Skip to content
  • Kiinteistö & rakentaminen
11/03/2020

Case OSAO: Buildercomin mobiilitarkastuksilla terveellisemmät ja turvallisemmat tilat koulutuskuntayhtymälle

Koulutuskuntayhtymä OSAO valitsi alkuvuonna 2019 Buildercomin uuden tarkastustyökalun koulutuskuntayhtymän kiinteistöylläpidon sekä rakennusprojektien tarkastustoiminnan tueksi. Ensimmäiset kiinteistöjen tarkastukset uudella työkalulla tehtiin kevättalvella 2019, ja rakennusprojektien osalta tarkastukset otettiin käyttöön syksyn aikana. Buildercomin palvelut olivat jo pidempään olleet OSAOlla laajemmassa käytössä, joten Buildercom oli looginen valinta myös tarkastustyökalun hankinnassa.

Kontinkankaan yksikkö. Kuva: OSAO:n kuvapankki.

Mobiilityökalu helpottaa suurten havaintomäärien valvomista ja hallintaa

OSAOn kiinteistöpalveluissa mobiilikäyttöinen BEM-Tarkastukset helpottaa suurten havaintomäärien valvomista ja hallintaa. Puutteiden ja virheiden havaitseminen ja korjaaminen oikea-aikaisesti parantaa sekä tilojen viihtyisyyttä että säästää rahaa. Useita kiinteistökohteita hallinnoitaessa on erityisen tärkeää, että tarkastukset suoritetaan sovitun toimintamallin mukaisesti, ja että vikahistoria arkistoituu yhteen paikkaan. Tällöin kaikkiin aiempiin tarkastuksiin on myös tarvittaessa helppo palata myöhemmin. Järjestelmällisellä tarkastustoiminnalla varmistetaan lisäksi, etteivät kiinteistöön liittyvät puutteet ja vikahavainnot jää roikkumaan.

Puutteiden korjaaminen on helpompaa, kun havainnot on dokumentoitu kattavasti

Auditoijan näkökulmasta mobiilitarkastuksilla helpotetaan tarkastuksen tekemistä ja vähennetään pöytälaatikkoon katoavien papereiden etsimiseen menevää aikaa. Buildercomin palvelua päivittäin käyttävät OSAOn kiinteistömanageri Esa Kemppainen, sekä turvallisuuskoordinaattorit Jani Oikarinen ja Jani Juustila kertoivat kokemuksiaan auditointien tekemisestä BEM-Tarkastuksilla.

”Palveluiden, esimerkiksi siivouspalveluiden, osto vaatii laadun seurantaa, joka on vaikeaa ilman mobiilityökalua. Papereiden säilytys ei ole tätä päivää, joten sähköinen dokumentointi on meille äärimmäisen tärkeää. BEM-Tarkastusten avulla auditointi on helppo tehdä esimerkiksi tabletilla Buildercomin huoltokirjajärjestelmään, jossa havainnoista saa muodostettua tarvittavat palvelupyynnöt,” Kemppainen kertoo.

Kaikki tarkastukset helposti yhdellä työkalulla

OSAOlla BEM-Tarkastuksia käytetään useisiin kiinteistöylläpidon auditointeihin. Tähän mennessä järjestelmään on dokumentoitu esimerkiksi ulkoaluekierroksia, turvallisuuskävelyä, isännöitsijäkierroksia sekä siivouksen laadunseurantaa, ja testivaiheessa on parhaillaan väestönsuojatarkastukset. Projektipankin puolella tehdään mm. valvojan kierroksia ja P1-tarkastuksia.

”Mobiilitarkastusten käyttö nopeuttaa ehdottomasti loppuraportointia ja palvelupyynnön tekoa. Lisäksi selkeä dokumentaatio siitä, milloin tarkastus on tehty, on meille erittäin tärkeää. BEM-Tarkastukset on oiva työkalu, olipa sitten kyse kiinteistönhuollosta tai rakentamisesta,” Kemppainen, Juustila ja Oikarinen summaavat kokemuksiaan.

Koulutuskuntayhtymä OSAO on Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän omistama koulutuskuntayhtymä. OSAO tarjoaa terveelliset, turvalliset ja ajanmukaiset tilat ammattiopistolle sekä OSAOn tiloissa vuokralla olevalle Oulun ammattikorkeakoululle. OSAOn kiinteistöomaisuus on noin n. 180 000 neliömetriä.

Tule kuulemaan aiheesta lisää! Buildercom on mukana Real Estate Forum -tapahtumassa 21.-22.4. Triplassa, Helsingissä. Tutustu heidän puheenvuoroonsa täällä ja ilmoittaudu mukaan.

Lisätietoa:

BEM-Tarkastukset kiinteistöille: https://buildercom.fi/yllapito-bem-tarkastukset/
BEM-Tarkastukset rakentamiseen: https://buildercom.fi/rakennuttaminen-bem-tarkastukset/

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia