narratiivin synnyttämine
ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja, Toisintekijät

Tero Jääskeläinen

Tero Jääskeläinen on isä, aviomies sekä perhe- ja paripsykoterapeutti, joka on työskennellyt laajalla skaalalla niin sosiaali- kuin psykiatrian kentällä. Pisin kokemus Terolla on kuitenkin perheiden kanssa työskentelystä, missä on kertynyt laaja ymmärrys neuropsykiatristen haasteiden vaikutuksesta koko elämäkaareen ja ihmisten oikean kohtaamisen merkityksestä. Teron erityisen kiinnostuksen kohteina ja osaamisena ovat neuropsykiatristen oireyhtymien ja kehityksellisten traumojen kuntoutus perhe- ja paripsykoterapian keinoin. Terolle ominaista on etsiä asiakkaiden vahvuuksia ja pyrkiä löytämään vaihtoehtoisia positiivisia näkökulmia ja elämäntarinoita. Hän kutsuukin koko kentän yhteistyöhön kohtaamaan asiakkaat aidosti, mitä kautta ihmisten elämäntarina ja minäkuva voi muuttua. Tällä hetkellä Tero vastaa Toisintekijöiden täydennyskoulutusten järjestämisestä ja kehittämisestä ja tekee siinä sivussa hieman DDP-terapiaa, neuropsykiatrista valmennusta ja työnohjausta.

 • Neuropsykiatria perheessä – mahdolliset sudenkuopat
 • Dialogin merkitys neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa
 • Dialoginen perheohjaus – teoria, sisältö ja toteutus
Terveystieteiden tohtori, perhe- ja paripsykoterapeutti, postdoc tutkija (Tampereen yliopisto)

Diana Cavonius-Rintahaka

Diana on monipuolinen terveydenhuollon asiantuntija, joka on omistautunut nepsy-perheiden auttamiseen. Diana on terveystieteiden tohtori, sairaanhoitaja, perheterapeutti, paripsykoterapeutti ja työnohjaaja. Hänellä on vuosien kokemus erilaisista terveydenhuollon tehtävistä, ja hän on tehnyt kliinistä työtä HUS:n neuropsykiatrian yksikössä.

Dianan työura on vienyt hänet johto- ja kehittämistehtäviin ADHD-keskuksessa, Autismisäätiössä ja Folkhälsanissa. Lisäksi hän on toiminut kouluttajana ja vaativan perhe- ja paripsykoterapian ammatinharjoittajana useiden vuosien ajan. Diana on myös postdoc-tutkija Tampereen yliopistossa.

Diana huomasi kliinisen työnsä aikana, että neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheet tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea. Hän päätti kehittää perhekohtaisen perheohjausmallin/lyhytintervention, jota ei vielä ollut tarjolla tälle kohderyhmälle. Näin syntyi Dialoginen perheohjaus®, jonka Diana on kehittänyt ja tutkinut väitöskirjassaan. Dianan tutkimus osoitti, että Dialoginen perheohjaus lisää merkittävästi perheiden kokemaa tukea. Tämä innovatiivinen perheohjausmalli on tuonut positiivisia tuloksia nepsy-perheiden arkeen. Diana jatkaa edelleen työtään Dialogisen perheohjauksen kouluttajana ja vaativan perheterapian toteuttajana, auttaen perheitä löytämään ratkaisuja ja tukemaan heitä matkallaan.

Kotisivut: www.dianacavonius.fi

 • 12.30
 • LOUNAS
 • Lounas ja verkostoitumista
 • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi!
 • Katse kokonaisuuteen – moniammatillinen yhteistoiminnallisuus ja arjen tavoitteet
 • Motivaatio
Kognitiiviseen lähestymistapaan perehtynyt toimintaterapeutti (AMK)

Annukka Kivini

Annukka on työskennellyt jo yli 10 vuotta lasten ja nuorten toimintaterapian parissa. Hän nauttii etenkin työskentelystä toiminnan ohjauksen, sensomotoristen valmiuksien ja psykososiaalisten taitojen parissa.

Annukka tekee konsultaatiota, yksilöllistä terapiaa, sekä ryhmäterapiaa. Terapian lähestymistavan Annukka valitsee aina asiakkaan tarpeen mukaan.

 • Mikä kognitiivinen psykoterapia?
 • Miksi psykoterapiaa?
 • Mitä tulee huomioida psykoterapiassa autismikirjon henkilön kanssa
PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti

Petra Waris

Petralla on kahdentoista vuoden kokemus kehityksellisten neuropsykiatristen oirekuvien parissa työskentelystä. Petra on työurallaan tehnyt neuropsykologista kuntoutusta, psykoterapiaa, erotusdiagnostisia tutkimuksia ja haastatteluita, koulutuksia sekä tieteellistä tutkimusta. Työssään hän on erityisesti perehtynyt autismikirjon oirekuvaan.

 • 15.00
 • Kahvitauko
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja verkostoidu kollegoidesi kanssa
 • Ennakointi
 • Vuorovaikutus ja sen tukeminen
 • Aistisäätelyn kuormittavuuden huomiointi
toimintaterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja, Tyks

Anniina Sannikka

Anniina Sannikka on toimintaterapeutti ja hän on työskennellyt pitkään lasten ja nuorten psykiatrialla, viimeiset viisi vuotta painottuen neuropsykiatriaan TYKS Nuorisopsykiatrialla neuropsykiatrisessa työryhmässä.

Toimintaterapeutin tehtävien lisäksi Anniina tekee työryhmässä myös diagnostisia haastatteluja (ADI-r, Diva5, ADOS). Suuri painopiste työssä on yhteistyö koulujen kanssa liittyen nuorten tuen tarpeisiin, usein työparityönä. Lisäksi Anniinalla on yli 15 vuoden kokemus nuorten itsenäistävän asumisen palveluista ja arjen taitojen harjoittelun tuesta Turun NMKY:n tukiperhetyöhön liittyen.

erityisluokanopettaja & nepsykirjon moninaisuuden rautainen asiantuntija

Pälvi Holma-Kirstilä

Päivi on erityisluokanopettaja, joka tällä hetkellä työskentelee Kiinamyllyn sairaalakoulussa ja toimii konsultoivana erityisopettajana VSSHP:n alueella. Pälvi on toiminut autismikirjon erityisluokanopettajana yli 20 vuotta ja samalla kouluttautunut ja syventynyt nepsykirjon moninaisuuden asiantuntijaksi.

Pälvi ja Anniina ovat tehneet moniammatillista yhteistyötä vuodesta 2013 alkaen ja omaavat kokemusta sen sudenkuopista ja kehittymismahdollisuuksista.

neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja ja esihenkilöiden kouluttaja

Riikka Seppälä

Riikka Seppälä on  Brené Brownin opeissa kouluttautunut Dare to Lead fasilitaattori, kokenut yritysvalmentaja ja erikoistunut psykologisen turvallisuuden luomiseen ja neurodiversiteetin ymmärtämiseen. Riikka on myös neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja ja valmentajien, työyhteisöjen ja esihenkilöiden kouluttaja. Riikan erityisosaamista on mm. autisminkirjon naisten työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen ja heidän coachaus.

 • 16.10
 • Kiitos! Tapahtuman päättyy

Tule näytteilleasettajaksi.

Kun haluat keskittyä laadukkaisiin kohtaamisiin ja tavoittaa oikean kohderyhmän kustannustehokkaasti! Näytteilleasettajaratkaisu sisältää:

 • Oma ständipaikka (pystypöytä, normaali verkkovirta + langaton netti)
 • Yksi edustaja tapahtumapaikalle
 • Vapaata verkostoitumista kohderyhmän kanssa
 • Aamupala-, lounas- ja kahvitarjoilut tapahtuman aikana
 • Logonäkyvyys tapahtuman markkinoinnissa

Hinta yhdistyksille on 1 099 € ja yrityksille 1 949 €. Voit halutessasi valita lisäoptioita tarpeesi mukaan (isompi ständipaikka, lisäedustajat, osallistujalista) oston yhteydessä. Tervetuloa tapaamaan tulevat asiakkaasi!

OSTA RATKAISU

Varmista paikkasi ja osta liput.

SUPER EARLY BIRD

545  €

Voimassa 18.10.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

595 €

Voimassa 10.11.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

645 €

Voimassa 14.12.2023 asti.
OSTA LIPUT

Olisiko teitä tulossa useampi?

Myynnissä myös suositut ryhmätarjouspaketit.

Joukossa viisaus vahvistuu ja kaverin kanssa on aina hauskempaa! Siksi kannustammekin osallistumaan tapahtumiimme ryhmissä, ja tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille.

Miten toimia? Meilaa milla.helander@professio.fi tai soita 040 518 9395 – Milla auttaa sinua oikeasti mielellään. Myös verkkokauppamme tarjoaa automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin vähintään 3 lippua.

OTA YHTEYTTÄ MILLAANOSTA LIPUT RYHMÄLLE

Muut ostivat myös.

Tapahtumainfo – viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.

Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtoehto.

LIPPUOSTOKSILLE

Sijainti

Spektri Business Park

Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo

Spektri on yrityspuisto, joka sijaitsee näkyvällä paikalla Kehä 1:n varrella, Pohjois-Tapiolassa, Otaniemen teknologiakeskittymän kupeessa. Bussilla pääsee kätevästi paikalle ja lisäksi raidejokeri kulkee aivan yrityspuiston vierestä. Helsingin keskustasta autolla Spektriin ajaa noin 20 min ja asiakaspaikkoja on tarjolla reilusti. Lisäksi vieressä on maksullinen Aimo Park.
LISÄTIETOJA JA SAAPUMISOHJEET