Skip to content
  • Uncategorized
15/12/2022

Markkinatutkimus vahvisti Profession koulutusten vastaavan vahvasti täydennyskoulutustarpeisiin

Ruotsalaiset ovat auttamatta parempia Euroviisuissa eikä robottia voi päihittää kestävyyskisassa – mutta voimme ylpeänä ilmoittaa, että Professio auttaa sinua aina olemaan se maailman osaavin tekijä.

Jo 15 vuoden ajan Profession missio on ollut kunnianhimoinen – Suomesta maailman osaavin kansa. Tähän ei päästä tietenkään ilman asiakkaiden tarpeiden kartoittamista, siksi Professio toteutti syksyllä 2022 laajan markkinatutkimuksen yhteistyössä tutkimustalo Feelbackin kanssa.

Profession toimitusjohtaja Janne Kuusisen mukaan pitkän poikkeusajan jälkeen haluttiin varmistaa, että koulutustarjonta vastaa juuri asiakkaiden tarpeisiin.

’’Toimintamme ydinajatus on selvittää, missä ovat eri alojen kehityskohdat ja mitä ammattilaiset haluavat oppia. Koulutuksissamme yhdistämme alan terävimmät osaajat ja ammattilaiset ja innovatiivisimmat palveluntuottajat.’’ Kuusinen toteaa.

Tutkimus toteutettiin kysymällä Profession nykyiseltä ja potentiaaliselta asiakkaalta nettikyselyn kautta – ja vastausprosentti oli hyvä, sillä vastauksia saatiin jopa 504 kpl.

Tulevaisuus näyttää 50/50-mallilta – mitä se tarkoittaa?

Jaakko näkee kouluttautumisen siirtyvän entistä enemmän etä- ja hybridimuotoon.

’’Olosuhteiden vähitellen normalisoituessa halusimme kuulla erityisesti asiakkaidemme näkemyksiä siitä, millaisille koulutuksille on tällä hetkellä suurinta kysyntää ja olemmeko valinneet toimintamme suuntaviivat strategisesti viisaasti. On selvää, että tulevaisuudessa koulutusten erilaiset, joustavat toteutusmuodot tulevat lisääntymään entisestään. ’’

Mikä tulee tulevaisuudessa kasvamaan?

Professio ei pysy kilpailussa pelkästään mukana – vaan kärjessä järjestämällä 70 % ensi vuoden koulutuksista hybridinä. Markkinatutkimuksen tulokset osoittivatkin, että verkko-, etä- ja hybridikoulutusten kysyntä tulee kasvamaan voimakkaasti myös tulevaisuudessa.

’’Etäkouluttautumisen kasvu on ollut nähtävissä jo pitkään, mutta on ollut hienoa havaita, kuinka täsmällisesti Professio on koulutusliiketoiminnallaan ajan hermoilla. Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua koulutuksiimme lähi- tai etämuodossa tai niiden yhdistelmällä. Erityisesti julkisella sektorilla kouluttautuessa on tärkeää, että asiakkaillamme on mahdollisuus valita toteutusvaihtoehdoista itselleen ja organisaatiolleen hyödyllisimmät kouluttautumistavat. ’’ Kuusinen kommentoi.

”2023 koulutuksista 70 % tarjotaan hybridikoulutuksina”

2023 koulutuksista jo 70 % tarjotaan hybridikoulutuksina, jolloin asiakas saa itse valita, sopiiko hänelle paremmin etä- vai lähiosallistuminen – lue lisää osallistumisvaihtoehdoista täältä.

Kouluttautumisella haetaan etenkin näitä kahta asiaa

Markkinatutkimus osoitti täydennyskoulutusten merkittävyyden työssä jaksamisen (75 % vastaajista) sekä ammattitaidon kehittämisen osalta (71 % vastaajista). Janne Kuusinen tunnistaa kentältä kumpuavat tarpeet:

’’Olemme koulutuksissamme keskittyneet laajalti työssä jaksamisen, työn mielekkyyden sekä ammattitaidon vahvistamiseen – nämä arvot ohjaavat myös Profession toimintaa työnantajana. Koulutuksillamme haluamme motivoida, innostaa ja pitää asiakkaamme hereillä. Tässä olemme niin markkinatutkimuksen kuin osallistujapalautteidenkin perusteella onnistuneet. On äärimmäisen tyydyttävää havaita, että koulutustarjontamme vastaa juuri niihin haasteisiin, joita nykyajan työelämässä syntyy ja vielä enemmän – jos pystymme osaltamme Professiossa lisäämään työhyvinvointia ja innostusta omaan työhön, olemme onnistuneet tavoitteissamme toivomallamme tavalla.’’

4/4 – näissä on onnistuttu

Feelbackin markkinatutkimuksessa kartoitettiin, kuinka Professio on onnistunut perustoiminnassaan ja mitkä seikat ovat tärkeitä koulutusyritystä valittaessa. Neljän merkittävimmän seikan joukkoon nousivat koulutuksen luotettava toteutus, osaavimmat kouluttajat, käytännönläheinen sisältö ja innostavuus. Janne ei ole tuloksesta yllättynyt:

Tutkimuksen tulokset vahvistivat näkemyksemme onnistuneen asiakaskokemuksen ja koulutusyhteistyön elementeistä. Juuri näihin elementteihin olemme panostaneet koulutuksissamme ja se näkyy myös saamissamme palautteissa. Käytännönläheisyys on noussut toistuvasti esiin erityisesti tämän vuoden aikana ja tulemmekin jatkossa vahvistamaan käytännön sovellettavuutta koulutuksissamme.”

Jyvät akanoista – toimivia tuotteita kenttää kuunnellen

Jaakko Tuulin mukaan markkinatutkimus on hyödyllistä teettää silloin, kun halutaan tietää, mitkä tuotteet asiakkaat kokevat kaikkein kiinnostavimpina. Tulokset saattavat myös indikoida uusia tarpeellisia suuntaviivoja, jotka mahdollisuuksien mukaan huomioidaan koulutusten suunnittelussa ja kehittämisessä.

’’Olemme onnistuneet kehittämään konseptin, joka toimii niin asiakkaidemme kuin kouluttajiemme suuntaan. Toteuttaessamme markkinatutkimuksen halusimme kuulla asiakkaidemme näkemyksiä myös siitä, mihin suuntaan koulutustarpeet kehittyvät tulevaisuudessa – markkinatutkimus kirkasti asiakkaiden tarpeita mutkattomasti ja selkeästi. On tärkeää kuunnella herkällä korvalla kentältä kumpuavia toiveita.’’

Jaakko perustelee markkinatutkimuksen teettämistä myös puhtaasti oman liiketoiminnan onnistumisen tarkastelulla.

”Kouluttajien osaaminen & korkea laatu nousevat”

’’Tulosten perusteella Profession koulutuksissa arvostetaan erityisesti kouluttajiemme osaamista sekä korkeaa laatua niin sisällöllisesti kuin fasilitoinninkin puolesta. Markkinatutkimuksen tulokset vahvistivat käsityksemme siitä, mitä asiakkaamme koulutuksilta odottavat.’’

Vielä lopuksi Tuuli toteaa ’’Tulokset myös rohkaisevat kehittämään koulutusliiketoimintaa onnistunut asiakaskokemus edellä. On hienoa huomata, että menestyksemme perustuu aitoon vuorovaikutteisuuteen ja hyvän asiakaskokemuksen elementteihin.’’

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia