Skip to content
  • Digi & IT
01/12/2021

Vaikuttavia tuloksia suurten muutosten edessä

QPR Software luo faktaan perustuvia, rakenteellisia kuvauksia organisaatioiden toiminnasta. Kun kokonaisuus on käsin kosketeltavissa, voidaan kehityskohteet tunnistaa ja saavuttaa tahtotila.

Nykypäivänä organisaatioilta vaaditaan kasvavassa määrin digikyvykkyyttä. Oli organisaation toimiala mikä tahansa, teknologia mahdollistaa tehokkaat toimintatavat sähköistämällä prosessit ja palvelut. Samalla digitalisaatio vaatii paljon erilaista osaamista, jota moni organisaatio päätyy ulkoistamaan tätä tarjoaville kumppaneille.

– Moni asiakas on epäjatkuvuus -kohdassa ja tarvitsee apua toimintaa mullistavan muutoksen tai strategisen hankkeen edessä. Ulkoistaminen on parhaimmillaan tehokasta täsmälääkettä käsillä oleviin haasteisiin tai pitkäjänteistä, yhteistä strategista kumppanuutta, toteaa QPR Software Oyj:n tuore toimitusjohtaja Jussi Vasama.

Ulkoistamista pohtiessaan organisaatiot punnitsevat tarvittavan kyvykkyyden luonteen. Ulkoistaminen on todennäköistä, jos kyseessä on toistuvaluonteinen, alhaisen jalostusasteen työ tai kertaluonteinen ja vaikeasti saatavilla oleva osaaminen.

– Ulkoistamisen tarve ei aina johdu tahtotilasta siirtää jokin toiminta talon ulkopuoliselle taholle. Usein tarve kumpuaa siitä, että tietyn alan osaajia on vain niin vaikea löytää.

Kun organisaatiot joutuvat suurten transformaatiohankkeiden eteen 5–10 vuoden välein, löytyy sisäisesti olennaista kokemusta yleensä vain rajallisesti. Investointi pysyvästi organisaation omiin kyvykkyyksiin ei myöskään ole aina kannattavaa.

QPR tarjoaa liiketoiminnan kehitykseen, sen seurantaan sekä suuriin hankkeisiin ratkaisuja, joilla organisaatiot pystyvät ottamaan haltuun prosessi- ja palvelujohtamisen. Liiketoimintaprosessit, tietojärjestelmät sekä niiden välissä liikkuva tieto voidaan myös optimoida kokonaisarkkitehtuurimetodeja käyttäen.

– Asiantuntijakonsultoinnissa on usein kyse myös ristiin pölyttämisestä. Halutaan ymmärtää, mitä muut tekevät ja mitä muilta voi oppia, Vasama jatkaa.

QPR on ehtinyt kartuttaa monenlaista syvällistä osaamista 30 vuoden olemassaolonsa aikana.

Parhaimmillaan ulkoistaminen on täsmälääkettä tai strategista kumppanuutta.

– Ei taida olla sellaista alaa, jolle emme olisi ratkaisuja toimittaneet.

Paljon enemmän kuin pelkkä ohjelmistotalo Toinen ulkoistamisen kannalta relevantti alue liittyy uusiin teknologioihin, kuten prosessilouhintaan.

QPR ProcessAnalyzer on teko- älyä hyödyntävä ohjelmisto, joka koostaa organisaation omasta datasta havainnollistavia kuvauksia prosessin oikeasta kulusta. Valmiit analyysinäkymät auttavat tunnistamaan kuinka eri yksiköt suoriutuvat, missä prosessivaiheissa on viiveitä ja mitkä prosessin osat eivät noudata vaatimusten mukaisuutta.

– Prosessien pullonkaulojen löytäminen ja tehottomuuden näkyväksi tekeminen on kaiken ytimessä, toteaa Vasama.

Yrityksen uusin innovaatio on liiketoimintasisällön julkaisualusta, QPR BusinessPortal, joka tarjoaa läpinäkyvyyttä toimintamalleihin ja tavoitteisiin. Intuitiivisuuteen ja visuaalisuuteen keskittyvä sovellus tekee toiminnan rakenteiden ja riippuvuuksien analysoinnista helppoa. Ohjelmistoratkaisun lisäksi asiakkaalle tarjotaan koulutusta ja sparrausta toiminnan kehittämisestä ja sitä tukevista työkaluista ja metodeista. Kokonaisratkaisu on QPR:n jatkuvan yhteistyön malli, jolla varmistetaan ratkaisun arvo pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Lähtökohtaisesti konsultointipalvelut ovat kuitenkin työkaluriippumattomia.

– Jotkut asiakkaat tarvitsevat vain fasilitointia uuden toimintamallin suunnitteluun, toiset taas ulkoistavat ratkaisuilla koko liiketoimintaprosessien mallinnuksen ja siihen liittyvän jatkuvan asiantuntijatyön, Vasama avaa.

QPR ohjelmistoportfolion tuotteet ovat saatavilla pilvipalveluna käyttäen SaaS- eli Software as a Service -mallia. Näin ollen asiakas ulkoistaa ohjelmiston teknisen ylläpidon, jolloin asiakkaan ei tarvitse investoida omiin teknisiin ohjelmistoon liittyviin kyvykkyyksiin. SaaS-kokonaisratkaisun mukanaan tuoma yhteistyömalli vahvistaa tavoitteellisen ja pitkäjänteisen yhteistyön organisaation tueksi.

Näköalapaikka digitaalisen transformaation kentällä Lokakuun alussa QPR:n toimitus- johtajana aloittanut Vasama tuntee ohjelmistobisneksen. Viimeiset 14 vuotta hän työskenteli taloushallinnon ohjelmistoja tuottavalla Baswarella, joista usean vuoden koko yhtiön johtoryhmässä. Vuonna 1991 perustetulla QPR:llä ruoriin tarttuessaan Vasama tiesi, että tulisi käärimään hihansa osana todellista edelläkävijöiden joukkoa.

– QPR:n kaltaiset toimijat ovat harvinaisuus. Täältä saman katon alta löytyvät tuotekehitys, ohjelmistokehitys ja konsultointipalvelut. Kaikki toisiaan tukien, Vasama painottaa.

Vasama näkee, että QPR on näköalapaikalla digitaalisen transformaation johtamisen jatkuvasti muuttuvalla pelikentällä. QPR tarjoaa esimerkiksi globaalien yritysten logistiikkaongelmien ratkomiseen keinovalikoimia, jotka parantavat tehtyjen päätösten laatua. Vasama haastaa organisaatiot varmistamaan liiketoiminnan täyden läpinäkyvyyden ennen kuin tehtäviä siirretään halvemman kustannustason maihin tai ohjelmistoroboteille.

– Ratkaisuillamme on hyvä maine ja yhtiöllä vaikuttava asiakaskunta, Vasama avaa.

Menestyksen on mahdollistanut monipuolinen, erilaisista taustoista tulevien ihmisten joukko, vahva kansainvälinen kokemus sekä useampi tohtoritutkinnon suorittanut ajatusjohtaja. QPR:n asema arvostettuna ohjelmisto- ja palveluntarjoajana luo Vasaman mukaan yritykselle loistavat edellytykset seuraavan kasvuloikan tekemiseen.

 

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia