Skip to content

 

Applied Behavior Analysis (ABA) haltuun

Kuntoutus Akatemia | 20.-21.9.2023 |Keilaranta 1 Business Park, Espoo

LIPUTOHJELMA

Konkreettinen malli parantamaan kuntoutustyötä.

Applied Behavior Analysis (ABA) on näyttöön perustuva tieteenala, jota käytetään laaja-alaisesti ympäri maailmaa neuropsykiatrian ja kehitysvammahuollon piiriin kuuluvien lasten ja nuorten kuntoutuksessa. ABA:n perustana ovat tieteellisesti tutkitut menetelmät ja strategiat, joilla pyritään ymmärtämään käyttäytymistä ja edistämään oppimista. 

Applied Behavior Analysis (ABA) haltuun -koulutuksen päätavoitteena on opetella kehitysvammahuollon ja neuropsykiatrian piiriin kuuluvien lasten ja nuorten ABA-kuntouksen perusteita teoriassa ja käytännön tasolla.

Ensimmäisen päivän aikana tulet oppimaan teoriaa siitä, miten käyttäytymisanalyysi etenee ja mitkä ovat käyttäytymistä edeltävien ja sitä seuraavien tekijöiden merkitys kehityksessä. Lisäksi opit, kuinka tehokkaita muutosstrategioita ja -menetelmiä suunnitellaan, mitataan ja kuvataan. Opit myös miten käyttäytymismuutosten tavoitteita kannattaa asetella.

Toisena päivänä pääset perehtymään lapsen tämänhetkisten taitojen arviointiin, tavoitteiden ja välitavoitteisen asettamiseen, monitasoisen kuntoutusohjelman suunnitteluun sekä jatkuvaan arviointiin. Tämän lisäksi syvennytään intensiivikuntoukseen ja pääset oppimaan fokusoituihin ABA-ohjelmiin liittyvien taitojen harjoitteluun Behavioral Skills Training (BST) menetelmän mukaisesti. Koulutuksessa käydään läpi tärkeimmät oppimista edistävät perusmenetelmät, kuten erillisvahvistaminen, promptit, shaping, chaining ja videomallittaminen.

 

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu monipuolisesti kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Voit olla esimerkiksi puheterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi tai kuraattori.

OSTA LIPUT 

549€

 Saat ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille.

HALLITSE

Tieteellisen tutkimusnäyttöön perustuvan käyttäytymistieteen tunnusmerkit ja mahdollisuudet.

SYVENNY

Käyttäytymisanalyysin perustaan ja opi arvioimaan ihmisen käyttäytymisen perussyitä.

OPI

Konkreettinen malli kuntoutustyöhön.

SAA

Kansainvälistä osaamista.

Ohjelma

keskiviikko 20.9.

 • 8.45
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • Käyttäytymisanalyysin varhaiskehitys
 • Sovellettu käyttäytymisanalyysi tieteenä, muutosvälineenä ja ammattina
 • Miten käyttäytymisanalyysi etenee?
kouluttajapsykoterapeutti & Suomessa ainoa tohtoritason käyttäytymisanalyysin kansainvälisen sertifikaatin suorittanut henkilö

Martti Tuomisto

Martti on koulutukseltaan psykologi, nimikesuojattu psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti. Hänellä on erikseen kliinisen psykologian ja psykofysiologian/käyttäytymislääketieteen tutkijakoulutukset. Martti on Suomessa ainoa tohtoritason käyttäytymisanalyysin kansainvälisen sertifikaatin suorittanut henkilö. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus psykoterapeuttina toimimisesta. Martti on kliinisen psykologian ja psykoterapeuttikoulutuksen professori Tampereen yliopistossa.

Martti on kehittänyt Suomessa toteutetun käyttäytymisanalyysikoulutuksen ja opettanut käyttäytymisanalyysia Tampereen yliopistossa useissa koulutusohjelmissa.

Kouluttajana Martti on ollut kouluttamassa lähes 300 psykoterapeuttia, jotka ovat saaneet psykoterapeutin nimikesuojauksen. Hän on myös kouluttanut n. 50 käyt­täytymisanalyysin asiantuntijaa. Martti on osallistunut n. 200 kansainväliseen tiedekongressiin ja esiintynyt niissä sekä julkaissut yli 150 suomen- ja englanninkielistä vertaisarvioon pohjautuvaa tieteellistä julkaisua, artikke­leita ja kirjoja.

 • 10.45
 • Tauko
 • Käyttäytymisen, ympäristön, oppimisen ja muiden käsitteiden määrittely
 • Passiivinen ja aktiivinen käyttäytyminen
 • Käyttäytymistä edeltävien ja sitä seuraavien tekijöiden merkitys kehityksessä
kouluttajapsykoterapeutti & Suomessa ainoa tohtoritason käyttäytymisanalyysin kansainvälisen sertifikaatin suorittanut henkilö

Martti Tuomisto

Martti on koulutukseltaan psykologi, nimikesuojattu psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti. Hänellä on erikseen kliinisen psykologian ja psykofysiologian/käyttäytymislääketieteen tutkijakoulutukset. Martti on Suomessa ainoa tohtoritason käyttäytymisanalyysin kansainvälisen sertifikaatin suorittanut henkilö. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus psykoterapeuttina toimimisesta. Martti on kliinisen psykologian ja psykoterapeuttikoulutuksen professori Tampereen yliopistossa.

Martti on kehittänyt Suomessa toteutetun käyttäytymisanalyysikoulutuksen ja opettanut käyttäytymisanalyysia Tampereen yliopistossa useissa koulutusohjelmissa.

Kouluttajana Martti on ollut kouluttamassa lähes 300 psykoterapeuttia, jotka ovat saaneet psykoterapeutin nimikesuojauksen. Hän on myös kouluttanut n. 50 käyt­täytymisanalyysin asiantuntijaa. Martti on osallistunut n. 200 kansainväliseen tiedekongressiin ja esiintynyt niissä sekä julkaissut yli 150 suomen- ja englanninkielistä vertaisarvioon pohjautuvaa tieteellistä julkaisua, artikke­leita ja kirjoja.

 • 12.15
 • Lounastauko
 • Tavoitteiden asettelu ongelmien hoidolle ja positiivisen käyttäytymisen lisäämiselle
 • Vahvistusmenetelmien käyttö toivotun käyttäytymisen lisäämiseksi
 • Käyttäytymistä edeltävien tekijöiden käyttö käyttäytymisen lisäämiseksi (motivaatio ja vaikutehallinta)
kouluttajapsykoterapeutti & Suomessa ainoa tohtoritason käyttäytymisanalyysin kansainvälisen sertifikaatin suorittanut henkilö

Martti Tuomisto

Martti on koulutukseltaan psykologi, nimikesuojattu psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti. Hänellä on erikseen kliinisen psykologian ja psykofysiologian/käyttäytymislääketieteen tutkijakoulutukset. Martti on Suomessa ainoa tohtoritason käyttäytymisanalyysin kansainvälisen sertifikaatin suorittanut henkilö. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus psykoterapeuttina toimimisesta. Martti on kliinisen psykologian ja psykoterapeuttikoulutuksen professori Tampereen yliopistossa.

Martti on kehittänyt Suomessa toteutetun käyttäytymisanalyysikoulutuksen ja opettanut käyttäytymisanalyysia Tampereen yliopistossa useissa koulutusohjelmissa.

Kouluttajana Martti on ollut kouluttamassa lähes 300 psykoterapeuttia, jotka ovat saaneet psykoterapeutin nimikesuojauksen. Hän on myös kouluttanut n. 50 käyt­täytymisanalyysin asiantuntijaa. Martti on osallistunut n. 200 kansainväliseen tiedekongressiin ja esiintynyt niissä sekä julkaissut yli 150 suomen- ja englanninkielistä vertaisarvioon pohjautuvaa tieteellistä julkaisua, artikke­leita ja kirjoja.

 • 14.45
 • Tauko
 • Muutoksen mittaaminen ja kuvaaminen sekä tutkimusasetelmat
 • Asteittaisen käyttäytymisen muodostaminen, ketjuttaminen ja säännönohjaama käyttäytyminen
 • Kokemukseen pohjaava ja suhdekehyksiin pohjaava, verbaalinen käyttäytyminen
kouluttajapsykoterapeutti & Suomessa ainoa tohtoritason käyttäytymisanalyysin kansainvälisen sertifikaatin suorittanut henkilö

Martti Tuomisto

Martti on koulutukseltaan psykologi, nimikesuojattu psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti. Hänellä on erikseen kliinisen psykologian ja psykofysiologian/käyttäytymislääketieteen tutkijakoulutukset. Martti on Suomessa ainoa tohtoritason käyttäytymisanalyysin kansainvälisen sertifikaatin suorittanut henkilö. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus psykoterapeuttina toimimisesta. Martti on kliinisen psykologian ja psykoterapeuttikoulutuksen professori Tampereen yliopistossa.

Martti on kehittänyt Suomessa toteutetun käyttäytymisanalyysikoulutuksen ja opettanut käyttäytymisanalyysia Tampereen yliopistossa useissa koulutusohjelmissa.

Kouluttajana Martti on ollut kouluttamassa lähes 300 psykoterapeuttia, jotka ovat saaneet psykoterapeutin nimikesuojauksen. Hän on myös kouluttanut n. 50 käyt­täytymisanalyysin asiantuntijaa. Martti on osallistunut n. 200 kansainväliseen tiedekongressiin ja esiintynyt niissä sekä julkaissut yli 150 suomen- ja englanninkielistä vertaisarvioon pohjautuvaa tieteellistä julkaisua, artikke­leita ja kirjoja.

 • 15.45
 • Yhteenveto päivästä: Käyttäytymisanalyysin kokonaisuuden kuvaus
 • 16.15
 • Ensimmäinen päivä päättyy

torstai 21.9.

 • 8.45
 • Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • Muutama sana Ruotsin ABA kuntoutuksesta ja Kanadan mallista (EIBI)
 • Erityislapsen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden arviointi (esimerkkinä autistinen lapsi)
 • Leikkiin, iloiseen tekemiseen ja vuorovaikutukseen perustuvan ABA-ohjelman suunnittelu
 • Selkeiden kehotusten ja motivaation ylläpitämisen tärkeys lasten kanssa tehtävässä työssä
psykologi ja kansainvälisesti sertifioitu käyttäytymisanalyytikko

Tiina Holmberg Bergman

Tiina on Jyväskylän yliopistosta valmistunut psykologi, kansainvälisesti sertifioitu käyttäytymisanalyytikko (BCBA) sekä neuropsykiatriseen kuntoutukseen ja vanhempien tukemiseen erikoistunut erikoispsykologi. Tiina tekee väitöskirjaa osana Karolinska Instituutin Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) tutkijatiimiä sekä toimii johtavana erikoispsykologina neuropsykiatriaan ja toimintarajoitteisten henkilöiden palveluihin erikoistuneissa yksiköissä (Habilitering och Hälsa, Tukholman läänin sairaanhoitopiiri). Tiinan tutkimusprojekti liittyy erikoislapsen vanhemmuuteen liittyvän stressin ja psyykkisten ongelmien mittaamiseen ja interventioon.

 • 10.45
 • Tauko
 • Systemaattinen vahvistajien kartoitus ja tehokkaan vahvistamisen harjoittelu
 • Erillisvahvistaminen
 • Kuntoutustilanteiden suunnittelu, välineet ja perusedellytykset
 • Ydinvalmiuksien harjoittelu (esimerkkinä jäljittely ja matching)
psykologi ja kansainvälisesti sertifioitu käyttäytymisanalyytikko

Tiina Holmberg Bergman

Tiina on Jyväskylän yliopistosta valmistunut psykologi, kansainvälisesti sertifioitu käyttäytymisanalyytikko (BCBA) sekä neuropsykiatriseen kuntoutukseen ja vanhempien tukemiseen erikoistunut erikoispsykologi. Tiina tekee väitöskirjaa osana Karolinska Instituutin Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) tutkijatiimiä sekä toimii johtavana erikoispsykologina neuropsykiatriaan ja toimintarajoitteisten henkilöiden palveluihin erikoistuneissa yksiköissä (Habilitering och Hälsa, Tukholman läänin sairaanhoitopiiri). Tiinan tutkimusprojekti liittyy erikoislapsen vanhemmuuteen liittyvän stressin ja psyykkisten ongelmien mittaamiseen ja interventioon.

 • 12.15
 • Lounastauko
 • A-B-C, nopeat toistot ja suunnitelmallinen taitojen yleistäminen uusiin tilanteisiin
 • Sopivasti apua tehtävästä suoriutumiseen (promptit)
 • Shaping, chaining, videomallitus, promptit – miten näitä käytetään?
 • Käytännön harjoittelua
psykologi ja kansainvälisesti sertifioitu käyttäytymisanalyytikko

Tiina Holmberg Bergman

Tiina on Jyväskylän yliopistosta valmistunut psykologi, kansainvälisesti sertifioitu käyttäytymisanalyytikko (BCBA) sekä neuropsykiatriseen kuntoutukseen ja vanhempien tukemiseen erikoistunut erikoispsykologi. Tiina tekee väitöskirjaa osana Karolinska Instituutin Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) tutkijatiimiä sekä toimii johtavana erikoispsykologina neuropsykiatriaan ja toimintarajoitteisten henkilöiden palveluihin erikoistuneissa yksiköissä (Habilitering och Hälsa, Tukholman läänin sairaanhoitopiiri). Tiinan tutkimusprojekti liittyy erikoislapsen vanhemmuuteen liittyvän stressin ja psyykkisten ongelmien mittaamiseen ja interventioon.

 • 14.45
 • Tauko
psykologi ja kansainvälisesti sertifioitu käyttäytymisanalyytikko

Tiina Holmberg Bergman

Tiina on Jyväskylän yliopistosta valmistunut psykologi, kansainvälisesti sertifioitu käyttäytymisanalyytikko (BCBA) sekä neuropsykiatriseen kuntoutukseen ja vanhempien tukemiseen erikoistunut erikoispsykologi. Tiina tekee väitöskirjaa osana Karolinska Instituutin Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) tutkijatiimiä sekä toimii johtavana erikoispsykologina neuropsykiatriaan ja toimintarajoitteisten henkilöiden palveluihin erikoistuneissa yksiköissä (Habilitering och Hälsa, Tukholman läänin sairaanhoitopiiri). Tiinan tutkimusprojekti liittyy erikoislapsen vanhemmuuteen liittyvän stressin ja psyykkisten ongelmien mittaamiseen ja interventioon.

 • 15.45
 • Yhteenveto päivästä ja keskustelua
 • 16.15
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat

kouluttajapsykoterapeutti & Suomessa ainoa tohtoritason käyttäytymisanalyysin kansainvälisen sertifikaatin suorittanut henkilö

Martti Tuomisto

Martti on koulutukseltaan psykologi, nimikesuojattu psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti. Hänellä on erikseen kliinisen psykologian ja psykofysiologian/käyttäytymislääketieteen tutkijakoulutukset. Martti on Suomessa ainoa tohtoritason käyttäytymisanalyysin kansainvälisen sertifikaatin suorittanut henkilö. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus psykoterapeuttina toimimisesta. Martti on kliinisen psykologian ja psykoterapeuttikoulutuksen professori Tampereen yliopistossa.

Martti on kehittänyt Suomessa toteutetun käyttäytymisanalyysikoulutuksen ja opettanut käyttäytymisanalyysia Tampereen yliopistossa useissa koulutusohjelmissa.

Kouluttajana Martti on ollut kouluttamassa lähes 300 psykoterapeuttia, jotka ovat saaneet psykoterapeutin nimikesuojauksen. Hän on myös kouluttanut n. 50 käyt­täytymisanalyysin asiantuntijaa. Martti on osallistunut n. 200 kansainväliseen tiedekongressiin ja esiintynyt niissä sekä julkaissut yli 150 suomen- ja englanninkielistä vertaisarvioon pohjautuvaa tieteellistä julkaisua, artikke­leita ja kirjoja.

psykologi ja kansainvälisesti sertifioitu käyttäytymisanalyytikko

Tiina Holmberg Bergman

Tiina on Jyväskylän yliopistosta valmistunut psykologi, kansainvälisesti sertifioitu käyttäytymisanalyytikko (BCBA) sekä neuropsykiatriseen kuntoutukseen ja vanhempien tukemiseen erikoistunut erikoispsykologi. Tiina tekee väitöskirjaa osana Karolinska Instituutin Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) tutkijatiimiä sekä toimii johtavana erikoispsykologina neuropsykiatriaan ja toimintarajoitteisten henkilöiden palveluihin erikoistuneissa yksiköissä (Habilitering och Hälsa, Tukholman läänin sairaanhoitopiiri). Tiinan tutkimusprojekti liittyy erikoislapsen vanhemmuuteen liittyvän stressin ja psyykkisten ongelmien mittaamiseen ja interventioon.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Osta liput

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET