Skip to content
  • Digi & IT
  • Opetus & kasvatus
12/08/2020

Onko monimuoto-oppiminen koulunkäynnin tulevaisuutta?

Maailmanlaajuisen terveyskriisin aikana huomio on ollut tiukasti kiinni nykyhetkessä. Koronaviruksen leviämistä ehkäisevät rajoitukset ovat kuitenkin alkaneet purra, joten on aika vähitellen siirtää katsetta kohti tulevaa.

Mitä pandemia on meille opettanut? Pitkäksi venähtäneen koulujen sulkemisen vuoksi opettajat kaikkialla maailmassa ovat joutuneet ottamaan tekniikkaa käyttöönsä entistä laajemmin opetuksessa. Onko oppilaitoksilla enää paluuta entiseen, jos opetuksen jatkuminen poikkeusolosuhteissa halutaan turvata myös tulevaisuudessa?

Tätä pohtiessa esiin nousee ajatus monimuoto-oppimisesta. Tässä opetusmallissa perinteinen luokkahuoneopetus ja etäopetus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, ja monimuoto-oppiminen onkin yksi monista ehdokkaista teknologia-avusteisen opetuksen toteuttamiseen tulevaisuudessa.

 

Sopivan yhdistelmän löytäminen monimuoto opetuksessa

Monimuoto-oppimista ei voi määritellä yksiselitteisesti, sillä tapoja yhdistää fyysinen luokkahuoneopetus verkko-opetukseen on yhtä monta kuin oppilaitakin. Monimuoto-oppimisella voidaan tarkoittaa perinteisen luokkahuoneopetuksen vähentämistä ja korvaamista videotapaamisilla, jotta ryhmäkoot pysyvät riittävän pieninä ja sosiaalisen etäisyyden edellytykset voidaan toteuttaa. Monimuoto-oppimista on kuitenkin myös se, että opetusta jatketaan pääsääntöisesti perinteiseen tapaan mutta teknologia tukee opetusta entistä kattavammin.

Monimuoto-oppiminen on varteenotettava malli tulevaisuuden opetuksen järjestämisessä juuri joustavuutensa vuoksi, sillä henkilökohtaista opetusta ja verkko-opetusta voidaan yhdistellä vapaasti. Kumpaakaan ei katsota vähempiarvoiseksi arvosanan määräytymisessä tai aktiivisuuden arvioinnissa. Kukin oppilas voi valita itselleen parhaiten sopivan yksilöllisen yhdistelmän oman oppimistapansa, perhetilanteen ja käytettävissään olevan teknologian mukaisesti.

Äkillinen pakkosiirtyminen etäopetukseen on osoittanut, että kaikki perheet eivät ole samalla viivalla. Opetuksen tahdissa pysymiseen tarvitaan oma laite ja luotettavan Internet-yhteyden. Oppilaat, joiden kohdalla nämä modernin opetuksen perustarpeet eivät täyty, ovat löytäneet itsensä alati kasvavan digitaalisen kuilun väärältä puolelta. Monimuoto-oppimisessa tämä epäsuhta voidaan huomioida, joten se on ihanteellinen kompromissi pandemian jälkeisen yhteiskuntamme opetusmalliksi.

Luokkahuoneena koko maailma

Monimuoto-oppimisessa on tärkeää huomata, että opetuksen sisältö muuttuu yhtä paljon kuin opetuksen välineet. Mobiililaitteiden ansiosta luokkahuone kulkee käytännössä mukana taskussa, ja oppikirjojen sijaan voidaan hyödyntää Internetin laajoja tietovarastoja. Monimuoto-oppiminen onkin antanut meille kolme tärkeää opetusta:

Kaiken ihmisen saatavana olevana tiedon painaminen muistiin on mahdotonta, joten oppiminen ei enää ole asioiden opettelemista ulkoa. Tärkeämpää on oppia soveltamaan tietoa oikeassa elämässä ja tunnistamaan luotettavat tietolähteet.

Opettaja ei välttämättä tiedä kaikkea, eikä hän enää ole oppilaiden ainoa tietolähde luokkahuoneessa. Monimuoto-oppimisen ympäristössä opettajien tehtävänä on neuvoa ja tukea oppilaita, toimia keskustelun moderaattoreina ja antaa palautetta oppilaiden projekteista.

Koulu ei enää ole ainoa paikka opin kartuttamiseen, eikä valmistuminen tarkoita oppimisen päättymistä. Itseoppiminen on alati jatkuva prosessi.

Monimuoto-oppiminen onkin ihanteellinen tapa valmistaa oppilaat maailmaan, jossa tieto ei enää ole jaettavissa helposti sisäistettäviksi faktakokonaisuuksiksi. Sen sijaan tiedosta on tullut alati kasvava ja päivittyvä, yhteisessä käytössä oleva kokonaisuus. Modernissa maailmassa tietoa on kyettävä ottamaan vastaan itsenäisesti ja joustavasti, itsensä kehittäminen on tärkeää myös koulun päättymisen jälkeen ja IT-taidot ovat yhtä tarpeellisia kuin lukutaito, jota ilman on hankala toimia yhteiskunnan tuottavana jäsenenä.

Tule kuulemaan aiheesta lisää! Acer on on mukana Future Learning Environment 2020 -virtuaalitapahtumassa 26.8. Tutustu tapahtuman ohjelmaan täällä ja ilmoittaudu mukaan.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia