Skip to content

Ulla Manninen

Johtava arkkitehti, arkkitehti SAFA

Ulla toimii johtavana arkkitehtina Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (oppimistilojen suunnittelupalveluiden) tilahankeyksikössä.

Koulu- ja päiväkotihankkeissa hän ohjaa oppimistilojen suunnittelua toiminnan näkökulmasta luonnoksista käyttöönottoon saakka. Ullan vastuulla on huolehtia siitä, että kaupunkitasoiset oppimistilojen linjaukset tulevat suunnittelussa huomioiduksi ja että kohteen käyttäjiä osallistetaan suunnitteluun.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Ulla Manninen

Blogikirjoituksissa