Skip to content

 

Lasten etenevät neurologiset sairaudet

Kuntoutus Akatemia | 14.11.-16.12.2022 | Verkkokurssi

LIPUTOHJELMA

Miten läheiset sopeutuvat, kun lapsella todetaan neurologinen sairaus?

Lasten etenevät neurologiset sairaudet -verkkokurssilla perehdytään laajalti lasten eteneviin neurologisiin sairauksiin, kuten kasvu-, kehitys- ja liikehäiriöihin. Kurssi sulattaa yhteen toimivasti neurologian, fysioterapian, toimintaterapian ja psykologian näkökulmat. Saat ymmärryksen lapsen ja perheen tukemiseen eri ammattiryhmien kautta.

Kuulet neurologian osuudessa, millaisia eteneviä sairauksia lapsilla voi olla ja kuinka yleisiä ne ovat. Opit tautiryhmistä ja niihin liittyvistä ongelmista. Ymmärrät parhaimmat keinot fysioterapian osalta sekä nopeasti, että hitaammin etenevissä sairauksissa. Toimintaterapian osuudessa kuulet sensoriikasta ja merkityksellisestä toiminnasta ja leikkimenetelmistä. Psykologian osuudessa käsitellään lapsen sairauden tai vamman vaikutuksia perhe-elämään ja sitä, mitä sairaus tarkoittaa eri ikäisten lasten näkökulmasta ja miten heidän psyykkistä selviytymistään tuetaan.

 

Kenelle kurssi sopii?

Kurssi on suunnattu kaikille terveydenhuollon ja kasvatuksen ammattilaisille, jotka osallistuvat lapsipotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen.

OSTA LIPUT 

   

Paras hinta voimassa. Saat ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille.

Maistiaisia tarjolla.

Sanontamme kuuluu: ’’Hyvää haettiin, mutta priimaa tuli’’ – ja näin kävi nytkin. Mitä verkkokoulutuksessa sitten onkaan luvassa? Studiossa kuvatut koulutusvideot ovat laadultaan sekä ääneltään 6/5. Tässä sinulle pieni maistiainen siitä, mitä on luvassa – huippukouluttajamme johdattaa sinut aiheeseen ja kertoo koulutuksen sisällöstä. Enjoy the ride!

Ohjelma

 • Neurodegeratiivisten sairauksien yleisyys ja muuttuva kirjo lapsilla
 • Etenevät lastenneurologiset sairaudet suomalaisessa tautiperimässä
 • Lasten neurodegeratiivisten sairauksien kliininen jaottelu
konsultoiva erikoislääkäri, TYKS

Harri Arikka

Harrilla on yli 20 vuoden kokemus lastenneurologisista potilaista, ja sen myötä myös lasten etenevistä sairauksista. Harri työskentelee Turun yliopistollisen keskussairaalan (VSSHP) lastenneurologian osastolla konsultoivana lääkärinä. Useimmat suomalaiseen tautiperimään kuuluvat etenevät neurologiset sairaudet ovat hänelle tuttuja potilastyön kautta. Eniten kokemusta on kertynyt potilaista, jotka sairastavat NCL-ryhmän tauteja. Väestön liikkumisen myötä tutuksi ovat tulleet myös suomalaisessa väestössä aiemmin hyvin harvinaiset sairaudet.

 • Uniongelmien hoito
 • Ravitsemusvaikeudet
 • Spastisiteetti ja rigiditeetti
 • Lihasheikkous
 • Kivut
 • Skolioosi ja nivelten virheasennot
 • Epilepsia
 • Apuvälineet
 • Hygienia ja iho-ongelmat
 • Kommunikaatio
konsultoiva erikoislääkäri, TYKS

Harri Arikka

Harrilla on yli 20 vuoden kokemus lastenneurologisista potilaista, ja sen myötä myös lasten etenevistä sairauksista. Harri työskentelee Turun yliopistollisen keskussairaalan (VSSHP) lastenneurologian osastolla konsultoivana lääkärinä. Useimmat suomalaiseen tautiperimään kuuluvat etenevät neurologiset sairaudet ovat hänelle tuttuja potilastyön kautta. Eniten kokemusta on kertynyt potilaista, jotka sairastavat NCL-ryhmän tauteja. Väestön liikkumisen myötä tutuksi ovat tulleet myös suomalaisessa väestössä aiemmin hyvin harvinaiset sairaudet.

 • Miten motivoida kuntoutukseen, kun kyseessä on etenevä sairaus? – Miten itse ammattilaisena motivoidun ja suhtaudun tähän
 • Arjen tavoitteiden laatiminen yhdessä perheen kanssa (ICF)
 • Fysioterapian keinot nopeasti etenevissä vaikeissa ja hitaammin etenevissä sairauksissa?
 • Vanhempien ja lähipiirin ohjaus – Miten ja kuinka paljon vanhemmat voivat tukea lapsen arkea terapeuttisin keinoin?
yli 20 vuoden kokemuksen omaava neurologinen fysioterapeutti & ICF -toimintakykyluokituskouluttaja

Regina Ekblom

Fysioterapeutti Regina Ekblom on työskennellyt laaja-alaisesti neurologisten ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa yli parikymmentä vuotta.

Reginalla on kattava kokemus muun muassa kurssitoiminnasta, perhe ja yksilökuntoutuksesta, lasten, aikuisten ja ikääntyneiden kuntoutuksesta, kehityshäiriöistä, neurologisista oireyhtymistä, sairauksista ja vammoista, sekä kipupotilaista ja psykofyysisestä lähestymistavasta.

Erilaisen asiakaskirjon myötä Reginalle heräsi aikoinaan kiinnostus hermoston ja aistisäätelyn häiriöiden vaikutuksesta toimintakykyyn ja miten se näkyy eri diagnooseissa kuten autismikirjo/ADHD, aivovauriot ja kehityshäiriöt, neurologiset sairaudet kuten Parkinsonin tauti ja MS-tauti, krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) ja Long Covid, kipupotilaat tai stressi- ja ahdistuspotilaat.

”Yhteistyössä muiden ammattiryhmien tai oman alan kollegoiden kanssa olen saanut rikkaimmat kokemukset ja opit, enkä voi liikaa korostaa hyvin toimivan moniammatillisuuden etuja sekä asiakkaalle, että siinä toimivalle ammattilaiselle.”

 • Miten moniammatillisuus tukee parhaiten perhettä?
 • Fysioterapiaosaamisen jakaminen, sekä muiden osaamisen vastaanottaminen ja hyödyntäminen
 • Oman roolin ymmärtäminen ja yhteistyö
 • Muiden ammattiryhmien ohjaus (mm. siirto- ja käsittelytekniikat, asentohoidot)
yli 20 vuoden kokemuksen omaava neurologinen fysioterapeutti & ICF -toimintakykyluokituskouluttaja

Regina Ekblom

Fysioterapeutti Regina Ekblom on työskennellyt laaja-alaisesti neurologisten ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa yli parikymmentä vuotta.

Reginalla on kattava kokemus muun muassa kurssitoiminnasta, perhe ja yksilökuntoutuksesta, lasten, aikuisten ja ikääntyneiden kuntoutuksesta, kehityshäiriöistä, neurologisista oireyhtymistä, sairauksista ja vammoista, sekä kipupotilaista ja psykofyysisestä lähestymistavasta.

Erilaisen asiakaskirjon myötä Reginalle heräsi aikoinaan kiinnostus hermoston ja aistisäätelyn häiriöiden vaikutuksesta toimintakykyyn ja miten se näkyy eri diagnooseissa kuten autismikirjo/ADHD, aivovauriot ja kehityshäiriöt, neurologiset sairaudet kuten Parkinsonin tauti ja MS-tauti, krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) ja Long Covid, kipupotilaat tai stressi- ja ahdistuspotilaat.

”Yhteistyössä muiden ammattiryhmien tai oman alan kollegoiden kanssa olen saanut rikkaimmat kokemukset ja opit, enkä voi liikaa korostaa hyvin toimivan moniammatillisuuden etuja sekä asiakkaalle, että siinä toimivalle ammattilaiselle.”

 • Sensoriikka
 • Merkityksellinen toiminta
 • Leikitäänkö piilosta?
toimintaterapeutti, NDT/Bobath-terapeutti ja -kouluttaja, Coronaria Terapeija

Oili Alasalmi

Oililla on yli 30 vuoden kokemus kuntoutuksen saralla. Hän on erikoistunut liikuntavammaisten lasten ja nuorten toimintaterapiaan. Oili toimii NDT/Bobath –terapeuttina ja –kouluttajana sekä –vauvaterapeuttina. Lasten ja nuorten lisäksi Oili työskentelee myös aikuisneurologisten (esim, AVH ja aivovamma) asiakkaiden kanssa.

”Minua kiinnostaa varsinkin se, kuinka vammautuminen vaikuttaa aistitiedon käsittelyyn ja sitä kautta toimintaan. Kuinka voisimme tukea liikuntavammaista lasta kokemaan mahdollisimman paljon ja ymmärtämään aistimaansa sekä toimimaan sen mukaan? Lasten kanssa työskennellessä leikki on työkaluni, haluan jakaa kokemuksiani leikin käytöstä erilaisten lasten kanssa. Merkityksellinen toiminta motivoi niin lasta kuin aikuistakin. Kuntoutuksen välineenä merkityksellinen ja motivoiva toiminta ovat tärkeitä, sillä niiden kautta pystymme edistämään kuntoutumista.”

 • Muovaillaanko?
 • Lapioita ja sankoja sekä muita apuvälineitä
toimintaterapeutti, NDT/Bobath-terapeutti ja -kouluttaja, Coronaria Terapeija

Oili Alasalmi

Oililla on yli 30 vuoden kokemus kuntoutuksen saralla. Hän on erikoistunut liikuntavammaisten lasten ja nuorten toimintaterapiaan. Oili toimii NDT/Bobath –terapeuttina ja –kouluttajana sekä –vauvaterapeuttina. Lasten ja nuorten lisäksi Oili työskentelee myös aikuisneurologisten (esim, AVH ja aivovamma) asiakkaiden kanssa.

”Minua kiinnostaa varsinkin se, kuinka vammautuminen vaikuttaa aistitiedon käsittelyyn ja sitä kautta toimintaan. Kuinka voisimme tukea liikuntavammaista lasta kokemaan mahdollisimman paljon ja ymmärtämään aistimaansa sekä toimimaan sen mukaan? Lasten kanssa työskennellessä leikki on työkaluni, haluan jakaa kokemuksiani leikin käytöstä erilaisten lasten kanssa. Merkityksellinen toiminta motivoi niin lasta kuin aikuistakin. Kuntoutuksen välineenä merkityksellinen ja motivoiva toiminta ovat tärkeitä, sillä niiden kautta pystymme edistämään kuntoutumista.”

 • Millaiseksi sairaus tai vamma voidaan kokea lapsen näkökulmasta?
 • Miten sisaruksia tuetaan?
 • Perheen sopeutumisen tukeminen
lasten ja nuorten erikoispsykologi & kiitelty kouluttaja, Coronaria

Riina Airo-Niemi

”Minulla on kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä muun muassa lastentautien ja lastenneurologian alueilta. Erilaiset oppimisvaikeudet, pitkäaikaiseen sairauteen sopeutuminen, ja muut lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset ovat minulle tuttuja. Minulla on myös pitkä kokemus sopeutumisvalmennuksesta, jossa olen perehtynyt mm. lasten harvinaisiin sairauksiin, vammoihin ja oireyhtymiin.”

Kouluttajat

yli 20 vuoden kokemuksen omaava neurologinen fysioterapeutti & ICF -toimintakykyluokituskouluttaja

Regina Ekblom

Fysioterapeutti Regina Ekblom on työskennellyt laaja-alaisesti neurologisten ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa yli parikymmentä vuotta.

Reginalla on kattava kokemus muun muassa kurssitoiminnasta, perhe ja yksilökuntoutuksesta, lasten, aikuisten ja ikääntyneiden kuntoutuksesta, kehityshäiriöistä, neurologisista oireyhtymistä, sairauksista ja vammoista, sekä kipupotilaista ja psykofyysisestä lähestymistavasta.

Erilaisen asiakaskirjon myötä Reginalle heräsi aikoinaan kiinnostus hermoston ja aistisäätelyn häiriöiden vaikutuksesta toimintakykyyn ja miten se näkyy eri diagnooseissa kuten autismikirjo/ADHD, aivovauriot ja kehityshäiriöt, neurologiset sairaudet kuten Parkinsonin tauti ja MS-tauti, krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) ja Long Covid, kipupotilaat tai stressi- ja ahdistuspotilaat.

”Yhteistyössä muiden ammattiryhmien tai oman alan kollegoiden kanssa olen saanut rikkaimmat kokemukset ja opit, enkä voi liikaa korostaa hyvin toimivan moniammatillisuuden etuja sekä asiakkaalle, että siinä toimivalle ammattilaiselle.”

konsultoiva erikoislääkäri, TYKS

Harri Arikka

Harrilla on yli 20 vuoden kokemus lastenneurologisista potilaista, ja sen myötä myös lasten etenevistä sairauksista. Harri työskentelee Turun yliopistollisen keskussairaalan (VSSHP) lastenneurologian osastolla konsultoivana lääkärinä. Useimmat suomalaiseen tautiperimään kuuluvat etenevät neurologiset sairaudet ovat hänelle tuttuja potilastyön kautta. Eniten kokemusta on kertynyt potilaista, jotka sairastavat NCL-ryhmän tauteja. Väestön liikkumisen myötä tutuksi ovat tulleet myös suomalaisessa väestössä aiemmin hyvin harvinaiset sairaudet.

toimintaterapeutti, NDT/Bobath-terapeutti ja -kouluttaja, Coronaria Terapeija

Oili Alasalmi

Oililla on yli 30 vuoden kokemus kuntoutuksen saralla. Hän on erikoistunut liikuntavammaisten lasten ja nuorten toimintaterapiaan. Oili toimii NDT/Bobath –terapeuttina ja –kouluttajana sekä –vauvaterapeuttina. Lasten ja nuorten lisäksi Oili työskentelee myös aikuisneurologisten (esim, AVH ja aivovamma) asiakkaiden kanssa.

”Minua kiinnostaa varsinkin se, kuinka vammautuminen vaikuttaa aistitiedon käsittelyyn ja sitä kautta toimintaan. Kuinka voisimme tukea liikuntavammaista lasta kokemaan mahdollisimman paljon ja ymmärtämään aistimaansa sekä toimimaan sen mukaan? Lasten kanssa työskennellessä leikki on työkaluni, haluan jakaa kokemuksiani leikin käytöstä erilaisten lasten kanssa. Merkityksellinen toiminta motivoi niin lasta kuin aikuistakin. Kuntoutuksen välineenä merkityksellinen ja motivoiva toiminta ovat tärkeitä, sillä niiden kautta pystymme edistämään kuntoutumista.”

lasten ja nuorten erikoispsykologi & kiitelty kouluttaja, Coronaria

Riina Airo-Niemi

”Minulla on kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä muun muassa lastentautien ja lastenneurologian alueilta. Erilaiset oppimisvaikeudet, pitkäaikaiseen sairauteen sopeutuminen, ja muut lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset ovat minulle tuttuja. Minulla on myös pitkä kokemus sopeutumisvalmennuksesta, jossa olen perehtynyt mm. lasten harvinaisiin sairauksiin, vammoihin ja oireyhtymiin.”

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Tehokas ja joustava verkkokurssi

Jäikö jokin asia mietityttämään? Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin verkkokursseista!

100 % online – opiskele juuri silloin, kun sinulle sopii.

Verkkokursseja voit tehdä vaivattomasti omaan tahtiisi pala kerrallaan – vaikka kotisohvaltasi! Opiskelutahdin päätät sinä, mutta et ole kuitenkaan yksin – verkkokurssilla pääset myös jakamaan keskustelualustalla ajatuksia muiden osallistujien kanssa sekä kysymään kysymyksiä kouluttajilta. Verkkokurssi koulutusmuotona tuo extrasti joustavuutta, kun voit sovittaa opiskelun kätevästi työrytmiisi kokonaisuus kerrallaan.

Kokonaiskesto – noin 15 tuntia, riippuen omasta opiskelutyylistäsi. Kurssiin sisältyy kirjallisia oppimistehtäviä, jossa pohditaan oppien soveltamista omaan työhön.

Todistus – saat todistuksen itsellesi kurssin suorittamisesta urapolkusi tueksi.

Suoritusaikaväli – verkkokurssin suoritusaika on 14.11.-16.12.2022

Materiaalit ovat kuitenkin käytettävissäsi yhteensä 60 vuorokautta koulutuksen aloituspäivästä, minkä jälkeen alusta sulkeutuu.

Suositeltu etenemistahti – olemme optimoineet kokemuksemme pohjalta sopivan aikataulun kurssille, mutta toki voit vapaasti edetä myös omaan tahtiisi. Suositeltu etenemistahti on noin 2-3 tuntia per viikko.

Et ole yksinsuoritusaikana kouluttajamme ovat tukemassa sinua kurssialustalla, jolloin pääset kysymään heiltä kysymyksiä ja vaihtamaan ajatuksia. Asiakaspalvelumme on myös tukenasi, mikäli kaipaat apuja kurssin suorittamiseen.

Verkkokurssin sisältö – katso innostavia luentovideoita, lue mielenkiintoisia artikkeleita ja muita materiaaleja sekä tee omaa oppimistasi arvioitavia tehtäviä ja läpäise vaadittavat harjoitukset.

Miten verkkokoulutus suoritetaan? Verkkokoulutus toteutetaan helppokäyttöisellä digitaalisella Claned-oppimisalustalla.

Millä selaimilla verkkokoulutukset toimivat? Koulutukset toimivat yleisimmillä selaimilla, eli Firefox-, Chrome-, Safari- ja Edge-selaimilla. Toki voit ladata helppokäyttöisen sovelluksen iOS ja Google Play -sovelluskaupoista.

 

Keneen voin olla yhteydessä ongelmatilanteissa? Autamme mielellämme kaikissa haasteissa, joten meilaa meille osoitteeseen customerservice@professio.fi. Teknisten asioiden osalta parhaiten osaa auttaa Clanedin tiimi, support@claned.com.

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös