Skip to content
  • HR & johtaminen
02/05/2022

HR, valmistaudu tulevaisuuteen.

Viime vuodet ovat mullistaneet maailmaa ja nykyhetki on osoittanut yllätyksellisyytensä. Työelämä on elänyt uudenlaisten muutoshaasteiden äärellä ja tulevaisuus on näyttänyt normaalia suuremmalta kysymysmerkiltä – maailma voi todistetusti muuttua silmänräpäyksessä.

Myös HR:n on tärkeää olla hereillä ja panostaa aiempaa enemmän jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Oma paras arvaukseni osaamisista, joihin HR:n kannattaa laittaa paukkuja tulevaisuudessa.

4. HR, opi pitämään huolta itsestäsi sillä vauhti ei ole hiljenemässä

Yksi keskeisimmistä HR:n opittavista taidoista on taito pitää huolta itsestään. Toiminto, jonka yksi tärkeistä tehtävistä on työntekijäkokemuksen ja hyvinvoinnin kehittäminen, täytyy johtaa esimerkillä ja ottaa lanseeramansa tavat käyttöön ensimmäisenä. Kiinnitä siis isolla kädellä huomiota HR:n omaan hyvinvointiin ja toimintaedellytyksiin sillä vauhti ei ole hiljenemässä.

3. Viestintä ja vuorovaikutus korostuvat yhä enemmän

Kirjoitin aiemmassa blogissa siitä kuinka HR on viestintää. Sujuvan muutoksen yksi perustukijaloista nojaa toimivaan viestintään. Jatkossa viestintätaidot korostuvat yhä enemmän kun muutosvauhti kiihtyy. Haastavat viestintätilanteet lisääntyvät kun ruudut tuijottavat toisiaan ja luontaiset kohtaamiset jäävät aiempaa vähäisemmiksi. HR joutuukin pohtimaan yhä enemmän miten luottamusta rakennetaan viestinnän keinoin, kuinka tunneilmapiiriä johdetaan ja miten viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään kun iso osa tapaamisista tapahtuu videoiden välityksellä ja ihmiset ympärillä vaihtuvat osan työskennellessä osa-aikaisesti, osan projektiluontoisesti ja osan tehdessä töitä usealle työnantajalle yhtä aikaa.

2. Jatkuva analysoiminen ja oppiminen keskiössä

HR:n täytyy pysyä hereillä. Mitä enemmän HR:ssä on taitoja analysoida ja ymmärtää muuttuvaa toimintaympäristöä, liiketoimintaa ja kilpailija- ja osaajamarkkinaa, sitä helpompaa on luoda tulevaisuuden organisaatioita ja rakentaa HR:n omia toimintaedellytyksiä jatkuvassa muutoksessa. HR:n kannattaakin pitää kiikarit, suurennuslasit ja markkina-analyysit lähellä.

1. Työelämän murros edellyttää muutoshalua ja ketteryyttä

Väestön ikärakenne, osaajapula, korona, hybridityö – työelämä on muutoksessa. Työn tekemisen eri muotojen on ennustettu lisääntyvän merkittävästi kun kevytyrittäjyys, osa-aikatyö ja projektityö kasvattavat osuuttaan. Epätyypillisestä on tulossa tyypillistä ja tyypillisestä epätyypillistä. Kun ennen on rakennettiin työntekijäkokemusta ja työnantajakuvaa, raamitetaan jatkossa myös toimeksisaajakokemusta ja toimeksiantajakuvaa. Muutos edellyttää HR:ltä kykyä ja halua rakentaa ja muokata uudistuvaa HR:ää sekä uudelleenmääritellä ja muotoilla totuttuja toimintatapoja ja prosesseja entistä ketterämmiksi ja mukautuviksi.

 

 

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia