Skip to content

Ulla Helin

Geriatrian ylilääkäri, Akuutti24 PHKS

Ullalla on pitkäaikainen kokemus ikäihmisten akuuttihoidosta. Hän on toiminut sairaanhoitajana lähes 13 vuotta teho-osastolla ja sydänvalvonnassa. Sieltä hän on siirtynyt sisätauteihin ja myöhemmin geriatriaan, erikoistumaan päivystämiseen. Ulla on toiminut myös geriatrian kliinisenä opettajana yliopistossa reilut 7 vuotta. Geriatriasta hänellä on kokemusta vuodeosastotyöstä, geriatrian poliklinikan pitämisestä, kotihoidosta ja palveluasumisesta. Viimeiset 6 vuotta Ulla on toiminut akuuttigeriatrian ylilääkärinä Akuutti24-päivystysosastolla.

Ikäihmisten akuuttihoitoon Ullalla on erityisosaamista akuuttigeriatrian toimintamallista päivystyksessä ja päivystysosastolla. Tämän lisäksi hän on perehtynyt iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden perioperatiiviseen hoitoon geriatrian näkökulmasta. Ulla on perustanut geriatriaan erikoistuvien lääkärien paikallisen koulutusohjelman Hämeenlinnaan, sekä sittemmin muiden geriatrikouluttajien kanssa yhteistyössä Lahteen. Hän on myös ollut vastuussa akuuttigeriatrian toimintamallin suunnittelusta ja ohjeistamisesta PHKS Akuutti24:n osastolla, sekä ollut mukana alueellisessa LonkkaLiukuMäki -ohjelmassa.

Ullan saa innostumaan iäkkäiden potilaiden tapaaminen ja heiltä saatu palaute, samoin pienetkin onnistumiset akuuttigeriatrian kehittämisessä. ” Me teemme jo parhaamme” ei riitä, vaan siitäkin voi aina kehittyä. Hänen mottonsa on Arja Saijonmaata lainaten ”Leija nousee vain vastatuulessa.”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Ulla Helin

Blogikirjoituksissa