Skip to content

15.12.2023 | Hybriditapahtuma: Keilaranta 1 Business Park, Espoo & Live Stream

LIPUTOHJELMA

#muistisairaudet2023

Luvassa kiehtova katsaus muistisairauksien diagnostiikan kehitykseen!

Muistisairaudet 2023 -tapahtumassa tapaat alan asiantuntijat ja kuulet uusimmat opit sekä tuoreimmat näkökulmat. Syvennymme päivän aikana muistisairauksien diagnostiikan kehittymiseen sekä aivotoiminnan häiriöihin ja neurodegeneraatioon asiantuntevien puhujien johdolla. Katso kehuttu ohjelmakokonaisuus ja nappaa viime hetken liput! 

Mukana mm. neurologian erikoislääkäri, muistilääkäri & professori!

Dosentti Eino Solje avaa meille mm. työikäisten muistisairauksia ja kehittyvää diagnostiikkaa. Professori Annakaisa Haapasalon johdolla syvennymme biomarkkereiden tulevaisuuteen ja muistilääkäri Kati Juva kertoo meille mm. harvinaisista perinnöllisistä muistisairauksista. Luvassa on niin virkistäytymistä kollegoidesi kanssa kuin osaamisen syventämistä huippuasiantuntijoiden puheenvuorojen myötä.

Koko tiimin voimin? Yli 3 hengen seurueille voimassa ryhmätarjous. Tarjouksen saatte automaattisesti verkkokaupastamme tai voitte ottaa yhteyttä asiantunteviin myyjiimme.

OSTA LIPUT

 

Valitse lipputyyppi sen mukaan osallistutko paikan päällä vai etänä Live Streamin kautta.

 

Saat ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmälle. 

Arvokkaita oppeja jakamassa inspiroivat huippuammattilaiset.

LT, dosentti, neurologian erikoislääkäri

Eino Solje

LT, dosentti Eino Solje työskentelee Itä-Suomen aivotutkimusyksikön johtajana sekä neurologina Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Soljen tutkimusalaa ovat työikäisten muistisairaudet, erityisesti otsalohkodementia. Hän kuuluu useisiin alan johtaviin kansainvälisiin tutkimuskonsortioihin ja johtaa omaa tutkimusryhmää Kuopiossa.

muistilääkäri, neurologian dosentti, HUS psykiatriakeskus

Kati Juva

Kati Juva on neurologian dosentti, joka työskentelee HUS Psykiatriakeskuksessa. Hän on perehtynyt muistisairauksiin ja neuropsykiatriaan, erityisesti ikääntyvien neuropsykiatrisiin oireiin sekä oikeustoimikelpoisuuden arvioon. Juva on toimittanut oppikirjan Kliininen neuropsykiatria ja luennoi paljon näistä aiheista.

FT, Professori, Itä-Suomen yliopisto, A.I. Virtanen -instituutti

Annakaisa Haapasalo

Annakaisa Haapasalo toimii molekulaarisen neurodegeneraation professorina A.I. Virtanen Instituutissa, Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimusryhmänsä selvittää tautimekanismeja, jotka liittyvät hermosolujen tuhoutumiseen, varhain puhkeavissa hermostoa rappeuttavissa sairauksissa, kuten otsalohkodementiassa. Tautimekanismien tunteminen molekyylitasolla auttaa kehittämään uusia tautibiomarkkereita ja terapiamuotoja näihin sairauksiin. Annakaisan ryhmä tekee voimakasta yhteistyötä perus- ja kliinisten tutkijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla sekä hyödyntää laajasti potilaista peräisin olevaa dataa, näytteitä ja soluja, ml. monikykyisiä kantasoluja. Annakaisa on myös yksi suomalaisen otsalohkodementiatutkimusverkoston, FinFTD:n, perustajajäsenistä. Verkosto pyrkii edesauttamaan otsalohkodementiasta ja muista varhain puhkeavista hermostoa rappeuttavista sairauksista kiinnostuneiden perus- ja kliinisten tutkijoiden yhteistyötä ja verkottumista.

modernin työyhteisöviestinnän & digitaalisen työn ammattilainen

Hanna P. Korhonen

Hanna on riippumaton digitaalisen työn ja viestinnän strategisti yli 15 vuoden kokemuksella. Hän on kerryttänyt osaamista organisaatioviestinnästä, verkkopalveluiden konseptoinnista ja kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotoista ja muutosjohtamisesta. Hanna tukee asiakkaitaan erityisesti intranet-uudistuksissa ja digitaalisten työympäristöjen käyttöönotoissa – ja hän onkin ollut tukemassa yli 40 organisaatiota intranetin kehitystyössä.

Hannan intohimoja ovat suurten organisaatioiden viestinnän ja tiedonhallinnan haasteiden ratkaiseminen sekä parhaan mahdollisen työntekijäkokemuksen edistäminen palvelumuotoilun keinoin.

Founder & Owner, Clair Helsinki Oy

aluehallintoylilääkäri, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Susanna Melkas

Susanna toimii aluehallintoylilääkärinä, ja hänellä on kliinisen neurologian dosentuuri Helsingin yliopistosta. Tutkimustyössään hän on keskittynyt aivojen pienten suonten tautiin ja aivovammoihin.

LT, Geriatrian erikoislääkäri, muistisairauksien erityispätevyys, Lempäälä apulaisylilääkäri

Taina Hellsten

Taina Hellsten on valmistunut geriatrian erikoislääkäriksi vuonna 1998, LT väitellyt vuonna 2004. Hän perusti ensimmäisen perusterveydenhuollon muistipoliklinikan Suomeen jo -98, ja koko uran ajan hän on pyrkinyt kehittämään muistisairaiden hoitoa ja hoivaa nimenomaan perusterveydenhuollon tasolla.

vanhuusoikeuden tutkija & kokenut asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto

Henna Nikumaa

Hennalla on yli 20 vuoden kokemus ikääntyneiden hoito- ja hoivatyöstä, sekä palvelujen ja oikeuksien kehittämis- ja tutkimustyöstä. Tällä hetkellä hän tekee Itä-Suomen yliopistossa tutkimustyötä ikääntyneiden vammaisten oikeuksista, edunvalvonnasta ja muistisairaiden autonomiasta samalla viimeistellen oikeustieteellistä väitöskirjaansa. Hennan laajaan työhistoriaan kuuluvat mm. hoitotyö kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä kehittämistyö eri järjestöissä. Näiden lisäksi Henna on tehnyt töitä sosiaaliturvan parissa Kansaneläkelaitoksessa ja vanhuusoikeuden asiantuntijana eduskunnan Ihmisoikeuskeskuksessa.

Henna on julkaissut erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen, oikeudelliseen toimintakykyyn, oikeudelliseen ennakointiin ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Henna pystyy havainnollistamaan käytännön esimerkein ajoittain vaikeiksikin koetut vanhustenhuollon lainsäädännölliset kysymykset.

neuropsykologian erikoispsykologi, dosentti, lehtori, Åbo Akademi

Mira Karrasch

Ohjelma

perjantai 15.12.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Rekisteröityminen ja aamupala
modernin työyhteisöviestinnän & digitaalisen työn ammattilainen

Hanna P. Korhonen

Hanna on riippumaton digitaalisen työn ja viestinnän strategisti yli 15 vuoden kokemuksella. Hän on kerryttänyt osaamista organisaatioviestinnästä, verkkopalveluiden konseptoinnista ja kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotoista ja muutosjohtamisesta. Hanna tukee asiakkaitaan erityisesti intranet-uudistuksissa ja digitaalisten työympäristöjen käyttöönotoissa – ja hän onkin ollut tukemassa yli 40 organisaatiota intranetin kehitystyössä.

Hannan intohimoja ovat suurten organisaatioiden viestinnän ja tiedonhallinnan haasteiden ratkaiseminen sekä parhaan mahdollisen työntekijäkokemuksen edistäminen palvelumuotoilun keinoin.

Founder & Owner, Clair Helsinki Oy

 • TEEMA
Muistisairauksien diagnostiikan kehittyminen
 • Työikäisten muistisairaudet
 • Nykyisten diagnostisten biomarkkereiden edut ja rajoitteet
 • Kehittyvä diagnostiikka
LT, dosentti, neurologian erikoislääkäri

Eino Solje

LT, dosentti Eino Solje työskentelee Itä-Suomen aivotutkimusyksikön johtajana sekä neurologina Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Soljen tutkimusalaa ovat työikäisten muistisairaudet, erityisesti otsalohkodementia. Hän kuuluu useisiin alan johtaviin kansainvälisiin tutkimuskonsortioihin ja johtaa omaa tutkimusryhmää Kuopiossa.

 • Nykyiset biomarkkerit otsalohkodementian diagnostiikassa
 • Uudet kliinisesti relevantit diagnostiset ja ennakoivat biomarkkerit
 • Millaisia biomarkkereita tarvitaan tulevaisuudessa?
FT, Professori, Itä-Suomen yliopisto, A.I. Virtanen -instituutti

Annakaisa Haapasalo

Annakaisa Haapasalo toimii molekulaarisen neurodegeneraation professorina A.I. Virtanen Instituutissa, Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimusryhmänsä selvittää tautimekanismeja, jotka liittyvät hermosolujen tuhoutumiseen, varhain puhkeavissa hermostoa rappeuttavissa sairauksissa, kuten otsalohkodementiassa. Tautimekanismien tunteminen molekyylitasolla auttaa kehittämään uusia tautibiomarkkereita ja terapiamuotoja näihin sairauksiin. Annakaisan ryhmä tekee voimakasta yhteistyötä perus- ja kliinisten tutkijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla sekä hyödyntää laajasti potilaista peräisin olevaa dataa, näytteitä ja soluja, ml. monikykyisiä kantasoluja. Annakaisa on myös yksi suomalaisen otsalohkodementiatutkimusverkoston, FinFTD:n, perustajajäsenistä. Verkosto pyrkii edesauttamaan otsalohkodementiasta ja muista varhain puhkeavista hermostoa rappeuttavista sairauksista kiinnostuneiden perus- ja kliinisten tutkijoiden yhteistyötä ja verkottumista.

 • 10.30
 • KAHVITAUKO
 • Virkistäydy ja verkostoidu
neuropsykologian erikoispsykologi, dosentti, lehtori, Åbo Akademi

Mira Karrasch

 • Muistisairauksiin liittyvät kielteiset asenteet
 • Palvelujärjestelmästä johtuvat rajoitteet
 • Yhteiskunnassa tapahtunut murros; yksinelävät/yksin jääneet ikääntyneet
LT, Geriatrian erikoislääkäri, muistisairauksien erityispätevyys, Lempäälä apulaisylilääkäri

Taina Hellsten

Taina Hellsten on valmistunut geriatrian erikoislääkäriksi vuonna 1998, LT väitellyt vuonna 2004. Hän perusti ensimmäisen perusterveydenhuollon muistipoliklinikan Suomeen jo -98, ja koko uran ajan hän on pyrkinyt kehittämään muistisairaiden hoitoa ja hoivaa nimenomaan perusterveydenhuollon tasolla.

 • 12.00
 • LOUNAS
 • Lounastauko
 • TEEMA
Aivotoiminnan häiriöt ja neurodegeneraatio
 • Posteriorinen kortikaalinen atrofia
 • Parkinson plus -oireyhtymät
 • Harvinaiset perinnölliset muistisairaudet
muistilääkäri, neurologian dosentti, HUS psykiatriakeskus

Kati Juva

Kati Juva on neurologian dosentti, joka työskentelee HUS Psykiatriakeskuksessa. Hän on perehtynyt muistisairauksiin ja neuropsykiatriaan, erityisesti ikääntyvien neuropsykiatrisiin oireiin sekä oikeustoimikelpoisuuden arvioon. Juva on toimittanut oppikirjan Kliininen neuropsykiatria ja luennoi paljon näistä aiheista.

 • Mikä mittari kertoo päätöksentekokyvyn asteen?
 • Milloin muistisairas voi päättää itse, milloin ei?
 • Milloin päättää edunvalvoja, edunvalvontavaltuutettu, hoitaja, lääkäri, omainen?
vanhuusoikeuden tutkija & kokenut asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto

Henna Nikumaa

Hennalla on yli 20 vuoden kokemus ikääntyneiden hoito- ja hoivatyöstä, sekä palvelujen ja oikeuksien kehittämis- ja tutkimustyöstä. Tällä hetkellä hän tekee Itä-Suomen yliopistossa tutkimustyötä ikääntyneiden vammaisten oikeuksista, edunvalvonnasta ja muistisairaiden autonomiasta samalla viimeistellen oikeustieteellistä väitöskirjaansa. Hennan laajaan työhistoriaan kuuluvat mm. hoitotyö kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä kehittämistyö eri järjestöissä. Näiden lisäksi Henna on tehnyt töitä sosiaaliturvan parissa Kansaneläkelaitoksessa ja vanhuusoikeuden asiantuntijana eduskunnan Ihmisoikeuskeskuksessa.

Henna on julkaissut erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen, oikeudelliseen toimintakykyyn, oikeudelliseen ennakointiin ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Henna pystyy havainnollistamaan käytännön esimerkein ajoittain vaikeiksikin koetut vanhustenhuollon lainsäädännölliset kysymykset.

 • 14.30
 • TAUKO
 • Virkistäydy ja verkostoidu
 • Aivoverenkiertohäiriöiden tyypit, keskeisimpänä aivojen pienten suonten tauti
 • Vaskulaaristen tekijöiden merkitys muissa muistisairauksissa
 • European Stroke Organisationin (ESO) suositus koskien aivoverenkiertohäiriön aiheuttamia kognitiivisia häiriöitä
aluehallintoylilääkäri, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Susanna Melkas

Susanna toimii aluehallintoylilääkärinä, ja hänellä on kliinisen neurologian dosentuuri Helsingin yliopistosta. Tutkimustyössään hän on keskittynyt aivojen pienten suonten tautiin ja aivovammoihin.

psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Silja Runsten

modernin työyhteisöviestinnän & digitaalisen työn ammattilainen

Hanna P. Korhonen

Hanna on riippumaton digitaalisen työn ja viestinnän strategisti yli 15 vuoden kokemuksella. Hän on kerryttänyt osaamista organisaatioviestinnästä, verkkopalveluiden konseptoinnista ja kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotoista ja muutosjohtamisesta. Hanna tukee asiakkaitaan erityisesti intranet-uudistuksissa ja digitaalisten työympäristöjen käyttöönotoissa – ja hän onkin ollut tukemassa yli 40 organisaatiota intranetin kehitystyössä.

Hannan intohimoja ovat suurten organisaatioiden viestinnän ja tiedonhallinnan haasteiden ratkaiseminen sekä parhaan mahdollisen työntekijäkokemuksen edistäminen palvelumuotoilun keinoin.

Founder & Owner, Clair Helsinki Oy

Tule näytteilleasettajaksi.

Kun haluat keskittyä laadukkaisiin kohtaamisiin ja tavoittaa oikean kohderyhmän kustannustehokkaasti! Näytteilleasettajaratkaisu sisältää:

 • Oma ständipaikka (pystypöytä, normaali verkkovirta + langaton netti)
 • Yksi edustaja tapahtumapaikalle
 • Vapaata verkostoitumista kohderyhmän kanssa
 • Aamupala-, lounas- ja kahvitarjoilut tapahtuman aikana
 • Logonäkyvyys tapahtuman markkinoinnissa

Hinta yhdistyksille on 1 099 € ja yrityksille 1 949 €. Voit halutessasi valita lisäoptioita tarpeesi mukaan (isompi ständipaikka, lisäedustajat, osallistujalista) oston yhteydessä. Tervetuloa tapaamaan tulevat asiakkaasi!

OSTA RATKAISU

 

Varmista paikkasi ja osta liput.

SUPER EARLY BIRD

445  €

Voimassa 13.10.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

495 €

Voimassa 10.11.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

545 €

Voimassa 15.12.2023 asti.
OSTA LIPUT

Olisiko teitä tulossa useampi?

Myynnissä myös suositut ryhmätarjouspaketit.

Joukossa viisaus vahvistuu ja kaverin kanssa on aina hauskempaa! Siksi kannustammekin osallistumaan tapahtumiimme ryhmissä, ja tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille.

Miten toimia? Meilaa tiina.kemppainen@professio.fi tai soita 040 775 6631 – myös verkkokauppamme tarjoaa automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin vähintään 3 lippua.

OTA YHTEYTTÄOSTA LIPUT RYHMÄLLE

Muut ostivat myös.

Tapahtumainfo – viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.

Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtoehto.

LIPPUOSTOKSILLE

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET

Hotelli

Nuku hotellissa, älä tapahtumassa🌙

Meille pienetkin asiat ovat tärkeitä. Eikä vähäisimpänä, että olet virkeänä, kun tapahtuma alkaa. Olemme neuvotelleet edulliset huonehinnat sinua varten Sokos Hotellin Heymo1: 97 € / 1hh ja 107 € / 2hh saat syöttämällä koodin  ’’BPROFESSIO23’’ varauksen yhteydessä. Etu on käytettävissä standard-huoneluokkiin 14.–15.12.2023, niin kauan kuin huoneita riittää. Lisätiedot ja varaukset: Sokos Hotellien sivuilta.

Iloinen henkilökuntamme odottaa sinua aamulla tapahtumapaikalla, tervetuloa!

VARAA HUONE