Skip to content

Kroonisen kivun hoito monisairaalla ikäihmisellä

22.-23.10.2024 | Etäkoulutus

ILMOITTAUDUOHJELMA

Arvioi ja hoida kipua oikein.

Väestön vanhenemisen myötä lisääntyvinä haasteina ovat muun muassa muistisairauksien yleistyminen, puutteellisesti hoidettuun kipuun liittyvä toimintakyvyn lasku ja valittujen kipulääkkeiden aiheuttamat sivuvaikutukset. Kipuun liittyvistä syistä terveyspalvelujen kuormitus lisääntyy.

Kroonisen kivun hoito monisairaalla ikäihmisellä -koulutuksessa käsitellään laajasti kipua eri näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat:

 • Kivun syntymekanismit
  • Miten vanheneminen ja ikääntyneiden yleiset sairaudet vaikuttavat kivun syntyyn, esiintymiseen, arviointiin ja hoitoon?
 • Kivun kokonaisvaltainen arviointi, mitä se on ja mitkä ovat sen tavoitteet?
  • Kipuanalyysi, kipumittarit ja total pain
 • Tärkeimmät kaikista kipulääkkeistä
  • Mitä erityispiirteitä, lääkkeiden yhteensopivuus
  • Lääkkeen valintakriteerit ja hoidon tavoitteet
 • Kivun hoito asiakkaan kotona ja laitoksessa
  • Kipupotilaan arkiympäristön muokkaaminen
  • Apuvälineet monisairaan ikäihmisen kivun hoidossa
  • Lääkkeettömän kivun hoidon käytännön menetelmiä
 • Moniammatillinen yhteistyö mukaan lukien apteekit

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille ikäihmisten parissa työskenteleville – lääkäreistä hoitotyön ja kuntoutuksen ammattilaisiin.

ILMOITTAUDU

 

Valitse sopivin ajankohta ja toteutusmuoto.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

OPI

Miten parantaa kivun hoitoa matalalla kynnyksellä ja vähentää hakeutumista kipuklinikoille ja päivystykseen.

TIEDÄ

Kuinka tarjota parempaa, järjestelmällisempää ja tehokkaampaa kivun hoitoa ikäihmisille.

VÄLTÄ

Asiakkaan toimintakyvyn lasku hyvällä kivun hoidolla.

Kouluttajat

Väitöskirjatutkija & kokenut hoitotyön opettaja, joka yhdistää teorian ja käytännön

Kirsi Myllykangas

Kirsi on koulutukseltaan sairaanhoitaja (2006) ja valmistunut Terveystieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta Terveystieteiden opettajan koulutusohjelmasta vuonna 2018. Hän aloitti Oulun yliopistossa väitöskirjatutkijana vuonna 2022, jonka puitteissa parhaillaan tarkastelee aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden ohjauksen laatuun liittyviä aiheita digiohjauksen näkökulmasta. 

Hän on työskennellyt sairaanhoitajana kymmenen vuotta erikoissairaanhoidossa pitkäaikaisia ja akuutteja sydän-, keuhko- ja munuaissairauksia sairastavien potilaiden parissa. Kirsi siirtyi opetustyöhön kokoaikaisesti Oulun ammattikorkeakouluun vuonna 2016. Hän on opettanut laaja-alaisesti muun muassa kliiniseen hoitotyöhön, kivun hoitoon, hoidon tarpeen arviointiin ja potilasohjaukseen liittyviä aiheita. 

Hoitotyössä Kirsin mielestä tärkeintä on aito potilas- tai asiakaslähtöisyys ja hoidon kokonaisvaltaisuus. Kirsille se merkitsee sitä, että asiakkaan tarpeista, oireista ja ajatuksista ollaan aidosti kiinnostuneita, häntä kuunnellaan ja tuetaan itse tekemään sellaisia omahoitoon liittyviä päätöksiä, jotka sopivat hänen arkeensa ja elämäntilanteeseensa.

monipuolisen ja pitkän kokemuksen omaava toimintaterapeutti

Hanna Karhu

Hanna Karhu on toimintaterapeutti, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakastyöstä. Hän on työskennellyt laaja-alaisesti eri terveydenhuollon yksiköissä erikoissairaanhoidossa ja avoterveydenhuollon puolella. Hanna on toiminut Oulun Yliopistollisen sairaalan vaativan kuntoutuksen yksikössä. Hänellä on vahva osaaminen aivoverenkiertohäiriöiden, aviovamma ja selkäydinvammaisten sekä erilaisten proteesi ja amputaatio asiakkaiden kuntoutuksesta.  Avohuollon yksiköissä Hanna on työskennellyt tuetun asumisen palveluiden parissa, sopeutumisvalmennus ja perhekursseilla sekä osatyökykyisten työvalmennuksessa. Hän on erikoistunut yläraaja potilaiden kuntoutukseen ja hänen erikoisalaansa on crps-potilaiden kivun kuntoutus. Hanna työskentelee vakuutuskuntoutuksen puolella toimintakyvyn arviointien ja uudelleen koulutuksen liittyvien arviointien asiantuntijana. Hän on erikoistunut kivun kuntoutuksen lääkkeettömiin menetelmiin ja hänellä on pitkä kokemus GMI (Grated Motor Imagery)- ja MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) menetelmistä.

proviisori, apteekkari ja yksi 100 Terveysalan Vaikuttajasta

Mika Wallin

Mika on toiminut apteekin asiakastyössä yli 20 vuoden ajan farmaseuttina, proviisorina ja tällä hetkellä apteekkarina (Kauhavan Ykkösapteekki). Hänet valittiin 2022 Mediuutisten 100 Terveysalan Vaikuttajan listalle esimerkillisestä työstään yhteistyön edistäjänä. Mika on pitänyt satoja koulutuksia terveydenhuollon ammattilaisille, ja toimii myös sivutoimisena opettajana Seinäjoen ja Kokkolan ammattikorkeakouluissa sekä Itä-Suomen yliopistossa. Mikalle asiakastyö ja asiakkaiden terveyden edistäminen on sydämen asia. Hänen mottonsa on: koskaan ei ole valmis ja aina voi oppia uutta.

yli 20 vuoden kokemuksen omaava neurologinen fysioterapeutti & ICF -toimintakykyluokituskouluttaja

Regina Ekblom

Fysioterapeutti Regina Ekblom on työskennellyt laaja-alaisesti neurologisten ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa yli parikymmentä vuotta.

Reginalla on kattava kokemus muun muassa kurssitoiminnasta, perhe ja yksilökuntoutuksesta, lasten, aikuisten ja ikääntyneiden kuntoutuksesta, kehityshäiriöistä, neurologisista oireyhtymistä, sairauksista ja vammoista, sekä kipupotilaista ja psykofyysisestä lähestymistavasta.

Erilaisen asiakaskirjon myötä Reginalle heräsi aikoinaan kiinnostus hermoston ja aistisäätelyn häiriöiden vaikutuksesta toimintakykyyn ja miten se näkyy eri diagnooseissa kuten autismikirjo/ADHD, aivovauriot ja kehityshäiriöt, neurologiset sairaudet kuten Parkinsonin tauti ja MS-tauti, krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) ja Long Covid, kipupotilaat tai stressi- ja ahdistuspotilaat.

”Yhteistyössä muiden ammattiryhmien tai oman alan kollegoiden kanssa olen saanut rikkaimmat kokemukset ja opit, enkä voi liikaa korostaa hyvin toimivan moniammatillisuuden etuja sekä asiakkaalle, että siinä toimivalle ammattilaiselle.”

Ohjelma.

 • 1. PÄIVÄ
 • 8.55
 • Tervetuloa! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Esittelyt ja orientoituminen
 • Kipumekanismit
 • Pitkäaikainen kipu
 • Kivun säätely
Väitöskirjatutkija & kokenut hoitotyön opettaja, joka yhdistää teorian ja käytännön

Kirsi Myllykangas

Kirsi on koulutukseltaan sairaanhoitaja (2006) ja valmistunut Terveystieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta Terveystieteiden opettajan koulutusohjelmasta vuonna 2018. Hän aloitti Oulun yliopistossa väitöskirjatutkijana vuonna 2022, jonka puitteissa parhaillaan tarkastelee aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden ohjauksen laatuun liittyviä aiheita digiohjauksen näkökulmasta. 

Hän on työskennellyt sairaanhoitajana kymmenen vuotta erikoissairaanhoidossa pitkäaikaisia ja akuutteja sydän-, keuhko- ja munuaissairauksia sairastavien potilaiden parissa. Kirsi siirtyi opetustyöhön kokoaikaisesti Oulun ammattikorkeakouluun vuonna 2016. Hän on opettanut laaja-alaisesti muun muassa kliiniseen hoitotyöhön, kivun hoitoon, hoidon tarpeen arviointiin ja potilasohjaukseen liittyviä aiheita. 

Hoitotyössä Kirsin mielestä tärkeintä on aito potilas- tai asiakaslähtöisyys ja hoidon kokonaisvaltaisuus. Kirsille se merkitsee sitä, että asiakkaan tarpeista, oireista ja ajatuksista ollaan aidosti kiinnostuneita, häntä kuunnellaan ja tuetaan itse tekemään sellaisia omahoitoon liittyviä päätöksiä, jotka sopivat hänen arkeensa ja elämäntilanteeseensa.

 • 10.15
 • Kahvitauko
 • Kipuanalyysi
 • Kipumittarit
 • Elämän loppuvaiheen kipu
 • Total pain
Väitöskirjatutkija & kokenut hoitotyön opettaja, joka yhdistää teorian ja käytännön

Kirsi Myllykangas

Kirsi on koulutukseltaan sairaanhoitaja (2006) ja valmistunut Terveystieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta Terveystieteiden opettajan koulutusohjelmasta vuonna 2018. Hän aloitti Oulun yliopistossa väitöskirjatutkijana vuonna 2022, jonka puitteissa parhaillaan tarkastelee aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden ohjauksen laatuun liittyviä aiheita digiohjauksen näkökulmasta. 

Hän on työskennellyt sairaanhoitajana kymmenen vuotta erikoissairaanhoidossa pitkäaikaisia ja akuutteja sydän-, keuhko- ja munuaissairauksia sairastavien potilaiden parissa. Kirsi siirtyi opetustyöhön kokoaikaisesti Oulun ammattikorkeakouluun vuonna 2016. Hän on opettanut laaja-alaisesti muun muassa kliiniseen hoitotyöhön, kivun hoitoon, hoidon tarpeen arviointiin ja potilasohjaukseen liittyviä aiheita. 

Hoitotyössä Kirsin mielestä tärkeintä on aito potilas- tai asiakaslähtöisyys ja hoidon kokonaisvaltaisuus. Kirsille se merkitsee sitä, että asiakkaan tarpeista, oireista ja ajatuksista ollaan aidosti kiinnostuneita, häntä kuunnellaan ja tuetaan itse tekemään sellaisia omahoitoon liittyviä päätöksiä, jotka sopivat hänen arkeensa ja elämäntilanteeseensa.

 • 11.45
 • Lounastauko
 • Kivun lääkehoito
 • Kipulääkkeiden käyttö iäkkäillä
 • Ammatilliset työkalut hoidon onnistumisen tukena
proviisori, apteekkari ja yksi 100 Terveysalan Vaikuttajasta

Mika Wallin

Mika on toiminut apteekin asiakastyössä yli 20 vuoden ajan farmaseuttina, proviisorina ja tällä hetkellä apteekkarina (Kauhavan Ykkösapteekki). Hänet valittiin 2022 Mediuutisten 100 Terveysalan Vaikuttajan listalle esimerkillisestä työstään yhteistyön edistäjänä. Mika on pitänyt satoja koulutuksia terveydenhuollon ammattilaisille, ja toimii myös sivutoimisena opettajana Seinäjoen ja Kokkolan ammattikorkeakouluissa sekä Itä-Suomen yliopistossa. Mikalle asiakastyö ja asiakkaiden terveyden edistäminen on sydämen asia. Hänen mottonsa on: koskaan ei ole valmis ja aina voi oppia uutta.

 • 14.00
 • Tauko
 • Toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen menetelmät
 • Apuvälineet ja ortoosit

 

monipuolisen ja pitkän kokemuksen omaava toimintaterapeutti

Hanna Karhu

Hanna Karhu on toimintaterapeutti, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakastyöstä. Hän on työskennellyt laaja-alaisesti eri terveydenhuollon yksiköissä erikoissairaanhoidossa ja avoterveydenhuollon puolella. Hanna on toiminut Oulun Yliopistollisen sairaalan vaativan kuntoutuksen yksikössä. Hänellä on vahva osaaminen aivoverenkiertohäiriöiden, aviovamma ja selkäydinvammaisten sekä erilaisten proteesi ja amputaatio asiakkaiden kuntoutuksesta.  Avohuollon yksiköissä Hanna on työskennellyt tuetun asumisen palveluiden parissa, sopeutumisvalmennus ja perhekursseilla sekä osatyökykyisten työvalmennuksessa. Hän on erikoistunut yläraaja potilaiden kuntoutukseen ja hänen erikoisalaansa on crps-potilaiden kivun kuntoutus. Hanna työskentelee vakuutuskuntoutuksen puolella toimintakyvyn arviointien ja uudelleen koulutuksen liittyvien arviointien asiantuntijana. Hän on erikoistunut kivun kuntoutuksen lääkkeettömiin menetelmiin ja hänellä on pitkä kokemus GMI (Grated Motor Imagery)- ja MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) menetelmistä.

 • 15.45
 • Päivän yhteenveto - Mitä opimme?
 • 16.00
 • Huomiseen! Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

 • 2. PÄIVÄ
 • 8.55
 • Hyvää huomenta! Sisäänkirjautuminen
 • Mitä terapeutti odottaa lääkäriltä ja hoitajalta?
 • Kuntouttavan työotteen merkitys
 • Miten terapeutti seuraa kivun lääkkeettömän hoidon onnistumista?
 • Kiputietouden opetus yksilölle vai ryhmälle?
yli 20 vuoden kokemuksen omaava neurologinen fysioterapeutti & ICF -toimintakykyluokituskouluttaja

Regina Ekblom

Fysioterapeutti Regina Ekblom on työskennellyt laaja-alaisesti neurologisten ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa yli parikymmentä vuotta.

Reginalla on kattava kokemus muun muassa kurssitoiminnasta, perhe ja yksilökuntoutuksesta, lasten, aikuisten ja ikääntyneiden kuntoutuksesta, kehityshäiriöistä, neurologisista oireyhtymistä, sairauksista ja vammoista, sekä kipupotilaista ja psykofyysisestä lähestymistavasta.

Erilaisen asiakaskirjon myötä Reginalle heräsi aikoinaan kiinnostus hermoston ja aistisäätelyn häiriöiden vaikutuksesta toimintakykyyn ja miten se näkyy eri diagnooseissa kuten autismikirjo/ADHD, aivovauriot ja kehityshäiriöt, neurologiset sairaudet kuten Parkinsonin tauti ja MS-tauti, krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) ja Long Covid, kipupotilaat tai stressi- ja ahdistuspotilaat.

”Yhteistyössä muiden ammattiryhmien tai oman alan kollegoiden kanssa olen saanut rikkaimmat kokemukset ja opit, enkä voi liikaa korostaa hyvin toimivan moniammatillisuuden etuja sekä asiakkaalle, että siinä toimivalle ammattilaiselle.”

 • 10.15
 • Tauko
 • Esteettömyyden ja turvallisuuden varmistaminen ei vaadi ihmetekoja
 • Aistiympäristön muokkaaminen kipuja lievittäväksi
yli 20 vuoden kokemuksen omaava neurologinen fysioterapeutti & ICF -toimintakykyluokituskouluttaja

Regina Ekblom

Fysioterapeutti Regina Ekblom on työskennellyt laaja-alaisesti neurologisten ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa yli parikymmentä vuotta.

Reginalla on kattava kokemus muun muassa kurssitoiminnasta, perhe ja yksilökuntoutuksesta, lasten, aikuisten ja ikääntyneiden kuntoutuksesta, kehityshäiriöistä, neurologisista oireyhtymistä, sairauksista ja vammoista, sekä kipupotilaista ja psykofyysisestä lähestymistavasta.

Erilaisen asiakaskirjon myötä Reginalle heräsi aikoinaan kiinnostus hermoston ja aistisäätelyn häiriöiden vaikutuksesta toimintakykyyn ja miten se näkyy eri diagnooseissa kuten autismikirjo/ADHD, aivovauriot ja kehityshäiriöt, neurologiset sairaudet kuten Parkinsonin tauti ja MS-tauti, krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) ja Long Covid, kipupotilaat tai stressi- ja ahdistuspotilaat.

”Yhteistyössä muiden ammattiryhmien tai oman alan kollegoiden kanssa olen saanut rikkaimmat kokemukset ja opit, enkä voi liikaa korostaa hyvin toimivan moniammatillisuuden etuja sekä asiakkaalle, että siinä toimivalle ammattilaiselle.”

 • 11.45
 • Lounastauko
 • Kipukuntoutuksen lääkkeettömät menetelmät
 • Arjen ergonomia ja toiminnallinen tasapaino

 • Yhteisöllisyyden ja yksinäisyyden kokemukset toimintakyvyn ja kivun kannalta
monipuolisen ja pitkän kokemuksen omaava toimintaterapeutti

Hanna Karhu

Hanna Karhu on toimintaterapeutti, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakastyöstä. Hän on työskennellyt laaja-alaisesti eri terveydenhuollon yksiköissä erikoissairaanhoidossa ja avoterveydenhuollon puolella. Hanna on toiminut Oulun Yliopistollisen sairaalan vaativan kuntoutuksen yksikössä. Hänellä on vahva osaaminen aivoverenkiertohäiriöiden, aviovamma ja selkäydinvammaisten sekä erilaisten proteesi ja amputaatio asiakkaiden kuntoutuksesta.  Avohuollon yksiköissä Hanna on työskennellyt tuetun asumisen palveluiden parissa, sopeutumisvalmennus ja perhekursseilla sekä osatyökykyisten työvalmennuksessa. Hän on erikoistunut yläraaja potilaiden kuntoutukseen ja hänen erikoisalaansa on crps-potilaiden kivun kuntoutus. Hanna työskentelee vakuutuskuntoutuksen puolella toimintakyvyn arviointien ja uudelleen koulutuksen liittyvien arviointien asiantuntijana. Hän on erikoistunut kivun kuntoutuksen lääkkeettömiin menetelmiin ja hänellä on pitkä kokemus GMI (Grated Motor Imagery)- ja MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) menetelmistä.

 • 14.15
 • Tauko
 • Case-esimerkkejä
 • Oman osaamisen arviointi
Väitöskirjatutkija & kokenut hoitotyön opettaja, joka yhdistää teorian ja käytännön

Kirsi Myllykangas

Kirsi on koulutukseltaan sairaanhoitaja (2006) ja valmistunut Terveystieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta Terveystieteiden opettajan koulutusohjelmasta vuonna 2018. Hän aloitti Oulun yliopistossa väitöskirjatutkijana vuonna 2022, jonka puitteissa parhaillaan tarkastelee aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden ohjauksen laatuun liittyviä aiheita digiohjauksen näkökulmasta. 

Hän on työskennellyt sairaanhoitajana kymmenen vuotta erikoissairaanhoidossa pitkäaikaisia ja akuutteja sydän-, keuhko- ja munuaissairauksia sairastavien potilaiden parissa. Kirsi siirtyi opetustyöhön kokoaikaisesti Oulun ammattikorkeakouluun vuonna 2016. Hän on opettanut laaja-alaisesti muun muassa kliiniseen hoitotyöhön, kivun hoitoon, hoidon tarpeen arviointiin ja potilasohjaukseen liittyviä aiheita. 

Hoitotyössä Kirsin mielestä tärkeintä on aito potilas- tai asiakaslähtöisyys ja hoidon kokonaisvaltaisuus. Kirsille se merkitsee sitä, että asiakkaan tarpeista, oireista ja ajatuksista ollaan aidosti kiinnostuneita, häntä kuunnellaan ja tuetaan itse tekemään sellaisia omahoitoon liittyviä päätöksiä, jotka sopivat hänen arkeensa ja elämäntilanteeseensa.

 • 15.45
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy!

Koulutuksen hinnat

SUPER EARLY BIRD

599 €

Voimassa 23.8.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

649 €

Voimassa 20.9.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALIHINTA

699 €

Voimassa 22.10.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU KYSY TARJOUSTA

Muut ostivat myös.

Myydyimmät sote-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu kaikkiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

Usein kysyttyä