Skip to content

21.-22.5.2024 | Hybriditapahtuma: Keilaranta, Espoo & Live Stream

ILMOITTAUDUOHJELMA

STAY COMPLIANT, STAY AHEAD.

#compliance2024

Ennakoi, ohjaa ja integroi – tavoitteena Compliance 3.0.

Miksi vaikuttava compliance-ohjelma on arvokas koko organisaatiolle? Miten hyödyntää tekoälyä riskienhallinnassa? Sääntelyt, sanktiot & korruptioriskin hallinta – missä mennään?

Kahdesti järjestetty, huippusuosittu Compliance & Riskienhallinta tapahtuma tulee taas – nyt täysin päivitetyllä agendalla, joka tarjoaa eturivin paikan tämän hetken tärkeimpiin teemoihin ja kehitysaskeliin.

Lavalle nousee laaja kattaus Suomen kovimpia asiantuntijoita, jotka vievät sinut kohti eettisesti kestävää liiketoimintaa ja auttavat compliancen monimutkaisessa ympäristössä navigoinnissa.

Tämä on tilaisuus syventää tietämystäsi, verkostoitua kollegoidesi kanssa sekä saada konkreettisia oppeja oman organisaatiosi toiminnan kehittämiseen.

Älä menetä tätä mahdollisuutta pysyä kehityksen kärjessä aiheessa, joka on ratkaisevan tärkeä minkä tahansa organisaation menestykselle.

Stay Compliant, Stay Ahead – katso päivitetty ohjelmakokonaisuus ja varmista paikkasi tapahtumaan EARLY BIRD -hinnalla.

YHTEISTYÖSSÄ:

Euroclear

OSTA LIPUT


Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmille. 

Mukana alan kärkitekijöitä.

Lavalla tullaan näkemään monipuolinen kattaus huippuammattilaisia.
Vastuullinen vaikuttaja 2019, yrittäjä, tutkija & tietokirjailija

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTT, CCEP-I, CIA) on intohimoinen eettisen liiketoiminnan ja vastuullisen johtamisen puolestapuhuja. Code of Conduct Companyn perustajana Niina auttaa organisaatioita kehittämään yritysvastuun, compliancen ja sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä vastuullista johtamiskulttuuria. Ennen uraansa yrittäjänä Niina ehti toimia 12 vuoden ajan monipuolisissa kansainvälisissä tehtävissä compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija, keynote -puhuja ja luennoitsija ja toinen Nordic Business Ethics -aloitteen perustajista.

”Uskon, että avain menestyvään liiketoimintaan ja kestävään brändiin löytyy vastuullisesta johtamisesta ja oikein toimimisen kulttuurin vaalimisesta. Eettisten ohjeiden ja vastuullisuusraporttien lisäksi tarvitsemme aitoa yksilöiden sitoutumista eettiseen toimintaan ja ymmärrystä siitä, minkälaisia eettisiä riskejä organisaation toimintaan kohdistuu. Hyvän hallinnon, yrityskulttuurin ja johtamisen kehittäminen on keskeistä tässä työssä.”

Head of Compliance Risk Management Framework and Internal Rules, Nordea

Juho Rehakka

Juhon vastuualue kattaa suuren osan Nordean compliance-prosesseista sekä koko compliance-viitekehyksen monitoroinnin ja kehityksen. Aiemmin Juho on johtanut Nordean compliance-funktioon kohdistuvia sisäisen tarkastuksia sekä toiminut KPMG:llä johdon konsulttina riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen toimeksiannoissa.

Head of Sustainability, Partner, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Anna Kuusniemi-Laine

Anna (asianajaja, OTM, LL.M.) auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa EU:n yritysvastuusääntelyn edellyttämällä tavalla. Anna on toiminut liikejuridiikan parissa 1990-luvun puolivälistä lähtien ja on ensimmäisen sukupolven EU-taustaisia juristeja Suomessa. Annan asiantuntemus kattaa yritysvastuuoikeuden lisäksi julkiset hankinnat, valtiontukiasiat ja kilpailuoikeudelliset asiat sekä näihin oikeudenaloihin liittyvät kestävyyskysymykset. Anna on yksi Yritysvastuuoikeuden yhdistyksen perustajajäsenistä ja hallituksen jäsen.

Vice President Compliance & Ethics, Kesko

Harri Spolander

Harri on vastannut Keskon compliance toiminnosta joulukuusta 2023 alkaen. Harrin vastuualueeseen kuuluu liiketoimintaetiikka, tietosuoja, kilpailuoikeus ja yrityshallinto. Sitä ennen Harri oli 17 vuotta Fortumilla, jossa ensin riskienhallintajohtajana ja sittemmin compliance -johtajana. Harrilla on kokemusta myös eri compliancen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehtävistä Nokialla, PwC:llä ja Nesteellä.

Asianajaja, Roschier Asianajotoimisto Oy

Paula Airas

Paula Airas on erikoistunut kaupalliseen riidanratkaisuun, sanktioihin ja insolvenssioikeuteen. Paula on luotettu neuvonantaja EU:n venäjäsanktioihin liittyvissä kysymyksissä, ja hän on neuvonut sanktioasioissa kaikenkokoisia yrityksiä mukaan lukien Pohjoismaiden suurimpia listayhtiöitä. Paulan edustaa asiakkaita niin siviili- kuin talousrikosprosesseissa, kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä (mm. FAI, SCC, ja ICC säännöt) kuin vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä ja neuvotteluissa. Paula on työskennellyt aiemmin transaktioiden parissa, joten hänellä on erityisen vahvaa kokemusta transaktioriitojen ratkaisuista. Hänellä on lisäksi vahva insolvenssi- ja yhtiöoikeuden osaaminen, ja hän neuvoo ja edustaa asiakkaita mm. osakassopimusriidoissa, maksukyvyttömyysmenettelyissä, hallituksenvastuukysymyksissä ja myös näihin liittyvissä viranomaistutkinnoissa, sekä osakeyhtiöoikeudellisissa lunastusmenettelyissä. Paulan asiantuntemus on huomioitu useissa kansainvälisissä rankingeissa ja hän on mm. Client Choice Award for Litigation in Finland voittaja vuosina 2022 ja 2024.

riskienhallinnan asiantuntija, Väylävirasto

Laura Noukka

Laura on riskienhallinnan moniosaaja, jolla on laaja kokemus kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta niin asiantuntijan, riskienhallintapäällikön kuin konsultinkin rooleista. Laura on vastannut riskienhallinnan prosesseista turvallisuuskriittisissä organisaatioissa ja kehittänyt riskienhallinnan menettelyjä ja raportointikäytäntöjä vastaamaan niin pienten kuin suurten yritysten tarpeisiin. Työskennellessään F-Securen kyberturvallisuuskonsultoinnissa Laura auttoi asiakasyrityksiään kyberturvallisuuden ja tietosuojan riskienhallinnan käytännön toteutuksessa ja integroinnissa osaksi kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Tällä hetkellä Laura työskentelee riskienhallinnan asiantuntijana Väylävirastossa, joka vastaa Suomen tie- ja rataverkon sekä vesiväylien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Laura on suorittanut ISO 31000 -standardiin pohjautuvan EOQ Risk Manager -sertifioinnin.

 

Ethics and Compliance Counsel, Huhtamaki

Piia Haataja

Piia työskentelen Huhtamäellä Ethics and Compliance Counselina vastaten organisaation globaalin Compliance -ohjelman kehittämisestä ja jalkauttamisesta. Minulla on yli viidentoista vuoden mittainen kansainvälinen pörssiyritystausta erilaisista eettisen liiketoiminnan kehitystehtävistä, compliance -ohjelmien jalkauttamisesta sekä erityisesti väärinkäytöstutkintojen toteuttamisesta.

rikosylikonstaapeli, tiedusteluosasto, Keskusrikospoliisi

Marko Erämaa

Head of Compliance, Fennia

Eeva Lipasti

Eeva (VT, eMBA) on vuodesta 2021 alkaen työskennellyt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian Head of Compliance -tehtävässä. Ennen siirtymistään Fennian palvelukseen Eeva on tehnyt pitkän työuran OP Ryhmässä lakimies-, riskienhallinta- ja compliance-tehtävissä. Compliance-toiminnan kehittäminen on Eevalle sydämen asia. Hänen eMBA lopputyönsä käsitteli compliance-toiminnan järjestämistä.

Head of Sustainability, Due Diligence and Stakeholder Engagement, SOK

Anna Mäenpää

Anna Mäenpää (VTM, MA in CSR) on yritysvastuuasioiden asiantuntija, joka auttaa yrityksiä kehittämään vastuullisuutta ja huolellisuusvelvoiteprosessia. Hänellä on kokemusta mm. ihmisoikeusiin liittyvästä riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. Hän on seurannut asiaan liittyvän lainsäädännön kehitystä. Lisäksi hänellä on vahvaa kokemusta sidosryhmäyhteistyöstä osana vastuullisuuden ja maineenhallinnan prosesseja.

VP, Compliance & Ethics, Metsä Group

Tarja Tudor

Tarja Tudor vastaa Metsä Groupin Compliance & Ethics-toiminnosta, jonka päätehtävänä on varmistaa yhtiön toimintaan kohdistuvien vaatimusten noudattaminen sekä eettisen toimintakulttuurin kehitys yhteistyössä konsernin eri liiketoimintojen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa siitä huolehtimista, että konsernin toiminnassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä, konsernin eettisiä toimintaperiaatteita (Code of Conduct), politiikkoja sekä sisäisiä ohjeistuksia. Compliance & Ethics -toiminto kouluttaa henkilöstöä, vetää compliance-liitännäisiä projekteja, vastaa väärinkäytösepäilyjen sisäisestä tutkinnasta sekä huolehtii sisäisten ohjeistusten ajantasaisuudesta. Myös yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja kaikki mukaan ottavan kulttuurin kehittäminen on olennainen osa Tarjan työkenttään. Ennen Metsä Groupia Tarja on toiminut pitkään teollisuudessa liikejuristina.

Töissä Tarja motto on, että positiivisuudella, oikeudenmukaisuudella ja vaikeisiin asioihin rohkeasti tarttumalla pääsee jo pitkälle.

Tech & Privacy Lawyer, Dottir Attorneys

Janne Valo

Janne on teknologian parissa asianajotoimisto Dottirilla työskentelevä juristi, joka on keskittynyt erityisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvään juridiikkaan. Ennen Dottiria hän on työskennellyt muun muassa konsulttina laajasti eri toimialoilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Jannella on kattavasti kokemusta tietosuojaa ja tietoturvaa koskevasta sääntelystä sekä tietosuojan ja tietoturvan huomioon ottamisesta esimerkiksi sopimuksissa ja yrityskaupoissa. Hänen erityisosaamistaan on sääntelyn ja liiketoiminnan vaatimusten käytännönläheinen yhteensovittaminen.

Ohjelma – sisältö, joka on aikasi arvoista.

tiistai 21.5.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Rekisteröityminen ja aamupalaa
Vastuullinen vaikuttaja 2019, yrittäjä, tutkija & tietokirjailija

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTT, CCEP-I, CIA) on intohimoinen eettisen liiketoiminnan ja vastuullisen johtamisen puolestapuhuja. Code of Conduct Companyn perustajana Niina auttaa organisaatioita kehittämään yritysvastuun, compliancen ja sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä vastuullista johtamiskulttuuria. Ennen uraansa yrittäjänä Niina ehti toimia 12 vuoden ajan monipuolisissa kansainvälisissä tehtävissä compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija, keynote -puhuja ja luennoitsija ja toinen Nordic Business Ethics -aloitteen perustajista.

”Uskon, että avain menestyvään liiketoimintaan ja kestävään brändiin löytyy vastuullisesta johtamisesta ja oikein toimimisen kulttuurin vaalimisesta. Eettisten ohjeiden ja vastuullisuusraporttien lisäksi tarvitsemme aitoa yksilöiden sitoutumista eettiseen toimintaan ja ymmärrystä siitä, minkälaisia eettisiä riskejä organisaation toimintaan kohdistuu. Hyvän hallinnon, yrityskulttuurin ja johtamisen kehittäminen on keskeistä tässä työssä.”

 • Miten pohjoismaiset compliance-ohjelmat pärjäävät suhteessa muuhun maailmaan?
 • Vaatimustenmukaisuudesta kohti eettisesti kestävää liiketoimintaa
 • Tavoitteena Compliance 3.0
Vastuullinen vaikuttaja 2019, yrittäjä, tutkija & tietokirjailija

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTT, CCEP-I, CIA) on intohimoinen eettisen liiketoiminnan ja vastuullisen johtamisen puolestapuhuja. Code of Conduct Companyn perustajana Niina auttaa organisaatioita kehittämään yritysvastuun, compliancen ja sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä vastuullista johtamiskulttuuria. Ennen uraansa yrittäjänä Niina ehti toimia 12 vuoden ajan monipuolisissa kansainvälisissä tehtävissä compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija, keynote -puhuja ja luennoitsija ja toinen Nordic Business Ethics -aloitteen perustajista.

”Uskon, että avain menestyvään liiketoimintaan ja kestävään brändiin löytyy vastuullisesta johtamisesta ja oikein toimimisen kulttuurin vaalimisesta. Eettisten ohjeiden ja vastuullisuusraporttien lisäksi tarvitsemme aitoa yksilöiden sitoutumista eettiseen toimintaan ja ymmärrystä siitä, minkälaisia eettisiä riskejä organisaation toimintaan kohdistuu. Hyvän hallinnon, yrityskulttuurin ja johtamisen kehittäminen on keskeistä tässä työssä.”

 • Mitkä ovat compliance-toiminnan olennaisia prosesseja?
 • Prosessi vai projekti – kokemuksia compliance-prosessien rakentamisesta
 • Miten helpoiten mokata compliance-prosessien toteuttamisessa?
Vice President Compliance & Ethics, Kesko

Harri Spolander

Harri on vastannut Keskon compliance toiminnosta joulukuusta 2023 alkaen. Harrin vastuualueeseen kuuluu liiketoimintaetiikka, tietosuoja, kilpailuoikeus ja yrityshallinto. Sitä ennen Harri oli 17 vuotta Fortumilla, jossa ensin riskienhallintajohtajana ja sittemmin compliance -johtajana. Harrilla on kokemusta myös eri compliancen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehtävistä Nokialla, PwC:llä ja Nesteellä.

 • 10.50
 • TAUKO
 • Tauko ja verkostoitumista
 • Verkostoidu kollegoidesi kanssa
 • Compliance-toiminnon rooli ja organisoituminen
 • Compliance-ohjelman kehittäminen
 • Vaikuttavuuden esteet ja niiden poistaminen
VP, Compliance & Ethics, Metsä Group

Tarja Tudor

Tarja Tudor vastaa Metsä Groupin Compliance & Ethics-toiminnosta, jonka päätehtävänä on varmistaa yhtiön toimintaan kohdistuvien vaatimusten noudattaminen sekä eettisen toimintakulttuurin kehitys yhteistyössä konsernin eri liiketoimintojen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa siitä huolehtimista, että konsernin toiminnassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä, konsernin eettisiä toimintaperiaatteita (Code of Conduct), politiikkoja sekä sisäisiä ohjeistuksia. Compliance & Ethics -toiminto kouluttaa henkilöstöä, vetää compliance-liitännäisiä projekteja, vastaa väärinkäytösepäilyjen sisäisestä tutkinnasta sekä huolehtii sisäisten ohjeistusten ajantasaisuudesta. Myös yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja kaikki mukaan ottavan kulttuurin kehittäminen on olennainen osa Tarjan työkenttään. Ennen Metsä Groupia Tarja on toiminut pitkään teollisuudessa liikejuristina.

Töissä Tarja motto on, että positiivisuudella, oikeudenmukaisuudella ja vaikeisiin asioihin rohkeasti tarttumalla pääsee jo pitkälle.

 • 12.00
 • LOUNAS
 • Lounas ja verkostoitumista
 • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi
 • Miksi mittaaminen on tärkeää?
 • Mittarit ja tulosten analysointi
 • Compliance-ohjelman jatkuva parantaminen
Head of Compliance, Fennia

Eeva Lipasti

Eeva (VT, eMBA) on vuodesta 2021 alkaen työskennellyt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian Head of Compliance -tehtävässä. Ennen siirtymistään Fennian palvelukseen Eeva on tehnyt pitkän työuran OP Ryhmässä lakimies-, riskienhallinta- ja compliance-tehtävissä. Compliance-toiminnan kehittäminen on Eevalle sydämen asia. Hänen eMBA lopputyönsä käsitteli compliance-toiminnan järjestämistä.

 • 13.50
 • TAUKO
 • Tauko ja verkostoitumista
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja verkostoidu kollegoidesi kanssa
 • Johdon rooli ja vastuut
 • Miten varmistaa että johdolla on riittävä osaaminen ja tietämys
 • Raportoinnin tehokkuus ja hyödyt johdon päätöksenteossa
Ethics and Compliance Counsel, Huhtamaki

Piia Haataja

Piia työskentelen Huhtamäellä Ethics and Compliance Counselina vastaten organisaation globaalin Compliance -ohjelman kehittämisestä ja jalkauttamisesta. Minulla on yli viidentoista vuoden mittainen kansainvälinen pörssiyritystausta erilaisista eettisen liiketoiminnan kehitystehtävistä, compliance -ohjelmien jalkauttamisesta sekä erityisesti väärinkäytöstutkintojen toteuttamisesta.

 • Ihmisoikeustyön johtaminen
 • Ihmisoikeus vaikutusten arviointi ja seuranta
 • Ihmisoikeus vaikutuksista viestintä
Head of Sustainability, Due Diligence and Stakeholder Engagement, SOK

Anna Mäenpää

Anna Mäenpää (VTM, MA in CSR) on yritysvastuuasioiden asiantuntija, joka auttaa yrityksiä kehittämään vastuullisuutta ja huolellisuusvelvoiteprosessia. Hänellä on kokemusta mm. ihmisoikeusiin liittyvästä riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. Hän on seurannut asiaan liittyvän lainsäädännön kehitystä. Lisäksi hänellä on vahvaa kokemusta sidosryhmäyhteistyöstä osana vastuullisuuden ja maineenhallinnan prosesseja.

 • 15.50
 • Juontajan yhteenveto
 • 16.00
 • Ensimmäinen päivä päättyy

keskiviikko 22.5.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Rekisteröityminen ja aamupalaa
Vastuullinen vaikuttaja 2019, yrittäjä, tutkija & tietokirjailija

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTT, CCEP-I, CIA) on intohimoinen eettisen liiketoiminnan ja vastuullisen johtamisen puolestapuhuja. Code of Conduct Companyn perustajana Niina auttaa organisaatioita kehittämään yritysvastuun, compliancen ja sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä vastuullista johtamiskulttuuria. Ennen uraansa yrittäjänä Niina ehti toimia 12 vuoden ajan monipuolisissa kansainvälisissä tehtävissä compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija, keynote -puhuja ja luennoitsija ja toinen Nordic Business Ethics -aloitteen perustajista.

”Uskon, että avain menestyvään liiketoimintaan ja kestävään brändiin löytyy vastuullisesta johtamisesta ja oikein toimimisen kulttuurin vaalimisesta. Eettisten ohjeiden ja vastuullisuusraporttien lisäksi tarvitsemme aitoa yksilöiden sitoutumista eettiseen toimintaan ja ymmärrystä siitä, minkälaisia eettisiä riskejä organisaation toimintaan kohdistuu. Hyvän hallinnon, yrityskulttuurin ja johtamisen kehittäminen on keskeistä tässä työssä.”

 • Missä mennään tulossa olevan tekoäly- ja kyberturvallisuussääntelyn kanssa?
 • Miten uusi kyberturvallisuutta ja tekoälyä koskeva EU-sääntely lähestyy riskienhallintaa?
 • Millaisia vastuita johdolle säädetään?
Tech & Privacy Lawyer, Dottir Attorneys

Janne Valo

Janne on teknologian parissa asianajotoimisto Dottirilla työskentelevä juristi, joka on keskittynyt erityisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvään juridiikkaan. Ennen Dottiria hän on työskennellyt muun muassa konsulttina laajasti eri toimialoilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Jannella on kattavasti kokemusta tietosuojaa ja tietoturvaa koskevasta sääntelystä sekä tietosuojan ja tietoturvan huomioon ottamisesta esimerkiksi sopimuksissa ja yrityskaupoissa. Hänen erityisosaamistaan on sääntelyn ja liiketoiminnan vaatimusten käytännönläheinen yhteensovittaminen.

 • Yritysvastuudirektiivi (CSDD-direktiivi)
 • Yritysvastuuraportointi (CSRD-direktiivi)
 • Viherväittämien sääntely (Green Claims Directive)
Head of Sustainability, Partner, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Anna Kuusniemi-Laine

Anna (asianajaja, OTM, LL.M.) auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa EU:n yritysvastuusääntelyn edellyttämällä tavalla. Anna on toiminut liikejuridiikan parissa 1990-luvun puolivälistä lähtien ja on ensimmäisen sukupolven EU-taustaisia juristeja Suomessa. Annan asiantuntemus kattaa yritysvastuuoikeuden lisäksi julkiset hankinnat, valtiontukiasiat ja kilpailuoikeudelliset asiat sekä näihin oikeudenaloihin liittyvät kestävyyskysymykset. Anna on yksi Yritysvastuuoikeuden yhdistyksen perustajajäsenistä ja hallituksen jäsen.

 • 10.50
 • TAUKO
 • Tauko ja verkostoitumista
 • Verkostoidu kollegoidesi kanssa
 • Missä mennään? Sanktiosäädännön ajankohtaiskatsaus
 • Sanktio-compliance, sanktiolausekkeet ja työkalut
 • Sanktioiden kiertämisrkiskit ja riskienhallinta
Asianajaja, Roschier Asianajotoimisto Oy

Paula Airas

Paula Airas on erikoistunut kaupalliseen riidanratkaisuun, sanktioihin ja insolvenssioikeuteen. Paula on luotettu neuvonantaja EU:n venäjäsanktioihin liittyvissä kysymyksissä, ja hän on neuvonut sanktioasioissa kaikenkokoisia yrityksiä mukaan lukien Pohjoismaiden suurimpia listayhtiöitä. Paulan edustaa asiakkaita niin siviili- kuin talousrikosprosesseissa, kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä (mm. FAI, SCC, ja ICC säännöt) kuin vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä ja neuvotteluissa. Paula on työskennellyt aiemmin transaktioiden parissa, joten hänellä on erityisen vahvaa kokemusta transaktioriitojen ratkaisuista. Hänellä on lisäksi vahva insolvenssi- ja yhtiöoikeuden osaaminen, ja hän neuvoo ja edustaa asiakkaita mm. osakassopimusriidoissa, maksukyvyttömyysmenettelyissä, hallituksenvastuukysymyksissä ja myös näihin liittyvissä viranomaistutkinnoissa, sekä osakeyhtiöoikeudellisissa lunastusmenettelyissä. Paulan asiantuntemus on huomioitu useissa kansainvälisissä rankingeissa ja hän on mm. Client Choice Award for Litigation in Finland voittaja vuosina 2022 ja 2024.

 • 12.00
 • LOUNAS
 • Lounas ja verkostoitumista
 • Mitä ne ovat?
 • Rahaa – tieto – muuta?
 • Miten varautua ja estää petoksia?
rikosylikonstaapeli, tiedusteluosasto, Keskusrikospoliisi

Marko Erämaa

 • 13.50
 • Tauko ja verkostoitumista
 • Verkostoidu kollegoidesi kanssa
 • Riskienhallinnan prosessien suunnittelu ja implementointi
 • Miten systematisoida riskienhallintaa?
 • Keskeisimmät haasteet ja miten huomioida ne?
riskienhallinnan asiantuntija, Väylävirasto

Laura Noukka

Laura on riskienhallinnan moniosaaja, jolla on laaja kokemus kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta niin asiantuntijan, riskienhallintapäällikön kuin konsultinkin rooleista. Laura on vastannut riskienhallinnan prosesseista turvallisuuskriittisissä organisaatioissa ja kehittänyt riskienhallinnan menettelyjä ja raportointikäytäntöjä vastaamaan niin pienten kuin suurten yritysten tarpeisiin. Työskennellessään F-Securen kyberturvallisuuskonsultoinnissa Laura auttoi asiakasyrityksiään kyberturvallisuuden ja tietosuojan riskienhallinnan käytännön toteutuksessa ja integroinnissa osaksi kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Tällä hetkellä Laura työskentelee riskienhallinnan asiantuntijana Väylävirastossa, joka vastaa Suomen tie- ja rataverkon sekä vesiväylien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Laura on suorittanut ISO 31000 -standardiin pohjautuvan EOQ Risk Manager -sertifioinnin.

 

 • Miten löytää aidot riskit omalle organisaatiolle?
 • Miten riskejä voi vähentää?
 • Tehokas sisäinen valvonta
Head of Compliance Risk Management Framework and Internal Rules, Nordea

Juho Rehakka

Juhon vastuualue kattaa suuren osan Nordean compliance-prosesseista sekä koko compliance-viitekehyksen monitoroinnin ja kehityksen. Aiemmin Juho on johtanut Nordean compliance-funktioon kohdistuvia sisäisen tarkastuksia sekä toiminut KPMG:llä johdon konsulttina riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen toimeksiannoissa.

Vastuullinen vaikuttaja 2019, yrittäjä, tutkija & tietokirjailija

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTT, CCEP-I, CIA) on intohimoinen eettisen liiketoiminnan ja vastuullisen johtamisen puolestapuhuja. Code of Conduct Companyn perustajana Niina auttaa organisaatioita kehittämään yritysvastuun, compliancen ja sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä vastuullista johtamiskulttuuria. Ennen uraansa yrittäjänä Niina ehti toimia 12 vuoden ajan monipuolisissa kansainvälisissä tehtävissä compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija, keynote -puhuja ja luennoitsija ja toinen Nordic Business Ethics -aloitteen perustajista.

”Uskon, että avain menestyvään liiketoimintaan ja kestävään brändiin löytyy vastuullisesta johtamisesta ja oikein toimimisen kulttuurin vaalimisesta. Eettisten ohjeiden ja vastuullisuusraporttien lisäksi tarvitsemme aitoa yksilöiden sitoutumista eettiseen toimintaan ja ymmärrystä siitä, minkälaisia eettisiä riskejä organisaation toimintaan kohdistuu. Hyvän hallinnon, yrityskulttuurin ja johtamisen kehittäminen on keskeistä tässä työssä.”

 • 16.00
 • Kiitos! Tapahtuma päättyy

Tapahtuman hinnat.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 845€

Yksityinen sektori: 1045€

Voimassa 22.3.2024 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 945€

Yksityinen sektori: 1145€

Voimassa 19.4.2024 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 1045€

Yksityinen sektori: 1345€

Voimassa 21.5.2024 asti.
OSTA LIPUT

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille tiimeille.

Osta ryhmäliput ketterästi verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta meeri.simolin@professio.fi tai 040 860 1415 – Meeri auttaa sinua oikeasti mielellään.

ILMOITTAUDUKYSY TARJOUSTA

Tule näytteilleasettajaksi.

Kun haluat keskittyä laadukkaisiin kohtaamisiin ja tavoittaa oikean kohderyhmän kustannustehokkaasti! Näytteilleasettajaratkaisu sisältää:

 • Oma ständipaikka (pystypöytä, normaali verkkovirta + langaton netti)
 • Yksi edustaja tapahtumapaikalle
 • Vapaata verkostoitumista kohderyhmän kanssa
 • Aamupala-, lounas- ja kahvitarjoilut tapahtuman aikana
 • Logonäkyvyys tapahtuman markkinoinnissa

Hinta: 3 949 €. Voit halutessasi valita lisäoptioita tarpeesi mukaan (isompi ständipaikka, lisäedustajat, osallistujalista) oston yhteydessä. Tervetuloa tapaamaan tulevat asiakkaasi!

OSTA RATKAISU

Muut ostivat.

Myydyimmät kehitys ja hallinto -aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Tapahtumainfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.

Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtoehto.

LIPPUOSTOKSILLE

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET