Skip to content

 

AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät

Kuntoutus Akatemia | 12.-13.10.2022 |
Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Kattava katsaus puhetta tukeviin ja korvaaviin keinoihin.

⚠️ Paikkoja on rajoitettu määrä – vain 40 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan!

Usein tiedetään mitä terapiakeinoja pitäisi käyttää ja miksi. Suurin ja haasteellisin kysymys on miten. On hyvä sisäistää, mitä puheterapiaan sitoutuminen vaatii yhteisöltä ja mitä se vaatii puheterapeutilta.

AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät -koulutuksessa käsitellään puhetta tukevien ja korvaavien keinojen portaita sekä käydään läpi, miten esteetön viestintä tuodaan onnistuneesti lapsen arkeen. Saat loistavia vinkkejä lausetasoisen kuvakommunikoinnin apuvälineisiin sekä viimeisintä tietoa kommunikoinnin monista teknisistä ratkaisuista eri käyttöjärjestelmissä. Koulutuspäivien aikana opit analysoimaan tehokkaasti asiakkaan kommunikointitasoa ja päättämään, millainen puhetta tukeva ja korvaava keino voisi tukea hänen toimintaansa.

Ensimmäisenä päivänä kouluttajina toimivat yli 20 vuotta puheterapeuttina työskennellyt Ulla Sergejeff sekä kokenut esteettömän viestinnän asiantuntija ja puheterapeutti Hannele Merikoski. Toisena päivänä kouluttajina toimivat Iina Heikurainen, joka on ollut kehittämässä monenlaisia innovaatioita AAC-alalla ja avustavan tietotekniikan asiantuntija Marina Green-Järvinen.

Ulla käsittelee kommunikoinnin, leikin ja puhetta tukevien ja korvaavien keinojen portaita. Pääset työskentelemään käytännössä parhaiden harjoitteiden ja videoiden avulla. Hannele vuorostaan perehdyttää sinut kommunikointikeinojen viemiseen lapsen arkiympäristöön sekä piirtämiseen vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen välineenä.

Iina tutustuttaa sinut lausetasoisen kuvakommunikoinnin ja ydinsanaston merkitykseen, erilaisiin lausetasoisiin kommunikoinnin apuvälineisiin, kuten toimintatauluihin, kommunikointikansioihin- ja taulustoihin.
Marina puolestaan antaa kattavan katsauksen teknologian käyttämiseen kommunikoinnin tukena. Omaksut useita teknisiä ratkaisuja eri käyttöjärjestelmissä (iOs, Android ja Windows). Kuulet hyödyllisistä käyttöominaisuuksista, sovelluksista ja harjoitusohjelmista.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii esimerkiksi puheterapeuteille, puhevammaisten tulkeille, AAC-ohjaajille, kommunikaatio-opettajille, varhaiskasvatuksen opettajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille ja S2-opettajille.

OSTA LIPUT 

   

Paras hinta voimassa. Saat ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Lippu sisältää:

 

✓ Tallenne + digitaaliset luentomateriaalit
✓ Interaktiivinen verkkokoulutusalusta
✓ Virtuaaliin soveltuvat harjoitukset
✓ Online-tuki koulutuksen ajan
Millaiset ovat puhetta tukevien ja korvaavien keinojen portaat?

AAC PORTAAT

Miten esteetön viestintä jalkautetaan arkeen?

ESTEETÖN VIESTINTÄ

Mitä ydinsanasto merkitsee AAC-kuntoutuksessa?

YDINSANASTO

Mitkä ovat tablettien ja tietokoneiden parhaat ominaisuudet ja sovellukset kommunikoinnin apuvälineenä?

TABLETIT JA TIETOKONEET APUNA

Ohjelma

keskiviikko 12.10.

 • 9.10
 • Sisäänkirjautuminen
 • 9.15
 • Kommunikointitaitojen analysointia
 • Kommunikoinnin ja leikin portaat
 • Analysoidaan videoiden pohjalta mille kommunikoinnin tasolle tapausasiakkaat asettuvat ja mitkä leikit ja toiminnot voisivat tukea kehitystä
 • Hauskoja harjoituksia
 • 10.45
 • Tauko
 • Puhetta tukevien ja korvaavien keinojen portaat
 • Mietitään edelleen videoiden ja tapauskertomusten kautta mikä keino voisi sopia mihinkin tilanteeseen.
Puhetta tukeviin ja korvaaviin keinoihin erikoistunut puheterapeutti

Ulla Sergejeff

”Intohimoni on uuden kehittäminen, uudet teknologiat, uudet ohjausmenetelmät ja kaikki mitä voimme keksiä,  jotta saisimme puheterapiaresursseja jaettua paremmin niitä tarvitseville ihmisille.”

Ulla on työskennellyt puheterapeuttina jo yli 20 vuoden ajan. Pääosin hän on työskennellyt Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa, joissa monet käyttävät puhetta tukevia ja korvaavia keinoja.

Ulla on ollut mukana ajamassa Pirkanmalla toimivaa matalan kynnyksen Kaikki keinot käyttöön -perheohjausta, jossa perheet voivat tulla jo ennen diagnoosia oppimaan puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöä.

Innostavinta työssä on Ullan mielestä ilo, joka näkyy vanhempien ja lasten kasvoilla, kun he vihdoin ymmärtävät tosiaan.

 • 12.15
 • Lounastauko
 • Taustaa yhteisöllisestä toiminnasta puheterapiassa.
 • Miten sitä on toteutettu.
 • Miten rakenteet mahdollistavat ja mitkä ovat haasteet
Esteettömään viestintään ja teknologiaan erikoistunut puheterapeutti

Hannele Merikoski

”Työni on kokonaisuudessaan innostavaa, koska saan tehdä sitä asioiden eteen, joihin uskon”

Hannelella on yli 30 vuoden kokemus puheteraputtina erikoissairaanhoidossa, kunnalla sekä erilaisissa vuorovaikutus- ja esteettömän viestinnän valtakunnallisissa hankkeissa. Erityisen osaava Hannele on vuorovaikutuksen, yhteisönohjaamisen ja esteettömän viestinnän ja -teknologian suhteen.

Hän on toiminut 90-luvulta asti itsenäisenä sivutoimisena ammatinharjoittajana ja hänellä on yli 13 vuoden kokemus vammaisalan työntekijöiden vapaaehtoisesta kouluttamisesta eri puolella Kiinaa. Hannele on perustanut Lasten ja nuorten sairaalan Tietoteekin vuonna 1989 ja hän on yksi kuntoutuksen esteettömän teknologian ja puheterapian yhteisöllisen toiminnan pioneereista.

 • 14.45
 • Tauko
 • Piirrä ja arvaa – erilaisissa tilanteissa
 • Piirtäminen palkintona
 • Puheen rytmissä piirtäminen
 • Sosiaaliset tarinat
 • Nopea piirrosmenetelmä – lyhyt esittely
Esteettömään viestintään ja teknologiaan erikoistunut puheterapeutti

Hannele Merikoski

”Työni on kokonaisuudessaan innostavaa, koska saan tehdä sitä asioiden eteen, joihin uskon”

Hannelella on yli 30 vuoden kokemus puheteraputtina erikoissairaanhoidossa, kunnalla sekä erilaisissa vuorovaikutus- ja esteettömän viestinnän valtakunnallisissa hankkeissa. Erityisen osaava Hannele on vuorovaikutuksen, yhteisönohjaamisen ja esteettömän viestinnän ja -teknologian suhteen.

Hän on toiminut 90-luvulta asti itsenäisenä sivutoimisena ammatinharjoittajana ja hänellä on yli 13 vuoden kokemus vammaisalan työntekijöiden vapaaehtoisesta kouluttamisesta eri puolella Kiinaa. Hannele on perustanut Lasten ja nuorten sairaalan Tietoteekin vuonna 1989 ja hän on yksi kuntoutuksen esteettömän teknologian ja puheterapian yhteisöllisen toiminnan pioneereista.

 • Miten esteetön viestintä markkinoidaan yhteisöön
Esteettömään viestintään ja teknologiaan erikoistunut puheterapeutti

Hannele Merikoski

”Työni on kokonaisuudessaan innostavaa, koska saan tehdä sitä asioiden eteen, joihin uskon”

Hannelella on yli 30 vuoden kokemus puheteraputtina erikoissairaanhoidossa, kunnalla sekä erilaisissa vuorovaikutus- ja esteettömän viestinnän valtakunnallisissa hankkeissa. Erityisen osaava Hannele on vuorovaikutuksen, yhteisönohjaamisen ja esteettömän viestinnän ja -teknologian suhteen.

Hän on toiminut 90-luvulta asti itsenäisenä sivutoimisena ammatinharjoittajana ja hänellä on yli 13 vuoden kokemus vammaisalan työntekijöiden vapaaehtoisesta kouluttamisesta eri puolella Kiinaa. Hannele on perustanut Lasten ja nuorten sairaalan Tietoteekin vuonna 1989 ja hän on yksi kuntoutuksen esteettömän teknologian ja puheterapian yhteisöllisen toiminnan pioneereista.

 • 16.15
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

torstai 13.10.

 • 9.10
 • Sisäänkirjautuminen
 • Lausetasoisen kuvakommunikoinnin tausta
 • Mallittamisen merkitys
 • Lausetasoiset kommunikoinnin apuvälineet
Innovatiivinen puheterapeutti

Iina Heikurainen

Iina Heikurinen on Kipinäkeskuksen toinen omistaja ja hallinnollisista töistään huolimatta sekä ammatiltaan että sydämeltään vahvasti puheterapeutti. Iinan vahvuuksia ovat hyvät vuorovaikutustaidot, innovatiivisuus, innostuneisuus ja vastuullisuus. Hän on ollut kehittämässä monenlaisia innovaatioita AAC-alalla ja innostuu haasteiden edessä pohtimaan uudenlaisia ratkaisuja tehostamaan puhevammaisten ihmisten kommunikointia. Iina on myös kokenut, mukaansatempaava, käytännönläheinen kouluttaja, jonka luennot pitävät mielen virkeänä. Kokemusta löytyy myös ulkomailla kouluttamisesta, mm. Itävallasta, Virosta, Georgiasta ja ISAACin maailmankonferensseista.

Iina aloitti puheterapeutin työuransa Valteri-koulu Ruskiksella, valtion liikunta- ja monivammaisten lasten oppimiskeskuksessa. Kymmenen vuoden työkokemus Ruskiksella jätti vahvan jäljen Iinan tapaan tehdä työtä – lapsen kuntoutuminen tapahtuu arjessa ja puheterapeutin täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä lapsen lähi-ihmisten kanssa. Moniammatillinen tiimityöskentely, kuntoutusryhmien vetäminen, tuotteiden kehittäminen, ihmisten ohjaaminen ja kouluttaminen ovat Iinalle luontevia tapoja toimia puheterapeuttina.

 • 10.45
 • Tauko
 • Ydinsanaston suuri merkitys AAC-kuntoutuksessa
 • AAC-keinojen arviointi ydinsanaston näkökulmasta
 • Ideoita ydinsanaston opettamiseen
Innovatiivinen puheterapeutti

Iina Heikurainen

Iina Heikurinen on Kipinäkeskuksen toinen omistaja ja hallinnollisista töistään huolimatta sekä ammatiltaan että sydämeltään vahvasti puheterapeutti. Iinan vahvuuksia ovat hyvät vuorovaikutustaidot, innovatiivisuus, innostuneisuus ja vastuullisuus. Hän on ollut kehittämässä monenlaisia innovaatioita AAC-alalla ja innostuu haasteiden edessä pohtimaan uudenlaisia ratkaisuja tehostamaan puhevammaisten ihmisten kommunikointia. Iina on myös kokenut, mukaansatempaava, käytännönläheinen kouluttaja, jonka luennot pitävät mielen virkeänä. Kokemusta löytyy myös ulkomailla kouluttamisesta, mm. Itävallasta, Virosta, Georgiasta ja ISAACin maailmankonferensseista.

Iina aloitti puheterapeutin työuransa Valteri-koulu Ruskiksella, valtion liikunta- ja monivammaisten lasten oppimiskeskuksessa. Kymmenen vuoden työkokemus Ruskiksella jätti vahvan jäljen Iinan tapaan tehdä työtä – lapsen kuntoutuminen tapahtuu arjessa ja puheterapeutin täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä lapsen lähi-ihmisten kanssa. Moniammatillinen tiimityöskentely, kuntoutusryhmien vetäminen, tuotteiden kehittäminen, ihmisten ohjaaminen ja kouluttaminen ovat Iinalle luontevia tapoja toimia puheterapeuttina.

 • 12.15
 • Lounastauko
 • Tietokone tai tabletti arjen askareiden tukena: Mihin tarkoitukseen, minkälainen kokonaisuus? Millaisia ovat tablettien ja tietokoneiden omat hyötysovellukset?
 • Tietokone tai tabletti kommunikoinnin apuvälineenä: Kuvien käyttö eri sovelluksissa
 • Tablettien ja tietokoneiden käyttöominaisuuksia ja helppokäyttötoimintoja: Erikoishiiret ja näppäimistöt, katseohjaus
Avustavan tietotekniikan asiantuntija

Marina Green-Järvinen

Marina Green-Järvinen on vuodesta 1993 työskennellyt AAC:n ja avustavan tietotekniikan parissa, ensin lasten ja nuorten neurologisella kuntoutusosastolla, ja v. 2005 Kehitysvammaliiton Tikoteekin tiimissä. Tietokoneiden ja tablettien eri ohjelmat, sovellukset/apit koulutuksessa ja kuntoutuksessa ovat hänen erikoisalaansa, kuten myös erikoisohjaintavat erilaisille laitteille.

 • 14.45
 • Tauko
 • Kommunikoinnin ohjelmat Windows-tableteille, iPadille ja Android-laitteille: Sisällön rakenne ja sisällön muokkaaminen
 • Hyödyllisiä harjoitusohjelmia: iPadin Apit varhaisen opetuksen ja kuntoutuksen tukena
Avustavan tietotekniikan asiantuntija

Marina Green-Järvinen

Marina Green-Järvinen on vuodesta 1993 työskennellyt AAC:n ja avustavan tietotekniikan parissa, ensin lasten ja nuorten neurologisella kuntoutusosastolla, ja v. 2005 Kehitysvammaliiton Tikoteekin tiimissä. Tietokoneiden ja tablettien eri ohjelmat, sovellukset/apit koulutuksessa ja kuntoutuksessa ovat hänen erikoisalaansa, kuten myös erikoisohjaintavat erilaisille laitteille.

 • 16.00
 • Yhteenveto
 • 16.15
 • Koulutus päättyy

Kouluttajat

Puhetta tukeviin ja korvaaviin keinoihin erikoistunut puheterapeutti

Ulla Sergejeff

”Intohimoni on uuden kehittäminen, uudet teknologiat, uudet ohjausmenetelmät ja kaikki mitä voimme keksiä,  jotta saisimme puheterapiaresursseja jaettua paremmin niitä tarvitseville ihmisille.”

Ulla on työskennellyt puheterapeuttina jo yli 20 vuoden ajan. Pääosin hän on työskennellyt Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa, joissa monet käyttävät puhetta tukevia ja korvaavia keinoja.

Ulla on ollut mukana ajamassa Pirkanmalla toimivaa matalan kynnyksen Kaikki keinot käyttöön -perheohjausta, jossa perheet voivat tulla jo ennen diagnoosia oppimaan puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöä.

Innostavinta työssä on Ullan mielestä ilo, joka näkyy vanhempien ja lasten kasvoilla, kun he vihdoin ymmärtävät tosiaan.

Esteettömään viestintään ja teknologiaan erikoistunut puheterapeutti

Hannele Merikoski

”Työni on kokonaisuudessaan innostavaa, koska saan tehdä sitä asioiden eteen, joihin uskon”

Hannelella on yli 30 vuoden kokemus puheteraputtina erikoissairaanhoidossa, kunnalla sekä erilaisissa vuorovaikutus- ja esteettömän viestinnän valtakunnallisissa hankkeissa. Erityisen osaava Hannele on vuorovaikutuksen, yhteisönohjaamisen ja esteettömän viestinnän ja -teknologian suhteen.

Hän on toiminut 90-luvulta asti itsenäisenä sivutoimisena ammatinharjoittajana ja hänellä on yli 13 vuoden kokemus vammaisalan työntekijöiden vapaaehtoisesta kouluttamisesta eri puolella Kiinaa. Hannele on perustanut Lasten ja nuorten sairaalan Tietoteekin vuonna 1989 ja hän on yksi kuntoutuksen esteettömän teknologian ja puheterapian yhteisöllisen toiminnan pioneereista.

Avustavan tietotekniikan asiantuntija

Marina Green-Järvinen

Marina Green-Järvinen on vuodesta 1993 työskennellyt AAC:n ja avustavan tietotekniikan parissa, ensin lasten ja nuorten neurologisella kuntoutusosastolla, ja v. 2005 Kehitysvammaliiton Tikoteekin tiimissä. Tietokoneiden ja tablettien eri ohjelmat, sovellukset/apit koulutuksessa ja kuntoutuksessa ovat hänen erikoisalaansa, kuten myös erikoisohjaintavat erilaisille laitteille.

perustaja, puheterapeutti, Kipinäkeskus

Pauliina Viljanen

Kipinäkeskuksen toisen omistajan Pauliinan vahvuuksia puheterapeuttina ovat kärsivällisyys sekä herkkyys kohdata asiakas ja kuunnella hänen tarpeitaan. Erityisen lähellä sydäntä on työskentely puhevammaisten lasten ja nuorten kanssa. Pauliinaa innostaa ja palkitsee nähdä, kuinka hyvällä kuntoutuksella ja yhteistyöllä voidaan merkittävästi parantaa heidän kommunikoinnin taitojaan ja aktiivista osallisuutta omaan elämäänsä. Pauliina haluaakin suunnitella ja toteuttaa kuntoutusta vahvasti yhteistyössä asiakkaan lähiympäristön kanssa, koska siten löydetään aidosti merkitykselliset tavoitteet ja saadaan opitut asiat siirrettyä asiakkaan arjen elämään. Pauliinalla on vankka kokemus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin (AAC) kuntoutuksesta ja näiden keinojen käytön aloittamisesta, tukemisesta ja ohjaamisesta. Pauliinan erityisenä kiinnostuksen kohteena on lisäksi puhemotoristen vaikeuksien kuntoutus.

Pauliina oli Valteri-koulu Ruskiksella puheterapeuttina lähes seitsemän vuoden ajan ennen kuin perusti Kipinäkeskuksen Iinan kanssa. Ruskiksella syttyi innostus yhteisölliseen, arjessa tapahtuvaan kuntoutukseen. Pauliina myös kouluttautui sekä kotimaassa että ulkomailla ja osallistui vahvasti AAC-alan kehittämistyöhön Suomessa. Lisäksi Ruskis-työhön kuuluivat kouluttajan tehtävät niin kotimaassa kuin Ruotsissa. Kipinäkeskuksessa kehittäminen ja kouluttaminen ovat edelleen tärkeä osa Pauliinan työtä.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!

(function (w,d,s,o,f,js,fjs) {
if(d.getElementById(o)) return;
js = d.createElement(s), fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
js.id = o; js.src = f; js.async = 1; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(window, document, ’script’, ’trustmary-embed’, ’https://embed.trustmary.com/embed.js’));

Trustmary Reviews

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Tehokas ja interaktiivinen etäkoulutus

Jäikö jokin asia mietityttämään? Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin etäkoulutuksiin liittyen!

Erona vain välimatka.

Meillä kouluttaudut käytännönläheisesti myös etänä. Toteutustapaa ollaan muovattu virtuaaliseen opetukseen soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta olla unohdettu. Etäkouluttautumalla säästät matka- ja majoituskuluissa, muttet koulutuksen laadukkaasta sisällöstä. Kaiken kukkuraksi useimmista etäkoulutuksista on saatavilla tallenne. Kätevää, eikö?

Valitse koulutuspaikka vapaasti – suorita koulutus vaivattomasti paikasta riippumatta – tutun työpisteen äärellä tai sohvan nurkassa lempivilttiin kääriytyneenä.

Sama laadukas sisältö & harjoitukset – sisältö on prikulleen sama kuin lähiopetuksessa, erona on vain välimatka – käytännön harjoitukset, ryhmätyöt ja workshopit on muovattu virtuaaliseen opetukseen soveltuvaksi.

Säästä aikaa – ei ruuhkassa istumista tai yön yli matkustamista toiselle paikkakunnalle. Säästät siis ajankäytössäsi sekä matka- ja majoituskuluissa, myös luontokin (ja työnantaja) kiittää.

Et ole yksin asiakaspalvelumme ja kouluttajamme ovat tukenasi koko koulutuksen ajan, valmiina auttamaan, jos jokin huolestuttaa tai tarvitset teknistä tukea. Saat selkeät ohjeet helppokäyttöisen alustan käyttöön hyvissä ajoin – ainoa mitä tarvitset on toimiva internetyhteys ja tietokone.

Verkostoidu virtuaalisesti  alustalla on mahdollista chattailla ja nostaa virtuaalikättä. Lisäksi kouluttaja voi luoda pienryhmiä, kyselyitä ja äänestyksiä tarpeen mukaan.

Palaa takaisin tallenteen kautta –saat etäkoulutuksista mukaasi tallenteen sekä digitaaliset luentomateriaalit, jotta pystyt palaamaan takaisin ja kertaamaan koulutuksen antia.

Miten etäkoulutus suoritetaan? Koulutus toteutetaan helppokäyttöisellä Zoom-palvelulla, joka on suunniteltu interaktiiviseen etäkoulutukseen. Zoom mahdollistaa etäkoulutuksien vahvan vuorovaikutuksen mm. virtuaalisella kädennostolla, chatilla, yhteisellä valkotaululla, pienryhmiin jakamisella, äänestyksillä ja kyselyillä. Kouluttaja käyttää Zoomin ominaisuuksia tarpeen mukaan.

Millä selaimella etäkoulutukset toimivat? Zoom toimii Chrome-selaimella, mutta siitä on myös saatavilla sovellus. Suosittelemme työpöytäsovelluksen lataamista, jotta Zoomin kaikki vuorovaikutukselliset ominaisuudet ovat käytössäsi. Lisäksi sovelluksen kautta osallistut vaivattomasti vain syöttämällä oman nimesi. Mikäli kuitenkin osallistut selaimella, sinun tulee ensin luoda käyttäjätunnus. Jos sinulle ei ole Chrome-selainta tietokoneellasi, se kannattaa ladata hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua.

Mitä muuta minun pitää huomioida teknisten asioiden suhteen? Tarvitset hyvän, mielellään kiinteän nettiyhteyden tietokoneeseesi. Jotta kokemus on mahdollisimman vuorovaikuitteinen, tarvitset webkameran ja mikrofonin. Kannettavissa tietokoneissa mikrofoni ja webkamera ovat perusominaisuuksia.

Voiko etäkoulutuksen suorittaa osissa? Etäkoulutuksissa on aikataulu, mutta suurimmassa osassa etäkoulutuksista on myös kätevä tallennemahdollisuus, jonka kautta pääset kertaamaan päivien antia juuri silloin kuin sinulle sopii kahden viikon ajan.

Keneen voin olla yhteydessä ongelmatilanteissa? Autamme mielellämme kaikissa haasteissa, joten laita joko Zoomin chatin kautta viestiä tai meilaa meille osoitteeseen customerservice@professio.fi.