Skip to content
  • Kiinteistö & rakentaminen
  • Opetus & kasvatus
13/04/2021

Oppimisympäristöjen on taivuttava tulevaisuuden muutoksiin

Kun korona sulki koulut vuosi sitten, opettajilla ja oppilailla oli viisi päivää aikaa ottaa etäkoulu haltuun. Alun haparoinnin jälkeen kaikki alkoi sujua yllättävän nopeasti. Viime vuoden aikana etäkoulua hyödynnettiin enemmän tai vähemmän aina tilanteen muuttuessa. Moni vanhempi huomasi kotona, miten oppiminen todella tapahtuu erilaisissa tilanteissa. Tämä nosti keskustelunaiheeksi koululaisten ergonomian kotona – mutta myös oppimisympäristöissä.

Kouluissa on huomattu, että pienetkin oppilaat osaavat käyttää hyväkseen monimuotoisia tiloja ja hakeutua intuitiivisesti itselleen sopivimpiin oppimispaikkoihin. Mitä isommista oppilaista on kyse, sitä enemmän tarvitaan tiloja, jotka antavat mahdollisuuden monimuotoiseen tekemiseen yksin ja ryhmässä, sekä omien taitojen kehittämiseen kullekin parhaiten luontuvalla tavalla.

Kukaan ei vielä tiedä, miten tulevaisuudessa toimitaan ja miten oppiaineet muuttuvat, tai mitä taitoja jatkossa tarvitaan. Selvää on lähinnä se, että paljon muutoksia on edessä jatkossakin. Siksi myös oppimisympäristöt on järkevä suunnitella muokkautuviksi myös sellaisiin tarpeisiin, joita ei vielä tunnisteta.

Entä jos oppimisympäristö olisikin aina optimaalinen ja toimiva?

Perinteisesti on totuttu siihen, että kun rakennetaan uusi koulu tai saneerataan vanha, sinne ostetaan samalla uudet kalusteet. Tänä päivänä oppimisympäristö voidaan kuitenkin hankkia joustavalla palvelumallilla, jolloin kalusteet vuokrataan ja oppimisympäristöä voidaan tulevien vuosien aikana päivittää ketterästi tarpeiden muuttuessa. Jos esimerkiksi kolmen vuoden päästä huomataan, että toiminta tietyssä tilassa muuttuu, voidaan kalusteet palauttaa ja hankkia tilalle uudet, jotka tukevat uutta toimintamallia. Kuukausivuokra nousee tai laskee tehtyjen muutosten mukaan, ja oppimisympäristö säilyy aina optimaalisena.

Palvelumallin käyttäminen tukee myös vastuullista kiertotaloutta: kalusteet, jotka eivät ole enää tarpeellisia koulussa, saavat uuden elämän Martela Outlet -ketjun kautta toisessa kohteessa.

Palvelumalli on vastuullinen ratkaisu myös väistötiloihin, jotka hankitaan yleensä 3-5 vuodeksi. Uuden koulun valmistuessa huomataan usein, ettei kalusteilla ole käyttöä uusissa tiloissa, jolloin ne voidaan ketterästi palauttaa ja vuokrata sopivat kalusteet uuteen ympäristöön. Joustava malli voidaan liittää myös vain osaan tiloista, jos nähdään ettei muissa tiloissa ole tarpeita muutoksille jatkossakaan.

Oppimisympäristön tehtävä on tukea oppimista ja opettamista kuhunkin tarpeeseen ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Palvelumalliin liitettävä ylläpitosopimus takaa sen, että oppimisympäristö pysyy aina viihtyisänä. Esimerkiksi joka kolmas vuosi tehtävä kartoitus varmistaa sen, että oppimisympäristö pysyy jatkuvasti ajan tasalla ja siellä on niin oppilaiden kuin opettajienkin mukava työskennellä.

Lue lisää Martelan palvelumallista!

Tule kuulemaan aiheesta lisää! Martela on yhteistyökumppanina EDU Areena 2021 -tapahtumassa 19.5. Tutustu puheenvuoron aiheeseen täällä  ja ilmoittaudu mukaan!

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia