Skip to content

Tommi Karttaavi

johtaja, tietoyhteiskunta-asiat, Suomen Kuntaliitto

Tommi vetää Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikköä, jonka painopisteitä ovat mm. tiedonhallinta, sähköinen asiointi, tietosuoja, tietoturva, perustietovarannot, tietoliikenne, avoin data, kokonaisarkkitehtuuri, tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus sekä digitaalinen saavutettavuus. Hän on työskennellyt julkisen hallinnon tietotekniikan kehittämisen parissa vuodesta 2000 ja ICT-alalla vuodesta 1994. Ennen Kuntaliittoa hän on työskennellyt mm. valtiovarainministeriössä, sisäasiainministeriössä, To the Point Oy:ssä, Elisa Communicationsilla ja Teknillisen korkeakoulun koulutuskeskus Dipolissa. Päivätyön ohessa hän on toiminut myös kansainvälisessä Internet Society -järjestössä, sekä maaosaston puheenjohtajana että konsulttina kehittämässä vapaaehtoistoimintaa Euroopassa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Tommi Karttaavi

Blogikirjoituksissa