Skip to content

Vili Arminen

ylilääkäri, Oulunkylän kuntoutuskeskus

Vili Armisella on usean vuoden monipuolinen työkokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Vilillä on vahva osaaminen ja kokemus geriatristen potilaiden hoidosta ja kuntoutuksesta. Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa Vili on työskennellyt aiemmin apulaisylilääkärinä ja osastonlääkärinä, ja toimii nyt ylilääkärin tehtävässä johtaen seitsemän lääkärin tiimiä. Lääkärit ovat tärkeä osa moniammatillista kuntoutustiimiä, ja lääkärin rooli monisairaiden iäkkäiden kuntoutujien kuntoutusprosessin eri vaiheissa korostuu eri tavoin – saumaton yhteistyö hoito- ja terapiahenkilöstön kanssa varmistaa hoidon ja kuntoutuksen hyvän lopputuloksen.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Vili Arminen

Blogikirjoituksissa