Skip to content
 • HR & johtaminen
06/05/2022

HR-koulutusta, joka nostaa osaamisen uudelle tasolle

Oman osaamisen kehittäminen ja kouluttautuminen kannattaa aina. Millaista henkilöstöhallinnon koulutusta Professiolla on tarjottimellaan?

Professiolla erilaiset HR-koulutukset ovat saaneet suuren jalansijan. Tavoitteenamme on nostaa HR-asiantuntijan osaaminen seuraavalle tasolle.

Koulutuksissa oma osaamisesi kasvaa ja sitä kautta pystyt vahvemmin kehittämään ja tukemaan toimintaa omalla työpaikallasi. HR-koulutukset kehittävät myös liiketoimintaa, kun koulutuksen käynyt HR-asiantuntija vie osaamisensa työyhteisön hyötykäyttöön. Lisäksi ne tarjoavat tilaisuuden tutustua hengen heimolaisiin – ajatusten vaihto eri organisaatioiden ammattilaisten kesken on koulutusten sokeri, kaiken muun osaamisen kehittämiseen liittyvien taitojen lisäksi.

Käydään läpi Profession henkilöstöhallinnon koulutuksia tarkemmin. Mitkä niistä kehittäisivät sinun osaamistasi kaikkein parhaiten?

Tavoitteena parempi työnantajamielikuva?

Työnantajamielikuvaa kehittämällä sitoutat työntekijät organisaatioon ja teet yrityksestäsi kiinnostavan myös niille, jotka etsivät uusia haasteita työelämässä.

Loistava työnantajamielikuva -koulutus

Työnantajakuvan kehittämiseksi on tehtävä tekoja joka päivä.

Loistava työnantajamielikuva -koulutus porautuu siihen, miten voit kehittää ja mitata työnantajamielikuvaa. Tärkeässä roolissa koulutuksessa on myös nykyisten työntekijöiden työntekijäkokemus ja sisäisen työnantajamielikuvatyön merkitys.

Koulutuksesta saat muun muassa seuraavia oppeja:

 • Saat kattavan näkemyksen siitä, mitä organisaatiossasi kannattaa tehdä työnantajamielikuvan kehittämiseksi.
 • Opit strategisen tason suunnittelusta sekä erilaisten toimintojen aikatauluttamisesta ja budjetoinnista.
 • Pystyt koulutuksen käytyäsi kehittämään ja hoitamaan itsenäisesti työnantajamielikuvan kehittämiseen liittyvää suunnittelua ja toteutusta.

Koulutuksessa myös luodaan suunnitelma työnantajamielikuvan kehittämiseen tuleville vuosille.

Miksi tämä HR-koulutus kannattaa käydä?  Kehittämällä työnantajamielikuvaa paitsi houkuttelet uusia huippuosaajia tiimiisi, kehität myös nykyisten työntekijöiden työntekijäkokemusta entistä paremmaksi. Kilpailu osaajista on kovaa monilla aloilla. Jotta voit napata huippuosaajia, työnantajamielikuvan on oltava houkutteleva ja avoin. Koulutuksen käyminen auttaa myös kehittämään sitä, miten merkitykselliseksi nykyiset työntekijät kokevat työnsä ja kuinka sitoutuneita he organisaatioon ovat.

Rekrytointi 2.0 -koulutus

Monessa organisaatiossa osaajapula on arkipäivää, jolloin viisaat neuvot ovat tarpeen. Oikeanlaisen koulutuksen avulla saat tuhdit eväät siihen, miten voit suunnitella, toteuttaa ja kehittää rekrytointia työpaikallanne, jolloin parhaat tekijät on helpompi napata.

Kouluttajat Juho Toivola ja Tom Laine tarjoavat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten voit määritellä ja tunnistaa osaamisen?
 • Miten markkinoit rekrykamppiksia oikein?
 • Millaisia työkaluja tarvitset kandidaattien haastatteluun?
 • Miten voit arvioida hakijoiden oikeanlaista osaamista?
 • Millä tavalla voit kehittää hakijakokemusta?

Miksi tämä HR-koulutus kannattaa käydä? Rekrytointi ei ole helppoa, eivätkä pelkästään perinteiset rekrytointitavat enää riitä. Koulutus kehittää osaamistasi modernina rekrytoijana, joka ymmärtää eri teknologioista, markkinoinnista, ihmisten käyttäytymisestä ja analytiikasta. Saat koulutuksesta  vinkkejä rekrytointimarkkinoinnin tehostamiseen sekä työkaluja, joiden avulla suunnittelet ja kehität rekrytointia entisestään.

Tunnista ja sitouta talentit organisaatioosi -koulutus

Tämä HR-koulutus auttaa sinua löytämään, houkuttelemaan ja sitouttamaan juuri ne oikeat tekijät erilaisia Talent Management -malleja ja työkaluja hyödyntämällä.

Tunnista ja sitouta talentit organisaatioosi -koulutuksessa opit muun muassa:

 • Mitkä ovat työpaikkanne kriittisiä rooleja, joihin osaavia tekijöitä tarvitaan?
 • Miten tukea ja huomioida työntekijöiden yksilöllisyys ja osaamisen kehittäminen?
 • Millaisia haasteita globaali toimintaympäristö tuo ja miten niihin voi vastata?

Opit myös lisää siitä, kuinka suuri merkitys organisaatiorakenteella ja johtamiskäytänteillä on kokonaisuuteen.

Miksi tämä HR-koulutus kannattaa käydä? Koulutuksessa opit, miten tunnistat ja sitoutat työntekijät, jotka tuovat työyhteisöllenne menestystä ja jatkuvuutta. Opit erilaisista tavoista, joiden avulla onnistut luomaan erinomaisia henkilöstökokemuksia.

Osaamisen kehittäminen tekemisen moottorina

Osaamisen kehittäminen on teema, josta puhutaan paljon tänä päivänä. Eikä suotta – kehittymistä ruokkiva kulttuuri työpaikalla siivittää tekijöitä huippuammattilaisiksi.

Henkilöstön osaamisen moderni johtaminen ja kehittäminen -koulutuksessa pureudutaan muun muassa seuraaviin aiheisiin:

 • Taitoihin, joiden avulla arvioit ja johdat osaamisen kehittymistä ja joiden avulla ratkaiset osaamistarpeet käytännössä.
 • Miten laatia oikeanlainen strategian osaamisen kehittämiseen?
 • Mikä vaikutus onnistuneella osaamisen johtamisella on organisaatiolle?

Koulutuksen käytyäsi osaat jäsentää osaamisen kolmeen kategoriaan: ydinosaamiseen, erityisosaamiseen ja perusosaamiseen.

Miksi tämä HR-koulutus kannattaa käydä? Työyhteisö, joka kehittää osaamistaan jatkuvasti, menestyy. Tulevaisuudessa tiimityöskentelyn, itseohjautuvuuden ja digitaitojen osaamisen arvostus nousee entisestään. Opit tunnistamaan entistä paremmin, minkälaisia osaamistarpeita organisaatiolla on ja millainen osaaminen vastaa organisaation strategiaa.

Itseohjautuva organisaatio -koulutus

Onko teidän yrityksessänne muutostarve, mutta keinot toteuttaa muutosta ovat hukassa? Miltä itseohjautuva organisaatio kuulostaisi?

Itseohjautuvassa työpaikassa valtarakenteet puretaan, ja jokainen saa johtaa itse omaa työtään.

Itseohjautuva organisaatio -koulutuksessa käymme läpi esimerkiksi:

 • Mitä itseohjautuvuus tarkoittaa työyhteisössä, johtamisessa, rakenteissa ja työntekijöiden arjessa?
 • Konkreettisia esimerkkejä ja kokemuksia siitä, miten rakentaa itseohjautuvuutta ja miten välttää sudenkuopat

Koulutuksen avulla perehdyt aiheeseen sellaisten organisaatioiden näkökulmasta, joita ei ole alkujaan rakennettu itseohjautuviksi.

Miksi tämä HR-koulutus kannattaa käydä? Tulevaisuuden työyhteisöjä ei johdeta perinteisin tavoin. Ne ovat matalahierarkisia tai jopa kokonaan ilman hierarkiaa. Koulutus opastaa, miten rakennat itseohjautuvan työpaikan – tulevaisuudessa menestyvät ne organisaatiot, jotka ovat itseohjautuvia.

Työhyvinvointia kehittämällä parempia tuloksia ja hyvinvointia

Työhyvinvointia kannattaa kehittää strategisesti yrityksen joka tasolla. Tällöin se tuo lisää tehoa, intoa ja parempia tuloksia liiketoimintaan. Työhyvinvoinnin kehittäminen näkyy konkreettisesti työntekijöiden työarjessa. Hyvinvoivat työntekijät haluavat työskennellä entistä parempien tulosten eteen.

Miten HR-asiantuntija, johto ja talousjohto voivat kehittää työkykyjohtamista – siihen saat vastauksen Työhyvinvoinnin tavoitteellinen kehittäminen -koulutuksessa.

Tärkeään asemaan nousee kysymys, miten hyvinvointia voi johtaa ennaltaehkäisevästi. Saat nähtäväksesi erilaisia case-esimerkkejä ja yhteistyömalleja, jotka ovat tuoneet eri organisaatioissa parhaita tuloksia.

Koulutuksessa käymme läpi muun muassa:

 • Kuinka rakentaa työhyvinvointijohtamisen malli?
 • Työterveyshuollon mahdollisuuksia sekä vinkkejä sen kilpailuttamiseen.

Miksi tämä HR-koulutus kannattaa käydä? Kun hyvinvointia kehitetään strategisesti ja sitä johdetaan oikein, yritys voi kaiken kaikkiaan paremmin. Opit tunnistamaan ja määrittelemään organisaatiosi todelliset tarpeet ja sen, kuinka rakentaa työhyvinvointijohtamisen malli.

Aivot tietotyössä -koulutus

Tietotyö on arkipäivää – ja se saa välillä aivot ylikierroksille.

Jatkuva kiire, työmäärä, viestit, meteli sekä kollegoiden, työnantajan ja asiakkaiden vaatimukset kuormittavat kenet tahansa pitkässä juoksussa. Univaikeudet, stressi ja väsymys ovat liian yleisiä ilmiöitä työelämässä. Myös lisääntynyt etätyö on tuonut erilaisia haasteita työntekijöiden arkeen.

Aivojen huomioiminen työssä on tärkeä osa työhyvinvointia. Aivot tietotyössä -koulutuksesta saat konkreettisia keinoja, joiden avulla kehittää tietotyötä aivoterveelliset työskentelytavat huomioiden.

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa:

 • Ihmisen kognition ja aivojen toiminnan perusasioita.
 • Tarkkaavaisuuden, muistin ja toiminnanohjauksen toimintaa.
 • Miten tunnistaa heikentyneen kognition oireita sekä sitä, miten univaje ja stressi vaikuttavat kognitioon.

Kouluttajina toimivat aivotutkija ja työterveyspsykologi, jotka käyvät asioita läpi kognition ja aivojen toiminnan kautta.

Miksi tämä HR-koulutus kannattaa käydä? Opit, miten voit tehdä omasta työn arjestasi sujuvampaa aivojen hyvinvointi huomioiden. Saat vinkkejä niin stressin hallintaan kuin oman työn johtamiseen. Saat kouluttajilta konkreettisia keinoja, joiden avulla huomioida aivoergonomia työssäsi ja miten vähentää työympäristön luomia haasteita aivojen tietojenkäsittelylle. Koulutuksen käytyäsi osaat suunnitella aivoterveellisempiä työpäiviä.

Talousosaamisella tuottavuus raketin lailla nousuun

Talousosaaminen on olennainen osa HR-asiantuntijan työtä. Ei riitä, että henkilöstöasiantuntija hallitsee vain muutaman asian taloudesta, vaan hänen täytyy ymmärtää monia talouden osa-alueita.

Henkilöstöasiantuntijan taloustaidot -koulutus tarjoaa laajan katsauksen henkilöstöasiantuntijan työssä tarvittaviin taloustaitoihin.

Koulutuksessa käymme läpi muun muassa seuraavia teemoja:

 • Miten voit hyödyntää erilaisia raportointitapoja ja miksi niitä on tärkeää hyödyntää.
 • Miten henkilökuntaedut on järkevää suunnitella verotuksen kannalta?

Miksi tämä HR-koulutus kannattaa käydä? Jotta yritys toimii tuottavasti ja kannattavasti sekä saavuttaa suunnitellut tavoitteet, myös henkilöstöasiantuntijan taloustaitojen on oltava kunnossa. Koulutuksen käytyäsi sinulla on selkeä ymmärrys siitä, mistä henkilöstön tuottavuus muodostuu ja mikä merkitys sillä on talouden menestykseen.

Tietosuojalainsäädäntö tutuksi kuin omat taskut

Yksi HR-asiantuntijan työtä koskettava taito on tietosuojalainsäädännön tunteminen. Etenkin tänä digitalisaation aikakautena tietosuoja-asiat ovat tapetilla päivittäin. Henkilötietojen käsittelyä ohjataan lainsäädännöllä ja asianmukaisesti hoidettu henkilötietojen käsittely synnyttää luottamusta työnantajaa kohtaan.

HR-asiantuntija on usein se, joka vastaa henkilöstön tietojen asianmukaisesta säilyttämisestä organisaatiossa. Tässä koulutuksessa opit, miten turvaat ja suojaat henkilöstöön liittyviä tietoja läpi koko työsuhteen elinkaaren.

Saat koulutuksessa vastauksen ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä työntekijän tietoja saa säilyttää ja kuinka kauan?
 • Miten tietosuoja tulee huomioida etätyössä?
 • Milloin ja millä perusteella työntekijää voidaan valvoa?
 • Mitä mobiililaitteiden, päätelaitteiden ja järjestelmien valvonnassa täytyy huomioida?
 • Mitä erityispiirteitä liittyy kamera-, auto- ja kulunvalvontaan?

Miksi tämä HR-koulutus kannattaa käydä? Henkilötietojen käsittely on HR-työssä arkipäivää. Jotta esimerkiksi tietosuojaan liittyviä uhkia on helpompi havainnoida ja torjua, HR-asiantuntija tarvitsee näistä asioista laajaa ymmärrystä.

Saat koulutuksen käymällä kattavan tietopaketin siitä, mitä tietosuoja henkilöstöhallinnon näkökulmasta tarkoittaa. Koulutuksessa huomioidaan, miten tietosuoja tulee ottaa huomioon työsuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa – aina rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen.

HR-järjestelmät ja tekoäly on toimiva kombo

Henkilöstöhallinnon ala elää muutosvaihetta ja uudistuu, mutta samaan aikaan HR-järjestelmät saattavat olla aikansa eläneitä. HR:n kehittyminen vaatii – jatkuvan osaamisen kehittämisen lisäksi – myös uudenlaisten järjestelmien ja tapojen käyttöönottoa. Yksi mahdollisuus piilee tekoälyn ja HR-järjestelmän yhdistämisessä.

HR-analytiikka ja tekoälyn mahdollisuudet -koulutuksessa pääset tutustumaan HR-analytiikan tarjoamiin hyötyihin ja opit muun muassa:

 • Mitä henkilöstöanalytiikan eri keinot ovat ja miten voit soveltaa niitä?
 • Mitä tekoäly tarkoittaa sinun jokapäiväisessä työssäsi?

Lisäksi koulutuksessa käydään erilaisten case-esimerkkien avulla läpi, mitä potentiaalia tekoäly tarjoaa HR:lle.

Miksi tämä HR-koulutus kannattaa käydä? Tekoäly on jo laajalti käytössä yhteiskunnassamme, mutta HR:n kentällä sen hyödyntäminen on vielä alkutekijöissä. Koulutuksessa opit, miten tekoäly muuttaa HR-asiantuntijan työtä tulevaisuudessa ja ymmärrät paremmin sitä, mikä rooli ihmisellä on tekoälyratkaisujen eettisessä kehittämisessä. Koulutuksen käytyäsi osaat myös rakentaa juuri sinun organisaatioosi sopivan analytiikkakokeilun.

Parhaat HR-koulutukset Professiolta

Kouluttautumalla kehität osaamistasi entisestään. HR, kuten muukin työelämän osa-alueet ovat jatkuvassa muutoksessa. Koulutuksien avulla saat konkreettisia työkaluja siihen, miten HR:n avulla voidaan tehostaa organisaation toimintaa – yksilöiden hyvinvointia unohtamatta.

Tutustu tässä tekstissä esiteltyihin koulutuksiin tarkemmin nettisivuillamme.

Kurkkaa samalla läpi kaikki henkilöstöhallinnon ja johtamisen koulutukset ja varaa oma paikkasi.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia