Skip to content
  • HR & johtaminen
12/01/2023

JOHTAMISEN UUSI MEGATRENDI: Sosiaalinen vastuullisuus

Yksi vuoden 2023 kuumimmista HR-johtamisen trendeistä on sosiaalinen vastuullisuus. Mitä sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa, ja miksi jokaisen modernin johtajan tulisi kantaa siitä huolta?

Yrityksen sosiaalisella vastuullisuudella (Corporate Social Responsibility, CSR) tarkoitetaan monenlaisia toimintamalleja ja käytäntöjä, joilla edistetään muita kuin puhtaasti taloudellisen voiton tuottamisen pyrkimyksiä. Toisaalta sosiaalinen vastuullisuus on yleensä pitkällä tähtäimellä tuottavampaa kuin sosiaalinen vastuuttomuus. Tänä päivänä sitä voi myös jopa pitää  samanlaisena yrityksen hygieniatekijänä kuin esimerkiksi taloudellista tai ekologista vastuullisuutta.

Sosiaalisesta vastuullisuudesta on tullut keskeinen organisaatiotieteiden tutkimusalue ja suosittu aihe johtamiskoulutuksiin. Huolimatta käsitteen yleistymisestä se on silti vaikea, eikä vähiten siksi, että vastuullisuuteen liittyy myös monia rinnakkaisia ja samansisältöisiä käsitteitä kuten vaikkapa kestävyys (sustainability).

Lyhyesti kuvattuna vastuullisuus tarkoittaa huolen kantamista ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Moderni johtaja kantaa vastuunsa ainakin seuraavista sosiaalisista ryhmistä:

  1. Ensinnäkin vastuullisuutta on huolehtia omasta henkilöstöstä. Työn tulee olla turvallista niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin psykologisesti. Vastuullista johtamista ohjaa kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, jolloin esimerkiksi uran ja perheen yhteensovittaminen tehdään mahdolliseksi. Vastuullisuutta on myös tukea työntekijöiden tulevaisuuden uramahdollisuuksia ja jatkuvaa työssä kehittymistä.
  2. Nykyajan maailmassa sosiaalinen vastuu ei rajoitu vain omaan henkilöstöön vaan tulee huomioida myös kumppanit, alihankkijat ja muut sidosryhmät. Erilaisen ulkoisen työvoiman kuten vuokratyövoiman tai yksityisiltä ammatinharjoittajilta ostetun työn hyödyntäminen lisääntyy vauhdilla. Vielä ainakin tällä hetkellä työntekijän statusta pidetään turvatumpana kuin vaikka yrittäjän asemaa. Tästä on esimerkkinä keskustelu Wolt-kuskien sopimussuhteista. Tilanteessa, jossa lainsäädäntö ei vielä kattavasti suojaa itsenäisen ammatinharjoittajan asemaa, kannattaa pohtia, voisiko ulkoisten osaajien vastuullinen kohtelu olla yrityksen erottautumistekijä ja kilpailuetu.
  3. Vastuuta ei kanneta vain nykyisistä vaan myös potentiaalisista tulevaisuuden tekijöistä. Kvartaalitalous kannustaa johtajia tavoittelemaan lyhyen aikavälin voittoja ja maksimoimaan omat bonuksensa. Pitemmällä aikajänteellä lyhytjänteinen voiton tavoittelu saattaa kuitenkin lisätä henkilöstön kokemaa uupumusta ja siten ryvettää työnantajamielikuvaa ja henkilöstön sitoutumista. Tulevaisuuden sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyy myös ekologinen kestävyys. Lyhyen aikavälin voiton maksimointi tuhoaa pahimmillaan toimintamahdollisuudet seuraavilta sukupolvilta.
  4. Vastuu ulottuu entistä enemmän myös asiakkaisiin. Asiakasta ei nähdä enää vain passiivisena kuluttajana vaan aktiivisena arvon luojana esimerkiksi asiakasuskollisuuden ja yrityksestä luotavien mielikuvien kannalta. Sosiaalisen vastuullisuuden hengessä huonekalujätti Ikea tarjoaa tuotteilleen jopa 365 päivän vaihto-ja palautusoikeuden.

Tutustu Profession johtamisen ja esihenkilötyön koulutuksiin!

Profession ja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n yhdessä kehittämä PMC – People Management Certificate -ohjelma tukee eteenpäin pyrkivien HR-ammattilaisten polkua kohti sosiaalisesti vastuullista johtajuutta.

 

Lue lisää sertifiointiohjelmista

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia