Skip to content

Vilma Pohjonen

Senior Consultant, Eficode Oy

Vilma työskentelee asiakasprojekteissa valmentajana keskittyen arvoketjujen optimointiin sekä sopivien menetelmien ja työkalujen valintaan. DevOpsin, laadunvarmistuksen ja käyttäjäkokemuksen asiantuntijana Vilma luo yhteyksiä ihmisten, prosessien ja teknologian välille. Hänen missionaan on kehittää entistä laadukkaampia tuotteita ja palveluja ihmisille. Hän on myös hyväksymistestivetoisen kehityksen (ATDD) puolestapuhuja pyrkien parantamaan tuotteiden laatua ja edistämään yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.

Vilma on koulutukseltaan tietotekniikan diplomi-insinööri ja on uransa aikana toiminut alalla erilaisissa rooleissa, kuten testaajana ja ohjelmistokehittäjänä. Hän on innokas oppimaan uutta ja on suorittanut useita alan sertifikaatteja, mukaan lukien Atlassian Agile at Scale, SAFe® Agilist ja Xray Expert. Kouluttajana Vilma yhdistää käytännön kokemukset teoreettisiin näkemyksiin ja tarjoaa näkökulmia alan tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Vilma Pohjonen

Blogikirjoituksissa